Tag: stationsstraat

Stationsstraat wordt definitief verkeersvrij.

Het heeft lang geduurd vooraleer er duidelijkheid kwam, maar nu heeft het stadsbestuur de knoop doorgehakt. De Stationsstraat wordt vanaf zaterdag 21 december autovrij. Tot die datum zal dat al elke zaterdag en zondag het geval zijn.

Tien dagen vóór de opening van de nieuwe Stationsstraat is er een beslissing genomen over het verkeersstatuut van de winkelstraat. ‘Vanaf de officiële opening op 4, 5 en 6 oktober wordt de Stationsstraat elke zaterdag en zondag autovrij’, bevestigt schepen van Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). Vanaf zaterdag 21 december krijgt de straat het statuut van voetgangerszone. Vanaf dat ogenblik is de toegang enkel nog toegestaan voor vergunninghouders en wordt er in een tijdsframe voorzien waarin laden en lossen toegestaan is.’

‘Met de invoering van dit nieuw verkeersstatuut willen wij met het stadsbestuur een einde maken aan de onduidelijkheid en de vele speculaties die dat tot gevolg had’, zegt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). Tegelijk willen we de winkelbeleving in de straat verbeteren voor de klanten. De Handelaars en potentiële investeerders krijgen daardoor ook de kans om een correcte inschatting te maken te maken van de eventuele engagementen die zij aangaan in de stad.’

Zowel de burgemeester als de aanwezige schepenen Hanssens, Geerts (SP.A) en De Meester (Groen) geven toe dat ze de uiteindelijke beslissing zelf genomen hebben zonder overleg met de handelaars.

Woordbreuk

‘Wij hebben gekozen voor de resolute aanpak, want hoe meer gespreksgroepen, commissies en overlegorganen er zijn hoe meer verschillende meningen er op tafel komen en hoe meer onontwarbaar het probleem wordt’.

Ondertussen regent het reacties: Jos De Meyer (CD&V) spreekt van woordbreuk en verwijst naar afspraken van september 2010, waar bepaald werd dat slecht één derde van de straat autovrij zou worden en dat enkel op zaterdag.

Wouter Van Bellingen van SOS 2012, is dan weer verheugd en ziet dit de bekroning van een strijd die hij en zijn partij al vele jaren voert.

Jong VLD is radicaal tegen. SP.A en Groen zijn opgetogen.  Jong Groen is blij, en N-VA ziet de toekomst van de straat erg rooskleurig in.  En zo heeft iedereen zijn eigen kleine waarheid over de nieuwe Stationsstraat.’

PVL,  Nieuwsblad

Stationsstraat eind december verkeersvrij?

De Stationsstraat in Sint-Niklaas wordt vanaf eind december verkeersvrij. Dat bericht stuurde oppositieraadslid Wouter Van Bellingen gisteravond via Twitter de wereld in.

Stationsstraat waarschijnlijk vanaf eind dec. voetgangerszone. Eindelijk!! SOS 2012 is al vanaf 2009 vragende partij, luidde het gisteren in het Twitterbericht van Wouter Van Bellingen (SOS 2012).

De Sint-Niklase schepen van Mobiliteit, Economie en Centrummanagement Carl Hanssens (N-VA) wil het nieuws ontkennen noch bevestigen. ‘Wij hebben inderdaad vandaag(gisteren, nvdr.) een beslissing genomen, maar hebben met alle betrokkenen afgesproken op voorhand geen verklaringen af te leggen. Ik weet niet wat Wouter Van Bellingen zegt en hoe hij aan die informatie komt. Wij geven morgen(vandaag, nvdr.) een persconferentie waarbij we de plannen rond de verkeersafwikkeling in de Stationsstraat uitvoerig zullen toelichten. Ik wil nogmaals benadrukken dat we steeds gezegd hebben dat een beslissing genomen zou worden voor de officiële opening van de straat en wij houden dus woord.’

Wouter Van Bellingen was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.

De vernieuwde winkelstraat in het centrum van Sint-Niklaas wordt op 4, 5 en 6 oktober officieel geopend.

Nieuwsblad, pvl

Een winkelhart met PIT, kan enkel met een autovrije Stationsstraat!

Interpellatie gemeenteraad 21 juni 2013

Het winkelhart van de stadskern krijgt met de Stationsstraat een vernieuwde slagader. SOS 2012 gaat voor niks minder dan een gezonde bloedsomloop. Alle winkelstraten in de stads-  (Stationsstraat, Ankerstraat, Kokkelbeekstraat, Nieuwstraat, Mercatorstraat…) en dorpskernen (Belsele, Nistationsstraat tijdens werkeneuwkerken en Sinaai) verdienen immers een duidelijke winkelstrategie met PIT. Want wij geloven dat creatieve Promotie, Innovatie in producten en diensten en het drastisch verhogen van de leegstandTaks elk winkelhart van onze stad sneller zal doen slaan.

PROMOTIE

Elke huisje zijn kruisje. Toch heeft elk winkelhart nood aan een éénsgezinde en creatieve uitstraling. In eigen stad bewijzen enkele mooie initiatieven dat samenwerking afstraalt op het profiel en de samenhang van de hele winkelzone zoals Plein in Bloei van het Onze Lieve Vrouwplein, maar ook de conceptwinkels in de Mercatorstraat en in Belseledorp.

SOS 2012 wil dat de stad in samenwerking met de handelaars werk maakt van actieve promotie van haar winkelhart in andere centrumsteden en het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. Een frisse, positieve en vindingrijke promocampagne. ‘Less is more’ of samenwerken waar het loont in plaats van louter om de structuur.  Hier zijn we ook een plaats voor het Waaslandshoppingcentrum.

INNOVATIE

SOS 2012 wil de verdere verschraling van de winkelkernen tegengaan.  We vinden het onzin het winkelaanbod enkelaf te stemmen op de meerwaardezoeker. Is niet elke Sint-Niklazenaar op zoek naar gezellige, nieuwe of frisse producten? Onze stad herbergt al heel wat creatieve ondernemers die durven innoveren. Ze durven een product heruit te vinden, te luisteren naar de consument, te investeren in betaalbare kwaliteit, sfeer en dienstverlening of te balanceren tussen authenticiteit en vernieuwing. SOS 2012 wil met een innovatiefonds deze omwenteling versterken en vernieuwing in de detailhandel stimuleren om zo het profiel van elk winkelhart aan te scherpen. 

Daarnaast vinden we dat onze winkelkernen zich t.o.v. het Waaslandshoppingcenter moeten onderscheiden als sociale kernen met een totaalpakket: een gebied met winkels, horeca maar ook dienstverlenende centra waar de consument zich goed voelt en werkt, en waar aangenaam leven en gezellig winkelen hand in hand gaan.  SOS 2012 ijvert dan ook voor het inbrengen van permanente publieke functies centraal in elk winkelhart en voor winkelgebieden als een voetgangers- en fietsergebied waar winkelen in alle rust kan en waar bestemmingsverkeer naar de juiste winkelparkings worden gestuwd.stationsstraat 2012a

TAKS

De heropleving van het winkelhart in de stadskern is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook die van eigenaars van leegstaande (winkel)panden. Van hen verwachten we dat ze hun huurprijzen fors naar beneden halen. Hardnekkige speculatie op leegstand blijkt momenteel nog gunstiger dan deze logische beweging te maken omdat dit nog steeds fiscaal voordeel geeft. SOS 2012 pleit daarom voor een drastische verhoging van de leegstandsbelasting (rekeninghoudende met de lopende meters van de gevel, het aantal jaren van leegstand en het aantal verdiepingen van het gebouw). Zo bekoel je de huurprijzen en geef je zuurstof aan nieuwe initiatieven.  Tegen 2020 wil SOS 2012 de leegstand met 70% terugdringen zodat er een hogere conversiegraad komt van het winkelaanbod.

Specifiek voor de Stationsstraat  waren we samen met velen geschokt door de polemiek die ontstaan is in de kranten over het al dan niet auto vrijmaken van deze winkelstraat.  Nog nooit viel een coalitiepartner op deze manier o.l.v. hun fractieleider en hun eerste schepen een collega-schepen aan via de media.  Wat me nog meer opviel was de afwezigheid van reactie en actie van de burgemeester op dit voorval.  Daarom leek het ons als SOS 2012 het een geschikt  moment om een constructief voorstel te doen:

* de opmaak van een mobiliteitsstudistationsstraat tijdens werkenae voor de stadskern ter voorbereiding van het autovrij maken van de Stationsstraat;

*het bereiken van een draagvlak onder de handelaars van de Stationsstraat voor het autovrij maken van de Stationsstraat;

* een grondige hervorming van het centrummanagement met een trekkende rol voor de handelaars en de opmaak van een actieplan met een duidelijke winkelstrategie en maatregelen voor de versterking van het winkelhart door promotie, innovatie en verhoogde leegstandtaks. Hierbij wordt er bijzondere aandacht besteed aan de handelaars die steeds zijn blijven geloven in hun winkelstraat. En wordt er ook een duidelijke afgebakende rol voorzien in dit actieplan voor het WASC.

Uiteraard zijn we nog bereid voor aanvullingen en aanpassingen.  Want voor ons is de toekomst en de leefbaarheid van de Stationsstraat en alle winkelkernen belangrijker dan politieke spelletjes.

Namens SOS 2012

Wouter Van Bellingen

Centrummanager nu aan zet.

Politiek lijkt de weg naar een verkeersvrije Stationsstraat nog niet helemaal open te liggen. Sp.a-Groen vindt de opening van de winkelstraat het uitgelezen moment om die keuze te maken, maar coalitiepartner N-VA wil niet te snel gaan. Het is nu aan de centrummanager om de komende weken een voorstel uit te werken met de handelaars. Bij de Sint-Niklazenaren is er op sociale media alvast wél een consensus: “Doen!”

Dat de handelaars meer en meer gewonnen zijn om de auto uit de Stationsstraat te bannen, was gisteren hét gespreksonderwerp in Sint-Niklaas. Een winkelstraat zonder auto’s lijkt veel Sint-Niklazenaren echt aan te spreken. De beslissing ligt echter in handen van de handelaars en de coalitie van sp.a-Groen en N-VA.

Geheim

Bij sp.a-Groen hebben ze er nooit een geheim van gemaakt dat ze een verkeersvrije winkelstraat willen. Fractievoorzitter Kris Van der Coelden (sp.a) en schepen Christel Geerts (sp.a) zijn absolute voorstanders en ook sp.a-Groen-kartelvoorzitter Willem De Klerck is er duidelijk over. “We hopen dat het draagvlak voor een meer autovrije Stationsstraat de komende dagen en weken verder groeit. De opening van een nieuwe straat is het uitgelezen moment om, in samenspraak met de handelaars, keuzes te maken. We zijn ervan overtuigd dat een nieuwe straat met een meer autovrij karakter een boost kan geven aan het winkelgebeuren.”
Maar bij N-VA is men niet gewonnen voor snelle, grote veranderingen. “Op zaterdag lijkt het een goed begin, maar zeven dagen op zeven verkeersvrij is meteen heel ver springen”, stelt schepen voor Middenstand Carl Hanssens. “Met of zonder auto, dat alleen gaat de straat niet redden. Dit moet passen in een groter verhaal. Ik geloof ook in een winkelwandelstraat, maar niet te vroeg. Ik juich wel toe dat er een opening is om hierover te spreken. En dat het draagvlak bij de handelaars vergroot. Als zij meewillen, zullen we het niet tegenhouden, maar op een gefaseerde manier.”

Opmerkelijk: de oppositiepartijen staan ook niet meer weigerachtig tegenover een autovrije winkelstraat. Open Vld, dat voordien tegen was, wijst het idee niet meer af. “Vroeger was er geen draagvlak bij de winkeliers, maar nu wijzen de neuzen meer in dezelfde richting. Wij zeggen niet neen, maar wel als er een totaalvisie bij is. Ook een mobiliteitsplan met lussen in de binnenstad wordt dan cruciaal.”

Oppositiepartij SOS 2012 van Wouter Van Bellingen zegt volmondig “ja”. Intussen is de discussie ook op de sociale media losgebarsten. Een grote meerderheid van de Sint-Niklazenaren lijkt voor het idee gewonnen. Net als Daniël Ost, die de groenaanplantingen en waterpartijen met studiebureau Grontmij uittekende voor de straat. “Esthetisch heeft een autovrije straat een meerwaarde. Dan kun je er heerlijk flaneren. Cruciaal is wel dat er een meerderheid van de handelaars achter staat.”

Het is nu aan centrummanager Filip Van Bel om een consensus te zoeken. “Ik merk dat handelaars hun mening veranderen, nu ze echt zien wat de mogelijkheden zijn van hun nieuwe straat. Er zijn verscheidene scenario’s mogelijk. Ik moet nu luisteren, voor- en nadelen bekijken en zien of een consensus mogelijk is. Daarna is het aan de politiek. Als er genoeg argumenten zijn om veranderingen aan te brengen, zal ik dat zo overbrengen. We moeten beslissen vóór de paaltjes worden geplaatst, tegen het bouwverlof.”

Een winkelhart met PIT.

Het winkelhart van de stadskern krijgt met de Stationsstraat een vernieuwde slagader. SOS 2012 gaat voor niks minder dan een gezonde bloedsomloop. Alle winkelstraten in de stads- (Stationsstraat, Ankerstraat, Kokkelbeekstraat, Nieuwstraat, Mercatorstraat…) en dorpskernen (Belsele, Nieuwkerken en Sinaai) verdienen immers een duidelijke winkelstrategie met PIT. Want wij geloven dat creatieve Promotie, Innovatie in producten en diensten en het drastisch verhogen van de leegstandTaks elk winkelhart van onze stad sneller zal doen slaan.

PROMOTIE
Elke huisje zijn kruisje. Toch heeft elk winkelhart nood aan een éénsgezinde en creatieve uitstraling. In eigen stad bewijzen enkele mooie initiatieven zoals Plein in Bloei van het O.L.V.-plein, maar ook de conceptwinkels in de Mercatorstraat en in Belseledorp, dat samenwerking afstraalt op het profiel en de samenhang van de hele winkelzone.
SOS 2012 wil dat de stad in samenwerking met de handelaars actief werk maakt van positieve, vindingrijke promotie van haar winkelhart in andere centrumsteden, het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. ‘Less is more’ of samenwerken waar het loont in plaats van louter om de structuur.

INNOVATIE
SOS 2012 wil de verdere verschraling van de winkelkernen tegengaan. We vinden het onzin het winkelaanbod af te stemmen op de meerwaardezoeker. Is niet elke Sint-Niklazenaar op zoek naar gezellige, nieuwe of frisse producten? Onze stad herbergt al heel wat inventieve ondernemers die durven innoveren. Ze durven een product heruit te vinden, te luisteren naar de consument, te investeren in betaalbare kwaliteit, sfeer en dienstverlening of te balanceren tussen authenticiteit en vernieuwing. SOS 2012 wil met een innovatiefonds deze omwenteling versterken en vernieuwing in de detailhandel stimuleren om zo het profiel van elk winkelhart aan te scherpen.
Daarnaast vinden we dat onze winkelkernen zich met een totaalpakket t.o.v. het Waasland Shopping Center moeten onderscheiden als sociale kernen: een gebied met winkels, horeca maar ook dienstverlenende centra waar de consument zich goed voelt en werkt, en waar aangenaam leven en gezellig winkelen hand in hand gaan. SOS 2012 ijvert dan ook voor het inbrengen van permanente publieke functies centraal in elk winkelhart en voor winkelgebieden als een voetgangers- en fietsergebied waar winkelen in alle rust kan en waar bestemmingsverkeer naar de juiste winkelparkings worden gestuwd.

TAKS
De heropleving van het winkelhart in de stadskern is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook die van eigenaars van leegstaande (winkel)panden. Van hen verwachten we dat ze hun huurprijzen fors naar beneden halen. Hardnekkige speculatie op leegstand blijkt momenteel nog gunstiger dan deze logische beweging te maken omdat dit nog steeds fiscaal voordeel geeft. SOS 2012 pleit daarom voor een drastische verhoging van de leegstandsbelasting (rekeninghoudende met de lopende meters van de gevel, het aantal jaren van leegstand en het aantal verdiepingen van het gebouw). Zo bekoel je de huurprijzen en geef je zuurstof aan nieuwe initiatieven. Tegen 2020 wil SOS 2012 de leegstand met 70% terugdringen. Zo zet je daadkrachtig in op een hogere conversiegraad (verhouding bezoekers, geïnteresseerden en kopers) van elk winkelhart.