Tag: 100-dagen

100 Dagen in nieuw kleedje.

HetDe jongeren zijn braaf gewordenGVA120309 evenement de ‘Laatste 100 Dagen’, waarbij laatstejaars het secundair onderwijs hun laatste maanden in het middelbaar vieren, is in een nieuw kleedje gestopt.

De werkgroep hierrond met betrokken partijen zoals organisatoren van fuiven, stad … kwam nog bijeen onder de vorige schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). ‘De groep streefde een totaalconcept na’, aldus Van Bellingen.

‘De voorbije jaren stootten diverse organisatoren op enkele heikele punten’, zegt de schepen. ‘Een fuif in de tent op het Sint-Nicolaasplein moest in het verleden op vrijdagavond te vroeg worden gestopt. Daarnaast vierden studenten op donderdagavond voordien al in Antwerpen en Gent in plaats van Sint-Niklaas. De smos- en smijtzone op het Sint-Nicolaasplein bleek veel minder dan vroeger in de smaak te vallen omdat ingrediënten zoals mayonaise of bloem verboden zijn. Er is nu een totaalprogramma afgesproken.’

Voorlopig omvat het op donderdag 7 maart een avondevent in de concertzaal De Casino.

Op vrijdagmorgen 8 maart is er ontbijt in een tent op het Sint-Nicolaasplein met steun van de horeca. Die avond is er ook fuif in de tent op het Sint-Nicolaasplein tot 3 uur ’s nachts.

De organisatoren onderzoeken verdere samenwerking, zoals combitickets voor de diverse evenementen en gezamenlijke promotie.

Nieuwsblad, SL

‘Lente-evenement’ beslecht oorlog om 100 dagen Sint-Niklaas.

Met de belofte van een gezamenlijk ‘lente-evenement’ volgend jaar is er een einde gekomen aan het geruzie rond de 100 dagenfuiven.

Kussen werden er nog niet gegeven, maar de neuzen van alle organisatoren van 100 dagenfuiven moeten nu opnieuw in dezelfde richting wijzen. Na de scherpe uithaal van jeugdhuis Den Eglantier van vorige week aan het adres van Van Bellingen en mede-organisator van de Last Hundred-fuif Steve Vonck, bracht de schepen alle partijen rond de tafel.

“Zowel de schepen als de mensen van Last Hundred hebben toegegeven dat er inschattingsfouten zijn gemaakt bij de communicatie rond de organisatie van de nieuwe 100 dagenfuif”, zei Patrick Laisnez van de beheerraad van Den Eglantier vergevingsgezind. “Na 25 jaar van samenwerking zonder enige vorm van overleg een andere fuif organiseren, schoot bij ons in het verkeerde keelgat.”

Schepen Van Bellingen werd door Den Eglantier een verrader genoemd, en het jeugdhuis verzekerde de schepen dat zijn aandeel in de tweede 100 dagenfuif hem heel wat jeugdige stemmen zou kosten. “De boodschap van Den Eglantier was duidelijk, maar de manier waarop die werd gecommuniceerd, maakt nog steeds een groot verschil”, merkte Van Bellingen nog op.

Samen met Laisnez ontvouwde hij wel al meteen nieuwe plannen voor de 100 dagenfuiven in de stad. “We hebben een werkgroep opgericht waarin we de mogelijkheid bekijken om volgend jaar een groot ‘lente- evenement’ op poten te zetten”, kondigen ze aan. “Tussen januari en juni zijn er eigenlijk geen grote festivals of jongerenevenementen in de stad. We kunnen het concept van de 100 dagenfuiven ruimer maken, en ook een ouder publiek aantrekken.

Het moet mogelijk zijn om op termijn met alle organisatoren een evenement naar analogie met Villa Pace te organiseren. “

Schepen Van Bellingen kondigde aan dat er tijdens de avond van 100 dagen nu vrijdag nachtbussen worden ingelegd. Die brengen de jongeren tot 4.15u veilig thuis.

BEFO, GVA

“De jongeren zijn braaf geworden”

De 100 dagenviering van de Sint-Niklase scholieren verliep vrijdag opmerkelijk rustig.De smijtzone aan de Sint- Nicolaaskerk bleek overbodig te zijn: er kwamen maar twee scholieren opdagen. Voor de laatstejaarsstudenten is het vanaf nu aftellen geblazen. Binnen honderd dagen zetten ze, mits ze een goed rapport hebben, een punt achter hun middelbare schoolcarrière. Het feest dat daar vrijdag mee gepaard ging, verliep nog rustiger dan andere jaren.

“We voerden vanaf 4u ’s ochtends controles uit aan het station”, zegt korpschef Johan De Paepe van de politie van Sint-Niklaas. “Veel scholieren startten hun 100 dagenfeest de avond voordien al in Gent of Antwerpen.Bij aankomst van de eerste trein uit Gent controleerden we een 250-tal jongeren. We gingen na of er geen overmatig alcoholgebruik was.De jongeren, onder wie sommigen verkleed, zagen er bijzonder ‘uitgeslapen’ uit.”

Het stadsbestuur legt al enkele jaren een smijtzone in aan de Sint- Nicolaaskerk. Daar kunnen de jongeren elkaar voor schooltijd te lijf gaan met confetti. Het terrein werd in het leven geroepen om te voorkomen dat de tieners verspreid over heel de stad smurrie zouden achterlaten. “In de smijtzone werden om 8u exact twee studentes geteld”, verduidelijkt De Paepe. “Ook hier verliep alles zeer vreedzaam.”

Verkleedpartij

Voor jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) is het duidelijk dat zo’n smijtzone geen enkel nut meer heeft. “Zo’n terrein is overbodig geworden”, stelt hij vast. “Het weegt niet meer op tegen de mankracht aan politiemensen die er worden ingezet. De jeugd is braaf geworden. Ik heb gemerkt dat er bij deze editie opvallend veel jongeren verkleed waren. Het is misschien beter om volgend jaar rond dat gegeven ideeën uit te werken.”

Volgens de politie zijn deze ‘propere’ 100 dagen ook te danken aan de afspraken die er op de verschillende scholen werden gemaakt. “Er werden op de scholen allerlei activiteiten zoals een ontbijt, een toneelstuk of een uitstap georganiseerd”, weet De Paepe. “Blijkbaar legden de scholen hun leerlingen richtlijnen op dat ze niet besmeurd naar school mochten komen. Vermoedelijk waagden daarom niet te veel scholieren zich in de smijtzone.”

Rookbom

Een aantal leerlingen slaagde er toch nog in hun schoolpoort- en muren te bekogelen met eieren en ketchup. Op het Hendrik Heymanplein werd kort voor 12 u een rookbommetje in een vuilbak gesmeten door enkele feestneuzen. Voorbijgangers verwittigden de politie omdat ze dachten dat de vuilbak in brand stond.

Jeugd en schepen strijken plooien glad.

Schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012), jeugdcentrum Den Eglantier en de organisatoren van de nieuwe honderddagenfuif sluiten vrede. In de aanloop naar de laatste honderddagenviering in Sint-Niklaas was een conflict ontstaan.

Den Eglantier pikte het niet dat hun fuif van vrijdag 9maart concurrentie zou krijgen van een nieuwe commerciële fuif in ’t Bauhuis. Schepen Van Bellingen was daarbij de kop van jut. Na constructief overleg is alles weer in orde.

‘De communicatie vertoonde langs beide kanten fouten’, vertelt Steve Vonck, die in ’t Bauhuis mee de nieuwe fuif organiseert. Jeugdcentrum Den Eglantier toonde zich op zijn beurt vergevensgezind. ‘Het is slikken als je zonder voorafgaandelijk overleg na 25jaar hoort dat er een fuif op een andere plaats bijkomt. Spons erover, maar het mag geen tweede keer gebeuren’, vertelt Patrick Laisnez van Den Eglantier. ‘Onze fuif klimt uit het dal en trekt opnieuw meer jongeren. Vorig jaar telden we met 1.300scholieren terug iets meer deelnemers. We hebben ooit nog de tijden van 5.000 tot 6.000 deelnemende laatstejaarsstudenten gekend. We willen meewerken als er een nieuwe impuls aan de laatste honderddagen wordt gegeven. Tussen nieuwjaar en Pasen is er voor jongeren een groot gat qua animatie.’ Jongeren moeten in eigen stad kunnen fuiven en niet donderdagavond, voor de start van de laatste honderddagen in Sint-Niklaas, zich in Gent al op voorhand een kater gaan drinken. Om dat te voorkomen zijn er initiatieven nodig. ‘We richten een werkgroep op die in mei voor het eerst samenkomt met diverse organisatoren en scholen’, zegt Van Bellingen.

‘We kunnen mogelijk een lente-evenement op touw zetten. Dat evenement kan ook fuiven op verschillende locaties bevatten. De combinatie Vredefeesten/Villa Pace in de zomer heeft aangetoond dat samenwerking een win-winsituatie is.’

 Schepen Van Bellingen kondigde ook nog aan dat er voor de fuif nu vrijdag fuifbussen worden ingeschakeld. Tussen 20uur en 4uur rijden de bussen langs Nieuwkerken, Puivelde, Belsele en Sinaai. Het uurrooster met haltes wordt via de scholen verspreid.

Schepen en jeugdcentrum verzoenen zich na ruzie over 100-dagenfuif.

Na de commotie rond de laatste 100-dagenfuiven vorige week zijn de organisatoren en jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) tot een verzoening gekomen. Volgend jaar willen ze van het gebeuren een groots ‘lente-evenement’ maken.

De laatstejaars van het middelbaar vieren vrijdag hun laatste 100 dagen. Dit jaar is er naast de traditionele fuif in jeugdcentrum Den Eglantier ook een evenent in ’t Bau-huis. Dat deed veel stof opwaaien. Den Eglantier nam het schepen Van Bellingen kwalijk dat er geen overleg was gepleegd. De plooien lijken nu gladgestreken. De verzoening werd gisteren bezegeld met het engagement om volgend jaar samen één evenement op poten te zetten. “De schepen en de organisatoren van ‘Last Hundred’ in ’t Bau-huis hebben toegegeven dat ze een inschattingsfout hebben gemaakt. We gaan daar verder geen woorden meer aan vuil maken”, zegt Patrick Laisnez van Den Eglantier. Volgens schepen Van Bellingen staan de neuzen nu in dezelfde richting. “Naar 2013 toe gaan we nagaan hoe we van 100 dagen een groots evenement kunnen maken voor iedereen”, zegt hij. “Tussen Nieuwjaar en de Openluchtfuif is er weinig groots te beleven in Sint-Niklaas. We kunnen die 100-dagenviering opentrekken en mooi uitbouwen zoals Villa Pace.” (JVS)