Tag: scholierenparlement

Jeugd voert groene oppositie.

Op 9 mei kan de jeugd politici het vuur aan de schenen leggen in het federaal parlement, maar de voorbije weken nam het scholierenparlement van Sint-Niklaas nog de lokale inspanningen onder de loep. De jongeren vinden dat de meer dan noodzakelijke maatregelen op vlak van energie en milieu veel strenger moeten worden afgedwongen. “Sensibilisering is niet voldoende.”

In het scholierenparlement discussiëren jongeren van vier Sint-Niklase scholen (het College, de Broederschool, OLV Presentatie en het Atheneum) wekenlang over een bepaald thema.

Dit jaar was dat het vraagstuk milieu en energie. Een vijfentwintigtal scholieren nam aan de debatten deel. Woensdag waren ze toe aan het slotdebat in het Sint-Niklase stadhuis, waar ze in discussie gingen met schepenen Wouter Van Bellingen, Sofie Heyrman en Marc Heynderickx en Jef Verstraeten van Wase Wind en Jenny De Laet van milieuvereniging Abblo.

Bewustwording
De jongeren stelden zich heel kritisch op en hadden grote bedenkingen bij het trage bewustwordingsproces bij de bevolking, de moeilijke mentaliteitswijziging, de grote en brandstofverslindende auto’s, de keuze tussen sensibiliseren en straffen, enzovoort.

“Iedereen is er blijkbaar van overtuigd dat er over energie en milieu nog veel sensibilisering nodig is, maar ik geloof daar niet meer in”, meent Johan Van de Voorde van het College. “Technologische oplossingen en straffen zouden veel beter werken. Als iemand het vertikt om bijvoorbeeld een roetfilter in zijn auto te plaatsen, moet er kordaat worden opgetreden.”

Ramen open, verwarming op
“Dat zo’n roetfilter nog altijd niet verplicht is, begrijpen we niet”, stelt Esther De Dauw van het Atheneum.

Deze groep jongeren wil harde maatregelen om het milieu te sparen, maar ze beseffen ook dat ze vaak alleen staan. “Wij zijn inderdaad niet representatief voor onze hele generatie. Het komt vaak voor dat we zware discussies hebben met leeftijdsgenoten. Dat is goed, want een mentaliteitswijziging begint bij jezelf en je omgeving.”

Speelt het stadsbestuur een goeie rol op ecologisch vlak?
“We hadden de indruk dat de stad er goed mee omgaat”, zegt Bram Roelant van het Atheneum. “Maar dat valt soms wel nog eens tegen. Vorige week kwamen we hier vergaderen in het stadhuis en de verwarming stond helemaal open in de zaal, maar de zon scheen volop binnen en de ramen stonden open. Tja, en dan moet je nog beginnen discussiëren over zuinig omgaan met energie!”

JOVE, GVA