Tag: fietsbeleid

Stad verleent voorrang aan spelende jeugd in nieuw actieplan Sint-Niklaas.

De jeugddienst heeft het actieplan speelweefsel voorgesteld. Het plan moet de stad kindvriendelijker maken en jonge gezinnen aantrekken.

“Naast vergrijzing wacht Sint-Niklaas ook een demografische vergroening.

Zo zal het aantal 2- tot 4-jarigen tegen 2019 met 15 procent stijgen. Met dit werkdocument willen we de spelende jeugd een veiligere stad bieden en jonge gezinnen aantrekken”, zegt Tim De Brabander van de jeugddienst. “Het actieplan is enkel van toepassing op de kernstad, maar het principe kan moeiteloos worden doorgetrokken naar de deelgemeenten.” Concreet betekent het plan dat er in de komende legislatuur en in de periode 2018-2023 volop wordt ingezet op het uitbouwen van speelweefsel. Speel- of fietsroutes doorheen de stad en een systematische aanpak van gevaarlijke oversteekpunten, moeten een veilige doorlaatbaarheid van de stad mogelijk maken. “Speciale aandacht gaat naar een de uitbouw van een groene noord-zuid-as tussen Puytvoet en de Clementwijk. Die as moet de ruggengraat van het speelweefsel worden.

We zochten ook naar mogelijkheden voor skate- en BMX-zones. Zowel de regio rond sportcentra de Witte Molen en Puyenbeke als de stationsomgeving bieden mogelijkheden.”

Leefbaarheid

De stad maakte een analyse van negentien wijken. “Het voordeel is dat de binnenstad de komende jaren wordt heraangelegd”, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “We kunnen dus van bij de fundamenten rekening houden met het actieplan, en niet de mankementen later rechttrekken. Zelfs via kleine aanpassingen die beperkte middelen vragen, zoals stapstenen of een fietsvijver, wordt de leefbaarheid van de stad opgetrokken.”

SOPY, GVA

SOS 2012 wil meer mensen op de fiets.

SOS2012 kiest voor een doorgedreven fietsbeleid en plaatst daarom overal in de stad magenta fietsen. Er kwamen intussen al klachten binnen bij het stadsbestuur omdat er fietsen op de rijweg lagen.

Wouter Van Bellingen en zijn partij SOS 2012 pleiten voor een doorgedreven fietsbeleid in Sint-Niklaas. ‘Onze stad groeit’, zegt Van Bellingen. ‘Daar horen groeipijnen bij, maar die kan je minimaliseren door een duidelijke visie. Daarom wil onze beweging er resoluut voor kiezen om Sint-Niklaas en deelgemeenten uit te bouwen tot een (be)leefbare stad. Fietsen staat symbool voor leven in de stad en dat moet veilig kunnen voor jong en oud. Ons doel is om het aantal zwaargewonden en doden bij fietsers van 0,17 per 1000 terug te dringen naar 0,06 per 1000 tegen 2020.’

SOS2012 plaatste overal in Sint-Niklaas magenta fietsen, maar die veroorzaken volgens Van Bellingen opschudding binnen het stadsbestuur.

‘Ik begrijp de commotie niet rond onze fietsen, die reglementair geplaatst zijn bij particulieren of op het openbaar domein’, zegt hij verbolgen.

Volgens burgemeester Christel Geerts (SP.A) is de zaak overroepen.

‘Buurtbewoners lieten weten dat er op het Regentieplein magenta fietsen op de rijweg lagen. Ik heb Wouter gevraagd om die weg te halen, wat ook gebeurd is. Voor zover ik weet, is daar verder niet over gepraat binnen het bestuur.’

PVL, Nieuwsblad

Commotie rond magenta fietsen in straatbeeld Sint-Niklaas.

De fietscampagne die Wouter Van Bellingen (SOS 2012) vorige week op gang schoot, doet stof opwaaien. De fietsen zouden op sommige plaatsen voor overlast zorgen. Van Bellingen voelt zich geviseerd. Volgens burgemeester Christel Geerts (sp.a) is er niks aan de hand.

Vorige week schoot SOS2012 haar kiescampagne op gang door magenta fietsen te lanceren in het straatbeeld.

Leden en sympathisanten rijden voortaan met een lilla fiets. Op die manier willen ze van het fietsbeleid een strijdpunt maken voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Maar volgens boegbeeld Wouter Van Bellingen (SOS 2012) is dat niet naar ieders zin. “Groot was mijn verbazing toen ik te horen kreeg dat onze fietsen niet reglementair in het straatbeeld verschijnen. Er zijn nu iets meer dan 20 magenta fietsen in omloop. Het is normaal dat mensen zich verplaatsen, waardoor de fietsen overal opduiken. Dat is juist onze bedoeling. De fietsen staan geparkeerd en zijn vastgemaakt. Alles gebeurt zoals het moet”, aldus de schepen.

Volgens burgemeester Christel Geerts (sp.a) gaat het om een storm in een glas water. “Gisteren kreeg ik telefoon van buurtbewoners dat er op het Regentieplein magenta fietsen op de rijbaan lagen. Om de veiligheid niet in het gedrang te brengen, moesten die daar weggehaald worden.

