Tag: Edwin Foubert

SOS 2012 trekt met volledige lijst naar de kiezer.

De beweging SOS 2012 trekt op eigen benen met een volledige lijst van 41 kandidaten naar de kiezer op 14 oktober. De beweging van Wouter Van Bellingen werd gedumpt door het Progressief Kartel waar ze samen met SP.A en Groen inzat. ‘Maar Wouter laat zich niet zwart maken’, zegt hij zelf.

De lijst wordt getrokken door uittredend schepen van Jeugd, Internationale Samenwerking en Burgerzaken Wouter Van Bellingen. Hij werd in januari 2007 de eerste zwarte schepen van Vlaanderen en werd in dat jaar min of meer wereldberoemd toe bleek dat een drietal aanstaande echtparen weigerden door hem in de echt verbonden te worden, vermoedelijk wegens zijn donkere huidskleur.

Dat gebeuren haalde de internationale pers en vormde onrechtstreeks de aanleiding voor zijn deelname aan het VTM-dansprogramma Sterren op de dansvloer. Van toen af was Van Bellingen een heuse BV, maar die status speelde een stukje mee in zijn ontslag uit het Sint-Niklase Progressief Kartel, waar hij met zijn beweging SOS 2012 inzat, samen met SP.A en Groen.

Toen Van Bellingen hoorde dat hij niet langer welkom was bij het kartel bleef hij niet bij de pakken zitten en ging hij zijn eigen weg met SOS 2012. ‘Al onze kandidaten zijn stuk voor stuk sociaal bewogen mensen en vormen een afspiegeling van de hele Sint-Niklase bevolking’, zegt Van Bellingen.

‘Wij hebben er met zijn allen voor gekozen om naar oplossingen te zoeken voor de problemen die de mensen uit Sint-Niklaas, Sinaai, Nieuwkerken en Belsele bezighouden. Zo is Sint-Niklaas fietsstad een essentiële bouwsteen in ons programma en willen we Sint-Niklaas verder uitbouwen als een kind- en jeugdvriendelijke, mobiele, gastvrije, solidaire en rechtvaardige stad.’

Van Bellingen weet uit eigen ervaring dat het BV-schap bekendheid oplevert en dat vertaalt zich dan mogelijks in stemmen. Vandaar dat hij enkele weken geleden trots aankondigde dat actrice Viv Van Dingenen zijn lijst versterkte. Zij kreeg de derde plaats. Lerares Mia Mortier staat op 2 en architect Edwin Foubert duwt de lijst. Vier plaatsen moeten nog ingevuld worden.

De onderhandelingen daarover zijn nog aan de gang. Van Bellingen belooft die eerstdaags bekend te maken.

Nieuwsblad,pvl

Opnieuw ex-Groen-lid naar SOS-2012.

Na voormalig Groen-gemeenteraadslid Edwin Foubert kiest opnieuw een ex-Groen-lid voor SOS-2012, de beweging van schepen Wouter Van Bellingen. Deze keer gaat het om Veronique Crynen (30), die tussen 2003 en 2006 voorzitter was van de Sint-Niklase groenen. “Ik ben op vraag van Edwin Foubert naar SOS-2012 gekomen. Ik geloof echt dat deze beweging het verschil kan maken. Vanuit Groen is er nooit een vraag gekomen”, zegt Crynen. Of er nog Groen-leden de overstap zullen maken? “Dat zal de toekomst uitwijzen”, zegt Foubert. “Ik heb een aantal mensen aangesproken van Groen die een meerwaarde kunnen betekenen. Veronique is zo iemand. Wij kiezen voor een beweging die vanuit de basis wordt gestuurd. Agalev was aanvankelijk ook zo’n partij, maar dat is naderhand veranderd in een traditionele partijstructuur. Het zijn nu niet meer de mensen die de richting bepalen, maar de bobo’s uit Brussel.”

Voor Groen-voorzitter Wout De Meester is het vooralsnog geen ‘hot item’. “Deze twee mensen zijn al zes jaar geen lid meer van onze partij. Het is geen complete verrassing. Zij waren zes jaar geleden niet tevreden met hun verkiezingsresultaat. We hebben nu ook goede, nieuwe mensen. En we zijn zeker niet bezorgd dat er nog mensen van Groen zullen overstappen. Dat zal niet meer gebeuren.” Verder maken ook Marijke De Mulder (36) en Helmut Van Brande (34) hun debuut bij SOS-2012.

JVS, HLN

SOS 2012 trekt voormalig Groen-voorzitter aan.

Veronique Crynen, voormalig Groen-voorzitter, sluit aan bij het SOS2012 van Wouter Van Bellingen. Zo kleurt zijn beweging verder groen.

Wouter Van Bellingen en zijn beweging SOS2012 profileren zich steeds groener. Nadat de stadslijst eerder al architect en vroeger Agalev-boegbeeld Edwin Foubert had aangetrokken, werd gisteren aangekondigd dat de vroegere Groen-voorzitter Veronique Crynen overstapt naar SOS 2012.

‘Ik geloof echt dat SOS2012 het verschil kan maken’, zegt Crynen. ‘De open communicatie en ongebondenheid van de beweging doen me geloven in een faire politiek. Ik proef lef om echt te durven kiezen voor een nieuw stadsproject.’

Veronique Crynen (36) is boekhouder. In 2006 stopte ze met politiek nadat zij niet verkozen geraakte bij de vorige verkiezingen. ‘Ik ben ondertussen moeder geworden en voelde het weer kriebelen’, zegt de nieuwe SOS 2012-kandidaat. ‘Toen Edwin Foubert me belde met het voorstel om mee de lijst te versterken, moest ik niet lang nadenken.’

Kindvriendelijk

Onrust bij Groen is er ondertussen niet. ‘Zowel Veronique als Edwin waren zes jaar geleden zwaar teleurgesteld in hun eigen kiesresultaat en zijn toen afgehaakt’, zeggen huidig Groen-voorzitter Wout De Meester en schepen Sofie Heyrman. ‘Het verbaasd ons enigszins om hen bij SOS 2012 te zien, maar beiden waren geen lid meer van Groen en zijn dus vrij om te doen en te laten wat ze willen.’

SOS 2012 stelde ook nog twee andere kandidaten voor. Marijke De Mulder (36) is deeltijds bediende en deeltijds huisvrouw. Helmut Van Brande (34) is bediende bij Bpost en co-ouder. ‘Onze drie nieuwe kandidaten zijn enthousiaste, jonge ouders die met een duidelijk doel onze politieke beweging vervoegen’, zegt Van Bellingen. ‘Zij voeren kindvriendelijkheid hoog in het vaandel en willen een inhaalbeweging in kinderopvang realiseren, waarin naast de stad ook het OCMW een actieve rol speelt.’

PVL, Nieuwsblad

Reactie van SOS 2012 over de breuk van het kartel.

Het progressieve kartel tussen SOS 2012, sp.a en Groen in Sint-Niklaas hield op woensdagmiddag 1 februari 2012 op te bestaan. Sindsdien worden termen als huwelijk en scheiding gretig gebruikt als metaforen om de politieke actualiteit van de afgelopen weken te vatten. Begrijpelijk: ze stippen als geen ander de kern van een sterke, hartelijke en gesmaakte samenwerking aan en geven onomwonden de gevoelens bij het brute einde van die samenwerking weer.

Hoewel ze tot op zekere hoogte zeer bruikbaar zijn, mogen we onszelf toch niet verliezen in deze vergelijkingen. We zijn er immers van overtuigd dat enkele kantelmomenten niet te verklaren zijn door de logica van het huwelijk.  In oktober 2011 gingen alle partners na de voorstelling van de progressieve kopman en kopvrouwen een nieuwe verbintenis aan, daarna haalden de ambitie en de persoonlijke spanningen het van het politieke realisme van het progressieve kartel met drie.

Het was een opeenstapeling van verschillende kleine incidenten die álle partners in januari 2012 tot bezinning over de samenwerking bracht. Binnen SOS 2012 was en is er eensgezindheid over het sluiten van de rangen van de progressieve stadslijst. De voltallige bestuursvergadering  bekrachtigde reeds op 28-01-2012 unaniem deze aanpak. De overtuiging dat drie sterke partners nodig zijn om een stevig en geloofwaardig progressief blok te vormen bleef, de verstandhouding met en tussen alle partners kan en moet/moest beter. Deze opstelling werd op 30-01-2012 schriftelijk aan de top van sp.a en Groen bezorgd, vergezeld van de boodschap dat SOS 2012 omzichtiger te werk had kunnen gaan. Ze was onze basis voor een intern,  open en eerlijk debat over vertrouwen en strategie, politiek leiderschap en loyaliteit.  Toch werd niet gewacht op bemiddeling of een genuanceerdere opstelling.

De (r)evolutie werd immers versterkt door politieke berekeningen. Hoewel alle kandidaten van het progressief kartel baat hebben bij elke versterking van de progressieve stadslijst,werd  de nieuwsgierigheid op 26 januari 2012, na de voorstelling van enkele SOS 2012 kandidaten, vervangen door angst, gevolgd door paniek rekenen, verblind door persoonlijke ambitie.  De traditionele roep om meer zitjes onder de klassieke partijpolitieke vlag te planten weerklonk te luid om te beseffen dat het kiessysteem grote lijsten bevoordeeld.

Freddy Willockx speelde een bepalende rol in de bemiddelingspogingen.  Binnen zijn eigen partij lukte dat in eerste instantie ook: een meerderheid schaarde zich achter een verdere samenwerking met drie, onder voorwaarden. Tot er uit de bestuurskamer van Groen, eensgezind het blok werd opgelegd. Een koers die gretig werd gevolgd door menige kameraden van Willockx. Een aanfluiting van de i(partij)democratie en bovendien werd het lot van het progressieve kartel bezegeld in twee achterkamertjes, zonder daarbij de gigantische gevolgen voor de stad en de progressieve kiezer voor ogen te houden.

Elke versnippering van de progressieve krachten vertaalt zich immers in een minder representatieve vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Die versnippering staat ook in schril contrast met de slagkracht van een progressief project dat alle spelers op de brede linkerzijde zou herbergen. Maar bovenal, ze brengt een hele hoop kiezers die gewonnen zijn voor een warm, duurzaam en vooruitstrevend toekomstverhaal voor de stad  aan het twijfelen. Dat de scheiding onomkeerbaar zou zijn is dus vooral spijtig voor alle progressieven in Sint-Niklaas.

Het is aan ons om daar geloofwaardig en vernieuwend op te antwoorden met een modern, progressief, stedelijk project dat duidelijke keuzes durft te maken voor Sint-Niklaas. Daarin moet plaats zijn voor àlle mensen die de lokale politieke  dynamiek als kompas willen hanteren voor een programma op maat van Sint-Niklaas. Onze lokale actie staat los van nationale partijpolitieke belangen.  We zijn ervan overtuigd dat onze stad veel mensen kent die een open stadsproject genegen zijn en werk willen maken van :

–          een aantrekkelijke, warme en leefbare woonstad

–          een allesomvattende mobiliteitsvisie

–          een actieve stadspromotie en kordate leegstandbestrijding.

–          een aantrekkelijk en divers cultureel aanbod met een duidelijke  emanciperende

en hoogstaande programmatie

–          een integraal samenlevingskader

–          een modern lokaal bestuur dat zich richt op zijn kerntaken

Gebaseerd op dit principe en met deze krachtlijnen onder de arm, willen we de komende weken dit lokaal politiek project verder vormgeven. Daarbij houden we voorlopig, in tegenstelling tot berichten in de media,  alle mogelijkheden open.

Getekend,

Steve Vonck, Mohamed Aattach, Jimmy De Block,  Wouter Van Bellingen , Wim Maes,  Sara Weemaes, Frederik Wittock,  Ali Salhi, Edwin Foubert