Tag: jeugdlokalen

Scoutsgroep De Olmen koopt aanpalend terrein.

Vzw Scoutsgroep De Olmen heeft een stuk grond van 6780 vierkante meter gekocht. De op een na grootste scoutsgroep van Sint-Niklaas verzekert zo haar toekomst.

De vzw kocht gisteren een aanpalende akker aan. Het scoutsterrein in de Iepenstraat werd zo in een klap met een derde vergroot. “Een mijlpaal in onze geschiedenis en een noodzakelijke uitbreiding die we op een weloverwogen manier kunnen financieren”, zegt Fre De Pesseroey, oud-lid en voorzitter van vzw De Olmen. 

De vzw had bijna 50.000 euro in kas. Dat geld kon via drie vaste inkomstenbronnen bijeengebracht worden. “Onze jaarlijkse barbecue en de Olmenfeesten zorgen voor een stabiele inkomstenstroom en ook de verhuur van onze lokalen brengt geld op. Tijdens de weekends en de schoolvakanties verhuren we die, ofwel vinden hier andere waardevolle initiatieven plaats. Zoals het timeoutproject van de VTS3, waarbij kinderen die het moeilijk hebben, op een losse manier begeleid worden. We willen een veilige uitvalsbasis blijven bieden voor iedereen, en zullen dus een faire prijs blijven vragen. We weten dat we nu nog betere troeven in handen hebben, maar een commercieel bedrijf zijn we uiteraard niet.”

Het nieuw stuk grond kan waarschijnlijk pas in het najaar van 2013 in gebruik worden genomen. Maar de leiding, leden en vzw zijn al volop aan het brainstormen over mogelijke bestemmingen. “We hebben verschillende scenario’s uitgedokterd, maar het meest logische is dat we  eerst gewoon gras aanplanten. Een speelbos kan er eventueel later nog komen. Belangrijk is ook dat we onze bossen zo kunnen laten recupereren dat ze niet kapot gespeeld worden.”

Recreatiegebied

In 2009 bouwde De Olmen nieuwe lokalen, na een lijdensweg van vijftien jaar. Het domein was oorspronkelijk een landbouwzone. Pas na een uitputtende administratieve mallemolen slaagde de vzw erin een herbestemming tot recreatiegebied te bekomen. Sinds de nieuwe lokalen er staan, blijft de groep almaar verder aangroeien. “Toen ik leider was, telden we amper veertig leden, maar stelselmatig zijn we uit die put gekropen, met 2009 als keerpunt”, schetst Wouter Van Bellingen (SOS-2012), schepen van Jeugd en ondervoorzitter van de vzw. “De Olmen blijft jong volk aantrekken, we zitten nu aan zo’n tweehonderd leden en daar zit onze goede leidingtraditie ongetwijfeld voor een groot stuk voor tussen.”

De vzw kan het grootste gedeelte van de aankoop met eigen middelen dragen, de rest van het bedrag wordt via een lotenlening verzameld. “Dat is een soort van renteloze lening die we bij ouders en sympathisanten halen en waarvoor we ons engageren dat we die binnen de tien jaar terugbetalen. Omdat we onze financiële onafhankelijkheid willen behouden, willen we een klein stuk van het bedrag behouden.”

SP, GVA

Chiro heeft eindelijk nieuwe lokalen.

De Chiro Staderas uit Belsele heeft na jaren sparen, plannen en bouwen eindelijk nieuwe lokalen. Vanaf dit weekend kunnen ze hun barakken – die eigenlijk 60 jaar geleden voor de toenmalige Belgische kolonie Congo waren bedoeld – inruilen voor frisse, nieuwe speel- en slaapruimtes. Daarvoor hebben ze haast letterlijk bergen verzet. Een expeditie naar de 5.137 meter hoge top van de Ararat in Turkije bracht 25.000 euro op.

Begin jaren vijftig van de vorige eeuw werd Chiro Staderas in Belsele opgericht. Maar één probleem: de jongeren hadden geen lokalen. De helpende hand kwam uit onverwachte hoek. De toenmalige minister van Koloniën August De Schryver, die zijn buitenverblijf had in Belsele, was getrouwd met de dochter van de eigenaar van Scheerders Van Kerckhove, het bouwbedrijf uit Sint-Niklaas. Dat bedrijf maakte werfketen en stationsgebouwen voor de toenmalige Belgische kolonie Congo. Een paar van die houten barakken belandden naast de kerk van Belsele. En daar staan ze nu nog.

Asbest

“Maar niet lang meer. Binnenkort worden ze afgebroken door een gespecialiseerde firma. Ze zitten immers vol asbest”, vertellen hoofdleider Freek De Witte en Dirk Van Havermaet van de vzw Oudercomité Chiro Belsele. Naast de barakken is nu het nieuwe lokaal van de Chiro opgetrokken. Het heeft vijf jaar geduurd, van het idee tot de realisatie. “Zoiets is een lang proces. Drie jaar geleden zijn de grondwerken begonnen. Voor de bovenbouw schakelden we het sociaal tewerkstellingsproject Spoor 2 uit Hamme in. Het dak is door ouders van Chiroleden en vrijwilligers gelegd. Het kostenplaatje moesten we nauwgezet in het oog houden.” Jarenlang werden de euro’s opgepot na mosselsoupers, spaghettifestijnen, barbecues en bloemenverkopen. Maar de Chiro verzette ook haast letterlijk bergen om geld in het laatje te brengen. Enkele leden en oud-leiders lanceerden twee jaar geleden een originele stunt. Ze lieten zich sponsoren voor een expeditie naar de top van de berg Ararat in Turkije. Dat is de mythische berg van 5.137 meter hoog, waar volgens de Bijbel de ark van Noë zou zijn gestrand. Heel Belsele leefde mee. “Die expeditie heeft uiteindelijk 25.000 euro opgebracht. Het was een grote benefietactie, met sponsoring, stenenverkoop en zelfs een postkaartenactie. Het heeft in belangrijke mate bijgedragen tot dit nieuw lokaal.” Dat lokaal heeft 220.000 euro gekost, waarvan een groot deel werd gesubsidieerd door de stad, Toerisme Vlaanderen en zelfs de parochie van Belsele. Het is ook erkend door Toerisme Vlaanderen als jeugdverblijfscentrum, waardoor groepen uit heel Vlaanderen er op kamp kunnen.

Op kamp

Voor het eerst sinds het ontstaan zullen de Chiroleden over verwarming, stromend water en sanitair beschikken. Zondag vanaf 14 uur openen de Chirojongens hun nieuwe lokalen. Iedereen kan er een kijkje gaan nemen. Voor meer info over de Chiro: http://www.chirobelsele.be

HLN, JVG

Zeescouts krijgen nieuwe thuishaven aan De Ster.

De zeescoutsgroep Mercator Waasland krijgt een nieuwe thuishaven aan recreatiedomein De Ster. De scoutsgroep is al sinds 2001 op zoek naar een oplossing voor haar huisvestingsprobleem. Jarenlang verhuisde de jeugdbeweging met haar zestig leden van het ene tijdelijke lokaal naar de volgende noodoplossing.

Een nieuw gebouw aan de Lange Rekstraat, vlakbij De Ster, moet een oplossing bieden. De stad heeft de bouwvergunning inmiddels goedgekeurd. “Deze zeescoutsgroep is uniek in het Waasland. De dichtstbijzijnde zeescoutsgroepen bevinden zich in Antwerpen en Gent. We willen dit jeugdwerkinitiatief daarom steunen”, stelt jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS 2012). “Jarenlang hebben ze een tijdelijke oplossing gekregen om hun boten te stallen op het recreatiedomein en later in containers op het verblijfscentrum Heywijck. Twee jaar geleden kregen de scouts het recht van opstal voor een perceel grond aan de Beeldstraat en de Lange Rekstraat voor een periode van veertig jaar. Er is hard gewerkt aan hun nieuwbouwproject, dat nu kan starten.”

85.000 euro

Het bouwproject voorziet in de noden op korte termijn. In een eerste fase wordt het terrein verhard en komt er een eerste gebouw van 80 vierkante meter oppervlakte met toiletten en polyvalente ruimte. Daarna komt er een overkapping waaronder de boten een schuilplaats kunnen vinden tijdens de winter. De scoutsgroep beschikt over een eigen vermogen van 20.000 euro, maar het totale bouwproject wordt geschat op 85.000 euro. De scouts kloppen daarom bij de stad aan voor een nieuwbouwsubsidie van 50.000 euro en een renteloze lening van 15.000.

JVS, HLN

Groen licht voor bouwproject zeescouts aan De Ster.

Zeescoutsgroep Mercator Waasland beschikt binnenkort over een nieuw gebouw aan De Ster in Sint-Niklaas. De stedenbouwkundige vergunning is goedgekeurd.

De zeescouts bieden kinderen de kans om vanaf de leeftijd van zes jaar kennis te maken met leven op het water. Voor de groep is de goedkeuring van de bouwplannen een prima zaak.