Maar verder zijn er naar mijn weten geen discussies over gevoerd”, aldus de burgemeester. “Wouter Van Bellingen verzekerde me dat alles volgens de regels gebeurt, dus ik begrijp de commotie niet.”

HVL,GVA

Sint-Niklaas moet echte fietsstad worden.

SOS 2012, de partij van schepen Wouter Van Bellingen, lanceert haar verkiezingscampagne met ‘Sin Cycli’. Sint-Niklaas omvormen tot een fietsstad, dat wil de partij en dat moet de komende weken en maanden duidelijk worden met heel wat magenta fietsen in het straatbeeld.

Van Bellingen wil Sint-Niklaas met een uitgesproken fietsbeleid in de richting sturen van steden als Kopenhagen, Freiburg en Basel. “We willen het aantal zwaargewonden en doden bij fietsongevallen tegen 2020 terugdringen tot 0,06 per duizend, zoals die steden ons voordeden. Tussen 2005 en 2009 telde Sint-Niklaas per jaar nog 0,17 zwaargewonden en doden per duizend fietsers. Ambitieus, maar je moet ervoor durven kiezen.”

Van Bellingen gaat ook voor de nodige investeringen in ‘hard- en soft-fietsware’. “Onze stad heeft nood aan goede fietsinfrastructuur. Denk maar aan de fietsgerichte assen in de kernen en fietsstraten die de stads- en dorpskernen doorkruisen.”

De schepen, die geen autorijbewijs heeft, verwijst naar het Nederlandse Eindhoven, waar het fietsbeleid ook enkele andere voordelen aantoont. “Investeren in fietsen betekent ook investeren in de lokale middenstand. Een fietser besteedt immers bewuster dan een autogebruiker.” Hiermee trekt Van Bellingen de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op gang, met op de affiche de slogan ‘Yes, We Can didate’.

JVS, HLN

SIN CYCLI: Sint-Niklaas FIETSCITY.

Op 14 oktober gaat SOS 2012 met een eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen. Met onze open stadscampagne willen we de inwoners van Sint-Niklaas – alle inwoners – verenigen rond concrete en toekomstgerichte projecten voor onze stad. Sint-Niklaas verdient een duidelijke en eerlijke koers. We willen daarom onomwonden zeggen waar we voor staan maar vooral ook doen wat we zeggen.

SOS 2012 kiest resoluut voor fietsbeleid. Om die keuze duidelijk te maken, lanceren we vandaag de eerste magenta fietsen in het straatbeeld. Een teaser voor onze voorstellen om van Sint-Niklaas een echte fietscity, gedoopt SIN CYCLI, te maken.

Sint-Niklaas fietsstad: een duidelijk objectief

Onze stad groeit. Zonder duidelijke visie kan dat niet zonder groeipijnen. Onze beweging wil resoluut kiezen om Sint-Niklaas en zijn deelgemeenten uit te bouwen tot een (be)leefbare stad. Fietsen staat symbool voor leven in de stad, als ‘an urban way of life’. Maar leven en fietsen in de stad hoort veilig, voor jong en oud. SOS 2012 schuift daarom een duidelijk objectief naar voor: we willen het aantal zwaargewonden en doden bij fietsers van 0,17 per 1000 (periode 2005 – 2009) terugdringen naar 0,06 per 1000 tegen 2020. Ambitieus, maar Kopenhagen deed het ons voor. Freiburg en Basel befietsen dezelfde weg. Je moet er voor durven kiezen!

Kiezen voor fietsware: hard & soft

Onze stad heeft nood aan goeie fietsinfrastructuur. Er wachten nog veel uitdagingen. Fietsgerichte assen zijn in de kernen nog te weinig uitgewerkt, verschillende schakels in het fietsweefsel ontbreken. Fietsstraten moeten de stads- en dorpskern(en) kunnen doorkruisen. SOS 2012 pleit zo voor flinke investeringen in fietshardware, gebaseerd op het STOP-principe. Het vergt durf om bij elke mobiliteitsoefening te vertrekken bij de fietsers en voetgangers en er niet te eindigen. Toch biedt een duidelijk verkeerskader voor de stad veel meer perspectief dan oplapwerk achteraf.  SOS 2012 vindt het bovendien de taak van het bestuur om de ‘fietsvibes’ massaal te verspreiden door slimme investeringen in de fietscultuur. Die investeringen in de fietssoftware moeten fris en creatief: kleurrijke fietsenstallingen kunnen bijvoorbeeld een stijlvol baken vormen in het straatbeeld. Daarbovenop draag je met een vindingrijke promotiecampagne ongetwijfeld bij tot meer fietsen op straat én scherp je het profiel van Sint-Niklaas als bruisende en leefbare stad aan. Eindhoven bewijst daarnaast dat investeren in het fietsbeleid ook investeren in de lokale middenstand betekend. Want een fietser besteedt meer en bewuster dan een autogebruiker.

Yes we can (didate)!

Ja, we zijn kandidaat! En een doordacht en doortastend fietsbeleid is een van onze speerpunten. Als krachtige hefboom om leven, ontmoeting en de stadskernvernieuwing in de stad aan te zwengelen. Zin om mee te doen of ons te steunen? You’re welcome!!