Archief

Posts Tagged ‘Speelbos’

Stad verleent voorrang aan spelende jeugd in nieuw actieplan Sint-Niklaas.

De jeugddienst heeft het actieplan speelweefsel voorgesteld. Het plan moet de stad kindvriendelijker maken en jonge gezinnen aantrekken.

“Naast vergrijzing wacht Sint-Niklaas ook een demografische vergroening.

Zo zal het aantal 2- tot 4-jarigen tegen 2019 met 15 procent stijgen. Met dit werkdocument willen we de spelende jeugd een veiligere stad bieden en jonge gezinnen aantrekken”, zegt Tim De Brabander van de jeugddienst. “Het actieplan is enkel van toepassing op de kernstad, maar het principe kan moeiteloos worden doorgetrokken naar de deelgemeenten.” Concreet betekent het plan dat er in de komende legislatuur en in de periode 2018-2023 volop wordt ingezet op het uitbouwen van speelweefsel. Speel- of fietsroutes doorheen de stad en een systematische aanpak van gevaarlijke oversteekpunten, moeten een veilige doorlaatbaarheid van de stad mogelijk maken. “Speciale aandacht gaat naar een de uitbouw van een groene noord-zuid-as tussen Puytvoet en de Clementwijk. Die as moet de ruggengraat van het speelweefsel worden.

We zochten ook naar mogelijkheden voor skate- en BMX-zones. Zowel de regio rond sportcentra de Witte Molen en Puyenbeke als de stationsomgeving bieden mogelijkheden.”

Leefbaarheid

De stad maakte een analyse van negentien wijken. “Het voordeel is dat de binnenstad de komende jaren wordt heraangelegd”, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “We kunnen dus van bij de fundamenten rekening houden met het actieplan, en niet de mankementen later rechttrekken. Zelfs via kleine aanpassingen die beperkte middelen vragen, zoals stapstenen of een fietsvijver, wordt de leefbaarheid van de stad opgetrokken.”

SOPY, GVA

Advertenties

Domein Heywijck krijgt een facelift.

Het vormings- en verblijfscentrum Heywijck bevindt zich naast het recreatiedomein De Ster. Op de terreinen aan de Lange Rekstraat wordt duchtig gewerkt. Studenten planten er bomen en heesters, in samenwerking met de stedelijke groendienst. ‘De studenten van de richting agro- en biotechnologie doen zo praktische ervaring op’, zegt docent Luc De Cleene. ‘Ze kunnen theorie en praktijk combineren. Ze hebben ook al de bomen van het nabije “geboortebos” gesnoeid. Met groenaanleg, bos- en natuurbeheer kunnen ze allerlei jobs aan.’

‘Het is eigenlijk de eerste keer dat we bomen aanplanten’, zegt student Tijs Arnouts. ‘We beschouwen het als een hele eer. Zo leer je het plantvak en vergroot je je plantenkennis.’

Niet alleen de terreinen ondergaan een facelift. Zowel de eigenlijke villa Heywijck als de bijgebouwen werden fraai gerenoveerd. ‘Het dak van het hoofdgebouw is vernieuwd’, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). ‘De villa kreeg nieuw meubilair en een likje verf. De keuken in het hoofdgebouw werd eveneens vernieuwd en de oprit werd opnieuw aangelegd.’

Voorts werd de grote hangar uitgerust met twee crearuimten voor knutselnamiddagen. Er kunnen ook vergaderingen plaatsvinden. ‘We zullen de gebouwen ook nog beter toegankelijk en veiliger maken’, zegt Van Bellingen.

Groen licht voor speelbos naast Troelant.

De Vlaamse overheid geeft groen licht voor de inplanting van een speelbos nabij het toekomstige gemeenschapscentrum en jeugdhuis in Sinaai.

Het gebied tussen de Vleeshouwersstraat en de Hooiman-straat, vlak naast de sportzone, zal er binnen een jaar volledig anders uitzien. Niet alleen start daar midden dit jaar de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum, waar ook jeugdhuis Troelant een plaats krijgt. Maar daarnaast komt er ook een gloednieuw speelbos van maar liefst acht hectare groot. De afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van de Vlaamse overheid heeft daarvoor het licht op groen gezet.

Milieugevolgen

Die concludeert dat de plannen geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. “Er is absoluut een grote behoefte aan een speelbos in Sinaai. Zeker omdat door de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum een deel van de speelterreinen van de jeugdbewegingen worden ingenomen. Dat willen we compenseren met het nieuwe speelbos. Het is natuurlijk niet de bedoeling om dit gebied volledig te bebossen. Het wordt een groene speelzone met bebossing, heuvels, waterlopen, een doolhof, hoog gras en avontuurlijke paden”, aldus jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012). In het gemeenschapscentrum vlak daarnaast krijgt jeugdhuis Troelant een nieuwe stek, maar ook de speelpleinwerking Spenoazi, de jeugdbewegingen, de dorpsraad en verenigingen kunnen er terecht. Het nieuwe gebouw zal zo’n 1 miljoen euro kosten. (JVS)

Nieuwe toekomst voor Heihoek.

Het gebied tussen de N70 en de spoorlijn in Nieuwkerken krijgt een definitieve invulling met de uitbreiding van de bedrijvenzone Heihoek, een containerpark en een speelbos. Daarvoor ligt nu een ruimtelijk uitvoeringsplan in openbaar onderzoek.

Het meer dan 22 hectare grote gebied tussen de N70, de Heihoekstraat en de spoorlijn Gent-Antwerpen wordt binnenkort helemaal opgevuld. Momenteel is de eerste fase van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heihoek volop aan de gang. De verkaveling langs de Anthonis De Jonghestraat, die in deze eerste fase bestaat uit 10,3 hectare netto verkoopbare oppervlakte, is al volledig verkocht en deels in gebruik. Nu komt de tweede fase eraan met de gevoelige uitbreiding van de bedrijvenzone.

Onvoldoende

Om de nood aan lokale bedrijvigheid in beeld te brengen, heeft het schepencollege nu een studieopdracht uitgeschreven voor de opmaak van een KMO-behoeftenstudie. De nieuwste lokale bedrijventerreinen op het grondgebied van Sint-Niklaas zijn immers ook al zo goed als volledig ingevuld. Het gaat om Eeckelaerthof in Belsele, Nobels-Peelmanstraat en Atomiumstraat in Sint-Niklaas en Heihoek I in Nieuwkerken.

Om in Nieuwkerken de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken, is er een ruimtelijjk uitvoeringsplan (RUP) nodig. Nu is het nog agrarisch gebied.

Containerpark

In de 11,5 hectare grote zone is ook ruimte voor een containerpark. Steden moeten beschikken over één containerpark per 30.000 inwoners. In Sint-Niklaas wonen er 72.000 mensen en dus moeten er drie containerparken komen. Momenteel is er echter slechts één in gebruik, aan Vlyminckshoek. Het eerstvolgende containerpark wordt ingericht in de nieuwe KMO-zone Heihoek. In de volgende legislatuur komt er een derde in Belsele.

In de plannen voor de zone Heihoek wordt tot slot ook plaats gemaakt voor een speelbos, helemaal in het noorden van het gebied vlak naast de spoorlijn en aansluitend op het bestaande, kleine bos. De jeugdbewegingen op De Schakel in de Heihoekstraat zijn al langer vragende partij voor extra speelmogelijkheden. Het nieuwe speelbos komt op wandelafstand van De Schakel. Nog tot 19 december ligt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Heihoek in openbaar onderzoek. Iedereen kan nog tot dan bezwaren indienen.
JOVE,HLN


Het hele gebied tussen de N70 (boven) en de spoorlijn moet plaats bieden aan de uitbreiding van het bedrijventerrein, een containerpark en een speelbos (rechts onderaan). Foto repro JVS

Kinderen planten eigen bos in M ierennest.

Tientallen Belseelse kinderen plantten gisteren een avontuurlijk speelbos aan nabij de verkaveling Mierennest. De jongelui mochten zelf kiezen hoe ze hun speelbos invulden.

“De deeljeugdraad van Belsele vraagt al jaren meer groene speelruimte, op wandel- en fietsafstand van de woonkern en de scholen. Het stadsbestuur beseft eveneens de noodzaak eraan en besliste een echt speelbos te ontwikkelen nabij de verkaveling Mierennest. De gemeente kocht twee hectare bouwland en evenveel hectare bos. Het is dé ideale plaats voor een groene speelruimte vlakbij de wijk en basisschool Gavertje Vier en op fietsafstand van de Belseelse jeugdlokalen en basisschool Sint-Lutgard”, prijzen schepen Wouter Van Bellingen. Opvallend is dat de kinderen baas waren bij de aanleg van het speelbos. “We werkten nauw samen met de plaatselijke scholen. Tijdens een educatief bosspel maakten de kinderen kennis met het terrein. Later volgde er een inspraakmoment in de klassen. Negen klasvertegenwoordigers stelden hun ideeën voor aan het stadsbestuur”, legden de bevoegde schepenen uit. Roel Cardinael (11) en Arno Wouters (11) trokken zo naar het Sint-Niklase stadhuis. “We wilden in bomen kunnen klauteren en kampen bouwen. Ook verstopplaatsen moeten er komen.” De kinderen legden gisteren zelf hun speelbos aan, met spaden die ze van thuis meebrachten. Een takkentunnel, wilgeniglo’s, een speelheuvel en een knuppelpad maken de speelzone avontuurlijk. “Hier buiten spelen wordt veel leuker dan binnen zitten. We zullen ons hier goed amuseren!”

VGB, HLN

Gebied in Puytvoet voor altijd beschermd als bos.

Het Sint-Niklase stadsbestuur gaat een bosgebied van 44.500 vierkante meter creëren aan Puytvoet. “Daarmee komt een eind aan de bedreiging van uitbreiding van de plaatselijke bedrijven en is het gebied voor altijd gevrijwaard als bos”, stelt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen tevreden vast.

“Sinds jaar en dag dringt de stedelijke jeugdraad aan op deze fundamentele aankoop. Het was 1973 toen de stad voor het eerst de vraag kreeg om het betrokken gebied in Puytvoet, gelegen achter Euroshop, aan te kopen. Ruim 35 jaar later kunnen we die belofte nu nakomen. Meteen komt er een einde aan de bedreiging en is het gebied beschermd voor de toekomst”, glundert Wouter Van Bellingen.

“We gaan verschillende stukken grond aankopen, met een oppervlakte van 44.500 m². Dat maakt de ontwikkeling van een parkbos en een speelbos mogelijk, met daarnaast een sport- en recreatiezone. We voorzien ook een extra stuk voor de uitbreiding van het Kom Op Tegen Kankerbos.” Dat bos werd vorig jaar aangelegd aan het domein Puytvoet met 5.200 bomen.

Zondag werd Sint-Niklaas ook al een stuk bosrijker: in de Beeldstraat aan het recreatiedomein De Ster kwam er in één klap al een bos met 853 bomen bij. Het ging om de eerste aanplantingen in het gloednieuwe geboortebos, dat een plaatsje kreeg in de Beeldstraat, palend aan het recreatiedomein De Ster. Op een bord, dat de toegang tot het perceel aanduidt, staan de namen van de 853 kinderen die vorig jaar in Sint-Niklaas geboren werden.

De betrokken ouders, die zich bijzonder enthousiast toonden, kwamen persoonlijk hun eigen boom aanplanten en meestal hadden ze hun kleintje mee. “Een geweldig initiatief. We zijn blij met deze boom. De moederkoek van Hanne, die we bewaard hebben in de dievries, hebben we begraven onder de boom”, verklapte papa Wim Kesteleyn, nadat hij de boom had aangeplant.

VGB, HLN

Hopelijk speelbossen in het voorjaar

Elke vrijdag zoeken we mensen op die drie jaar geleden het nieuws haalden. Hoe gaat het bijvoorbeeld met dat gezin dat alles verloor in een brand? En heeft het buurtprotest zijn effect gehad of is de actie een stille dood gestorven? Drie jaar geleden kwam het verhaal van de week uit Sinaai. De Werkgroep Jeugd organiseerde toen een actiedag omdat de kinderen meer plaats wilden om te spelen.

Meer dan 300 kinderen en jongeren kwamen in 2005 op de Dries in Sinaai samen om meer speelruimte te eisen. Ze wilden toegang tot de Sinaaise bossen. De werkgroep en het stadsbestuur van Sint-Niklaas onderhandelen nog over de bossen. Dat leidt hopelijk tegen het voorjaar tot concrete afspraken.
Sinaai
Alle jeugdverenigingen, jeugdhuis Troelant en speelplein Spinoazie speelden die zondagmiddag, drie jaar geleden, samen op de Dries. Een enquête bij 220 kinderen in de Sinaaise lagere scholen had aangetoond dat maar liefst 72% van hen een speelplein in de buurt wilde, maar dat niet had. De kinderen wilden ook kunnen spelen in de talrijke bossen, maar de meeste daarvan waren privé-eigendom. «We nodigden de eigenaars van de bossen uit om te komen kijken, zodat we een eerste gesprek kunnen starten», klonk het toen vanuit de Werkgroep Jeugd.

Helaas zonder resultaat. «Die actiedag heeft weinig of niets uitgehaald», vertelt Frederik Creve, de huidige voorzitter van de werkgroep. «De eigenaars zijn toen niet opgedaagd. Vandaar dat we ook geen verdere actiedagen meer hebben georganiseerd.»

Boskapel
Toch blijft de vraag naar speelruimte, in de eerste plaats in de bossen, groot. «De onderhandelingen daarover hebben een tijdje stil gelegen, maar we zijn ondertussen weer in gang geschoten. We hebben dit jaar een plan bezorgd aan het stadsbestuur, met daarop de bossen die voor ons het interessantst lijken.» Zo draagt de omgeving van de Boskapel hun voorkeur, omdat die bossen dicht bij de dorpskom liggen. Bovendien zijn ze dichtbegroeid, wat ze ideaal maakt om bijvoorbeeld bosspelen in te organiseren.

Milieuorganisaties
Persoonlijk contact met de eigenaars heeft de Werkgroep Jeugd nooit gehad. «Alle overleg gebeurt via de stad», vertelt Frederik. Toch heeft hij de indruk dat vooral milieuorganisaties dwarsliggen. «Zij zien de bossen liever bewaard als natuurgebied, in plaats van speelruimte.»

Jeugdschepen Wouter Van Bellingen (Vl.Pro) bevestigt dat de onderhandelingen zich in een concrete fase bevinden. «We hebben de voorstellen van de werkgroep bestudeerd en zijn met hen ook ter plaatse gaan kijken. Twee weken geleden hebben we in het schepencollege beslist de eigenaars van de privé-bossen te contacteren. We hopen ten laatste tegen het voorjaar van 2009 afspraken met hen te kunnen maken. Alles hangt natuurlijk af van hun bereidwilligheid.»

Volgens Van Bellingen is het vooral een kwestie om alles officieel te maken. «De jeugd speelt nu al in die bossen, maar onreglementair, wat niet de bedoeling kan zijn.»

Patersbos
Het dossier van het Patersbos, het bos van de scouts dat ook nog niet officieel was erkend, is op dat vlak helemaal in orde. «Het Patersbos, een eigendom van de stad, is nu officieel een speelzone. Nu zullen we ons concentreren op de omgeving van de Boskapel. Er zijn verschillende mogelijkheden: gewoon openstellen, huren, kopen… Via subsidies is het in elk geval mogelijk de eigenaars te vergoeden voor het gebruik, als de terreinen officieel erkend zijn.»

%d bloggers liken dit: