Archief

Posts Tagged ‘Sinaai’

Stad verleent voorrang aan spelende jeugd in nieuw actieplan Sint-Niklaas.

De jeugddienst heeft het actieplan speelweefsel voorgesteld. Het plan moet de stad kindvriendelijker maken en jonge gezinnen aantrekken.

“Naast vergrijzing wacht Sint-Niklaas ook een demografische vergroening.

Zo zal het aantal 2- tot 4-jarigen tegen 2019 met 15 procent stijgen. Met dit werkdocument willen we de spelende jeugd een veiligere stad bieden en jonge gezinnen aantrekken”, zegt Tim De Brabander van de jeugddienst. “Het actieplan is enkel van toepassing op de kernstad, maar het principe kan moeiteloos worden doorgetrokken naar de deelgemeenten.” Concreet betekent het plan dat er in de komende legislatuur en in de periode 2018-2023 volop wordt ingezet op het uitbouwen van speelweefsel. Speel- of fietsroutes doorheen de stad en een systematische aanpak van gevaarlijke oversteekpunten, moeten een veilige doorlaatbaarheid van de stad mogelijk maken. “Speciale aandacht gaat naar een de uitbouw van een groene noord-zuid-as tussen Puytvoet en de Clementwijk. Die as moet de ruggengraat van het speelweefsel worden.

We zochten ook naar mogelijkheden voor skate- en BMX-zones. Zowel de regio rond sportcentra de Witte Molen en Puyenbeke als de stationsomgeving bieden mogelijkheden.”

Leefbaarheid

De stad maakte een analyse van negentien wijken. “Het voordeel is dat de binnenstad de komende jaren wordt heraangelegd”, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “We kunnen dus van bij de fundamenten rekening houden met het actieplan, en niet de mankementen later rechttrekken. Zelfs via kleine aanpassingen die beperkte middelen vragen, zoals stapstenen of een fietsvijver, wordt de leefbaarheid van de stad opgetrokken.”

SOPY, GVA

Muzikaal gevecht om finaleticket Sinaai.

De dagen van Lawijtstrijd-gastheer jeugdhuis Troelant in het Wijnveld zijn geteld. In de zomer van 2013 verhuist het jeugdhuis samen met het Lawijtstrijdcircus naar een nagelnieuw gemeenschapscentrum naast de sporthal: “We laten heel wat mooie herinneringen achter.”

De concertzaal van Troelant wordt in 2013 vervangen door een muziektempel op Ter Beke.Volgens Raf Demeuricy wordt het een volwaardig alternatief voor een nachtje stappen in Sint-Niklaas of Lokeren. Maar vandaag, zaterdag, is er eerst nog de Lawijtstrijd.

Het einde is in zicht voor de leden van het jeugdhuis. Hun complex en concertaccommodatie is tot op de draad versleten, en is dringend aan vervanging toe. Die komt er in de zomer van 2013 in de vorm van een nieuw gemeenschapscentrum waarin het jeugdhuis wordt ondergebracht.

De aanbesteding voor de werkzaamheden is volgens jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS- 2012) in mei rond, waarna het startschot voor het bouwproject al in het najaar kan worden gegeven. “Een nieuw gebouw was meer dan nodig”, weet voorzitte Raf Demeuricy van Troelant. “Het pand waarin we nu zitten is helemaal uitgeleefd. Onze lichtinstallatie is niet meer van deze tijd en ook onze geluid- en technische installaties zijn gedateerd. Vroeger hadden we als jeugdhuis een erg goede reputatie op het vlak van concerten. Vandaag moeten we nog steeds met de spullen van twintig jaar geleden werken.”

Lounge

Het nieuwe complex naast sporthal Ter Beke biedt heel wat voordelen voor het jeugdhuis. “We zullen heel wat meer bezoekers kunnen ontvangen”, geeft Demeuricy aan. “Er komt ook plaats vrij om bijvoorbeeld een lounge of een pooltafel te installeren. Door de afgelegen locatie van het nieuwe jeugdhuis zal er ook veel minder overlast zijn. We kunnen ons in een nieuwe accommodatie beter voorbereiden op de nieuwe geluidsnormen. We verwachten ook dat ons ledenaantal zal stijgen.

Het jeugdhuis zal een volwaardig alternatief worden voor jongeren die anders naar Lokeren of Sint-Niklaas afzakken.” Demeuricy kijkt uit naar de nieuwe stek, maar zal met pijn in het hart afscheid nemen van het oude Troelant. “Samen met een aantal andere anciens van het jeugdhuis vrezen we dat we de charme van dit gebouw niet meer kunnen evenaren”, zegt hij. “Deze muren hebben verhalen te vertellen. Maar de jeugd wil liever in een modern gebouw zitten. Zij waren vragende partij voor een nieuw en groter complex.”

Tegen eind 2013 nieuw jeugdhuis.

De bouw van het Sinaaise jeugdhuis start nog dit jaar. De jongeren van Troelant zijn al jaren vragende partij om hun site aan Wijnveld te ruilen voor een nieuwe locatie en gebouw. In de sportzone rondom Ter Beke komt een nieuw jeugd- en ontmoetingscentrum. ‘De aanbesteding van de bouw voor het milieuvriendelijke centrum gebeurt in april/mei’, bevestigt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS 2012). ‘Midden september begint de bouw. Eind dit jaar is de ruwbouw klaar. Dat kan begin 2013 worden als het weer tegenzit. De afwerking en de technische voorzieningen vergen nog eens een jaar. Bedoeling is dat de jeugd eind 2013 zijn intrek neemt in het complex.’

sl, Nieuwsblad

Groen licht voor speelbos naast Troelant.

De Vlaamse overheid geeft groen licht voor de inplanting van een speelbos nabij het toekomstige gemeenschapscentrum en jeugdhuis in Sinaai.

Het gebied tussen de Vleeshouwersstraat en de Hooiman-straat, vlak naast de sportzone, zal er binnen een jaar volledig anders uitzien. Niet alleen start daar midden dit jaar de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum, waar ook jeugdhuis Troelant een plaats krijgt. Maar daarnaast komt er ook een gloednieuw speelbos van maar liefst acht hectare groot. De afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van de Vlaamse overheid heeft daarvoor het licht op groen gezet.

Milieugevolgen

Die concludeert dat de plannen geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. “Er is absoluut een grote behoefte aan een speelbos in Sinaai. Zeker omdat door de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum een deel van de speelterreinen van de jeugdbewegingen worden ingenomen. Dat willen we compenseren met het nieuwe speelbos. Het is natuurlijk niet de bedoeling om dit gebied volledig te bebossen. Het wordt een groene speelzone met bebossing, heuvels, waterlopen, een doolhof, hoog gras en avontuurlijke paden”, aldus jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012). In het gemeenschapscentrum vlak daarnaast krijgt jeugdhuis Troelant een nieuwe stek, maar ook de speelpleinwerking Spenoazi, de jeugdbewegingen, de dorpsraad en verenigingen kunnen er terecht. Het nieuwe gebouw zal zo’n 1 miljoen euro kosten. (JVS)

Troelant.

Bouwvergunning gemeenschapscentrum Troelant goedgekeurd.

Het schepencollege heeft positief advies voor de bouw van het gemeenschapscentrum. Het nieuwe gemeenschapscentrum zal onderdak bieden aan het jeugdhuis Troelant, speelpleinwerking Spenoazi en een polyvalente zaal en vergaderuimten omvatten die verhuurd kunnen worden aan lokale verenigingen. Het gebouw zal een totale vloeroppervlakte hebben van 632m² en een bouwvolume van 2812m². Het gebouw zal bestaan uit één bouwlaag, afgedekt met een plat dak waarop 40 zonnepanelen komen. De definitieve bouwvergunning uit Gent wordt eind december verwacht.

In de dood is iedereen gelijk.

Sinaai heeft een van de mooiste dorpsgezichten van Vlaanderen en het kerkhof bepaalt mee de bijzondere sfeer. Niet alleen de Dries voor het gemeentehuis bleef bewaard, Sinaai beschikt ook nog over een echt ‘kerkhof’, rond de Sint-Catharinakerk. Alles wordt nu in het werk gesteld om de Tinelbegraafplaats, genoemd naar de beroemdste inwoner van Sinaai, blijvend te bewaren voor de toekomst en om te vormen tot een parkbegraafplaats.

De Tinelbegraafplaats in Sinaai wordt geleidelijk omgevormd tot een groene zone rond de Sint-Catharinakerk, midden in het hart van het dorp. De eigenlijke herinrichting moet volgend jaar al kunnen starten.
Prioriteit bij de herinrichting is het behoud van de kerkhofsfeer en het onderhoud van de grafzerken. Zo komt er midden in het dorp een ruimte waar men sereen en aangenaam kan wandelen. De herinrichting gebeurt in verschillende fasen. Zo kwamen er al gemaaide graspaden, ter vervanging van de bruine paden met boomschors. De graspaden ogen heel mooi en sfeervol. Veel beter dan de boomschors: als het regende, liep je in de modder , vertelt Etienne De Meester. Hij is voorzitter van de heemkundige kring en maakt deel uit van de werkgroep rond het kerkhof, die werd opgericht in de schoot van de Sinaaise dorpsraad.

Advies
Samen met de andere leden van de werkgroep staat hij voor een immense taak. Verwaarloosde en niet waardevolle graven, waarvan de concessie vervallen is, worden geleidelijk verwijderd. Ze maken plaats voor bomen, planten en bloemrijke perken. Maar esthetische en waardevolle graven, ook zonder concessie, blijven behouden en worden geïntegreerd in de nieuwe aanleg. Het is nu aan de werkgroep om te adviseren welke graven kunnen blijven en welke niet. Etienne De Meester gidst ons langs de opvallendste plekjes van het kerkhof, dat door de ligging naast de kerk een heel bijzondere sfeer heeft.

We hebben een moeilijke taak, want in de dood is iedereen gelijk. Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Waarom mag het ene graf wel blijven en de andere niet? Daarom hebben we een reeks criteria opgesteld. Zo blijven oud-strijders, kinderen en kloosterlingen in een perk bewaard. Of notabelen, zoals burgemeesters of pastoors, die een belangrijke rol speelden in de gemeenschap. De familie Lecocq bijvoorbeeld: Polydor was gemeentesecretaris en hij was dirigent van de plaatselijke harmonie. Vier opeenvolgende generaties van dat gezin werden dirigent. Wie in Sinaai muziek zegt, denkt meteen aan Lecocq. Maar er waren ook families die een melkerij, brouwerij of mouterij hadden. Dat waren graag geziene mensen in de gemeenschap. Een heel mooi deel van het kerkhof is t Hofke, zo genoemd omdat het omgeven is door een haag. Hier zie je bijvoorbeeld een graf met het vrij uitzonderlijke symbool van de Eucharistische Kruistocht, een jongerenbeweging , toont Etienne.

Uniek uitzicht

Tegen 2014 is de herinrichting klaar en moet de begraafplaats een harmonisch park vormen en moet het onderhoud gebeuren met milieuvriendelijke technieken. Er is al een begeleide wandeling gemaakt, zodat het publiek de kans krijgt om een wandeling door de Sinaaise dorpsgeschiedenis te maken. Ik stond in het onderwijs en zo leerde ik zowat iedereen kennen die hier woonde. Ik ken dus ook nagenoeg alle families die hier begraven liggen. Ik ben heel blij dat de begraafplaats op een mooie manier bewaard zal blijven. Want de dorpskom van Sinaai heeft met de Dries en het kerkhof toch wel een uniek uitzicht”, zegt De Meester.

De Grootste Sinaainaar.
Edgar Tinel wordt algemeen beschouwd als de grootste Sinaainaar. Zelfs de begraafplaats werd naar hem genoemd. Tijdens zijn leven was hij internationaal waarschijnlijk de beroemdste Belgische componist, die het tot kapelmeester van de koning schopte. Hij kreeg zowat alle eretitels die er toen waren. De componist, geboren in 1854 en overleden in 1912, heeft zijn eigen museum: natuurlijk in de Edgar Tinelstraat. En er is het imposante graf van Tinel naast de kerk. Naast een buste van Tinel bevat het graf verwijzingen naar zijn grootste werken: Godelieve, Katharina en het oratorium Franciscus. Het is in 2012 al honderd jaar geleden dat hij overleed, maar de dag van zijn begrafenis leeft voort in de overlevering. De begrafenisstoet omvatte de hele weg van het station tot de kerk , weet Etienne De Meester. Tinel wordt volgend jaar herdacht, onder meer met de uitvoering van zijn imposante werk Franciscus.

Bewaren voor de toekomst.

Het kerkhof maakt onmiskenbaar deel uit van het beschermde dorpsgezicht van Sinaai. Alles wordt in het werk gesteld om het uitzicht ervan blijvend te bewaren.Het kerkhof mag niet verdwijnen , stelt Tamara Van Hout, stedelijk adviseur monumentenzorg. De Dries, het gemeentehuis, de kerk en het kerkhof: die vier elementen vormden vroeger de kerk van het dorp. In Sinaai bleef die kern bewaard en daarom werd dit ook als geheel beschermd. We hebben nu een plan klaar met een duidelijk toekomstbeeld, zodat het kerkhof bewaard kan blijven. In eerste instantie geven we de bevolking de kans om de grafconcessie te verlengen. Daarnaast nemen we het hele kerkhof onder de loep en bekijken we welke graven, waarvan de concessie niet werd verlengd, willen bewaren.

Er staan relatief weinig monumentale graven maar het gaat wel vaak om graven die iets betekenden voor Sinaai. Dat kan gaan van graven die de tijdsgeest typeren, graven met bijzondere symbolen of laatste rustplaatsen van vooraanstaande mensen of mensen die mee de geschiedenis van het dorp vertellen. Dat is altijd zoeken naar een evenwicht. Daarom dat we werken via een werkgroep. Die zorgt ervoor dat persoonlijke voorkeuren wegvallen en objectieve beslissingen worden genomen”, geeft Van Hout mee.

Arbeidsintensief

Het is aan de stad om dan deze graven te onderhouden. Dat kost geld en het is arbeidsintensief, dus we werken gefaseerd. Veel graven zullen verdwijnen, maar we zorgen ervoor dat de bijzondere sfeer en het typische uitzicht van het kerkhof zeker bewaard blijft , benadrukt Tamara Van Hout.

GUVV, GVA

%d bloggers liken dit: