Tag: SPIRIT

Naamsverandering Leopold II-laan: zo breed mogelijk gedragen, pragmatisch en visionair,

Geachte Mevrouw, voorzitter van de gemeenteraad;
Geachte Dames en Heren, voorzitters van de fracties van de gemeenteraad;
Geachte Heer, Burgemeester;

Vandaag is binnen het stadsbestuur de consensus gegroeid om de Leopold II-laan te veranderen van naam. Toen ik dit idee voor het eerst opperde 10 jaar geleden, was dit in de zijlijn van de inhuldiging van het geboortehuis van Maurits Coppieters. Omdat Maurits Coppieters naast zijn bijdrage voor het jeugdwerk en de Europese gedachte ook de eerste voorzitter was van het huidige 11.11.11. vond ik dat hij meer een laan verdiende dan Koning Leopold II. De commotie in de pers ontstond toen omdat er toen heel wat herdenkingen aan de gang waren rond 50 jaar onafhankelijkheid. Nu 10 jaar later en in het 100-ste geboortejaar van Maurits Coppieters ben ik van mening dat hij nog steeds een laan of nog beter een plein naar hem genoemd wordt. Maar dit moet niet perse de Leopold II-laan zijn. Maar ik ben overtuigd dat volgens zijn overtuiging vandaag een gekleurde vrouw zeker zijn voorkeur zou wegdragen hebben.

Zoals ik reeds aangaf zijn we 10 jaar verder. Onze stad is veranderd, geëvolueerd en diverser geworden. Daarom mijn vraag om deze naamsverandering gemeenteraad breed te steunen. En tegelijkertijd wil ik u vragen om deze naamsverandering anders aan te pakken dan we momenteel met het stadsbestuur gewend zijn. Gebruik deze naamsverandering als mogelijkheid om een dialoog aan te gaan met de hele bevolking, weliswaar met bijzondere aandacht voor mensen met migratie-achtergrond en mensen van Afrikaanse afkomst in het bijzonder. Neem daarom aub uw tijd om van deze unieke gelegenheid van iets negatief iets positief te maken waar heel de bevolking beter van wordt. Daarnaast welke oplossing of oplossingen ook uit de bus komt, zorg ervoor dat ze breed gedragen worden: pragmatisch en visionair.

Een belangrijk hulp hierbij kan de oprichting zijn van een speciale werkgroep samengesteld met experts, ervaringsdeskundigen e.a. Deze speciale werkgroep kan dan een rapport opstellen met verschillende scenario’s waarin de gemeenteraad kan kiezen. Het huidige participatieproject dat vandaag al loopt binnen onze stad is een reeds bestaand instrument dat hiervoor de nodige ondersteuning kan bieden voor de begeleiding van die werkgroep. Ook kan het stadsbestuur gebruik maken van de toekomstige handleiding die Minister van Samenleven, Bart Somers zal opstellen door experts i.s.m. de VVSG.

Daarnaast wil ik ook meegeven dat ook voor mij de schilderijen van Koning Leopold II en Koningin Marie Henriëtte, die jaren over mijn schouder meekeken bij het voltrekken van de huwelijken,  na de renovatie van stadhuis niet terug moeten komen in de trouwzaal. Een betere plaats lijkt me een museum, bv Huis Janssens waar er duiding kan geven worden rond Leopold II. 
Tenslotte wil ik jullie allemaal bedanken voor het werk dat jullie voor onze stad leveren. Het is vaak onzichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. Ik ben overtuigd dat welke oplossing jullie ook kiezen dit zal met het algemeen belang van onze stad in het achterhoofd. Als ik een deel van de oplossing kan zijn, ben ik hiervoor zeker bereid.

Met de meeste hoogachting,

Wouter Van Bellingen

Ere-schepen Stad Sint-Niklaas

Opnieuw ex-Groen-lid naar SOS-2012.

Na voormalig Groen-gemeenteraadslid Edwin Foubert kiest opnieuw een ex-Groen-lid voor SOS-2012, de beweging van schepen Wouter Van Bellingen. Deze keer gaat het om Veronique Crynen (30), die tussen 2003 en 2006 voorzitter was van de Sint-Niklase groenen. “Ik ben op vraag van Edwin Foubert naar SOS-2012 gekomen. Ik geloof echt dat deze beweging het verschil kan maken. Vanuit Groen is er nooit een vraag gekomen”, zegt Crynen. Of er nog Groen-leden de overstap zullen maken? “Dat zal de toekomst uitwijzen”, zegt Foubert. “Ik heb een aantal mensen aangesproken van Groen die een meerwaarde kunnen betekenen. Veronique is zo iemand. Wij kiezen voor een beweging die vanuit de basis wordt gestuurd. Agalev was aanvankelijk ook zo’n partij, maar dat is naderhand veranderd in een traditionele partijstructuur. Het zijn nu niet meer de mensen die de richting bepalen, maar de bobo’s uit Brussel.”

Voor Groen-voorzitter Wout De Meester is het vooralsnog geen ‘hot item’. “Deze twee mensen zijn al zes jaar geen lid meer van onze partij. Het is geen complete verrassing. Zij waren zes jaar geleden niet tevreden met hun verkiezingsresultaat. We hebben nu ook goede, nieuwe mensen. En we zijn zeker niet bezorgd dat er nog mensen van Groen zullen overstappen. Dat zal niet meer gebeuren.” Verder maken ook Marijke De Mulder (36) en Helmut Van Brande (34) hun debuut bij SOS-2012.

JVS, HLN

Sint-Niklaas blijft solidair.

Op zaterdag 14 januari vindt in ’t Bau-huis de slothappening plaats van Sint-Niklaas Unicef Solidariteitsstad 2011. Tijd voor een balans met schepen van Jeugd, maar ook van Internationale Solidariteit, Wouter Van Bellingen.

“Het begon allemaal met de benefietactie Sint-Niklaas voor Haïti naar aanleiding van de aardbeving in januari 2010”, begint Van Bellingen. “In geen tijd hier van alles georganiseerd, 62.000 euro opleverde. Dat was Unicef België opgevallen. De organisatie was op zoek naar een stad om als eerste in ons land tot solidariteitsstad uit te roepen, een traditie die in Nederland en Frankrijk al bestond. Axelle Red, meter van Villa Pace in Sint-Niklaas en ambassadrice van Unicef, speelde een rol.”

Daarna ging het allemaal heel snel, een beetje te snel zelfs, beseft Van Bellingen achteraf.”Unicef wil daarom voortaan slechts om de twee jaar een solidariteitsstad uitroepen. Over twee jaar wordt dat een stad in Wallonië, het jaar daarop één in het Brussels Gewest. Belangrijk is dat er voldoende tijd wordt gemaakt om de betrokken stad hierop voor te bereiden. Dat is het leergeld dat wij hebben betaald.”

Sint-Niklaas koos voor Sint-Niklazenaars Viv Van Dingenen als meter en Sean Dhondt als peter. “Een perfecte keuze. Ze zijn mee geweest naar Burundi om daar projecten die Sint-Niklaas steunde te gaan bekijken. Terug in Sint-Niklaas hebben ze hierover onder meer in diverse scholen getuigd. Zowel Viv  als Sean gingen voluit. Sean onderbrak zelfs een opnamesessie in de VS om de Burundi-avond in de Casino bij te kunnen wonen.”

Het effect van al dat enthousiasme bleef niet uit. Zowat alle scholen in Sint-Niklaas organiseerden iets voor Unicef. “Het thema van de kinderrechten sprak sterk aan, zelfs bij kleuters. Daarom heeft het schepencollege besloten om die betrokkenheid te bestendigen. We gaan ieder jaar een ander solidariteitsproject opzetten. Het is daarbij niet zo zeer te doen om de opbrengst, wel om de bewustwording, de mentaliteitswijziging.”

Het succes van de Unicef Solidariteitsstad komt volgens Van Bellingen niet uit de lucht gevallen. “De voorbije jaren hebben we Villa Pace een traditie van bewustwording rond de Noord-Zuid-problematiek opgebouwd. Zonder Villa Pace was er nooit een spontaan groot benefiet voor Haïti geweest. En waren we nooit Unicef Solidariteitsstad geworden.” De campagne Unicef Solidariteitsstad wordt afgerond met een slothappening op zaterdag 14 januari. Daarbij zullen de cheques van de campagne worden overhandigd. ” Ik verwacht dat we rond de 30.000 euro zullen eindigen. Maar nog belangrijker is de vertaling naar het effect ervan. Het laat toe om 30.000 kinderen  in Burundi school te laten volgen. De boodschap dat we dit hebben bereikt, vind ik belangrijker dan het bedrag op zich”, aldus nog Van Bellingen.

Portret achter het nieuws. Wie is Van Bellingen?

Wouter Van Bellingen  (39) groeide op in Nieuwkerken als adoptiezoon van Jef Van Bellingen en Simonne Maes. Hij werkte bij de stedelijke jeugddienst. Hij stapte via Nelly Maes in de politiek bij Spirit, de linkse erfgenaam van de VU. In 2006 wordt hij verkozen in de gemeenteraad en meteen schepen van Jeugd, Burgerlijke Stand, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Contacten in een kartel met sp.a en Groen! In 2009 volgt hij niet de overgang van Spirit naar SLP, maar kiest voor een eigen partij: SOS 2012: Sociaal Onafhankelijk Sint-Niklaas. Verleden werd die naam omgevormd tot Sint-Niklaas, Onze Stad.

PJC,  De Streekkrant.

SOS-2012 kiest voor progressieve samenwerking!


SOS 2012 maakte de afgelopen weken de balans op van zes jaar lokaal politiek werk. Als politieke erfgenaam van SPIRIT en sinds 2009 als lokale onafhankelijke politieke beweging mogen we terecht fier zijn op het geleverde werk. De afgelopen jaren hebben we duidelijk onze stempel op het beleid kunnen drukken.

Vooruitstrevend beleid om fier op te zijn

SOS 2012 bewerkstelligde binnen zijn bevoegdheden een inhaalbeweging op vlak van jeugdinfrastructuur. Bovendien werd de stad Sint-Niklaas voor zijn integraal jeugdbeleid door de Vlaamse Gemeenschap beloont met de titel als eerste “Vetste jeugdstad” van Vlaanderen. Daarnaast versterkte en verruimde SOS 2012 de internationale samenwerking van de stad: onze stedenband met stad Tambacounda, Senegal heeft nu ook een zuid-zuid-poot. Economisch verdieping was er via samenwerking met de stad Siquan in China, gemeenschapsvormend via de samenwerking met Al Hoceima, Marokko. Andere hoogtepunten waren ongetwijfeld de titel als Fairtradegemeente (2008), de eerste UNICEF-solidariteitstad van België (2011) en de Prijs voor het vrijwilligerswerk voor het stadsfestival Villa Pace (2011).

Ook op burgerzaken zijn de nodige bakens verzet door de bouw van een crematorium, de aanleg van een geboorte- en gedenkbos, maar ook via administratieve vereenvoudiging en de modernisering van de dienstverlening via de uitbouw van het e-loket.

Duidelijke keuzes voor de toekomst

Het werk is niet af. SOS 2012 legt elke dag zijn oor te luister. Verschillende meningen, elk met eenzelfde devies: de mensen willen duidelijkheid. Ze rekenen op creativiteit en frisse ideeën om te antwoorden op de uitdagingen van de toekomst. SOS 2012 wil die klare wijn schenken. Recht door zee en met een open vizier. Heel wat uitdagingen dienen zich aan: een daadkrachtige armoedebestrijding, een rechtvaardige belastingshervorming en een duurzaam mobiliteitsbeleid met aandacht voor de zwakke weggebruikers. “Met onze onafhankelijke, progressieve beweging willen we resoluut en zonder taboes de oplossingen voor die uitdagingen vorm geven, Sint-Niklaas uitbouwen als bruisende, verdraagzame, warme en leefbare centrumstad op ieders mensenmaat,” vertelt SOS 2012 schepen Wouter Van Bellingen.

Synergie van drie

SOS 2012 kiest in de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 bewust en vol overtuiging voor progressieve samenwerking. “Een duidelijke keuze omdat we echt geloven in het samenwerkingsverhaal,” vertelt voorzitter en eerste gekleurde OCMW-raadslid Ali Salhi. “Zes jaar samenwerken leert ons dat we elkaar, elk vanuit onze eigen identiteit, echt versterken. Die synergie is nodig om scherp te staan voor de toekomst.”
SOS 2012 kiest voor een samenwerking, geënt op een duidelijk en vooruitstrevend programma. “Enkel als sterk progressief kartel kunnen we de hete hangijzers in onze stad aanpakken,” verduidelijkt Wouter Van Bellingen. “We kozen de afgelopen zes jaar resoluut voor positieve politiek.
SOS 2012 kiest voor een positief herkenbaar en ambitieus toekomstverhaal voor onze stad en sloot daarom met Groen! en SP.a een principeakkoord om samen naar de kiezer te gaan. Omdat we er echt van overtuigd zijn dat we zo progressie kunnen maken. Omdat we geloven dat we samen sterker staan en zo ook elke burger vooruit kan gaan.

Sint-Niklaas Villa Pace krijgt centen.

Waasland

Het stadsfestival Villa Pace krijgt 10.000 euro uit het federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid. Dat fonds subsidieert jaarlijks vernieuwende projecten die de maatschappelijke integratie van personen van vreemde nationaliteit of herkomst bevorderen. Villa Pace is het enige Sint-Niklase project dat geselecteerd werd.

Als motivatie gaf de bevoegde adviescommissie mee dat Villa Pace de stad een meerwaarde biedt en dat de toegekende middelen moeten worden aangewend voor de plaatselijke interculturaliteit. “Na Sint-Niklaas gaat vreemd is dit weer een mooie beloning voor het Sint-Niklase verenigingsleven dat via het samenwerkingsverband Beweging in de Stad al jaren rond diversiteit werkt en hiervoor ook terecht wordt beloond”, zegt schepen Wouter Van Bellingen (Spirit).

GVA, JoVe