Tag: kinderrechten

Goed beleid is een goed kinderbeleid.

De vzw Kinderrechtencoalitie hoopt dat de lokale politici meer aandacht hebben voor de jongste inwoners.

De Kinderrechtencoalitie stelde zaterdag haar verkiezingsmemorandum voor op de Vredefeesten in Sint-Niklaas. De vzw hoopt dat de kandidaten voor 14 oktober aandacht zullen hebben voor de kindvriendelijkheid van hun plannen rond milieu, mobiliteit, jeugdruimte en overlast.

Zo vraagt de Kinderrechtencoalitie meer groen in de steden en gemeenten, de mogelijkheid voor kinderen om zelf met de fiets of de bus veilig op school te raken, voldoende speelruimte die goed gelegen en kwalitatief ingericht is en een positieve  benadering  van jongeren in het kader van overlast. ‘Een gemeente waar het goed leven is voor kinderen, is goed voor alle inwoners’, aldus organisator Farah Laporte.

In Sint-Niklaas werd het memorandum overhandigd aan schepen Wouter Van Bellingen en zijn collega’s uit het college. Van Bellingen beloofde meer aandacht voor kinderrechten door vanaf de volgende legislatuur een verantwoordelijke  ambtenaar aan te stellen voor het screenen van alle beleidsvoorstellen op hun kindvriendelijkheid.

De presentatie gebeurde door Unicef-meter en actrice Viv Van Dingenen. De Kinderrechtencoalitie doet in de komende

weken ook Brugge en Mechelen aan. Corelio.

Kindvriendelijke stad.

De stad heeft ingetekend op het project ‘kindvriendelijke steden’. Het is de bedoeling om op die manier een label kindvriendelijkheid voor steden te realiseren. “De stad zal onderzoeken in welke mate ze kindvriendelijk is”, legt jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) uit. “Zowel de stadsadministratie als de gemeenschap worden bevraagd over kindvriendelijkheid. Kinderen en jongeren worden betrokken via zowel de scholen als de jeugdraad. Ook de professionele en vrijwillige omgeving van kinderen en jongeren worden mee in het verhaal betrokken.”

BEF,GVA

Kindvriendelijker beleid.

Na de kinderrechtenconferentie van eind vorig jaar wil het stadsbestuur vanaf volgende legislatuur werk maken van een kindvriendelijker beleid. Daarom zal een jeugdconsulent worden aangesteld die alle beleidsvoorstellen op kindvriendelijkheid moet toetsen. Die ambtenaar zal vervolgens een ‘kinderrechtenadvies’ moeten formuleren bij alle voorstellen die gevolgen hebben voor kinderen of jongeren. De jeugddienst krijgt de opdracht om een systeem uit te werken waarmee kinderen kunnen worden betrokken in de startfase van de opmaak van plannen. Aan de andere diensten wordt gevraagd de reflex te hebben om de jeugddienst te betrekken.
JVS, HLN

Leerlingen Heilig Hartschool op straat voor kinderrechten.

De leerlingen van de Heilig Hartschool op Tereken hebben een manifestatie gehouden naar aanleiding van de internationale dag van de kinderrechten. De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hadden spandoeken, affiches en collages gemaakt rond kinderrechten waarmee ze naar het stadhuis trokken.

Daar werden ze ontvangen tijdens de nationale vergadering van de kinderrechten. Ze mochten er de rechten scanderen in het bijzijn van onder meer de directeur van Unicef België en de kinderrechtencommissaris. Jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) had een speciaal dankwoord voor hun engagement.

JVS, HLN