Tag: Speelruimte

Stad verleent voorrang aan spelende jeugd in nieuw actieplan Sint-Niklaas.

De jeugddienst heeft het actieplan speelweefsel voorgesteld. Het plan moet de stad kindvriendelijker maken en jonge gezinnen aantrekken.

“Naast vergrijzing wacht Sint-Niklaas ook een demografische vergroening.

Zo zal het aantal 2- tot 4-jarigen tegen 2019 met 15 procent stijgen. Met dit werkdocument willen we de spelende jeugd een veiligere stad bieden en jonge gezinnen aantrekken”, zegt Tim De Brabander van de jeugddienst. “Het actieplan is enkel van toepassing op de kernstad, maar het principe kan moeiteloos worden doorgetrokken naar de deelgemeenten.” Concreet betekent het plan dat er in de komende legislatuur en in de periode 2018-2023 volop wordt ingezet op het uitbouwen van speelweefsel. Speel- of fietsroutes doorheen de stad en een systematische aanpak van gevaarlijke oversteekpunten, moeten een veilige doorlaatbaarheid van de stad mogelijk maken. “Speciale aandacht gaat naar een de uitbouw van een groene noord-zuid-as tussen Puytvoet en de Clementwijk. Die as moet de ruggengraat van het speelweefsel worden.

We zochten ook naar mogelijkheden voor skate- en BMX-zones. Zowel de regio rond sportcentra de Witte Molen en Puyenbeke als de stationsomgeving bieden mogelijkheden.”

Leefbaarheid

De stad maakte een analyse van negentien wijken. “Het voordeel is dat de binnenstad de komende jaren wordt heraangelegd”, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “We kunnen dus van bij de fundamenten rekening houden met het actieplan, en niet de mankementen later rechttrekken. Zelfs via kleine aanpassingen die beperkte middelen vragen, zoals stapstenen of een fietsvijver, wordt de leefbaarheid van de stad opgetrokken.”

SOPY, GVA

Kazernestraat krijgt speel- en ontmoetingsruimte Sint-Niklaas.

Het project ‘een speelspot aan de Kazernestraat’ heeft groen licht gekregen van het stadsbestuur. Een ontwerpbureau moet de groenzone tussen de Mechelen-Terneuzenwegel en de Kazernestraat aanpakken.

“Eens het ontwerpbureau is aangesteld, willen we een sterk en creatief totaalontwerp bekomen, aangepast aan de omgeving en de draagkracht van het terrein”, zegt schepen van Jeugd Wouter van Bellingen (SOS 2012). “Dankzij de uitbreiding van de Clementwijk kan de volledige Mechelen-Terneuzenwegel op lange termijn veranderen in een belevingsvol landschapslint en groene verbindingsas. Passageplekken als deze aan de Kazernestraat moeten we dus in de verf zetten.”

Het ontwerp en de uitvoering zijn samen goed voor een investering van 60.000 euro. Het stadsbestuur schreef ook voor het eerst een luik inspraak in de aanbestedingsvoorwaarden in. De opdrachthouder is zo verplicht het voorontwerp dit najaar tussentijds bij de buurtbewoners af te toetsen. Bedoeling is dat de werken voor het einde van het jaar kunnen starten zodat het terrein tegen de paasvakantie speelklaar is.

Speelweefsel

Het project kadert in het actieplan speelweefsel, dat kiest voor de inrichting van nieuwe plekken voor kinderen en jongeren. “De analyse van het bestaande speelweefsel stipte verschillende stadswijken aan als speelkansarm. De uitdaging bestaat er dan ook in om deze wijken te injecteren met afdoende speelkansen. Vaak betekent dat in de eerste plaats voldoende, goed ingerichte, open ruimte voorzien”, stelt Van Bellingen. “Voor de Gazometerwijk en de Driekoningenwijk vormt de groene ruimte aan de fietswegel op korte termijn alvast een opportuniteit om aan speel- en ontmoetingsruimte te winnen.”

 SOPY, GVA

Speelpleinen op kindermaat.

Hoe moet een speelplein eruit zien? De kinderen van zes klassen van de basisschool konden hierover hun zegje doen. ” Er werd in zes basisscholen in speelkansarme buurten een klassessie georganiseerd waarin bij de kinderen werd gepeild naar de speelkansen in hun buurt”, legt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS 2012) uit. Basisschool OLVP Watermolendreef sloot als zesde school de rij.

PJC, de streekkrant

Jongeren op zoek naar meer speelruimte

De Sint-Niklase jeugddienst is met een groep jongeren op de fiets gesprongen, op zoek naar speelruimte in de stad.

De voorbije jaren verdubbelde het aantal openbare speelterreintjes al tot 34, maar toch blijken er nog stadswijken te zijn waar kinderen weinig tot geen speelruimte vinden.

“Vooral in het noordelijke deel van de stad”, schetst jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “Omdat jongeren zelf een duidelijke mening hebben over wat er nodig is in hun buurt, namen we hen mee op een fietstocht. Ze kunnen zelf ideeën of knelpunten signaleren. Met de bagage die we uit deze inspraakmomenten halen, gaan we de komende maanden een ‘actieplan speelweefsel’ opmaken.” Eén van de ideeën is om langs het fietspad tussen Sint-Niklaas en Hulst, waar de Clementwijk zich verder zal ontwikkelen, een reeks speelpleintjes en rustpunten te maken.”Een andere uitdaging is de buurt rond de Gasmeterstraat, die echt een ‘speel-kansarme’ wijk is.”

In de eerste week van mei worden in verschillende scholen in speelkansarme buurten klas-sessies rond speelruimte georganiseerd. En de stedelijke jeugdraad heeft zelfs een heuse ‘denktank speelweefsel’ in het leven geroepen. De uiteindelijke bedoeling is dat er in de toekomst voor alle kinderen en jongeren een publiek toegankelijke open speelruimte met een speel- of sporttoestel is, binnen 400 meter loopafstand. Daarvoor werkt de stad samen met de vzw Kind en Samenleving. Alle negentien wijken in Sint-Niklaas zullen worden geëvalueerd.

JVS, HLN

Groen licht voor speelbos naast Troelant.

De Vlaamse overheid geeft groen licht voor de inplanting van een speelbos nabij het toekomstige gemeenschapscentrum en jeugdhuis in Sinaai.

Het gebied tussen de Vleeshouwersstraat en de Hooiman-straat, vlak naast de sportzone, zal er binnen een jaar volledig anders uitzien. Niet alleen start daar midden dit jaar de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum, waar ook jeugdhuis Troelant een plaats krijgt. Maar daarnaast komt er ook een gloednieuw speelbos van maar liefst acht hectare groot. De afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van de Vlaamse overheid heeft daarvoor het licht op groen gezet.

Milieugevolgen

Die concludeert dat de plannen geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. “Er is absoluut een grote behoefte aan een speelbos in Sinaai. Zeker omdat door de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum een deel van de speelterreinen van de jeugdbewegingen worden ingenomen. Dat willen we compenseren met het nieuwe speelbos. Het is natuurlijk niet de bedoeling om dit gebied volledig te bebossen. Het wordt een groene speelzone met bebossing, heuvels, waterlopen, een doolhof, hoog gras en avontuurlijke paden”, aldus jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012). In het gemeenschapscentrum vlak daarnaast krijgt jeugdhuis Troelant een nieuwe stek, maar ook de speelpleinwerking Spenoazi, de jeugdbewegingen, de dorpsraad en verenigingen kunnen er terecht. Het nieuwe gebouw zal zo’n 1 miljoen euro kosten. (JVS)