Archief

Posts Tagged ‘gemeenteraad’

Wouter Van Bellingen verlaat raadzaal.

Gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen volgt Naima Charkaoui vanaf 1 september op als directeur van het Minderhedenforum. Van Bellingen, oprichter van huidige oppositiepartij SOS-2012, neemt ontslag uit de Sint-Niklase gemeenteraad.

Vanaf 1 september vertolkt Wouter Van Bellingen vanop de eerste lijn de stem van de etnisch-culturele minderheden iGVA140613 Een verlies voor de oppositien België. Hij
volgt Naima Charkaoui op, die sinds 2001 voor het Minderhedenforum werkt.

“Toen de vacature verscheen, kreeg ik meteen suggesties vanuit verschillende hoeken. Zowel mensen uit de media als de sociale- en welzijnssector vroegen me waarom ik mijn kandidatuur niet indiende”, schetst Van Bellingen. “Uiteindelijk heb ik de stap gezet, tot mijn grote tevredenheid. Ik krijg nu de kans om een groeiend intercultureel middenveld te versterken, in de hoop het algemene draagvlak voor diversiteit – als hefboom voor een cultureel rijke en welvarende samenleving – te versterken.”

De nieuwe doorstart betekent evenwel ook het einde vanzijn carrière in de lokale politiek. Zijn mandaat als gemeenteraadslid wordt nu vroegtijdig stopgezet. “Ik ben de lokale politiek niet beu. Ik behoor dan wel tot de oppositie, toch ben ik niet teleurgesteld, noch zit ik erbij als een geslagen hond. Het is gewoon een kwestie van de juiste afweging te maken: waar kan ik de grootste impact hebben. Voor alle duidelijkheid, ik zal niet verdwijnen van het Sint-Niklase toneel. Ik blijf een inwoner van Sint-Niklaas, en een met een kritische stem.”

De komende twee maanden zijn een inloopperiode waarin hij huidig directeur Charkaoui volgt en zich inwerkt in de structuur van het Minderhedenforum. “Een luxepositie, zo’n inloopperiode. De politiek zal ik missen, maar ik ben ervan overtuigd dat ook mijn nieuwe job draait rond mensen samenbrengen.”

Massatrouw

 

Van Bellingen zette zich in 2007 op de nationale en internationale radar als eerste zwarte Vlaamse schepen. Nadat drie koppels weigerden door hem getrouwd te worden omwille van zijn huidskleur, organiseerde hij een massatrouw op de Grote Markt. In 2012 besloten kartelpartners sp.a en groen om niet langer een kartel te vormen. Beide partijen beschuldigden Van Bellingen ervan kandidaten te lanceren zonder overleg en te flirten met extreemlinks. SOS-2012 trok alleen naar de gemeenteraadsverkiezingen en belandde in de oppositie.

SOPY, GVA

De vos is terug.

Interpellatie in de gemeenteraad van 22 november ’13.

De vos is in Vlaanderen terug van weggeweest. De afgelopen jaren merken we dan ook een echte opmars van de vos. En dit zelfs in steden zoals Gent en Antwerpen. Maar ook in het Waasland zijn er reeds meldingen geweest van vossen. Door de lintbebouwing en de algemene ruimtelijke structuur in Vlaanderen wordt de vos dan ook nu vaker door de mens opgemerkt. Ondanks zijn slechte reputatie in het verleden , krijgen we de laatste tijd toch een beter beeld over de vos. Een goed voorbeeld hiervan is de film “De Nieuwe Wildernis” die onlangs vertoond werd in de Siniscoop. De vos is immers een nuttig dier. Door zijn voedselkeuze van ratten, muizen en wilde konijnen is hij daarom een goede partner in het beperken van schade aan landbouwgewassen. En als aaseter ruimt hij eveneens heel wat kadavers op langs onze wegen. En er zijn dus genoeg redenen om de vos niet te doden. daarom vragen we dat het stadsbestuur een gedoogbeleid voert voor vossen en bij jagers aandringt om niet op vossen te jagen. Daarnaast vragen we dat het stadsbestuur de bevolking uitvoerig informeert over enerzijds het bestaan van de vos in onze stad, maar ook over de bescherming van hun pluimvee via een degelijk hok. En dit via de stadskroniek.

Ook vragen we dat bij de volgende dag van het Park, de vos te nemen als thema. In het ons stadspark staat immers een beeld over Reynaert.Op die dag kan Theater Tieret zijn beperkte versie stuk tonen over Reynaert op verschillende locaties in het stadspark (kiosk, het totemplein van Unicef, het Waburgkasteel). Het Reynaertgenootschap kan cultuur-historische lezingen geven in het Walburgkasteel… Vogelbescherming Vlaanderen kan opnieuw de film “ De Nieuwe Wilderniss” vertonen samen met een infostand over het leven van de vos. Toerisme kan fietsuitstapjes regelen met het stadspark als begin- & eindpunt. De leerkracht van mijn dochter heeft reeds een hele uitgewerkte Reynaertzoektocht die langs verschillende Reynaertplaatsen in Sint-Niklaas en Belsele gaat. De lokale bakkers kunnen hun reinaertgebak promoten. Kortom de vos heeft een gigantisch potentie en een mix van ecologie en cultuur. Zo kunnen we Reinaert, de vos officieel terug welkom heten in de hoofdstad van het Waasland en hem misschien ook dier van het jaar maken.

Daarnaast wil ik als vos’er aan het stadsbestuur vragen om aan de vooravond van de vieringen van de herdenkingen van WO I in 2014 de komende jaren een extra inspanning te leveren als Vredesgemeente. Deze maand was ik net als verschillende vertegenwoordigers van het stadsbestuur op mijn jaarlijkse afspraak, nl. de 11 novemberviering in Nieuwkerken. Als schepen van jeugd zorgde ik ervoor dat er sinds een paar jaar in alle deelgemeenten een delegatie van de jeugdraad aanwezig is. Het zou mooi zijn mochten we er ook in slagen om oud en jong, maar ook de 11 november-vieringen en de thematiek van Noord-Zuid samen te versterken rond 11 november. Dat de toelage voor 11.11.11. vanaf volgend jaar serieus vermindert, vind ik dan ook een slecht signaal. Maar misschien kunnen we ter compensatie met de uitgespaarde middelen in alle deelgemeenten een versterking doen van 11 november en de Noord-Zuid-thematiek. Het gebeurd nu reeds in Belsele en sinds dit jaar organiseert ook de dorpsraad naast de solidariteitsmaaltijd ook de 11-novemberviering. Vaak is men vergeten dat op de slagvelden van WO II ook veel soldaten begraven liggen van toenmalige kolonies, die hun leven hebben gegeven voor Vrede ook hier in Europa. Op gepaste tijd zal ik dan ook met een voorstel naar de Gemeenteraad meekomen in de hoop dat jullie dit steunen.

VOS 2012Tenslotte verschilt VOS maar één letter van SOS. En het zal u dan ook niet verwonderen dat wij als kleine partij, ons verwant voelen met dit sluwe en rebelse dier.  Als kleine, onafhankelijke lokale partij pogen we net als Reynaert De Vos wantoestanden aan te kaarten, maar als een moderne vos doen we ook constructieve voorstellen voor een beter bestuur van onze stad.

Wouter Van Bellingen

Stad krijgt vier fietsstraten.

Vier centrumstraten Stad krijgt vier fietsstratenHLN131102in Sint-Niklaas hebben het statuut van ‘fietsstraat’ gekregen. Auto’s zijn er nog wel welkom, maar ze moeten zich helemaal schikken naar de fietsers. Een fietser voorbijsteken is bijvoorbeeld verboden. En dat blijkt toch een hele verandering voor vele bestuurders. Intussen wil Wouter Van Bellingen (SOS 2012) nog verder gaan, met ‘schoolstraten’ waar het autoverkeer twee keer per dag wordt geweerd om chaos aan de schoolpoorten te vermijden.

Het wordt wennen voor veel autobestuurders maandag, als na de herfstvakantie weer duizenden scholieren met de fiets naar school trekken. In vier centrumstraten worden de fietsers immers baas. Het gaat om de Kalkstraat, de Walburgstraat en de Grote en de Kleine Peperstraat. In die vier eenrichtingsstraten is de fiets sinds donderdag heer en meester. De nieuwe verkeersborden zijn geplaatst, net als rode coatings met een pictogram van een fietser op het wegdek.

Folders

De stad verspreidde ook 10.000 folders bij de scholen om iedereen te informeren. En dat zal nodig zijn. Auto’s mogen fietsers er immers niet meer voorbijsteken. Fietsers mogen er ook de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. En als er geen fietsers op de weg zijn, geldt er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur voor het autoverkeer. De voorbije dagen bleek al dat nog heel wat autobestuurders enige verkeersopvoeding rond het begrip ‘fietsstraten’ kunnen gebruiken. Velen haalden fietsers tóch nog in en duwden onbewust óf ongegeneerd nog eens goed op het gaspedaal. “Het is iets nieuws en dat vereist een mentaliteitsverandering. Er zal volgende week extra politietoezicht zijn op straat”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). Enkele autobestuurders hadden de nieuwe verkeerssituatie nog niet eens opgemerkt. “Wat is dit? Een fietsstraat? Dat ken ik niet”, klonk het bij een chauffeur. “En ik mag fietsers niet voorbijsteken? Maar dat lukt hier toch wel? Ah, ik riskeer zelfs een boete. Dan doe ik dat best niet meer.” En meteen worden zelfs ideeën gelanceerd om nog een stap verder te gaan. Gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen (SOS) stelt voor om ook ‘schoolstraten’ in te richten, een idee dat uit Italië komt overgewaaid. “Een schoolstraat kan een oplossing bieden voor de dagelijkse chaos aan de schoolpoorten. In een schoolstraat wordt het autoverkeer twee keer per dag, ’s ochtends en ’s avonds, telkens een halfuur geweerd uit de straat. Gevolg: een veiliger situatie, meer plaats voor zwakke weggebruikers en het einde van de verkeerschaos.” Schepen Hanssens is het idee genegen. “We hebben al járen een schoolstraat in de Kroonmolenstraat aan de Broederschool. Op sommige plaatsen werkt dat, op andere niet. Je riskeert soms de chaos aan de schoolpoort te verplaatsen naar verderop. We zijn bezig met een groot plan, waarbij we alle schoolomgevingen onder de loep nemen. We bekijken of het elders ook kan.”

JVG, HLN

Toekomst voor de kerken in Sint-Niklaas: 5 na 12. Tijd voor een gemeentelijke werkgroep.

30 augustus 2013 2 reacties

Onze-Lieve-Vrouwekerk_Sint-Niklaas buiten  Interpellatie gemeenteraad 30 augustus 2013

Begin juni stelde het centraal kerkbestuur zijn dekenaal beleidsplan en de toekomst van de kerk in Sint-Niklaas voor. Door het tekort aan pastoors en het teruglopende aantal gelovigen zal het aantal parochies in Sint-Niklaas teruggeschroefd wordt van twaalf naar twee: ‘Sint-Niklaas-West’ (Belsele en Sinaai) en ‘Oude stad en Nieuwkerken’. Hierdoor gaan naast de Heilig Hart, beter bekend als de Paterskerk, reeds door mij aangebracht in de gemeenteraad van april ’13 nog vier andere kerken dicht, nl. Sint-Jan De Doper, Don Bosco, Heilige Familie en Christus-Koning. En dit nadat in 2006 reeds twee kerken hun deuren in Sint-Niklaas sloten. Dit betekent dat op korte termijn, maar liefst vijf kerken een andere bestemming krijgen:  Sint-Jan De Doper (juni 2013) en Heilig Hart, Don Bosco, Christus-Koning en Heilige Familie (juni 2014).
St Jan De Doper
Onze parochiekerken zijn belangrijk voor onze stad en zijn deelgemeenten. Omdat zij beeldbepalend zijn en meestal historische gebouwen in het centrum van een dorp of wijk, m.a.w. het zijn eigenlijk onze stenen geschiedenisboeken. Sommigen zijn eigendom van de stad, anderen dan weer niet. Daarnaast zijn ze niet enkel ruimtelijk of emotioneel, maar ook financieel belangrijk voor de stad omdat volgens het Eredienstendecreet het stadsbestuur verplicht is eventuele tekorten van de kerkfabrieken aan te vullen en een bijdrage te leveren voor de investeringen in de parochiekerken.

Terwijl de Vlaamse bisschoppen in 2012 reeds een richtlijn schreven over het gebruik van parochiekerken en ook de parochies hun plan hebben voorgesteld, heeft het stadsbestuur momenteel nog geen visie over de toekomst van onze kerken. Wel bestaat er eerste aanzet tot masterplan opgemaakt door de hogeschool voor Wetenschap en Kunst, dep. Arch. Sint-Lucas over het toekomstig gebruik van de 12 parochiekerken in Sint-Niklaas waarvan de gemeenteraad echter nooit kennis heeft van genomen. Dit gebrek aan visie kan het stadsbestuur in de toekomst wel eens  letterlijk en figuurlijk ‘duur’ komen te staan. De VlaamsOnze-Lieve-Vrouwekerk_Sint-Niklaase Regering zinnens is immers van plan om de premies voor niet-beschermde kerken in de toekomst alleen toe te kennen als er een toekomstvisie is.

Ook al is het niet vanzelfsprekend dat het stadsbestuur meepraat over de toekomst van de parochiekerken omdat de beslissing echter bij het bisdom ligt.  Is het wel belangrijk dat er een toekomstvisie op de parochiekerken in dialoog tussen de parochiebesturen, het bisdom en het stadsbestuur tot stand komt.  Een sterke betrokkenheid van alle betrokkenen is hierbij een voorwaarde om een draagvlak te creëren voor ofwel de valorisatie van het kerkgebouw, ofwel het medegebruik of gedeeltelijke of volledige herbestemming van een kerkgebouw. Door de wijziging in het eredienstendecreet kan de gemeenteraad immers voortaan nu ook voorwaarden koppelen aan de goedkeuring van de begroting, terwijl die vroeger alleen goed- of afKKKgekeurd kon worden. Daarnaast bezit het stadsbestuur heel wat kennis over beheer en gebruik van gebouwen, openbare besteding en allerlei zaken waar het de kerkbesturen mee kan ondersteunen.

Zou ik graag het volgende weten:
*Is er reeds een dialoog opgestart met de parochies en/of het centraal kerkbestuur met de (her)bestemming van de kerken? Is er een stappenplan uitgewerkt?
*Wat gebeurd er met de kerken die eigendom zijn van het stadsbestuur?  Wat gebeurd er met de kerken die eigendom zijn van de parochies? Als het stadsbestuur deze overneemt of herbestemt, moet ze hiervoor betalen? Wat gebeurd met de kerken die verkocht wordt? Gaat de opbrengst naar het stadsbestuur, de parochies of komt er een gebouwenfonds?
* Zijn er al gesprekken geweest met andere erediensten? Evangelische Kerk, Orthodoxe Kerk…Heilig hart Kerk
* Binnenkort  gaan reeds de eerste kerken dicht. Zijn hier al reeds  gesprekken geweest over de (her)bestemming?  Al hoelang wist het stadsbestuur hiervan? is hiervoor ook een studie besteld?

Kortom nog (te)veel vragen.  Daarom stellen we voor dat er dringend een werkgroep opgestart wordt met daarin alle betrokkenen.  De gemeentelijke begeleidingscommissie bewijst dat een vertegenwoordiging van alle gemeentefracties een meerwaarde is om een een gezamenlijke toekomstvisie uit te werken.

Een winkelhart met PIT, kan enkel met een autovrije Stationsstraat!

Interpellatie gemeenteraad 21 juni 2013

Het winkelhart van de stadskern krijgt met de Stationsstraat een vernieuwde slagader. SOS 2012 gaat voor niks minder dan een gezonde bloedsomloop. Alle winkelstraten in de stads-  (Stationsstraat, Ankerstraat, Kokkelbeekstraat, Nieuwstraat, Mercatorstraat…) en dorpskernen (Belsele, Nistationsstraat tijdens werkeneuwkerken en Sinaai) verdienen immers een duidelijke winkelstrategie met PIT. Want wij geloven dat creatieve Promotie, Innovatie in producten en diensten en het drastisch verhogen van de leegstandTaks elk winkelhart van onze stad sneller zal doen slaan.

PROMOTIE

Elke huisje zijn kruisje. Toch heeft elk winkelhart nood aan een éénsgezinde en creatieve uitstraling. In eigen stad bewijzen enkele mooie initiatieven dat samenwerking afstraalt op het profiel en de samenhang van de hele winkelzone zoals Plein in Bloei van het Onze Lieve Vrouwplein, maar ook de conceptwinkels in de Mercatorstraat en in Belseledorp.

SOS 2012 wil dat de stad in samenwerking met de handelaars werk maakt van actieve promotie van haar winkelhart in andere centrumsteden en het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. Een frisse, positieve en vindingrijke promocampagne. ‘Less is more’ of samenwerken waar het loont in plaats van louter om de structuur.  Hier zijn we ook een plaats voor het Waaslandshoppingcentrum.

INNOVATIE

SOS 2012 wil de verdere verschraling van de winkelkernen tegengaan.  We vinden het onzin het winkelaanbod enkelaf te stemmen op de meerwaardezoeker. Is niet elke Sint-Niklazenaar op zoek naar gezellige, nieuwe of frisse producten? Onze stad herbergt al heel wat creatieve ondernemers die durven innoveren. Ze durven een product heruit te vinden, te luisteren naar de consument, te investeren in betaalbare kwaliteit, sfeer en dienstverlening of te balanceren tussen authenticiteit en vernieuwing. SOS 2012 wil met een innovatiefonds deze omwenteling versterken en vernieuwing in de detailhandel stimuleren om zo het profiel van elk winkelhart aan te scherpen. 

Daarnaast vinden we dat onze winkelkernen zich t.o.v. het Waaslandshoppingcenter moeten onderscheiden als sociale kernen met een totaalpakket: een gebied met winkels, horeca maar ook dienstverlenende centra waar de consument zich goed voelt en werkt, en waar aangenaam leven en gezellig winkelen hand in hand gaan.  SOS 2012 ijvert dan ook voor het inbrengen van permanente publieke functies centraal in elk winkelhart en voor winkelgebieden als een voetgangers- en fietsergebied waar winkelen in alle rust kan en waar bestemmingsverkeer naar de juiste winkelparkings worden gestuwd.stationsstraat 2012a

TAKS

De heropleving van het winkelhart in de stadskern is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook die van eigenaars van leegstaande (winkel)panden. Van hen verwachten we dat ze hun huurprijzen fors naar beneden halen. Hardnekkige speculatie op leegstand blijkt momenteel nog gunstiger dan deze logische beweging te maken omdat dit nog steeds fiscaal voordeel geeft. SOS 2012 pleit daarom voor een drastische verhoging van de leegstandsbelasting (rekeninghoudende met de lopende meters van de gevel, het aantal jaren van leegstand en het aantal verdiepingen van het gebouw). Zo bekoel je de huurprijzen en geef je zuurstof aan nieuwe initiatieven.  Tegen 2020 wil SOS 2012 de leegstand met 70% terugdringen zodat er een hogere conversiegraad komt van het winkelaanbod.

Specifiek voor de Stationsstraat  waren we samen met velen geschokt door de polemiek die ontstaan is in de kranten over het al dan niet auto vrijmaken van deze winkelstraat.  Nog nooit viel een coalitiepartner op deze manier o.l.v. hun fractieleider en hun eerste schepen een collega-schepen aan via de media.  Wat me nog meer opviel was de afwezigheid van reactie en actie van de burgemeester op dit voorval.  Daarom leek het ons als SOS 2012 het een geschikt  moment om een constructief voorstel te doen:

* de opmaak van een mobiliteitsstudistationsstraat tijdens werkenae voor de stadskern ter voorbereiding van het autovrij maken van de Stationsstraat;

*het bereiken van een draagvlak onder de handelaars van de Stationsstraat voor het autovrij maken van de Stationsstraat;

* een grondige hervorming van het centrummanagement met een trekkende rol voor de handelaars en de opmaak van een actieplan met een duidelijke winkelstrategie en maatregelen voor de versterking van het winkelhart door promotie, innovatie en verhoogde leegstandtaks. Hierbij wordt er bijzondere aandacht besteed aan de handelaars die steeds zijn blijven geloven in hun winkelstraat. En wordt er ook een duidelijke afgebakende rol voorzien in dit actieplan voor het WASC.

Uiteraard zijn we nog bereid voor aanvullingen en aanpassingen.  Want voor ons is de toekomst en de leefbaarheid van de Stationsstraat en alle winkelkernen belangrijker dan politieke spelletjes.

Namens SOS 2012

Wouter Van Bellingen

%d bloggers liken dit: