Tag: Puitvoet

Stad dreigt met onteigening bosgronden.

De stad Sint-Niklaas dreigt ermee gronden van Euroshop in het bosgebied Puitvoet te onteigenen, als de winkel niet vrijwillig de gronden wil verkopen.
Puitvoet moet op termijn een stadsbos worden. Daarvoor wordt nu ook een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. De stad ligt echter in conflict met Euroshop, een grote winkel aan de rand van Puitvoet. “We hebben afspraken met Euroshop willen maken, maar dat lukt niet. Euroshop houdt ons al sinds 2007 aan het lijntje. Het gaat om afspraken over de verkoop van een aantal bosgronden en het Kom-op-tegen-kankerbos”, zegt schepen voor jeugd, Wouter Van Bellingen (SOS-2012), die desnoods wil onteigenen. Volgens hem zorgt de houding van Euroshop er ook voor dat voetbalclub White Boys nog steeds geen zekerheid heeft. “Over het dubbelgebruik van de parking en de tweede toegang naar de terreinen van White Boys slaagde Euroshop er zelfs in om een overeenkomst op te maken met de voetbalclub die strijdig is met wat het schepencollege heeft beslist.” Bij Euroshop willen ze niet reageren op het dreigement. De stedelijke jeugdraad hoopt dat alle betrokkenen op korte termijn hun verantwoordelijkheden opnemen. “De Sint-Niklase jeugd hunkert al vele jaren naar speelzekerheid in het bosgebied”, aldus Hans Cole en Frederik Vanhuffel.
JOVE, HLN

Gebied in Puytvoet voor altijd beschermd als bos.

Het Sint-Niklase stadsbestuur gaat een bosgebied van 44.500 vierkante meter creëren aan Puytvoet. “Daarmee komt een eind aan de bedreiging van uitbreiding van de plaatselijke bedrijven en is het gebied voor altijd gevrijwaard als bos”, stelt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen tevreden vast.

“Sinds jaar en dag dringt de stedelijke jeugdraad aan op deze fundamentele aankoop. Het was 1973 toen de stad voor het eerst de vraag kreeg om het betrokken gebied in Puytvoet, gelegen achter Euroshop, aan te kopen. Ruim 35 jaar later kunnen we die belofte nu nakomen. Meteen komt er een einde aan de bedreiging en is het gebied beschermd voor de toekomst”, glundert Wouter Van Bellingen.

“We gaan verschillende stukken grond aankopen, met een oppervlakte van 44.500 m². Dat maakt de ontwikkeling van een parkbos en een speelbos mogelijk, met daarnaast een sport- en recreatiezone. We voorzien ook een extra stuk voor de uitbreiding van het Kom Op Tegen Kankerbos.” Dat bos werd vorig jaar aangelegd aan het domein Puytvoet met 5.200 bomen.

Zondag werd Sint-Niklaas ook al een stuk bosrijker: in de Beeldstraat aan het recreatiedomein De Ster kwam er in één klap al een bos met 853 bomen bij. Het ging om de eerste aanplantingen in het gloednieuwe geboortebos, dat een plaatsje kreeg in de Beeldstraat, palend aan het recreatiedomein De Ster. Op een bord, dat de toegang tot het perceel aanduidt, staan de namen van de 853 kinderen die vorig jaar in Sint-Niklaas geboren werden.

De betrokken ouders, die zich bijzonder enthousiast toonden, kwamen persoonlijk hun eigen boom aanplanten en meestal hadden ze hun kleintje mee. “Een geweldig initiatief. We zijn blij met deze boom. De moederkoek van Hanne, die we bewaard hebben in de dievries, hebben we begraven onder de boom”, verklapte papa Wim Kesteleyn, nadat hij de boom had aangeplant.

VGB, HLN