Archief

Posts Tagged ‘Sint-Niklaas’

”Zwarte Piet hoeft niet volledig te verdwijnen”

Piet is altijd een beetje zwart omdat hij door de schoorsteen binnenkomt. En nu het verfpotje, waarmee hij zichzelf nog wat bijkleurt, verdwenen is, is hij iets lichter dan vroeger. Zo simpel beantwoordt scenarist Hugo Matthysen de Zwarte Pieten-discussie in de nieuwe Sinterklaasfilm ‘Ay Ramon!’. Is de kwestie nu opgelost? Het lijkt er in ieder geval op.

Hoe simpel die oplossing ook lijkt, regisseur Stijn Coninx zucht toch eens als we hem de kwestie voorleggen. “Twee jaar geleden is de discussie begonnen in Nederland, en sindsdien voelden we aan dat ook wij een antwoord zouden moeten hebben. Ik zal niet zeggen dat we ons moesten rechtvaardigen, maar er werd toch iets verwacht. Het heeft uiteindelijk véél energie, overleg en discussie gekost voor we via een gigantische omweg opnieuw uitkwamen bij ons vertrekpunt: Piet is zwart van het roet, meer niet. Maar ondertussen had Hugo alles uit de kast gehaald: nieuwe personages bedacht, verschillende scenario’s geschreven. Er was zelfs een versie waar Zwarte Piet nauwelijks nog aan te pas kwam. Na drie maanden, en de eerste lezing met de acteurs, zijn we dan toch teruggekeerd naar het uitgangspunt.”

Link met slavernij.

”Uiteindelijk”, zo beseft de regisseur, “kun je ook niet met drie man een traditie veranderen; daar zou je bijna een volksraadpleging over moeten houden. En dat is het terrein van de politiek. Maar je kunt ook niet tegen mensen die zich terecht gekwetst voelen, zeggen dat zij dan maar idioten zijn. Er valt wel degelijk iets voor te zeggen dat er een probleem is met de klassieke weergave van Zwarte Piet. En dus moet je die pijnpunten, die verwijzingen naar beelden van slavernij, aanpakken. Het is alleen zaak om dat te doen zonder het cultureel erfgoed op de schop te nemen.”

Stap in de goede richting.

Case closed, dus? Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum, is alvast een tevreden man. “Dit is zeker en vast een stap in de goede richting. Er is rekening gehouden met gevoelens van mensen. Dat vind ik maatschappelijk belangrijk, en dan niet alleen voor zwarten. Als mensen gekwetst worden, moet je daar volwassen mee omgaan. Het is belangrijk dat je als samenleving dat empathisch vermogen hebt, en zeker van kunstenaars mag je dat verwachten. Het verwondert mij dan ook niet dat ze tot deze goede oplossing konden komen. Het bewijs is geleverd: we kunnen wel degelijk evolueren naar een samenleving die diverser wordt en rekening houdt met ieders gevoeligheid.”

Beeld in evolutie.

”Ik vind het dan ook jammer dat in mijn eigen stad, Sint-Niklaas, het Sinterklaasgenootschap het toch nodig vindt om bij een klassiek pietenbeeld te blijven zweren. En in Nederland is er zelfs een nieuwe Sinterklaasfilm die uitpakt met zogenaamde echte pieten. Dat is polariseren om te polariseren, en dat hebben we niet nodig. Sowieso is het beeld van Zwarte Piet al jaren in evolutie, en dat zal nog verder moeten gaan. Uiteindelijk zal ook het beeld van door de schoorsteen komen betekenisloos worden voor kinderen, zodat andere randfiguren wel op de voorgrond zullen treden. Piet hoeft voor mij niet volledig te verdwijnen, maar ik vind het toch belangrijk dat alle verwijzingen naar slavernij zoals krullen of oorbellen nu eindelijk weg zijn. Niet slecht, toch, dat Vlaanderen dit volwassen heeft weten op te lossen? Chapeau! En laat ons nu eindelijk werk maken van belangrijkere zaken dan dit: tewerkstelling en onderwijs. Want dat zijn de echte uitdagingen.”

De Zondag, Matthieu Van Steenkiste.

Advertenties

Wouter Van Bellingen verlaat raadzaal.

Gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen volgt Naima Charkaoui vanaf 1 september op als directeur van het Minderhedenforum. Van Bellingen, oprichter van huidige oppositiepartij SOS-2012, neemt ontslag uit de Sint-Niklase gemeenteraad.

Vanaf 1 september vertolkt Wouter Van Bellingen vanop de eerste lijn de stem van de etnisch-culturele minderheden iGVA140613 Een verlies voor de oppositien België. Hij
volgt Naima Charkaoui op, die sinds 2001 voor het Minderhedenforum werkt.

“Toen de vacature verscheen, kreeg ik meteen suggesties vanuit verschillende hoeken. Zowel mensen uit de media als de sociale- en welzijnssector vroegen me waarom ik mijn kandidatuur niet indiende”, schetst Van Bellingen. “Uiteindelijk heb ik de stap gezet, tot mijn grote tevredenheid. Ik krijg nu de kans om een groeiend intercultureel middenveld te versterken, in de hoop het algemene draagvlak voor diversiteit – als hefboom voor een cultureel rijke en welvarende samenleving – te versterken.”

De nieuwe doorstart betekent evenwel ook het einde vanzijn carrière in de lokale politiek. Zijn mandaat als gemeenteraadslid wordt nu vroegtijdig stopgezet. “Ik ben de lokale politiek niet beu. Ik behoor dan wel tot de oppositie, toch ben ik niet teleurgesteld, noch zit ik erbij als een geslagen hond. Het is gewoon een kwestie van de juiste afweging te maken: waar kan ik de grootste impact hebben. Voor alle duidelijkheid, ik zal niet verdwijnen van het Sint-Niklase toneel. Ik blijf een inwoner van Sint-Niklaas, en een met een kritische stem.”

De komende twee maanden zijn een inloopperiode waarin hij huidig directeur Charkaoui volgt en zich inwerkt in de structuur van het Minderhedenforum. “Een luxepositie, zo’n inloopperiode. De politiek zal ik missen, maar ik ben ervan overtuigd dat ook mijn nieuwe job draait rond mensen samenbrengen.”

Massatrouw

 

Van Bellingen zette zich in 2007 op de nationale en internationale radar als eerste zwarte Vlaamse schepen. Nadat drie koppels weigerden door hem getrouwd te worden omwille van zijn huidskleur, organiseerde hij een massatrouw op de Grote Markt. In 2012 besloten kartelpartners sp.a en groen om niet langer een kartel te vormen. Beide partijen beschuldigden Van Bellingen ervan kandidaten te lanceren zonder overleg en te flirten met extreemlinks. SOS-2012 trok alleen naar de gemeenteraadsverkiezingen en belandde in de oppositie.

SOPY, GVA

Van Bellingen aan hoofd Minderhedenforum.

Wouter Van Bellingen, Vlaanderens eerste zwarte schepen, volgt Naima Charkaoui op als directeur van het Minderhedenforum. Hiervoor stapt hij uit de gemeenteraad van Sint-Niklaas.

“Heel wat mensen vroegen me om deze functie op te nemen”, zegt Van Bellingen. “Hoe dan ook wilde ik geëngageerd blijven. Aan de kant staan is niets voor mij. Ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen, want Vlaanderen moet diversiteit erkennen als hefboom voor een sterkere samenleving.” Van Bellingen wil minderheden zo veel mogelijk op het voorplan krijgen. “Ik wil meehelpen om een draagvlak te creëren voor onze thema’s.” Charkaoui, die haar functie op 31 augustus officieel neerlegt, wijst op het belangvan het Minderhedenforum om de stem van hun achterban bij het beleid te brengen, maar ook op de rol die de organisatie vervult in het versterken van de mensen die ze vertegenwoordigen. Ze heeft ook een boodschap voor de nieuwe regering die zal gevormd worden: die moet actie ondernemen en durven maatregelen nemen tegen racisme en discriminatie. “Er moet komaf gemaakt worden met de vrijblijvendheid van de afgelopen jaren. Er is een inhaalbeweging nodig op vlak van onderwijs en werk. Dat is ook nodig om de welvaart te verbeteren.” Hüseyin Aydinli, voorzitter van de raad van bestuur van het Minderhedenforum, omschrijft Van Bellingen als ‘de geknipte man om de organisatie verder te laten groeien’. Hij verwijst naar de armoedecijfers en de stijgende werkloosheid onder mensen met een migratieachtergrond en wijst op de rol van het Minderhedenforum als belangenverdediger.

Massahuwelijk

Van Bellingen zetelde eerst als schepen en sinds 2013 als gemeenteraadslid in Sint-Niklaas. Als ambtenaar van de burgerlijke stand kwam Van Bellingen begin 2007 in het nieuws toen bleek dat een drietal echtparen door zijn huidskleur niet door hem in de echt verbonden wilden worden. Als reactie hierop kwam een massahuwelijk op de Grote Markt van Sint Niklaas. “Of het nu iemand is op de markt van Leuven, of een professor aan de hogeschool: nog elke dag spreken mensen mij daarover aan.”

ADB, De Morgen

Vrijwilligers zijn geen criminelen

AfbeeldingDe politie viel op 2 april binnen in woningen en gebouwen van de vrijwilligerswerking Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas, in het kader van een wooninspectie.

VLOS helpt mensen die op de vlucht sloegen in hun land van herkomst. De vrijwilligers stellen zich daarbij niet de vraag of dat al dan niet ‘volgens de conventie van Genéve’ gebeurde. In de eerste plaats zien ze een mens in nood en ze gaan na wat ze voor hem kunnen doen: eten, kleren, een dak, een bad, medische zorgen, hulp met verblijfsdocumenten…

En daar zorgen ze voor. Al vele jaren, met onbezoldigde vrijwilligers. Nee, we kunnen hier in het meest welvarende stuk van de wereld niet alle armoede van de wereld verhelpen. Ja, er zijn grenzen aan de draagkracht van onze sociale zorg. Dat de actie als doel had de staat van de woningen te controleren, dat gelooft niemand meer.

Daarvoor pak je niet ‘en passant’ mensen zonder wettig verblijf op die je ook gemakkelijk van de straat kon plukken als dat echt zo dringend was. Om de staat van bewoning te controleren hoef je geen computers mee te nemen, mappen in beslag te nemen of een huiszoeking uit te voeren in de privéwoning van een vrijwilliger. Deze actie is erop gericht vrijwilligers af te schrikken.

En is het niet zo bedoeld, dan heeft ze wel dat effect. Als provinciaal integratiecentrum ondersteunen we deze vorm van vrijwilligerswerk.

Meer dan ooit hebben we nood aan vrijwilligers die de lastige vraag blijven stellen waarom wij, louter op basis van onze geboorteplaats, grondrechten hebben die we anderen in de rest van de wereld ontzeggen. Als die vraag niet meer gesteld wordt, bloedt de solidaire samenleving dood. Een overheid mag deze vrijwilligers niet intimideren of bedreigen. Mensen helpen mag nooit onwettig worden, kritische vragen en daden stellen evenmin.

Jos Jacobs, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, provinciaal integratiecentrum

GVA,

Categorieën:Mening, Pers, Sint-Niklaas Tags: ,

Kruispunt maakt plaats voor rotondes.

9 januari 2014 1 reactie

Kruispunt maakt plaats voor rotondesHLN140109De herinrichting van het kruispunt Driekoningen wordt een verkeerstechnisch hoogstandje. De stad en het Vlaams Gewest raakten het gisteren eens over de plannen. De verkeersknoop wordt ontward met twee rotondes tussen de pijlers van de spoorwegbrug. Fietsers en voetgangers krijgen eigen, met verkeerslichten gestuurde oversteekplaatsen. De wachttijd voor het autoverkeer zou gemiddeld met ruim de helft dalen.

De uitdaging: richt het drukste kruispunt van Sint-Niklaas volledig opnieuw in en zorg ervoor dat álle verkeersstromen vlotter verlopen. De moeilijkheden: de pijlers van de spoorwegbrug die in de weg staan én het feit dat er maar liefst vijf straten samenkomen: de Driekoningenstraat, de noordlaanHofstraat, de Kleine Laan, de Spoorweglaan en de Gasmeterstraat. Let wel: ondertunneling is niet mogelijk omdat de ondergrond er vol nutsleidingen zit. Met die moeilijke opdracht ging een studiebureau de voorbije jaren aan de slag. En met resultaat. Het plan om met twee rotondes te werken is dan wel niet nieuw, het voorontwerp kreeg wel een reeks aanpassingen. Gisteren werd het definitief goedgekeurd door de stad en het Gewest. Dat betekent dat nog dit jaar de aanbesteding kan volgen en de werken in 2015 kunnen beginnen. En dat is niets te vroeg. Het kruispunt Driekoningen staat al lang bekend als de lastigste verkeersknoop van Sint-Niklaas. Tijdens de spitsuren moet de verkeerspolitie present zijn, anders loopt het er gegarandeerd in de soep. Voor vervoersmaatschappij De Lijn is het kruispunt een verschrikking: alle tijdswinst dankzij de busbanen tussen het station, de Grote Markt en het Waasland Shopping Center gaat er weer verloren.

Gommen

PlezantstraatDoor het hele kruispunt weg te gommen en te vervangen door twee rotondes – één op de hoek Hofstraat-Spoorweglaan en één op de hoek Kleine Laan-Driekoningenstraat – zou het verkeer er veel vlotter moeten verlopen. “Dit ontwerp is een zeer innovatieve oplossing. Een dubbele rotonde in combinatie met verkeerslichtengestuurde oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers ertussenin blijkt ideaal. We hebben heel wat simulaties gezien, waaruit telkens blijkt dat er zowel voor het auto-, fiets- als busverkeer opmerkelijke tijdswinst is. De doorstroming is vlotter en de verkeersbewegingen verlopen logischer”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). Zo blijkt uit een simulatie dat het autoverkeer er maar liefst twee minuten sneller zal passeren tijdens de spitsuren. Nu staat een auto er nog gemiddeld 3,30 minuten aan te schuiven. Dat zal naar 1,30 minuten dalen. Voor bussen wordt die tijdswinst nog spectaculairder. Nu in de gemeentelijke begeleidingscommissie een consensus is gevonden, kan het Agentschap Wegen en Verkeer alles finaliseren, om eind dit jaar over te gaan tot de aanbesteding. De verwachte kostprijs van het project is 2,8 miljoen euro, waarvan de stad 1,4 miljoen euro zal dragen.

HLN,JVS

Niet iedereen blij met nieuwe camera’s.

camerabewakingHet nut van de zeventien nieuwe camera’s in het centrum van Sint-Niklaas wordt door enkele oppositiepartijen in twijfel getrokken,vooral omdat de politie de beelden niet de hele tijd live zal bekijken.

De camera’s komen er tegen eind december en kosten 300.000 euro.De politie zal toezicht houden op de hele stadskern, van het station tot het Onze-Lieve-Vrouwplein, het Hendrik Heymanplein en de Parklaan, met daartussen het Stationsplein, de Stationsstraat, de Houtbriel en de straatjes in de uitgaansbuurt rondcamerabewakingoperator het Sint-Nicolaasplein. Toch zijn er nog heel wat vragen. «Er zijn duidelijke regels nodig. Camera’s vormen immers een ernstige inbreuk op onze privacy», stelt Karel Noppe (JongVLD). «Wie bekijkt die beelden en krijgen de gebruikers een opleiding? Gebeurt dat 24 uur op 24? Wie krijgt toegang tot de beelden en hoe lang worden ze bewaard? Evaluatie is ook nodig.» Ook Wouter Van Bellingen (SOS 2012) is geen absolute voorstander, zeker omdat de politie geen extra personeel inzet en dus de beelden niet continu kan bekijken. «Ze zullen vooral hérbekeken worden als er iets gebeurt. Dat zal de veiligheid niet verbeteren, blijkt uit onderzoek. Alleen als de politie live beelden bekijkt en ingrijpt, is er écht een effect.»

HLN, JVS

Stad krijgt vier fietsstraten.

Vier centrumstraten Stad krijgt vier fietsstratenHLN131102in Sint-Niklaas hebben het statuut van ‘fietsstraat’ gekregen. Auto’s zijn er nog wel welkom, maar ze moeten zich helemaal schikken naar de fietsers. Een fietser voorbijsteken is bijvoorbeeld verboden. En dat blijkt toch een hele verandering voor vele bestuurders. Intussen wil Wouter Van Bellingen (SOS 2012) nog verder gaan, met ‘schoolstraten’ waar het autoverkeer twee keer per dag wordt geweerd om chaos aan de schoolpoorten te vermijden.

Het wordt wennen voor veel autobestuurders maandag, als na de herfstvakantie weer duizenden scholieren met de fiets naar school trekken. In vier centrumstraten worden de fietsers immers baas. Het gaat om de Kalkstraat, de Walburgstraat en de Grote en de Kleine Peperstraat. In die vier eenrichtingsstraten is de fiets sinds donderdag heer en meester. De nieuwe verkeersborden zijn geplaatst, net als rode coatings met een pictogram van een fietser op het wegdek.

Folders

De stad verspreidde ook 10.000 folders bij de scholen om iedereen te informeren. En dat zal nodig zijn. Auto’s mogen fietsers er immers niet meer voorbijsteken. Fietsers mogen er ook de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. En als er geen fietsers op de weg zijn, geldt er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur voor het autoverkeer. De voorbije dagen bleek al dat nog heel wat autobestuurders enige verkeersopvoeding rond het begrip ‘fietsstraten’ kunnen gebruiken. Velen haalden fietsers tóch nog in en duwden onbewust óf ongegeneerd nog eens goed op het gaspedaal. “Het is iets nieuws en dat vereist een mentaliteitsverandering. Er zal volgende week extra politietoezicht zijn op straat”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). Enkele autobestuurders hadden de nieuwe verkeerssituatie nog niet eens opgemerkt. “Wat is dit? Een fietsstraat? Dat ken ik niet”, klonk het bij een chauffeur. “En ik mag fietsers niet voorbijsteken? Maar dat lukt hier toch wel? Ah, ik riskeer zelfs een boete. Dan doe ik dat best niet meer.” En meteen worden zelfs ideeën gelanceerd om nog een stap verder te gaan. Gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen (SOS) stelt voor om ook ‘schoolstraten’ in te richten, een idee dat uit Italië komt overgewaaid. “Een schoolstraat kan een oplossing bieden voor de dagelijkse chaos aan de schoolpoorten. In een schoolstraat wordt het autoverkeer twee keer per dag, ’s ochtends en ’s avonds, telkens een halfuur geweerd uit de straat. Gevolg: een veiliger situatie, meer plaats voor zwakke weggebruikers en het einde van de verkeerschaos.” Schepen Hanssens is het idee genegen. “We hebben al járen een schoolstraat in de Kroonmolenstraat aan de Broederschool. Op sommige plaatsen werkt dat, op andere niet. Je riskeert soms de chaos aan de schoolpoort te verplaatsen naar verderop. We zijn bezig met een groot plan, waarbij we alle schoolomgevingen onder de loep nemen. We bekijken of het elders ook kan.”

JVG, HLN

%d bloggers liken dit: