Over Wouter

Wouter Van Bellingen, Doenker (Denken & Doen) en makelaar van de samenleving .

Wouter is één van de meest gevraagde opinieleiders over inclusieve diversiteit, inclusief leiderschap en de impact wat diversiteit heeft op de samenleving en het bedrijfsleven. Wouter werkt via zijn netwerkbedrijf 2plus in partnerschap om ondernemingen, organisaties en overheden systemisch te helpen om meer impact te hebben en betere resultaten te krijgen in een snel veranderende, divers wordende samenleving.

activiteiten

Oprichter, zaakvoerder 2plus

heden-2021

Netwerkbedrijf 2plus helpt in partnerschap ondernemingen, organisaties en overheden systemisch te helpen om meer impact te hebben en betere resultaten te krijgen in een snel veranderende, divers wordende samenleving.

Bestuurder UNICEF België

heden-2018

Mijn thuisstad Sint-Niklaas werd in 2011, de eerste UNICEF solidariteitsstad van België toen ik schepen van jeugd was en kinderrechten een prioriteit werd. Met mijn engagement binnen UNICEF Belgïe, het oudste nationaal comité van UNICEF is dan ook een logisch vervolg.

Voorzitter Scouting De Olmen

heden-2019

Scoutstotem: Spitssnuitdolfijn. Eens scout, altijd scout. vzw Scouting De Olmen beheert de 2 lokalen, het terrein en de bos van scouting Olmen. In de week is het ook de thuis van de jongeren van het time-outproject van school VTS 3, BUSO.

Partner bedrijf C-Lever.org

heden-2021

C-lever.org is een sociale, waardengedreven, impactonderneming. Aangedreven door een internationaal netwerk van toegewijde experts, die werken aan inclusieve ontwikkeling op organisatorisch, institutioneel, sociaal-economisch, cultureel en ecologisch niveau.

Bestuurder Agentschap Integratie & Inburgering

heden-2015

Dit agentschap van de Vlaamse overheid ondersteunt lokale besturen en organisatie in hun integratiebeleid en nieuwkomers in hun inburgering. Het zet zich in voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt. Wat inspanningen vraagt van iedereen maar ook winst voor iedereen.

Professionele ervaring

Directeur Integratiepact

2021 – 2016

Schepen Stad Sint-Niklaas

2013 – 2007

Diensthoofd Jeugd, internationale samenwerking

2005 – 2004

Directeur Minderhedenforum

2016- 2014

Verantwoordelijke ledenzorg, verkiezingen, interne communicatie; partij Spirit

2007 – 2005

Consulent internationale samenwerking & jeugd

2004-2001, 2004-1995

Maatschappelijk engagement

Internationaal

 • Raad van Europa, commissie Gelijke kansen en non-discriminatie (januari 2020)° 
 • Europees Parlement, Resolutie personen van Afrikaanse afkomstig in Europa ( mei 2019) 
 • Ronde tafel VN-decenium van personen van Afrikaanse afkomst (maart 2019)  
 • Conference Afrophobia & Intersectionality – Barcelona (maart 2019)  
 • Lid RvB en penningmeester van ENAR (2016 – 2021)  
 • Lid van de AV van ENAR (2014 – heden)  
 • Werkbezoek Unicef-solidariteitsstad, Burundi, jun ‘11 
 • Second UN Forum on Minority Issues: Minorities and Effective Political Participation, Geneve, Zwitserland (nov ’09) 
 • Conference of Black Mayors, Las Vegas, VS, (okt ’09) 
 • Black European Summit, Brussel, België (’09, ‘10, ’11) 
 • Internationale conferentie: discriminatie , Abingdon, UK ( nov ‘07)  
 • Seminarie Europese dagen:  Lokale en regionale overheden- belangrijke partners in Ontwikkelingssamenwerking , Lissabon, Portugal (Nov ’07)  

Provinciaal & lokaal

 • Lid van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering vzw Olmen ( 1992-heden) 
 • Oprichter van vzw Beweging in de stad (2000-2013), platforum van Sint-Niklase derdewereld-, milieu-, welzijns, migranten-, jeugdorganisaties 
 • Oprichter en lid van de algemene vergadering en raad van beheer van BISON (2000-2015) (samenwerkingsverband tussen scouting, chiro en ksa op regionaal niveau) 
 • Gemeenteraadslid Stad Sint-Niklaas ( 2007 -2014) 
 • Lid van de algemene vergadering (1996-2000) en raad van beheer (2000-2003) van de Prov. Jeugdraad Oost-Vlaanderen 
 • Leider (1992-1995), scouting regio waas 
 • Pedagogisch verantwoordelijke (1995-2000) scouting regio waas 
 • Groepsleider (1994-1997) scouting Olmen (voormalig scouting Sint-Paulus) scoutstotem (spitssnuitdolfijn) 

Federaal & Vlaams

 • Lid van de Raad van Bestuur van UNICEF België ( 2018- heden) 
 • Lid van de Raad van Bestuur (2014-heden), lid van het Auditcomité (2020-heden)  van het Vlaams Agentschap voor Integratie & Inburgering
 • Lid van de Algemene Vergadering maatwerkbedrijf Groot Eiland, Molenbeek, België  ( 2016- 2021) 
 • Lid van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van het Minderhedenforum (2014-2019) 
 • Lid van het fonds Jo Van Hecke (voorzitter), Koning Boudewijnstichting (2015-2018) 
 • Lid het stakeholdersoverleg van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) (2014- 2017) 
 • Lid van de Verenigde Verenigingen (2014-2017) 
 • Lid van het overleg- en adviesorgaan Kinderrechtencommissariaat (2014-2017) 
 • Lid van Decenniumdoelen (2014-2017) 
 • Lid van de Vlaamse Commissie Integratie (2014-2017) 
 • Lid van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) (2014-2017) 
 • Lid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) (2014-2017) 
 • Lid van het overleg en adviesorgaan van het kinderrechtencommissariaat (2014-2017) 
 • Lid van de algemene vergadering (2000-2002) en van de raad van de beheer (2002-2003) van de Vlaamse Jeugdraad  
 • Lid raad van beheer(1997-2000) scouting nationaal; 
 • Lid nationale leiding (1995-2000), scouting nationaal 
 • Lid van de werkgroep internationaal jeugdbeleid VPIJ (1996-1997)  

Let’s make something together.