Archief

Posts Tagged ‘100-dagen’

100 Dagen in nieuw kleedje.

HetDe jongeren zijn braaf gewordenGVA120309 evenement de ‘Laatste 100 Dagen’, waarbij laatstejaars het secundair onderwijs hun laatste maanden in het middelbaar vieren, is in een nieuw kleedje gestopt.

De werkgroep hierrond met betrokken partijen zoals organisatoren van fuiven, stad … kwam nog bijeen onder de vorige schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). ‘De groep streefde een totaalconcept na’, aldus Van Bellingen.

‘De voorbije jaren stootten diverse organisatoren op enkele heikele punten’, zegt de schepen. ‘Een fuif in de tent op het Sint-Nicolaasplein moest in het verleden op vrijdagavond te vroeg worden gestopt. Daarnaast vierden studenten op donderdagavond voordien al in Antwerpen en Gent in plaats van Sint-Niklaas. De smos- en smijtzone op het Sint-Nicolaasplein bleek veel minder dan vroeger in de smaak te vallen omdat ingrediënten zoals mayonaise of bloem verboden zijn. Er is nu een totaalprogramma afgesproken.’

Voorlopig omvat het op donderdag 7 maart een avondevent in de concertzaal De Casino.

Op vrijdagmorgen 8 maart is er ontbijt in een tent op het Sint-Nicolaasplein met steun van de horeca. Die avond is er ook fuif in de tent op het Sint-Nicolaasplein tot 3 uur ’s nachts.

De organisatoren onderzoeken verdere samenwerking, zoals combitickets voor de diverse evenementen en gezamenlijke promotie.

Nieuwsblad, SL

‘Lente-evenement’ beslecht oorlog om 100 dagen Sint-Niklaas.

Met de belofte van een gezamenlijk ‘lente-evenement’ volgend jaar is er een einde gekomen aan het geruzie rond de 100 dagenfuiven.

Kussen werden er nog niet gegeven, maar de neuzen van alle organisatoren van 100 dagenfuiven moeten nu opnieuw in dezelfde richting wijzen. Na de scherpe uithaal van jeugdhuis Den Eglantier van vorige week aan het adres van Van Bellingen en mede-organisator van de Last Hundred-fuif Steve Vonck, bracht de schepen alle partijen rond de tafel.

“Zowel de schepen als de mensen van Last Hundred hebben toegegeven dat er inschattingsfouten zijn gemaakt bij de communicatie rond de organisatie van de nieuwe 100 dagenfuif”, zei Patrick Laisnez van de beheerraad van Den Eglantier vergevingsgezind. “Na 25 jaar van samenwerking zonder enige vorm van overleg een andere fuif organiseren, schoot bij ons in het verkeerde keelgat.”

Schepen Van Bellingen werd door Den Eglantier een verrader genoemd, en het jeugdhuis verzekerde de schepen dat zijn aandeel in de tweede 100 dagenfuif hem heel wat jeugdige stemmen zou kosten. “De boodschap van Den Eglantier was duidelijk, maar de manier waarop die werd gecommuniceerd, maakt nog steeds een groot verschil”, merkte Van Bellingen nog op.

Samen met Laisnez ontvouwde hij wel al meteen nieuwe plannen voor de 100 dagenfuiven in de stad. “We hebben een werkgroep opgericht waarin we de mogelijkheid bekijken om volgend jaar een groot ‘lente- evenement’ op poten te zetten”, kondigen ze aan. “Tussen januari en juni zijn er eigenlijk geen grote festivals of jongerenevenementen in de stad. We kunnen het concept van de 100 dagenfuiven ruimer maken, en ook een ouder publiek aantrekken.

Het moet mogelijk zijn om op termijn met alle organisatoren een evenement naar analogie met Villa Pace te organiseren. “

Schepen Van Bellingen kondigde aan dat er tijdens de avond van 100 dagen nu vrijdag nachtbussen worden ingelegd. Die brengen de jongeren tot 4.15u veilig thuis.

BEFO, GVA

“De jongeren zijn braaf geworden”

De 100 dagenviering van de Sint-Niklase scholieren verliep vrijdag opmerkelijk rustig.De smijtzone aan de Sint- Nicolaaskerk bleek overbodig te zijn: er kwamen maar twee scholieren opdagen. Voor de laatstejaarsstudenten is het vanaf nu aftellen geblazen. Binnen honderd dagen zetten ze, mits ze een goed rapport hebben, een punt achter hun middelbare schoolcarrière. Het feest dat daar vrijdag mee gepaard ging, verliep nog rustiger dan andere jaren.

“We voerden vanaf 4u ’s ochtends controles uit aan het station”, zegt korpschef Johan De Paepe van de politie van Sint-Niklaas. “Veel scholieren startten hun 100 dagenfeest de avond voordien al in Gent of Antwerpen.Bij aankomst van de eerste trein uit Gent controleerden we een 250-tal jongeren. We gingen na of er geen overmatig alcoholgebruik was.De jongeren, onder wie sommigen verkleed, zagen er bijzonder ‘uitgeslapen’ uit.”

Het stadsbestuur legt al enkele jaren een smijtzone in aan de Sint- Nicolaaskerk. Daar kunnen de jongeren elkaar voor schooltijd te lijf gaan met confetti. Het terrein werd in het leven geroepen om te voorkomen dat de tieners verspreid over heel de stad smurrie zouden achterlaten. “In de smijtzone werden om 8u exact twee studentes geteld”, verduidelijkt De Paepe. “Ook hier verliep alles zeer vreedzaam.”

Verkleedpartij

Voor jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) is het duidelijk dat zo’n smijtzone geen enkel nut meer heeft. “Zo’n terrein is overbodig geworden”, stelt hij vast. “Het weegt niet meer op tegen de mankracht aan politiemensen die er worden ingezet. De jeugd is braaf geworden. Ik heb gemerkt dat er bij deze editie opvallend veel jongeren verkleed waren. Het is misschien beter om volgend jaar rond dat gegeven ideeën uit te werken.”

Volgens de politie zijn deze ‘propere’ 100 dagen ook te danken aan de afspraken die er op de verschillende scholen werden gemaakt. “Er werden op de scholen allerlei activiteiten zoals een ontbijt, een toneelstuk of een uitstap georganiseerd”, weet De Paepe. “Blijkbaar legden de scholen hun leerlingen richtlijnen op dat ze niet besmeurd naar school mochten komen. Vermoedelijk waagden daarom niet te veel scholieren zich in de smijtzone.”

Rookbom

Een aantal leerlingen slaagde er toch nog in hun schoolpoort- en muren te bekogelen met eieren en ketchup. Op het Hendrik Heymanplein werd kort voor 12 u een rookbommetje in een vuilbak gesmeten door enkele feestneuzen. Voorbijgangers verwittigden de politie omdat ze dachten dat de vuilbak in brand stond.

Jeugd en schepen strijken plooien glad.

Schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012), jeugdcentrum Den Eglantier en de organisatoren van de nieuwe honderddagenfuif sluiten vrede. In de aanloop naar de laatste honderddagenviering in Sint-Niklaas was een conflict ontstaan.

Den Eglantier pikte het niet dat hun fuif van vrijdag 9maart concurrentie zou krijgen van een nieuwe commerciële fuif in ’t Bauhuis. Schepen Van Bellingen was daarbij de kop van jut. Na constructief overleg is alles weer in orde.

‘De communicatie vertoonde langs beide kanten fouten’, vertelt Steve Vonck, die in ’t Bauhuis mee de nieuwe fuif organiseert. Jeugdcentrum Den Eglantier toonde zich op zijn beurt vergevensgezind. ‘Het is slikken als je zonder voorafgaandelijk overleg na 25jaar hoort dat er een fuif op een andere plaats bijkomt. Spons erover, maar het mag geen tweede keer gebeuren’, vertelt Patrick Laisnez van Den Eglantier. ‘Onze fuif klimt uit het dal en trekt opnieuw meer jongeren. Vorig jaar telden we met 1.300scholieren terug iets meer deelnemers. We hebben ooit nog de tijden van 5.000 tot 6.000 deelnemende laatstejaarsstudenten gekend. We willen meewerken als er een nieuwe impuls aan de laatste honderddagen wordt gegeven. Tussen nieuwjaar en Pasen is er voor jongeren een groot gat qua animatie.’ Jongeren moeten in eigen stad kunnen fuiven en niet donderdagavond, voor de start van de laatste honderddagen in Sint-Niklaas, zich in Gent al op voorhand een kater gaan drinken. Om dat te voorkomen zijn er initiatieven nodig. ‘We richten een werkgroep op die in mei voor het eerst samenkomt met diverse organisatoren en scholen’, zegt Van Bellingen.

‘We kunnen mogelijk een lente-evenement op touw zetten. Dat evenement kan ook fuiven op verschillende locaties bevatten. De combinatie Vredefeesten/Villa Pace in de zomer heeft aangetoond dat samenwerking een win-winsituatie is.’

