Tag: MIWA

Stad krijgt opnieuw vermaning

Op vraag van oppositiepartij SOS 2012 heeft het Agentschap voor Binnenlands Bestuur opnieuw bevestigd dat er fouten zijn gebeurd bij de invoering van de Miwa-tarieven voor de ophaling van grofvuil in Sint-Niklaas.

Administrateur-generaal Guido Decoster stelt in een brief aan Wouter Van Bellingen “dat een uitdrukkelijke machtiging van de gemeenteraad nodig is, zeker in het geval van een vergoeding onder de vorm van een belasting. Net zoals ik dat in mijn brief van 17 juli 2013 aan het schepencollege heb meegedeeld.” Hij stelt ook dat het stadsbestuur de tarievenwijziging aan de gemeenteraad moet voorleggen. “Om in overeenstemming te zijn met het materialendecreet doet de gemeenteraad van Sint-Niklaas er goed aan om de tarieven onder de vorm van een belasting- of retributiereglement zo spoedig mogelijk goed te keuren.” Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt evenwel dat de beslissing over de tarieven door Miwa niet geschorst kan worden omdat de toezichtstermijn verstreken is. “Dat neemt niet weg dat deze tarieven te hoog zijn en dat ze zullen leiden tot meer sluikstorten”, vindt Van Bellingen. “Bovendien blijkt nu ook dat er geen administratieve fout is gebeurd, maar dat het schepencollege kwaadwillig de bevoegdheden van de gemeenteraad negeert.” “Daarom ga ik nu onderzoeken in welke mate ook bij de privatisering van de reinigingsdienst de bevoegdheden van de gemeenteraad genegeerd zijn”, besluit Wouter Van Bellingen.
HLN, JVS

Van Bellingen eist ontslag Christel Geerts.

De partij SOS 2012 van Wouter Van Bellingen eist het ontslag van sp.a-schepen Christel Geerts. Van Bellingen vindt dat Geerts – als schepen en voorzitter van de Wase huisvuilintercommunale Miwa – heeft geblunderd in het dossier rond de privatisering van de stedelijke reinigingsdienst en de onwettige belasting op grofvuil. “Intussen weigert het schepencollege nog altijd een gemeenteraad samen te roepen om de inning van die belasting geldig te maken”, stelt Van Bellingen. SOS 2012 vindt overigens dat Sint-Niklazenaren niet zouden moeten betalen voor de grofvuilophaling. “De belasting werd in de 8,5 procent hoge personenbelasting verrekend en zit in onze jaarlijkse dotatie aan Miwa.”

Daarnaast hekelt SOS 2012 ook de rol van Freddy Willockx (sp.a), de voorzitter van de gemeenteraad. “Hij zet het belang van zijn partij boven dat van de stad, door het niet bijeenroepen van een gemeenteraad.” Christel Geerts is momenteel met vakantie, maar laat weten dat volgende week het probleem met de grofvuilophaling wordt bekeken.

JVS, HLN

Onwettige belasting op grofvuil.

Sint-Niklazenaren die de afgelopen twee weken belasting betaalden bij het binnenbrengen van grofvuil in het containerpark, hoefden dat helemaal niet te doen.

Dat gaf Het Agentschap Binnenlands Bestuur als antwoord op een klacht van gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen (SOS 2012) uit Sint-Niklaas. De belasting werd per 1 juli ingevoerd. Zij bedraagt 30 euro per binnengebrachte kubieke meter grofvuil of 40 euro per kubieke meter als het grofvuil opgehaald moet worden.

Grofvuil behoorde voorheen tot de gratis afvalfracties. De invoering van een specifiek tarief is volgens het Agentschap een extra belasting en het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om zich daarover uit te spreken. Volgens Van Bellingen spraken ook de gemeenteraden van Temse, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Waasmunster zich niet uit over die bijkomende belasting. “Veel mensen betaalden de voorbije twee weken dus iets wat niet wettig is”, aldus Van Bellingen. Het raadslid vraagt snel duidelijkheid en wil in Sint-Niklaas daarvoor zelfs een speciale gemeenteraad laten bijeenroepen. Omwille van de onduidelijkheid vroeg Miwa wie grofvuil binnenbracht om het betalingsbewijs bij te houden. Bij procedurefouten zou iedereen zijn geld terugkrijgen.

© 2013 Concentra, YV.

Belasting op grofvuil onwettig.

Inwoners van Sint-Niklaas die deze maand betaald hebben voor het binnenbrengen van grofvuil, moesten dat eigenlijk niet doen. Dat heeft het Agentschap voor Binnenlands Bestuur beslist na een klacht van gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen. Sinds 1 juli betalen inwoners 30 euro per kubieke meter grofvuil dat ze binnenbrengen of 40 euro per kubieke meter als ze het laten ophalen. Vroeger was dat gratis. Het invoeren van een tarief komt neer op een extra belasting en daarvoor moet volgens het Agentschap de gemeenteraad zijn goedkeuring geven. En dat is niet gebeurd in Sint-Niklaas. Van Bellingen vreest dat ook in de andere gemeenten waar de intercommunale MiWa actief is (Temse, Stekene, Sint-Gillis- Waas en Waasmunster) de extra belasting niet is besproken in de gemeenteraad. Een pak mensen heeft dus wellicht iets betaald dat niet wettig was. Omdat er ook bij Miwa onduidelijkheid was, vroeg men de jongste weken wel aan alle be- zoekers hun ticket bij te houden van hun betaling voor grofvuil. Bij procedurefouten zou ieder een zijn geld terugkrijgen. Van Bellingen wil snel duidelijkheid en vraagt dat er een extra gemeenteraad komt.

PKM, HLN

SOS 2012 wil gratis ophaling grofvuil

De partij SOS 2012 wil dat de ophaling en inzameling van grofvuil in Sint-Niklaas gratis blijft tot er meer duidelijkheid is over de wettigheid van de nieuwe belasting op grofvuil. Aan gouverneur Jan Briers van Oost-Vlaanderen heeft SOS 2012 gevraagd om dat bij hoogdringendheid te onderzoeken. «Al tien dagen is er onduidelijkheid over de belasting. De Sint-Niklase bevolking verdient geen halfslachtige oplossing zoals het bijhouden van kasticketjes.Ook de smoes dat een bijkomende gemeenteraad niet mogelijk is, is onaanvaardbaar. Op 3 juli was het immers perfect mogelijk geweest. Een korte belronde had dat meteen duidelijk gemaakt», stelt Wouter Van Bellingen. SOS 2012 vraagt volgende week alvast een extra gemeenteraadscommissie zonder zitpenningen om de extra gemeenteraad voor te bereiden.

JVS, De Persgroep Publishing