Tag: gedenkbos

Beetje luguber, maar diepzinnig”

Vanaf volgend jaar kan je in Sint-Niklaas op een ecologische manier begraven worden in een bos. Op begraafplaats Heimolen zijn daar boompjes voor aangeplant. Opvallend is de kunstige toets die het project kreeg, met vijftig zwartgeblakerde, verkoolde kastanjebomen. “Misschien een beetje luguber, maar zeker diepzinnig.”

Na Antwerpen wordt Sint-Niklaas de tweede stad in België waar overledenen in een bos kunnen worden begraven. Dat zal gebeuren vanaf 2013, wanneer de jonge boompjes voldoende zijn uitgegroeid. Je zal voor de ecologische ter aarde bestelling kunnen kiezen tussen een biologisch afbreekbare urne van riet, hennep of karton. Die urnen worden begraven rondom de bomen, langs de verschillende wandelpaden van het nieuwe bos. Een kruisje of een gedenksteen wordt niet geplaatst. Er komt wel een plaats waar de namen worden vermeld van de overledenen. Het nieuwe ‘land-art’ project ‘Leven na de dood?’ moet een kunstige toets geven aan het gedenkbos. Een opmerkelijk project, met vijftig zwarte palen. “Verkoolde kastanjebomen”, verduidelijkt Wim Maes van de vzw Jomi, dat al eerder ‘land-art’ op de parkbegraafplaats Tereken bracht. “Dit is een plaats waar veel wordt nagedacht, over het leven, het verleden, de toekomst. Het lijkt op het eerste gezicht misschien sinister of luguber, maar wie verder kijkt, kan meer ontdekken. Aan elke zwarte paal hangt een wit stokje, als teken van hoop. En boven in de palen zitten nestkastjes. Deze palen zullen op termijn opgaan in het bos. We hadden er honderd gepland, maar om budgettaire redenen werden het er vijftig.”

Urnenheuvel

Voor schepen van Begraafplaatsen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) een geslaagde invulling. “Deze palen geven het gedenkbos een diepzinnig karakter. Een begraafplaats is nu eenmaal meer dan alleen een plaats waar overledenen worden begraven.” Er is in Sint-Niklaas nu keuze uit vier mogelijkheden om eeuwige rust te vinden: het gewone graf, een columbarium, een urnenheuvel of het gedenkbos. “Vandaag worden al zeven op tien overledenen gecremeerd. Sinds de komst van het crematorium in Sint-Niklaas is dat ongelofelijk toegenomen. Dit gedenkbos is de perfecte aanvulling voor het grotere ecologische bewustzijn.” Wie voor het bos kiest als laatste rustplaats, zal daar niks voor moeten betalen. Er wordt geen concessievergoeding gevraagd, in tegenstelling tot voor een graf of een plaats waar de urne wordt bijgezet. “Voor Sint-Niklazenaren is het gratis. Niet-inwoners betalen alleen een retributie omdat er personeel aanwezig moet zijn bij de begraving in het bos. Dat is 64 euro tijdens een weekend en 32 euro tijdens de week.” Het bos is 3,5 hectare groot. De stad heeft al verscheidene vragen gekregen van mensen die op deze manier willen worden begraven.

JVS, HLN

Aanleg gedenkbos van start op Heimolen.

Er worden flink wat bomen geplant in Sint-Niklaas. Dinsdag was het de beurt aan het nieuwe gedenkbos op de stedelijke parkbegraafplaats Heimolen. Een hele week lang plaatsen leerlingen van het land- & tuinbouwcentrum Isidorus (Sint-Niklaas) 7000stuks plantgoed en 200bomen op de begraafplaats.

‘Het is de bedoeling dat in een eerste fase 10.000 mensen kunnen worden begraven in het gedenkbos’, zegt schepen van Begraafplaatsen Wouter Van Bellingen (SOS-2012).

 ‘Midden in het begraafbos wordt er ook een nieuwe asweide voorzien. Op dit moment worden al meer dan 60procent van de overledenen gecremeerd en verstrooid of in een urne begraven. De begraafplaatsen van Sint-Niklaas beschikken dan ook allemaal over verschillende perken, een aantal columbaria, urnenvelden en uiteraard een asweide. Op het begraafpark Heimolen kan een urne sinds enkele jaren bijgezet worden in een urnenheuvel. Deze heuvel is uniek qua begroeiing en opbouw, en zorgt voor een natuurlijke laatste rustplaats’, benadrukt de schepen.

‘Wie vandaag voorbij dit begraafpark rijdt, merkt dat het populierenbos gerooid werd. Dit kunstmatig aangelegd bos maakt plaats voor een gedenkbos. Hier kunnen in de nabije toekomst rondom bomen, ecologisch afbreekbare urnen begraven worden. In het gedenkbos zal de klemtoon dan ook vooral liggen op ecologie, natuur, rust en sereniteit’, besluit Wouter Van Bellingen.

sl, Nieuwsblad

Aanleg begraafbos van start.

Op de parkbegraafplaats Heimolen is de inrichting van een 2,5 hectare groot begraafbos van start gegaan. Daar wordt een nieuwe en ecologische manier van begraven mogelijk, waarbij de gecremeerde overledene in een biologisch afbreekbare urne tussen de lindebomen de eeuwige rust vindt.

In deze periode weerklinkt overal de bekende Vlaamse carnavalskraker ‘En als we dood zijn, groeit er gras op onzen buik’. Dat wordt binnenkort écht realiteit op parkbegraafplaats Heimolen in Sint-Niklaas. Daar kunnen overledenen worden begraven in het groen tussen de bomen, zonder zerk, naamplaatjes of kruisjes. Terug naar de natuur, kortom. Op de Sint-Niklase begraafplaats zijn de voorbereidingen volop aan de gang voor de inrichting van het gloednieuwe begraafbos. Leerlingen van de Land- en Tuinbouwschool steken er samen met de stedelijke groendienst de handen uit de mouwen om in totaal 7.250 bomen te planten. Niet aan elke boom zullen overledenen worden begraven. Dat kan alleen in een zone van tien meter breed doorheen het bosgebied van 24.500 vierkante meter.

Lindebomen

“Daar komen 200 grote lindebomen te staan. In het begin kunnen er vier overledenen per boom worden begraven. Na tien jaar zullen er zes mensen per boom kunnen worden begraven. Dit begraafbos zal dus heel lang meegaan. Hoe meer tijd, hoe meer begravingen er zelfs mogelijk zijn”, schetsen schepen voor Begraafplaatsen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) en de stedelijke tuinarchitect Tom Arens. Het aantal crematies stijgt intussen fors. Vandaag worden al bijna zeventig procent van de overledenen gecremeerd. Op de parkbegraafplaats Heimolen zijn er daarvoor een aantal columbaria en urnenvelden ingericht. In het nieuwe begraafbos komt er ook een centrale open plaats die als asweide zal worden gebruikt. “En verder komen er doorheen het begraafbos ook wandelpaden, rustpunten en plaatsen met bloemen en grassen. De klemtoon ligt op rust, sereniteit en ecologie. Geen taboes meer. We veranderen mee het beeld van de klassieke begraafplaats in steen naar een laatste rustplaats in het groen. Daar is durf voor nodig, maar met de begraafplaats Heimolen hebben we ons al op meerdere vlakken een voorloper getoond”, aldus Van Bellingen. De eerste begraving in het begraafbos zal ten vroegste in het najaar kunnen gebeuren. De bomen en de groenaanplantingen moeten eerst voldoende kunnen groeien. Voor de aanleg van dit deel van de begraafplaats heeft de stad een budget voorzien van 125.000 euro. Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos geeft een subsidie van 10.000 euro voor de herbebossing

Nieuw ecologisch gedenkbos Heimolen herbergt 10.000 begraafplaatsen Sint-Niklaas.

De aanplanting van een nieuw 2,5 hectare groot gedenkbos op begraafplaats Heimolen is dinsdag gestart. In de de nieuwe zone kunnen 10.000 mensen op een ecologische manier begraven worden.

De leerlingen van het land- en tuinbouwcentrum Isidorus steken de komende dagen de handen uit de mouwen op Heimolen. Ze duwen er tweehonderd bomen en zevenduizend andere stukken plantgoed in de grond. Dat moet uiteindelijk uitgroeien tot een nieuw begraafbos.

“De bedoeling is dat er in een eerste fase 10.000 mensen kunnen begraven worden”, legt schepen voor Begraafplaatsen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) uit. “Midden in het begraafbos komt er ook een nieuwe asweide.” Op dit moment wordt reeds meer dan zestig procent van de overledenen gecremeerd en verstrooid of in een urne begraven. Alle begraafplaatsen van Sint-Niklaas beschikken daardoor over verscheidene perken, een aantal columbaria, urnenvelden en een asweide.

“Op het begraafpark Heimolen kan een urne sinds enkele jaren worden bijgezet op een urnenheuvel”, zegt Van Bellingen. “Deze heuvel is uniek qua begroeiing en opbouw, maar zorgt voor een natuurlijke laatste rustplaats. Wie vandaag voorbij dit begraafpark rijdt, merkt dat het populierenbos gerooid werd. Dit kunstmatig aangelegd bos maakt plaats voor een gedenkbos. Hier kunnen in de toekomst rondom bomen ecologisch afbreekbare urnen begraven worden. In het gedenkbos ligt de nadruk vooral op ecologie, natuur, rust en sereniteit.”

BEFO, GVA