Tag: Fuif

Dertien nieuwe fuifbuddies krijgen attest.

Al voor de derde keer is er in Sint-Niklaas een opleiding tot fuifbuddy georganiseerd. Deze keer hebben dertien jongeren die cursus tot een goed einde gebracht. Dat brengt het totaal aantal fuifbuddies nu op 52. De fuifbuddies zijn jongeren die ingezet worden op fuiven van hun eigen vereniging om de veiligheid te verhogen. Ze kregen een opleiding rond vrijwilligerswerk, het stedelijke fuifbeleid, de wet op de veiligheid, brandveiligheid, omgaan met agressie en conflicten, alcohol- en drugpreventie en EHBO. “De fuifbuddies mogen in beperkte mate fuifbezoekers controleren. Het zijn echter geen stewards. Ze mogen alleen gericht en oppervlakkig zoeken. Ze kunnen ook bezoekers de toegang tot een fuif weigeren”, zegt schepen voor Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012).
JVS,HLN

Fuifbussen voor Crazy Dating Party.

De Crazy Dating Party van KLJ in Nieuwkerken maakt gebruik van fuifbussen om de verwachte 3.200 fuifgangers na afloop veilig naar huis te loodsen.
De party vindt plaats aan de terreinen van De Schakel in Nieuwkerken. ‘We verwachten opnieuw minstens zoveel fuifnummers als vorig jaar’, zegt PR Gino Van Moer. ‘Bedoeling is dat de opbrengst van de fuif naar de vernieuwing van de lokalen gaat en dat leden er goedkoop mee op kamp kunnen gaan. Voor de muziek doen we een beroep op Mystique en 2UGLYDJ’s.’

De Crazy Dating Party heeft ook een eigen systeem met bandjes, mogelijk interessant voor wie aan een lief wil geraken. Geel betekent ‘in love’, groen ‘dating’, blauw ‘single’ en rood ‘one night stand’ gezocht. De bezoekers maken hier zelf hun keuze.

Voor de veiligheid in de omgeving van de fuifterreinen heeft de stad Sint-Niklaas een flinke vinger in de pap. Met ludieke affiches wordt het vervoer gepromoot. Vanaf de Grote Markt via station richting Ster rijdt de eerste fuifbus om 20.30 uur, bij de terugkeer is dat 01.30 uur vanaf de N70 (halte club Royal) naar Grote Markt en station. Per rit betaal je 1 euro.

‘De toegang tot de fuif situeert zich ter hoogte van de parking Paradisio aan de N70/Ster. Voor de fuifbussen wordt samengewerkt met de firma ’t Soete Waeslant’, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). ‘Wie toch met de auto naar de fuif komt, kan op de parking van De Ster of KMO-zone Heihoek parkeren.’
sl, Nieuwsblad

www.crazydatingparty.be

Sint-Niklaas werkt aan positief fuifbeleid en verwelkomt ook -16-jarigen op fuiven

Het jeugdbeleidsplan 2008-2010 van de stad Sint-Niklaas stelt voorop dat fuiforganisatoren kunnen beschikken over voldoende informatie om een fuif op een kwalitatieve en veilige manier te organiseren. Daarom biedt de stedelijke jeugddienst ondersteuning en begeleiding aan alle fuiforganisatoren!

Hoe de stad fuiforganisatoren ondersteunt

De stad voorziet fuifkoffers, een fuifdraaiboek alsook begeleiding van fuiforganisatoren bij het volledige plannings- en organisatieproces van een fuif. Volgens de jeugddienst komen deze initiatieven niet enkel de fuiforganisatoren en -bezoekers ten goede, er is ook een sterke terugval van klachten i.v.m. geluidsoverlast en burenhinder merkbaar.

In de koffer zitten een brandblusapparaat, EHBO-koffer, fluovest, rekenmachine, kassa, black light, stempelkussen, plakband, walkie talkie een fuifdraaiboek en een geluidsmeter. De stad bezit vier fuifkoffers en het gebruik ervan is gratis. De fuiforganisator moet enkel € 125 waarborg storten. Samen met LOCUS (vroeger Cultuur Lokaal), wordt momenteel ook nog de gids “Help! Ik organiseer” ontwikkeld. Het bestaande fuifdraaiboek zal geïntegreerd worden in deze gids, die waarschijnlijk klaar is tegen september 2009.

-16-jarigen toegelaten op niet-commerciële fuiven
Fuifpunt is ook verheugd over het standpunt dat het college inneemt rond het toelaten van -16-jarigen op niet-commerciële fuiven.

Bij de opmaak van het fuifdraaiboek, werd het parket van Dendermonde naar richtlijnen gevraagd betreffende de toepassing van artikel 1 van de wet op de zedelijke bescherming van jeugd. Dit artikel stelt dat minderjarigen, onder de 16 jaar en zonder begeleiding van een volwassene, niet toegelaten zijn in gelegenheden waar gedanst wordt. Dit verbod is echter niet absoluut. Artikel 1, lid 3 bepaalt immers dat iedere jongere, ongeacht zijn leeftijd, toegang heeft tot fuiven die zonder winstgevend doel zijn ingericht. D.w.z. dat -16-jarigen, zelfs zonder begeleiding van een voogd, wél aanwezig mogen zijn op niet-commerciële fuiven.

Het is echter altijd de rechtbank die beoordeelt of een fuif al dan niet een handelskarakter heeft. En net daar wil het schoentje wel eens knellen. Zo kreeg men in Sint-Niklaas van het parket van Dendermonde te horen dat het hetzelfde standpunt inneemt als het parket in Veurne: alle fuiven zijn commercieel en dus niet toegankelijk voor -16-jarigen!

De jeugddienst legde zich echter niet zomaar neer bij dit advies: samen met de politie, stadsadvocate Nicole Delforge en Jos Meers (Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw en voorzitter van Fuifpunt) nam die de wet grondig onder de loep. Hun advies was gelukkig in het voordeel van de fuivende jeugd!

Hun bevindingen op een rijtje:

– Indien een fuif georganiseerd wordt door een jeugdvereniging (een feitelijke verenging of vzw, dus geen handelaar) in een zaal waaraan geen drankgelegenheid (vb. een café waarvan de uitbater de winst int) is gekoppeld en wanneer duidelijk is dat de organisatie niet als doel heeft winst te maken, is voldaan aan de voorwaarden van artikel 1, lid 3 van de wet op de zedelijke bescherming van de jeugd.

– De jeugdbeschermingwet heeft een opvoedkundig doel en kan niet als een sanctie worden beschouwd. De bezorgdheid rond het welzijn van de minderjarigen volstaat niet om de uitzondering, voorzien in lid 3 van artikel 1 van de wet van 15-07-1960, uit te schakelen.

Het college sloot zich aan bij deze conclusies en besliste dat jongeren onder de zestien jaar toegelaten zijn op niet-commerciële fuiven!

Wouter Van Bellingen, Schepen van jeugd, hoopt dat dit een eerste stap is naar een zinvolle, hedendaagse discussie over de huidige situatie en ook voor duidelijke richtlijnen vanuit justitie.

Fuifpunt hecht veel belang aan deze beslissing. Maar al te vaak worden de wet op de zedelijke bescherming van de jeugd en het verbod op het schenken van alcohol aan -16-jarigen, immers onterecht aan elkaar gekoppeld. Deze staan los van elkaar! Je mag geen alcohol schenken aan -16-jarigen, maar ze zijn wel toegelaten op plaatsen waar er alcohol geschonken en/of verkocht wordt. Indien dit niet het geval mocht zijn, zou een -16-jarige geen café, sporthalcafetaria en zelfs geen winkel of supermarkt mogen binnenwandelen, want op deze plaatsen wordt ook alcohol verkocht.

http://www.fuifpunt.be/nieuws_item.cfm?id=156

Meer info over -16-jarigen en fuiven:

http://www.fuifpunt.be/beleid/leeftijd
http://www.fuifpunt.be/organisator/min16jarigen
http://www.fuifpunt.be/nieuws_item.cfm?id=17

Jeugdhuizen houden decibels in de hand.

“Organisatoren van fuiven moeten over voldoende informatie beschikken om hun fuiven op een veilige en goede manier op poten te zetten”, weet schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen.

” In de fuifkoffer zit onder meer veiligheidsmateriaal, een rekenmachine, een walkie talkie, plakband, enz. Het draaiboek, dat we begin 2007 hebben opgesteld, zit er ook bij maar wordt binnenkort geïntegreerd in een handige gids ‘help! Ik organiseer’. We zijn al gestart met de voorbereidingen. De voorstelling plannen we in de loop van dit jaar”, weet Van Bellingen. Opmerkelijk is de integratie van de geluidsmeter. “Dat de organisatoren voortaan zelf het aantal decibels kunnen meten, is voor ons belangrijk”.

“Verenigingen krijgen van het stadsbestuur een toelating voor muziekactiviteiten. Deze toelating bevat het aantal decibels dat ze mogen produceren. Tijdens de fuif kan gemakkelijk worden nagegaan of de dj de normering niet overschrijdt. Er zit een handleiding bij het toestel, al is het gebruik ervan uiterst eenvoudig.”

Het stadsbestuur stelt vier fuifkoffers ter beschikking. Wanneer een jeugdvereniging een fuif of een muziekevenement organiseert, kan ze de koffer aanvragen en wij lenen die dan uit. “We verwachten dat de vier exemplaren bijna continu in omloop zullen zijn”, zegt Van Bellingen.

Dat het stadsbestuur de laatste maanden zo nauw betrokken is bij de jeugdwerking is geen toeval. “Sinds januari 2008 volgt de jeugddienst alle jongerenfuiven op. We begeleiden hen van bij het denkproces tot de dag van de fuif zelf. Sindsdien krijgen we veel minder klachten over geluidsoverlast en burenhinder”, zegt jeugdanimator Jürgen Naudts. Tot slot heeft het schepencollege beslist dat jongeren onder 16 jaar voortaan toegelaten worden op niet-commerciële fuiven. “De winst hiervan gaat integraal naar de jeugdverenigingen en is dus volledig ten voordele van de organisatie”, stelt Van Bellingen.

AKEVE, GVA

Stadsbestuur onderzoekt locaties voor grote evenementen.

Het schepencollege heeft het licht op groen gezet om een aantal locaties in Sint-Niklaas waar zomerse evenementen plaatsvinden, te onderzoeken. ‘We willen de geluidsoverlast voor buurtbewoners beperken’, zegt schepen Wouter Van Bellingen (Spirit).
De stad Sint-Niklaas kreeg de steun van Europees commissaris Louis Michel voor zijn intercultureel evenement Villa Pace. Toch is het niet gemakkelijk om dergelijke grootschalige festiviteiten naar ieders zin te organiseren. ‘We horen meer klachten over de geluidsoverlast die dergelijke evenementen veroorzaken’, legt Van Bellingen uit. ‘De Sint-Niklazenaren beseffen te weinig dat wij een van de weinige steden in Vlaanderen zijn waar een massaal bezochte Openluchtfuif zoals die van Nieuwkerken nog mogelijk is. Wij willen dergelijke evenementen ook behouden. Vandaar geluidsonderzoeken op diverse festiviteitenlocaties.’

Het schepencollege somt een reeks evenementen op die stuk voor stuk naam maakten in het uitgaanswereldje. Voor ieder project afzonderlijk wil het stadsbestuur de geluidsoverlast onder de loep nemen. Concreet gaat het om zeven locaties. Op het Sint-Nicolaasplein is er Villa Pace. Op de Grote Markt is er zowel de Zomerkermis als Villa Pace en de Vredefeesten. Aan de Castrodreef heeft Villa Pace een nieuwe muzikale stek gevonden sinds afgelopen jaar. Tweedaags muziekfestival Viva Lola is uitgeweken van de tuin van de Salons voor Schone Kunsten in de Stationsstraat naar het VP-plein in het Industriepark-Noord. Maar daar blijkt ook een onderzoek nodig.

De terreinen achter de Kristus Koningkerk in de Heistraat zijn de locatie voor Krock. Recreatieoord De Ster heeft zijn Sterfeesten met ballons en muzikaal vuurwerk. Op de terreinen van De Schakel in Nieuwkerken is er de jaarlijkse Openluchtfuif aan het einde van het schooljaar die een zevenduizend enthousiaste jongeren lokt. ‘We gaan de geluidshinder voor die pleinen en feestenweides individueel onderzoeken’, zegt Van Bellingen.

‘Mogelijk kunnen we de geluidsboxen anders installeren. Voorwaarde is wel dat we subsidies krijgen.’ Het stadsbestuur koopt ook vier fuivenkoffers en de milieupolitie krijgt er een geluidsmeter bij.