 Schepen Van Bellingen kondigde ook nog aan dat er voor de fuif nu vrijdag fuifbussen worden ingeschakeld. Tussen 20uur en 4uur rijden de bussen langs Nieuwkerken, Puivelde, Belsele en Sinaai. Het uurrooster met haltes wordt via de scholen verspreid.

Schepen en jeugdcentrum verzoenen zich na ruzie over 100-dagenfuif.

Na de commotie rond de laatste 100-dagenfuiven vorige week zijn de organisatoren en jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) tot een verzoening gekomen. Volgend jaar willen ze van het gebeuren een groots ‘lente-evenement’ maken.

De laatstejaars van het middelbaar vieren vrijdag hun laatste 100 dagen. Dit jaar is er naast de traditionele fuif in jeugdcentrum Den Eglantier ook een evenent in ’t Bau-huis. Dat deed veel stof opwaaien. Den Eglantier nam het schepen Van Bellingen kwalijk dat er geen overleg was gepleegd. De plooien lijken nu gladgestreken. De verzoening werd gisteren bezegeld met het engagement om volgend jaar samen één evenement op poten te zetten. “De schepen en de organisatoren van ‘Last Hundred’ in ’t Bau-huis hebben toegegeven dat ze een inschattingsfout hebben gemaakt. We gaan daar verder geen woorden meer aan vuil maken”, zegt Patrick Laisnez van Den Eglantier. Volgens schepen Van Bellingen staan de neuzen nu in dezelfde richting. “Naar 2013 toe gaan we nagaan hoe we van 100 dagen een groots evenement kunnen maken voor iedereen”, zegt hij. “Tussen Nieuwjaar en de Openluchtfuif is er weinig groots te beleven in Sint-Niklaas. We kunnen die 100-dagenviering opentrekken en mooi uitbouwen zoals Villa Pace.” (JVS)

Oorlog om ‘laatste 100 dagen’.

De laatstejaars van het middelbaar vieren volgende week hun laatste 100 dagen. En voor het eerst in de Sint-Niklase geschiedenis zullen ze daarvoor een keuze moeten maken. Jeugdcentrum Den Eglantier, dat al 25 jaar de festiviteiten organiseert, kreeg te horen dat jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) ook zijn fiat heeft  gegeven voor een 100 dagen-fuif in ’t Bau-huis. Bij Den Eglantier  kunnen ze niet lachen met de plotse concurrentie, temeer omdat er volgens hen geen overleg is geweest.

Het is nooit eerder gebeurd dat er in de stad twee 100 dagen-fuiven plaatsvinden voor de laatstejaars van het secundair. Op vrijdag 9 maart kunnen de jongeren zowel naar het traditionele 100 dagen-feest in Den Eglantier, als naar een evenement rond de 100 dagen in ’t Bau-huis. En dat heeft een heuse 100 dagen-oorlog tussen de organisatoren tot gevolg. Vooral het jeugdcentrum op het Sint-Nicolaasplein vreest het ergste, zeker in het jaar waarin het op een speciale manier de 25ste 100 dagen-fuif wilde vieren. De fuif in ’t Bau-huis dreigt immers een pak jongeren weg te lokken. Dat laatste evenement wordt georganiseerd door café De Casino-uitbater  Steve Vonck, Viva Lola-organisator Jo Van Bockstal en de uitbater van café ’t Hemelrijk Youri Brocard.

 Het bestuur van jeugdcentrum Den Eglantier houdt geen blad voor de mond en viseert jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “Wij organiseren al 25 jaar de enige echte 100 dagen-fuif. Pas vier weken geleden zijn we te weten gekomen dat we concurrentie  krijgen”, briesen Wim De Beul en Liesbet Cuynen. “Dat is zonder enige uitleg van de schepen gebeurd. We betreuren  enorm dat er een parallel evenement wordt opgestart door een commerciële vzw, waarin onder meer zijn partijgenoot zit van SOS-2012, Steve Vonck. Beide heren groeiden nochtans op in ons jeugdhuis. Ze weten als geen ander dat we de opbrengst nodig hebben. Toch pleegt de schepen van Jeugd verraad. Wouter, dit zal je een pak minder jeugdige stemmen opleveren.”

 Schepen Van Bellingen zelf is verrast door de uithaal van Den Eglantier. “We zijn al jaren vragende partij om van de 100 dagen  weer een evenement met uitstraling te maken. Er is tevergeefs geprobeerd om een overleg op te starten met het jeugdcentrum. In tegenstelling tot een hele reeks succesvolle fuiven krimpt de 100 dagen-fuif elk jaar, van 8.000 bezoekers in 1994 naar nog 900 bezoekers vorig jaar. En steeds meer zien we dat jongeren naar Gent gaan om te feesten. Meerdere fuiven op hetzelfde moment zijn  eerder een aantrekkingspool dan concurrentie. Ik ben nog het meest ontgoocheld dat er nooit een vraag tot gesprek is geweest van Den Eglantier.”

Traditie

Volgens organisator Steve Vonck van de fuif ‘Last hundred’ in ’t Bau-huis is er wél overleg geweest met Den Eglantier. “Na Nieuwjaar ben ik er langs geweest om ons evenement aan te kondigen, hoewel ik niet om toestemming moet vragen. Het jeugdhuis heeft geen patent op de 100 dagen. De jongeren hebben inderdaad de traditie, maar ze zijn er ook in geslaagd om het van een succesvol evenement te herleiden tot een klein fuifje. Sint-Niklaas is een scholenstad. Het laatste 100 dagen-gebeuren moet beter kunnen.”

JV, HLN

Reactie op Persbericht 100 dagen Den Eglantier.

Met verwondering heb ik melding gekregen van het persbericht van JC Den Eglantier. Ik kan enkel mededelen dat de stedelijke jeugdraad reeds jaren vragende partij is om van de 100-dagen terug een jongerenevenement met uitstraling te maken en zij hiervoor meermaals heeft getracht een overleg op te starten met JC Den Eglantier. Met spijt moeten we vaststellen dat in tegenstelling tot andere fuiven ( Krock: 1.000 bezoekers, Crazy Dating Party: 3.200 bezoekers, OLF: 7.000 bezoekers, Oudejaar: 8.000 jongeren op diverse fuiven in de stadskern en deelgemeenten (Bau-Huis, jeugdcentra, Foyer) de 100-dagen jaarlijks krimpt (van 8.000 bezoekers van 1994 tot 2001 met de tent op de Grote Markt naar 3000 bezoekers in 2005 Stadszalen naar 900 bezoekers in 2011) ondanks de ondersteuning van het stadsbestuur: beschikkingstelling van de voormalige stadzalen, projectsubsidie van 500 EUR in 2009 en 1200 EUR in 2010, politie inzet 2011 (16u tot 24u: 1 officier + 4 extra politiemensen en 22u tot 6u: + 8 extra politiemensen). Voor dit jaar hebben we geen aanvraag ontvangen voor een projectsubsidie. Meer nog afgelopen jaren zien we een tendens dat jongeren op donderdagavond richting Gent vertrekken om daar al te gaan feesten. Een trend die ik ten sterkste betreur en daarvoor reeds jaren vragende partij ben om o.a. redenen van verkeersveiligheid op donderdagavond activiteiten te organiseren voor jongeren in Sint-Niklaas. De activiteit van JC Den Eglantier i.s.m. studentenclub Agropitalica is hiervoor een eerste aanzet. Nog verder kan ik zeggen dat alle toestemmingen voor de fuif (‘t bauhuis, milieuvergunning) verliepen via mijn collega’s en het schepencollege, maar dat vzw bongito een zeer betrouwbare partner is voor het stadsbestuur m.b.t. het organiseren van fuiven o.a. de eerste eindejaarsfuif in het bauhuis. Ik ben als schepen van jeugd enkel verantwoordelijk voor het 100dagen-overleg, waar zowel de scholen als Jc Den Eglantier enthousiast reageerde op dit nieuwe initiatief. Dat verschillende fuiven op hetzelfde moment eerder een aantrekkingspool vormen dan concurrentie zijn, bewijst het feit dat op oudejaar alle 8 eindejaarsfuiven uitverkocht waren en 5000 jongeren en jongvolwassenen fuifde in eigen stad i.p.v. naar Gent en A’pen te trekken. Het zou fantastisch zijn, mocht dit ook terug kunnen gebeuren voor de 100 dagen. Elke verandering en verbetering die hier aan meewerkt, kan ik alleen maar toejuichen. Ik ben nog het meest ontgoocheld dat er nooit een vraag tot gesprek is geweest van JC Den Eglantier. De afgelopen jaren was er steeds een goede samenwerking tussen het stadsbestuur en JC Den Eglantier, waarbij het stadsbestuur het JC ondersteunde op verschillende vlakken: 45.000 werkingsubsidies /jaar , 30.315 EUR infrastructuursubsidies , 1900 EUR projectsubsidie en 4500 EUR ondersteuning jongerenradio RADAR. Voor haar jeugdbeleid werd het stadsbestuur dan ook bekroond met de titel “ Vetste jeugdstad” 2011-2012. Ik heb dan ook JC Den Eglantier uitgenodigd voor een gesprek ten gronde.

%d bloggers liken dit: