Tag: Pretcamionet

Stormloop op de pretcamionette.

Deze zomer vonden veel meer spelende kinderen de weg naar de stedelijke pretcamionette dan vorig jaar. De pretcamionette is een bestelwagen volgestouwd met spelletjes en speeltuigen. ‘We telden op de Grote Markt en in wijken, zoals Klokkendreef, in totaal 1.489 kindjes’, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). Het vijfde jaar dat de pretcamionette wijken aandoet, is dus een ‘grand cru’.

Een pretcamionet voor Sint-Niklaas

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft met de nodige trots zijn nieuwe pretcamionet voorgesteld aan de pui van het stadhuis. De bestelwagen dient voor kinderen die geen speelmogelijkheid in hun omgeving hebben.

Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat kinderen zich amuseren en dat de stadsinfrastructuur zo kindvriendelijk mogelijk wordt gemaakt. Getuige daarvan de vele speelpleintjes die zijn heringericht en waar nieuwe of herstelde speeltuigen zijn geplaatst. Er zijn ook de speelpleinwerkingen die vele tientallen kinderen bereiken tijdens de vakanties. Jammer genoeg valt een behoorlijk groot aantal kinderen nog altijd uit de amusementsboot. Vandaar dus de inschakeling van de nieuwe pretcamionette. Straatartiest Dave De Rop uit Gent heeft de bestelwagen in een kleurrijk jasje gestoken. De Rop is gekozen nadat hij een wedstrijd won met een beschilderde Opel Agila.

Voor de pretcamionette werkten de stedelijke Jeugddienst, de Sportdienst, de dienst Samenleving, het Buurtmanagement en de vzw Speelpleinwerkingen Waasland samen.’De hele zomer zal de pretcamionet op speelpleintjes en -straten staan’, zeggen schepen Wouter Van Bellingen (Vl.Pro). ‘Er zit speelgoed in en tafeltjes en stoeltjes. Het is ook een mobiel atelier met een grote trampoline. Samen met twee tot drie begeleiders komt ze gratis langs.’
sl, Nieuwsblad