Archief

Posts Tagged ‘verkiezingen’

Bart Van Malderen mag zetelen

Bart Van Malderen (sp.a) , die bij de verkiezingen als eerste opvolger 6.311 voorkeursstemmen kreeg, mag gaan zetelen in het Vlaams Parlement. Deze week kreeg hij informeel van Gents burgemeester Daniël Termont, die lijstduwer was, te horen dat die zijn mandaat niet zou opnemen. Van Malderen, in Dendermonde ook schepen, zetelde al in het parlement. Hij krijgt als opvolger voorrang op Wouter Van Bellingen uit Sint-Niklaas die ruim 12.948 stemmen binnen haalde. GVA

Advertenties

Hilde Eeckhout betwist verkiezingsuitslag.

Open VLD’ster Hilde Eeckhout eist bijkomend onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de kiesuitslag. Het Vlaams Parlement wijst de vraag af.

Uittredend volksvertegenwoordiger Hilde Eeckhout (37) is gemeenteraadslid in Zwalm en dochter van de legendarische oud-burgemeester van dat dorp, Basiel Eeckhout. Ze stond op zondag 7 juni op de achtste plaats op de Oost-Vlaamse lijst van Open VLD. De Vlaamse liberalen verloren in Oost-Vlaanderen een zetel en behielden er zes. Dankzij haar voorkeurstemmen kreeg Eeckhout die zesde zetel aanvankelijk toch toegekend. De dag na de verkiezingen verloor ze hem echter weer aan lijstduwer Sas Van Rouveroij.

Op de valreep, na lang beraad, diende Eeckhout bezwaar in tegen de telling van de naamstemmen. Administratief onderzoek herleidde de voorsprong van Van Rouveroij van 178 tot 99 voorkeurstemmen. Maar daardoor veranderde de rangschikking niet, zodat haar klacht ‘ongegrond’ werd bevonden. Eeckhout legt er zich echter niet bij neer: ‘Aan die conclusie wordt één voorwaarde toegevoegd: ok, voor zover een eventueel diepgaander onderzoek de verdeling van de zetels van Open VLD niet wijzigt’. En dat is precies wat Eeckhout nog altijd wil: een hertelling in Oost-Vlaanderen.

599 stembiljetten zijn spoorloos, stelde Eeckhout vast, het verschil tussen de getelde stembiljetten en de door de stembureaus meegedeelde stemmen. Vooral in de kantons Ronse, Sint-Gillis-Waas, Gent, Assenede en Aalst waren er grote verschillen.

Het administratief onderzoek stelde ook 32fouten vast in de telling van de voorkeurstemmen bij Open VLD, met een verschil van 780 naamstemmen. Ook bij andere partijen werden fouten vastgesteld. De reden waarom de eveneens nipt geklopte Wouter Van Bellingen (SP.A) ook overwoog om een hertelling aan te vragen, wat hij uiteindelijk niet deed.

Onderzoek door Binnenlandse Zaken wees op een foute computeropstelling in het kantonhoofdbureau van Gent. Daar stonden twee pc’s in direct contact met Binnenlandse Zaken, en ze stuurden tegenstrijdige resultaten door. De laattijdige resultaten van dat bureau beslechtten uiteindelijk de race tussen Van Rouveroij en Eeckhout.

Vermoedt ze kwaad opzet? ‘Ik uit geen beschuldigingen. Maar ervoor vechten dat de juiste mensen in het parlement zitten, is toch de hoeksteen van de democratie?’ Ze kreeg gisteren als gewone burger maar moeizaam toegang tot ‘haar’ parlement. En het halfrond reageerde niet op haar vraag. ‘Dat zegt veel over het democratisch karakter van deze poppenkast.’

De Standaard, fds

Wrange nasmaak.

Schepen Wouter Van Bellingen uit Sint-Niklaas mist zetel op haar na.

Gaan slapen met een zetel in het Vlaams Parlement, ontwaken met het bericht dat je in de finale alsnog geklopt bent: Sint- Niklazenaar Wouter Van Bellingen moet zijn ticket naar Brussel in extremis afstaan aan de Gentse burgemeester Termont. Correctie: aan Bart Van Malderen, die ‘niet eens de helft van mijn stemmen haalde’.

Onfortuinlijke politicus wilde stemmen in Gent laten hertellen maar trok ‘na overleg met militanten’ zijn verzoek in

Net zoals bij de federale verkiezingen van juni 2007, toen nog op de lijst van Spirit, heeft de Sint-Niklase schepen Wouter Van Bellingen nipt naast een parlementszetel gegrepen. Het relaas van 24bewogen uren.

Verkiezingsnacht:feest om zetel

Wouter Van Bellingen wordt rond middernacht als held onthaald bij zijn militanten in café ‘tHemelrijk op de Grote Markt. Als onafhankelijke op de lijst heeft hij ertoe bijgedragen dat SP.A in Sint-Niklaas tegen de nationale trend in toch de grootste partij is en persoonlijk lijkt hij verzekerd van een zetel in het Vlaams Parlement.

De nummers één, twee en drie op de Oost-Vlaamse lijst – Freya Van den Bossche, Kurt De Loor en Fatma Pehlivan – zitten veilig. ‘Voor de vierde en laatste zetel had ik drieduizend voorkeurstemmen voorsprong op de lijstduwer, de Gentse burgemeester Daniël Termont. Mijn aanhangers werden gek’, blikt Van Bellingen terug op de euforie in de nacht van zon- op maandag.

De politicus was naar eigen zeggen de enige die niet feestvierde, omdat de uitslag in Gent (waar op papier werd gestemd, red) nog niet volledig was. Als hij rond vier uur in bed kruipt, ligt Van Bellingen nog altijd riant voor op Termont.

Gisteren, 7 uur: ‘verkozen’

‘De kranten en de nieuwssite van VRT rekenen mij bij de verkozenen. Ik ben geneigd het te gaan geloven.’

9 uur: niet-verkozen

De laatste stemmen in Gent zijn geteld. Met een onverwachte ontknoping: Van Bellingen is zijn riante voorsprong volledig verloren en wordt voorbijgestoken door Termont met nauwelijks 764stemmen verschil. ‘Dit geeft een wrange nasmaak, inderdaad.’

Later die ochtend: hertelling

Wouter Van Bellingen feliciteert Termont met ‘zijn grote prestatie’ en krijgt intussen verontwaardigde reacties van zijn aanhangers. ‘Hen ligt het vooral op de maag dat Termont niet gaat zetelen, wel aftredend Vlaams parlementslid en eerste opvolger Bart Van Malderen. Belangrijk om te weten is dat die niet eens de helft van mijn stemmen haalde (6.311 tegenover 12.948).’

Van Bellingen wil de stemmen in Gent laten hertellen. ‘Met de ouderwetse manier van stemmen op papier bestaat de kans op fouten. Het minimale verschil is ook pas vanochtend (gisteren, red) duidelijk geworden na een hele nacht tellen.’

Als hij zijn voorstel doorbelt naar het hoofdtelbureau in Gent, wordt Van Bellingen ‘brutaal doorverwezen naar Brussel’. Uiteindelijk legt hij zijn probleem voor aan minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt (Open VLD).

‘sMiddags: ‘Geen hertelling’

‘Na overleg met mijn militanten heb ik besloten om dan toch geen hertelling te vragen. Ik neem deze beslissing in het belang van de partij, ook al ben ik zelf geen SP.A-lid’, meldt Van Bellingen.

In een gesprek met onze krant laat de onfortuinlijke politicus weten dat hij nog tien dagen tijd heeft om zijn verzoek opnieuw in te dienen. ‘Ik zal dat ook doen als er iets vreemds opduikt.’ In die zin herinnert Van Bellingen zich hoe rond één uur in de verkiezingsnacht het aantal afgewerkte stembureaus in Gent werd aangepast van tachtig naar zestig.

Stel dat hij wel verkozen was, in welke dossiers had hij zich in Brussel willen laten horen? ‘In het debat over de Oosterweelverbinding en het Saeftinghedok mocht best een Wase, progressieve stem doorklinken.’

DHS, Nieuwsblad.

Geen hertelling voor Van Bellingen

Wouter Van Bellingen, vijfde op de sp.a-lijst voor Oost-Vlaanderen, overwoog even een hertelling te vragen. Hij moest met amper 764 voorkeurstemmen de duimen leggen tegen lijstduwer Daniël Termont uit Gent. “Tijdens de tellingen ’s nachts liep iets mis in Gent. Eerst was ik verkozen maar uiteindelijk toch niet. Mijn militanten waren zo ontgoocheld, vooral omdat Termont vooraf had gezegd niet te zullen zetelen. Ik heb hem op de hoogte gebracht van het feit dat ik aan een hertelling dacht. Uiteindelijk heb ik beslist het niet te doen. Al bij al haalde ik met 12.948 stemmen een heel goed resultaat. Het is alleen jammer dat in belangrijke dossiers als de Waaslandhaven en de Oosterweelverbinding er vanuit het Waasland geen progressieve stem zal klinken.

%d bloggers liken dit: