Tag: Belsele

Het woord is aan u

IMG_1858IMG_1859 1Rondom volgt sedert altijd al het leven in uw gemeente of stad. Op 14 oktober 2018 bepalen de gemeente-raadsverkiezingen dat leven in de komende jaren. We helpen u om goed geïnformeerd te in het stemhokje te komen en vragen een jaar lang belangrijke lokale spelers naar hun inzichten.

Wat vindt u de belangrijkste verwezenlijkingen van het huidige bestuur?

Door het afwerken van een aantal bestaande projecten en werven heeft het huidige bestuur vooral voor de continuïteit van het vorige beleid gezorgd. Daarnaast is er afgelopen jaren veel energie gestoken in interne stedelijke werking: de samenwerking Stad-OCMW, renovatie van stadsgebouwen… Maar de vraag is ofdat Sint-Niklaas en zijn bevolking dit momenteel echt nodig had.  Zo heeft bv de reorganisatie van de reinigingsdienst te weinig geleid tot een betere dienstverlening voor de mensen op vlak van (grof)vuilophaling en was hiervoor te weinig aandacht voor sociale correcties voor wie het in onze stad het moeilijk heeft.

Wat moeten de prioriteiten zijn van de volgende ploeg?

Ik ben zwaar geraakt en verontwaardigd door het recente fenomeen van ‘werkende’ armen en het groot aantal dagelijkse lege brooddozen van de schoolgaande jeugd in onze stad. Daarnaast ben ik bezorgd dat Sint-Niklaas in vergelijking met gelijkaardige centrumsteden op verschillende domeinen steeds lager scoort. Het was interessant om te weten wat Sint-Niklaas de afgelopen 800 jaar gedaan heeft. Maar ik wil vooral weten waar we binnen 50 jaar willen staan met onze stad.  De volgende ploeg moet daarom werk maken van een Sint-Niklaas waar iedereen een goed inkomen heeft, een succesvolle opleiding kan volgen en een betaalbare woning heeft. Dit met politici die vooral luisteren naar de behoeften van ál zijn inwoners en daarbij Sint-Niklaas en het Waasland een stem geven in Brussel en Antwerpen.

 Wat vindt u zo mooi aan uw stad?

Het mooist vind ik de mensen van Sint-Niklaas. In het begin wat afwachtend, maar daarna heel warm en in hun armen sluitend. Nu ik vandaag in Brussel werk, mis ik vooral die. Het is dan ook jammer dat volgens de Vlaamse stadsmonitor de tevredenheid over onze stad, onze deelgemeenten en onze buurten de afgelopen 6 jaar is afgenomen. Het zou goed zijn dat de bevolking terug wat meer tevreden kan zijn en zich gewaardeerd voelt. Als stad moeten we meer dankbaar zijn en meer ondersteuning bieden aan de ondernemers, leerkrachten, artiesten, vrijwilligers…

Chiro heeft eindelijk nieuwe lokalen.

De Chiro Staderas uit Belsele heeft na jaren sparen, plannen en bouwen eindelijk nieuwe lokalen. Vanaf dit weekend kunnen ze hun barakken – die eigenlijk 60 jaar geleden voor de toenmalige Belgische kolonie Congo waren bedoeld – inruilen voor frisse, nieuwe speel- en slaapruimtes. Daarvoor hebben ze haast letterlijk bergen verzet. Een expeditie naar de 5.137 meter hoge top van de Ararat in Turkije bracht 25.000 euro op.

Begin jaren vijftig van de vorige eeuw werd Chiro Staderas in Belsele opgericht. Maar één probleem: de jongeren hadden geen lokalen. De helpende hand kwam uit onverwachte hoek. De toenmalige minister van Koloniën August De Schryver, die zijn buitenverblijf had in Belsele, was getrouwd met de dochter van de eigenaar van Scheerders Van Kerckhove, het bouwbedrijf uit Sint-Niklaas. Dat bedrijf maakte werfketen en stationsgebouwen voor de toenmalige Belgische kolonie Congo. Een paar van die houten barakken belandden naast de kerk van Belsele. En daar staan ze nu nog.

Asbest

“Maar niet lang meer. Binnenkort worden ze afgebroken door een gespecialiseerde firma. Ze zitten immers vol asbest”, vertellen hoofdleider Freek De Witte en Dirk Van Havermaet van de vzw Oudercomité Chiro Belsele. Naast de barakken is nu het nieuwe lokaal van de Chiro opgetrokken. Het heeft vijf jaar geduurd, van het idee tot de realisatie. “Zoiets is een lang proces. Drie jaar geleden zijn de grondwerken begonnen. Voor de bovenbouw schakelden we het sociaal tewerkstellingsproject Spoor 2 uit Hamme in. Het dak is door ouders van Chiroleden en vrijwilligers gelegd. Het kostenplaatje moesten we nauwgezet in het oog houden.” Jarenlang werden de euro’s opgepot na mosselsoupers, spaghettifestijnen, barbecues en bloemenverkopen. Maar de Chiro verzette ook haast letterlijk bergen om geld in het laatje te brengen. Enkele leden en oud-leiders lanceerden twee jaar geleden een originele stunt. Ze lieten zich sponsoren voor een expeditie naar de top van de berg Ararat in Turkije. Dat is de mythische berg van 5.137 meter hoog, waar volgens de Bijbel de ark van Noë zou zijn gestrand. Heel Belsele leefde mee. “Die expeditie heeft uiteindelijk 25.000 euro opgebracht. Het was een grote benefietactie, met sponsoring, stenenverkoop en zelfs een postkaartenactie. Het heeft in belangrijke mate bijgedragen tot dit nieuw lokaal.” Dat lokaal heeft 220.000 euro gekost, waarvan een groot deel werd gesubsidieerd door de stad, Toerisme Vlaanderen en zelfs de parochie van Belsele. Het is ook erkend door Toerisme Vlaanderen als jeugdverblijfscentrum, waardoor groepen uit heel Vlaanderen er op kamp kunnen.

Op kamp

Voor het eerst sinds het ontstaan zullen de Chiroleden over verwarming, stromend water en sanitair beschikken. Zondag vanaf 14 uur openen de Chirojongens hun nieuwe lokalen. Iedereen kan er een kijkje gaan nemen. Voor meer info over de Chiro: http://www.chirobelsele.be

HLN, JVG

Stad verleent voorrang aan spelende jeugd in nieuw actieplan Sint-Niklaas.

De jeugddienst heeft het actieplan speelweefsel voorgesteld. Het plan moet de stad kindvriendelijker maken en jonge gezinnen aantrekken.

“Naast vergrijzing wacht Sint-Niklaas ook een demografische vergroening.

Zo zal het aantal 2- tot 4-jarigen tegen 2019 met 15 procent stijgen. Met dit werkdocument willen we de spelende jeugd een veiligere stad bieden en jonge gezinnen aantrekken”, zegt Tim De Brabander van de jeugddienst. “Het actieplan is enkel van toepassing op de kernstad, maar het principe kan moeiteloos worden doorgetrokken naar de deelgemeenten.” Concreet betekent het plan dat er in de komende legislatuur en in de periode 2018-2023 volop wordt ingezet op het uitbouwen van speelweefsel. Speel- of fietsroutes doorheen de stad en een systematische aanpak van gevaarlijke oversteekpunten, moeten een veilige doorlaatbaarheid van de stad mogelijk maken. “Speciale aandacht gaat naar een de uitbouw van een groene noord-zuid-as tussen Puytvoet en de Clementwijk. Die as moet de ruggengraat van het speelweefsel worden.

We zochten ook naar mogelijkheden voor skate- en BMX-zones. Zowel de regio rond sportcentra de Witte Molen en Puyenbeke als de stationsomgeving bieden mogelijkheden.”

Leefbaarheid

De stad maakte een analyse van negentien wijken. “Het voordeel is dat de binnenstad de komende jaren wordt heraangelegd”, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “We kunnen dus van bij de fundamenten rekening houden met het actieplan, en niet de mankementen later rechttrekken. Zelfs via kleine aanpassingen die beperkte middelen vragen, zoals stapstenen of een fietsvijver, wordt de leefbaarheid van de stad opgetrokken.”

SOPY, GVA

Jongeren krijgen avontuurlijk speelterrein.

Nog dit jaar starten de werkzaamheden voor de aanleg van een avontuurlijk speelterrein achter sporthal De Klavers in Belsele. De stad heeft daarvoor 70.000 euro vrijgemaakt.

De grasvlakte achter sporthal De Klavers en vlak naast de basisschool in de Sint-Andriesstraat in Belsele wordt helemaal omgevormd tot een ecologisch speelterrein. De stad kiest er sinds kort voor om alle speelterreinen op ecologisch én avontuurlijk aan te leggen. De klassieke wip en glijbaan hebben afgedaan, in de plaats komen een klauterjungle en een water- en zandspeelplek.

“We voeren de laatste jaren inderdaad een actie ‘speelruimtebeleid’, waarmee we de ontwikkeling van motorische en sociale vaardigheden aanscherpen. Op verschillende pleintjes in de stad en deelgemeenten zijn speelterreinen vernieuwd, goed voor in totaal 320.000 euro. We willen ook in de toekomst ‘speelarme’ buurten aanpakken met een speelweefselplan”, aldus jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012).

“In Belsele wordt het een speelterrein met niveauverschillen. Daarmee creëren we plaats voor bijvoorbeeld een halfopen zitarena, een open speelweide en zelfs een water- en zandspeelplek. Verder is er ook plaats voor een klauterjungle, een boshut, een slingerschommel en zo meer. Die zijn allemaal vervaardigd uit natuurlijk materiaal”, stelt Van Bellingen.

De omgevingswerkzaamheden kosten 39.000 euro. Voor de avontuurlijke speeltoestellen gaat het om een bedrag van 30.000 euro.

Stad pakt speelpleinen aan.

Inspraak. Na jaren van windstilte rond de verhoopte speelterreinen, is Sint-Niklaas nu volop bezig met een inhaalbeweging. Vogelnesten, klimnetten en bruggen: de kinderen mogen de wetten stellen.

“Veel van de openbare speelterreinen in Sint-Niklaas waren tot voor kort kaal en te klassiek ingericht. We brengen daar nu geleidelijk aan verandering in. Dit najaar werden opnieuw drie terreinen heringericht”, aldus jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012).

Momenteel zijn er in Sint-Niklaas een dertigtal stedelijke speelpleinen. Elk jaar komen er nieuwe speelterreinen bij. Zo wordt voortaan bij elke nieuwe verkaveling plaats vrijgemaakt voor een buurtplein. De kinderen kunnen voortaan ook zelf mee beslissen welke speeltuigen er komen. Dat gebeurde al in het Reynaertpark en in het Wallenhof. Vorig jaar kwamen ook de speelpleinen in de Populierenwijk, Kroonmolenplein, Schommelaarstraat en Dillaertwijk aan bod.

De kinderen van de Klokkedreef werden eind 2008 bevraagd over hun wensen voor een pleintje in de straat. Ze kozen voor een klimcombinatie met een vogelnest, klimnetten, een brug en een lange glijbaan. Eind oktober werd het pleintje een kleurrijk speeleilandje in de stad.

Enquête bij kinderen

In de buurten Hemelsbreedte en de Papenakkerwijk in Sinaai werd deze zomer een enquête gehouden bij de kinderen. Resultaat is dat op het terrein Hemelsbreedte een van de weinig gebruikte petanqueterreinen is omgevormd tot een speelzone met een klimtoren en een veerbeestje. In de Papenakkerwijk is een ontmoetingsplaats voor tieners gecreëerd met een zithoek en een openlucht-gezelschapsspel. Er kwam ook een speelzone voor de kleine kinderen met een veerbeestje, een glijbaan, een speel-auto en een klimpiramide. Er werd ook een speelheuvel aangelegd tussen het voetbalterrein en de speelzone. “Het is hier echt leuk nu. En zeker omdat het nu vakantie is!”, joelen de kinderen.

“De speeltoestellen maken van de pleinen een plaats waar jongeren elkaar in hun vrije tijd kunnen ontmoeten. Het geeft bovendien kleur aan de hele buurt”, aldus Van Bellingen.

JOVE, GVA