Archief

Posts Tagged ‘Speelpleinen’

Stad verleent voorrang aan spelende jeugd in nieuw actieplan Sint-Niklaas.

De jeugddienst heeft het actieplan speelweefsel voorgesteld. Het plan moet de stad kindvriendelijker maken en jonge gezinnen aantrekken.

“Naast vergrijzing wacht Sint-Niklaas ook een demografische vergroening.

Zo zal het aantal 2- tot 4-jarigen tegen 2019 met 15 procent stijgen. Met dit werkdocument willen we de spelende jeugd een veiligere stad bieden en jonge gezinnen aantrekken”, zegt Tim De Brabander van de jeugddienst. “Het actieplan is enkel van toepassing op de kernstad, maar het principe kan moeiteloos worden doorgetrokken naar de deelgemeenten.” Concreet betekent het plan dat er in de komende legislatuur en in de periode 2018-2023 volop wordt ingezet op het uitbouwen van speelweefsel. Speel- of fietsroutes doorheen de stad en een systematische aanpak van gevaarlijke oversteekpunten, moeten een veilige doorlaatbaarheid van de stad mogelijk maken. “Speciale aandacht gaat naar een de uitbouw van een groene noord-zuid-as tussen Puytvoet en de Clementwijk. Die as moet de ruggengraat van het speelweefsel worden.

We zochten ook naar mogelijkheden voor skate- en BMX-zones. Zowel de regio rond sportcentra de Witte Molen en Puyenbeke als de stationsomgeving bieden mogelijkheden.”

Leefbaarheid

De stad maakte een analyse van negentien wijken. “Het voordeel is dat de binnenstad de komende jaren wordt heraangelegd”, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “We kunnen dus van bij de fundamenten rekening houden met het actieplan, en niet de mankementen later rechttrekken. Zelfs via kleine aanpassingen die beperkte middelen vragen, zoals stapstenen of een fietsvijver, wordt de leefbaarheid van de stad opgetrokken.”

SOPY, GVA

Speelpleinen op kindermaat.

Hoe moet een speelplein eruit zien? De kinderen van zes klassen van de basisschool konden hierover hun zegje doen. ” Er werd in zes basisscholen in speelkansarme buurten een klassessie georganiseerd waarin bij de kinderen werd gepeild naar de speelkansen in hun buurt”, legt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS 2012) uit. Basisschool OLVP Watermolendreef sloot als zesde school de rij.

PJC, de streekkrant

Stad pakt speelpleinen aan.

Inspraak. Na jaren van windstilte rond de verhoopte speelterreinen, is Sint-Niklaas nu volop bezig met een inhaalbeweging. Vogelnesten, klimnetten en bruggen: de kinderen mogen de wetten stellen.

“Veel van de openbare speelterreinen in Sint-Niklaas waren tot voor kort kaal en te klassiek ingericht. We brengen daar nu geleidelijk aan verandering in. Dit najaar werden opnieuw drie terreinen heringericht”, aldus jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012).

Momenteel zijn er in Sint-Niklaas een dertigtal stedelijke speelpleinen. Elk jaar komen er nieuwe speelterreinen bij. Zo wordt voortaan bij elke nieuwe verkaveling plaats vrijgemaakt voor een buurtplein. De kinderen kunnen voortaan ook zelf mee beslissen welke speeltuigen er komen. Dat gebeurde al in het Reynaertpark en in het Wallenhof. Vorig jaar kwamen ook de speelpleinen in de Populierenwijk, Kroonmolenplein, Schommelaarstraat en Dillaertwijk aan bod.

De kinderen van de Klokkedreef werden eind 2008 bevraagd over hun wensen voor een pleintje in de straat. Ze kozen voor een klimcombinatie met een vogelnest, klimnetten, een brug en een lange glijbaan. Eind oktober werd het pleintje een kleurrijk speeleilandje in de stad.

Enquête bij kinderen

In de buurten Hemelsbreedte en de Papenakkerwijk in Sinaai werd deze zomer een enquête gehouden bij de kinderen. Resultaat is dat op het terrein Hemelsbreedte een van de weinig gebruikte petanqueterreinen is omgevormd tot een speelzone met een klimtoren en een veerbeestje. In de Papenakkerwijk is een ontmoetingsplaats voor tieners gecreëerd met een zithoek en een openlucht-gezelschapsspel. Er kwam ook een speelzone voor de kleine kinderen met een veerbeestje, een glijbaan, een speel-auto en een klimpiramide. Er werd ook een speelheuvel aangelegd tussen het voetbalterrein en de speelzone. “Het is hier echt leuk nu. En zeker omdat het nu vakantie is!”, joelen de kinderen.