‘Jarenlang verhuisde de jeugdbeweging van het ene tijdelijke lokaal naar de volgende noodoplossing’, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). ‘Eerst in lokalen van de sporthal van receatieoord De Ster en daarna in vroegere klascontainers op het aangrenzende jeugdverblijfcentrum Heywijck. In 2010 heeft de stad een recht van opstal van 40 jaar toegekend voor grond gelegen aan Beeld- en Lange Rekstraat. Zo werd de eerste stap naar een definitieve oplossing gezet.’

Het bouwproject voorziet in de noden op korte termijn. In een eerste fase wordt het terrein verhard en komt er een eerste gebouw van 80 vierkante meter oppervlakte met toiletten en polyvalente ruimte. Daarna komt er een overkapping waaronder de boten een schuilplaats kunnen vinden tijdens de winter.

‘De groep beschikt over een eigen vermogen van 20.000 euro’, zegt Van Bellingen. ‘Het totale bouwproject wordt geschat op 85.000 euro. De vraag voor een nieuwbouwsubsidie van 50.000 euro en een renteloze lening van 15.000 euro wordt binnenkort voorgelegd aan het schepencollege. Het is de enige zeescoutsgroep in het Waasland. De dichtstbijzijnde andere groepen bevinden zich in Beveren en Antwerpen-Linkeroever.’

De zeescouts zijn tevreden over de goedkeuring van de bouwaanvraag. De financiering volgt nog. ‘We zijn de afgelopen jaren van hot naar haar doorgestuurd’, zegt Thaïsa Van Speybroek. ‘Wij zijn erg tevreden. Nu hebben we tenminste uitzicht op een vaste stek.’

sl, Nieuwsblad

Zeescouts krijgen thuishaven.

De 75 leden van Seascouts Mercator Waasland krijgen na 22 jaar rondzwerven eindelijk een eigen thuishaven: in een stukje bos aan het Sint-Niklase recreatiedomein De Ster. In één adem komt er ook een langverwachte oplossing voor Akabe, een Sint-Niklase scoutsafdeling voor jongeren met een handicap.

Het was 1987 toen Seascoutsgroep Mercator Waasland werd opgericht in Temse. “In al die jaren hadden we nooit een eigen lokaal. In Temse konden we terecht bij de plaatselijke watersportvereniging. De juniors en seniors bleven later in Temse, waar ze momenteel alleen nog een ligplaats hebben. De zeehondjes, welpen en aspiranten konden in Sint-Niklaas gebruik maken van de sporthal op recreatiedomein De Ster. Toen we daar weg moesten, volgde een container in het jeugdcentrum Heywijck”, blikken Joke Bosch en Carmen Van Nyvelseel terug op de bewogen geschiedenis.

Ondanks het feit dat ze ruim twee decennia lang niet eens een eigen lokaal hadden, hielden de zeescouts het hoofd boven water, zodat ze nu zelfs 75 leden tellen. In het Sint-Niklase stadsbestuur vonden ze een bondgenoot. “Elke jeugdbeweging moet zijn eigen lokaal krijgen, aangepast aan de noden van de specifieke groep. Vandaag hebben we een oplossing voor twee groepen tegelijk. De zeescouts krijgen een stuk bos in erfpacht voor veertig jaar”, verklappen de schepenen Wouter Van Bellingen. Er is al toestemming verkregen om in dit bos een lokaal neer te poten. “Aanpalend krijgen de jongelui van Akabe, die daar al een tijdje actief zijn, eindelijk ook zekerheid met een erfpacht.”

“Voor ons is dit een ideale oplossing”, glunderen de zeescouts. “Eindelijk een eigen stekje. En via de terreinen van Akabe kunnen we rechtstreeks de vijver van De Ster bereiken, waar onze boten liggen in de zomer. Er is niet alleen veel speelruimte en bos, er is ook een grote vijver. Het is een stilstaand water, waar de kinderen de kneepjes van het vak kunnen leren. Later kunnen ze overstappen naar de werking in Temse, zodat ze kunnen zeilen op de Schelde. Op die manier worden ze klaargestoomd om later op zee te kunnen varen.”

Eigen lokaal

De jongelui zijn nu van plan om een eigen lokaal te bouwen. “We hebben een grote opslagruimte met ophangsysteem nodig, voor onze boten en ons materiaal.”

Voor hun nieuwe lokaal kunnen de jongelui een subsidie tot 100.000 euro krijgen van het Sint-Niklase stadsbestuur.

Dat is intussen ook overleg gestart met de buren uit Temse, omdat er ook een oplossing gezocht wordt voor de juniors en seniors in Temse, want alleen een ligplaats is voor een bloeiende jeugdbeweging ontoereikend.

VGB, HLN