Tag: woonwagenbewoners

First of all, they came to take the gypsies

“First of all, they came to take the gypsies
and I was happy because they pilfered.
Then they came to take the Jews and I said nothing,
because they were unpleasant to me.
Then they came to take homosexuals,
and I was relieved, because they were annoying me.
Then they came to take the Communists,
and I said nothing because I was not a Communist.
One day they came to take me,
and there was nobody left to protest.

Bertold Brecht, inspired by Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller”

Minderhedenforum hekelt heksenjacht van gemeente.

Woonwagenbewoners Landen

Brussel 16 juli 2014 Rondtrekkende woonwagenbewoners worden verjaagd met luide muziek. De maatregel van de gemeente Landen stoot op zwaar verzet van het Minderhedenforum. ‘Mensen verjagen alsof het ongedierte is. Zijn we terug in de middeleeuwen?’

Het structureel tekort aan standplaatsen, is volgens Wouter Van Bellingen de reden waarom de groep hun kamp opslaan op het industrieterrein. ‘Met luide muziek los je het probleem niet op, je verplaatst het,’ zegt de directeur van het Minderhedenforum. ‘Dit is dus bijzonder asociaal van de betrokken gemeente.’

De zeer repressieve maatregel zet het vrijblijvend beleid van de Vlaamse overheid ter zake in een schrijnend daglicht. ‘ Van de 500 beloofde residentiële standplaatsen, zijn er maar twaalf gerealiseerd. Daarom barsten de doortrekkersterreinen uit hun voegen en vindt de rondtrekkende groep van Landen geen plek om tijdelijk te verblijven. De Vlaamse overheid kan de gemeenten niet dwingen om standplaatsen bij te maken. Die vrijblijvendheid is een zwakte’

‘De middelen liggen nochtans klaar. Als gemeenten zo’n standplaats inrichten dan krijgen ze de kosten helemaal terugbetaald,’ voegt hij eraan toe.

Een traumatische heksenjacht

Van Bellingen hekelt de kortzichtigheid van Debroux’ maatregel. Bovendien vraagt hij zich af of er een wettelijke basis bestaat voor deze agressieve daad en wijst hij op de criminalisering van de woonwagenbewoners. ‘ We mogen niet vergeten dat er ook kinderen en baby’s op het industrieterrein verblijven die overvallen worden door luide muziek. Een traumatische ervaring veroorzaakt door een gemeente op heksenjacht.’

Van Bellingen hamert er op dat ‘de burgemeester die groep niet mag verjagen, maar in gesprek moet gaan met hen om het tekort aan plaatsen op korte termijn op te lossen. Aan de tafel zitten en focussen op een dialoog: zo doe je aan constructieve gemeentepolitiek.’

Kinderen woonwagenbewoners hebben heel schooljaar ‘verplicht’ zomervakantie.

20140630-225622-82582405.jpgMinstens 100 kinderen van woonwagenbewoners kunnen niet naar school en worden een heel schooljaar veroordeeld tot een verplichte vakantie. Op de eerste vakantiedag vraagt het Minderhedenforum daarom aandacht voor het tekort aan woonplaatsen dat gezinnen dwingt rond te dolen. Gemeenten voeren het vrijblijvend beleid van de Vlaamse overheid voor meer woonplaatsen niet uit. ‘Leerlingen die hun school niet afmaken omdat gemeenten het beleid aan hun laars lappen is onaanvaardbaar,’ stelt het Minderhedenforum. De organisatie eist dat de volgende regering de touwtjes stevig in handen neemt.
‘Het aantal kinderen van woonwagenbewoners dat geen kans krijgt om naar school te gaan, stijgt. Dit komt omdat terreinen ontruimd worden en hun ouders moeten vertrekken zonder dat ze een alternatief krijgen. ‘Gemeenten staan niet in de rij om een woonwagenterrein in te richten,’ zegt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. ‘Gemeenten organiseren zo schoolverzuim en brengen de toekomst van deze kinderen in het gedrang’.
In de afgelopen legislatuur zijn er maar 12 standplaatsen bijgekomen. Nochtans zegt het beleidsplan Woonwagenbewoners van de Vlaamse overheid dat er 500 standplaatsen moeten bijkomen. ‘ Nog geen fractie van het beoogde aantal werd gerealiseerd. Vandaag krijgen honderden woonwagengezinnen de rekening gepresenteerd van een erg terughoudend beleid waarbij geen enkele Vlaamse regering de nek uitstak,’ aldus Van Bellingen.
Harde afspraken nodig
Daarom zijn er in het volgend regeerakkoord harde en afdwingbare afspraken nodig om te voorkomen dat de aandacht van gemeenten voor het woonwagenbeleid weer verslapt,’ klinkt het.
De minister, bevoegd voor integratie,  zag een belangrijke rol voor gemeenten en steden. Het Minderhedenforum vraagt zich af of de lokale besturen in actie zullen schieten als er geen bindende regels zijn opgesteld. ‘Een eerste stap is een bindend kader waarbinnen gemeenten hun rol moeten spelen. Vrijwillige richtlijnen en vertrouwen op goede intenties van gemeenten: daarmee hebben die kinderen hun recht op onderwijs niet terug.’
Geen einddatum
Nochtans financiert de Vlaamse overheid alle kosten voor de aankoop en de inrichting van een terrein. Het Vlaamse beleidsplan zegt dat er voor iedereen een plaats moet zijn, maar stelt geen einddatum vast tegen wanneer de terreinen er moeten zijn. Deze houding staat haaks op het principe dat de woonwagen als officiële woonvorm erkent sinds 2001. ‘Voor gemeenten is hierdoor het plan niet meer dan een blanco A4.’