“De speeltoestellen maken van de pleinen een plaats waar jongeren elkaar in hun vrije tijd kunnen ontmoeten. Het geeft bovendien kleur aan de hele buurt”, aldus Van Bellingen.

JOVE, GVA

Sint-Niklase speelpleintjes krijgen grondige facelift.

Het speelplein in de Papenakkerwijk kreeg nieuwe speeltuigen. ‘De speelruimte in groot-Sint-Niklaas wordt voortdurend opgefleurd’, zegt schepen Wouter Van Bellingen(SOS 2012).

De speelruimte in groot-Sint-Niklaas wordt continue opgefleurd, zegt schepen Wouter Van Bellingen (SOS 2012).

‘Wij organiseren enquêtes in de diverse woonwijken’, legt de schepen uit. ‘Hier in de Papenakkerwijk in Sinaai hebben de bewoners geopteerd voor een goede scheiding tussen het speelgedeelte voor de jongsten en dat van de anderen. Beide delen zijn gescheiden door een grondwal, zodat ze elkaar niet storen of lastig vallen.’

‘Een glijbaan en een klimrek behoren tot de nieuwe speeltuigen. Wie graag basketbal speelt, heeft de ringen te zijner beschikking.’

‘Hier is onlangs een nieuwe verkaveling bijgekomen met jonge gezinnen, de facelift is dus meer dan verantwoord. Van vandalisme heeft het pleintje weinig last. Wel slingert er nogal wat zwerfvuil rond. Als het materiaal kapot is, moet je dat veeleer wijten aan slijtage door het vele gebruik.’

Het is niet het einde van het vernieuwingsproces van de Sint-Niklase speelpleintjes. Er staat nog heel wat op het programma na de vernieuwing van speelpleinen Klokkedreef en Hemelsbreedte eerder dit jaar. ‘Nog dit jaar komt ook het speelplein Witte Molen aan de beurt’, vertellen Van Bellingen en jeugdconsulente Joanna Uvin. ‘De speeltuigen van de Destelwijk worden deze maand geïnstalleerd. Daar zit onder meer een hindernissenparcours in. Een stuk van het parcours wordt honderd procent toegankelijk voor rolstoel en buggy. Begin 2010 is het de beurt aan het Adolphe Daensplein in de stadskern en het speelpleintje aan sporthal De Mispelaer in deelgemeente Nieuwkerken.’

sl, Nieuwsblad

Nieuwe investering in speelplein.

De stad Sint-Niklaas investeert opnieuw in speelpleinen, dit keer in Sinaai en Sint-Niklaas. “Met een speelhoekje aan Hemelsbreedte, de herinrichting van het speelterrein aan de Papenakkerwijk en een klimrek in de Klokkedreef, zetten we verder in op het kindvriendelijk maken van onze stad en het aantrekken van gezinnen met kinderen. Daarnaast wordt er verder werk gemaakt van het onderhoud en de veiligheid van de speeltoestellen, door de samenwerking met vzw Speelokee te verlengen”, kondigt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen aan.

VGB, HLN

Stad creëert meer speelruimte.

Het stadsbestuur lanceert een reeks nieuwe intiatieven om veilig buiten spelen voor kinderen te promoten. Het is zelfs de bedoeling een heel speelnetwerk uit te bouwen.

De stadsmonitor, die onlangs voorgesteld werd, was bijzonder kritisch over de speelruimte voor kinderen in Sint-Niklaas. De stad bengelde aan de staart en daar wil schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen iets aan doen. “We gaan een plan opstellen met plaatsen en verbindingen die belangrijk zijn voor kinderen. Nu is er in de binnenstad alleen speelruimte in het De Vidtspark, maar er zijn zeker meer mogelijkheden. Ik denk bijvoorbeeld aan het Casinopark of de bibliotheek. Als de Stationsstraat autoluw wordt, kunnen daar mogelijk ook kleine ingrepen gebeuren voor kinderen. Verder gaan we ook bekijken of de routes die de kinderen gebruiken, zoals tussen huis en school, wel veilig zijn.”

In afwachting van concrete resultaten staat buiten spelen dit voorjaar ook al op andere manieren centraal. “Op 1 april vindt de Buitenspeeldag op de Grote Markt plaats, waarbij er de hele namiddag activiteiten zijn voor schoolkinderen. In het paasweekend kunnen bewoners een verkeersvrije straat organiseren. De jeugddienst ondersteunt dit met speelmateriaal.

VGB, HLN

Eindelijk worden de speelterreinen aangepakt.

Elke vrijdag gaan onze journalisten op zoek naar mensen die drie jaar geleden het nieuws haalden. Vandaag bezoeken we Frederik Vanhuffel, de voorzitter van de jeugdraad in Sint-Niklaas. Drie jaar geleden klaagde hij steen en been over de jeugdwerking in zijn stad. Vooral het nijpende tekort aan speelpleinen was een probleem. Onze journalist zoekt uit of de situatie intussen verbeterd is.

De Sint-Niklase jeugdraad trok drie jaar geleden aan de alarmbel. Aanleiding was de lamentabele toestand van de scoutslokalen in het Industriepark Noord. Drie jaar later is de situatie totaal anders: «Alles is veel beter nu. De nieuwe schepen doet zijn werk goed», stelt Frederik Vanhuffel, voorzitter van de jeugdraad.

Met een ludieke ‘Win For Life’-actie, waarbij het Sint-Niklase stadsbestuur een jeugdsite met een beloftevolle toekomst in het Industriepark-Noord kon winnen, stelde de toenmalige jeugdraad de problemen rond speelterreinen aan de kaak. Volgens de jeugdraad was de toestand van de lokalen in het Industriepark-Noord, waar de scouts van Kriko en de speelpleinwerking van Holderdebolder gevestigd waren, zo lamentabel dat spelen er nagenoeg onmogelijk werd. De jeugdraad keek naar de stad om een oplossing te zoeken voor de speelpleinproblematiek. Drie jaar later staat de intussen vernieuwde jeugdraad voor een compleet andere situatie.

«De voorbije drie jaar is er veel veranderd», stelt de voorzitter van de jeugdraad Frederik Vanhuffel.

«Ik denk dat de jeugddienst momenteel heel goed bezig is. Op verschillende plaatsen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten wordt er werk gemaakt van speelterreinen. Dit jaar alleen al zijn er speelprojecten in de Destelwijk, Papenakkerwijk, Hemelsbreedte, Peter Benoitpark, Vleeshouwerstraat en Klavers en er komt een speelbos aan de Belseelse Mierennest. De jeugddienst maakt er echt werk van. Meer mag altijd, maar ik heb de indruk dat alles wat mogelijk is, effectief gebeurt. Intussen is er ook een plan in opmaak dat de speelpleinen in kaart brengt. Dat maakt een grondige evaluatie mogelijk», zegt Vanhuffel.

«Enthousiasme»

De sitatie aan het Industriepark-Noord is intussen grond veranderd: «Speelplein Holderdebolder is verdwenen, maar scoutsgroep Kriko heeft nu een recht van opstal voor het speelterrein en de gebouwen, een oplossing waar het stadsbestuur zijn medewerking aan verleende. Dat betekent een enorme verbetering. Op dit ogenblik zijn de scouts bezig met renovatiewerken, zodat de lokalen opgeknapt worden. Omdat de scouts het terrein ook verhuren, zijn er ook voor andere verenigingen betere mogelijkheden onstaan», prijst de jeugdraadvoorzitter.

De jeugdraad plaatste drie jaar geleden ook een vacature voor een gemotiveerde schepen van Jeugd, een geëngageerd iemand met een passie voor jeugd, voor de periode van één legislatuur.

Volgens Frederik Vanhuffel is de vacature goed ingevuld: «Wouter Van Bellingen werd schepen van Jeugd. Hij heeft een enorme dossierkennis en dankzij zijn persoonlijke ervaringen in het jeugdwerk weet hij ongeveer alles over jeugd. Hij weet wat nodig is, wil het beste voor de jeugd en gaat er 100% voor. Hij voldoet dus zeker aan het drie jaar geleden gevraagde profiel», meent Frederik Van Huffel.

Als de voorzitter al een kanttekening moet plaatsen, dan is dat het ongebreidelde enthousiasme van de schepen, waardoor de rollen soms omgekeerd worden: «Wij moeten als jeugdraad de schepen soms temperen in plaats van omgekeerd (lacht).»

 

VGB, HLN

%d bloggers liken dit: