Tag: Belsele

Jongeren mogen ook feesten in Klavers.

De jongeren van jeugdhuis De Galjaar in Belsele hebben het stadsbestuur van Sint-Niklaas gevraagd om fuiven te mogen organiseren in sporthal De Klavers. De stad gaat daar op in en stelt die polyvalente zaal ter beschikking voor fuiven van het jeugdhuis en jeugdverenigingen van Belsele. Sinds mei is het jeugdhuis in Belsele opnieuw van start gegaan, onder een nieuwe naam, met een nieuw bestuur en op een nieuwe locatie. Momenteel zit het jeugdhuis in een tijdelijke containerconstructie naast sporthal De Klavers. “We bieden de jongeren in Belsele voortaan de mogelijkheid om fuiven te organiseren in De Klavers, met het oog op een grondige renovatie van de parketvloer in de volgende bestuursperiode na 2012”, zegt jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “Het is onze ambitie om in elke deelgemeente in fuifmogelijkheden te voorzien, dus is de zaal van De Klavers voor het jeugdhuis in Belsele een goeie locatie. De Klavers is ook beter dan de Kouter, omdat het vlak naast het jeugdhuis ligt en er weinig omwonenden zijn die hinder zouden kunnen overvinden van fuiven.”

JOVE, GVA

Eerst sporten en dan fuiven.

De polyvalente zaal van het sportcentrum De Klavers in de Sint-Andriesstraat zal ook een fuifruimte worden.

Het nieuwe jeugdhuis De Galjaar had dat voorgesteld en het stadsbestuur van Sint-Niklaas ging ermee akkoord. De Galjaar zit sinds de lente in containers achter De Klavers. De organisatie vervangt het vroegere jeugdhuis ’t Pleksken, dat zijn gebouw in de Kleemstraat afgebroken zag worden en daardoor maanden stillag.

De leden hadden bij de stad aangedrongen op voldoende fuiffaciliteiten in Belsele. Fuiven in de containers is immers verboden omwille van de brandveiligheid. Voor de jongeren heeft schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012) goed nieuws: ‘We zullen De Klavers ter beschikking stellen voor jeugdfuiven. Aangezien het stadsbestuur elke deelgemeente wil voorzien van fuifmogelijkheden, vinden we de polyvalente zaal van de sporthal de perfecte aanvulling op de huidige locatie van De Galjaar.’

De Klavers in de Sint-Andriesstraat is ook een betere plek dan de Kouter, omdat het vlak naast het jeugdhuis ligt en er weinig omwonenden zijn die hinder kunnen ondervinden van fuiven, aldus schepen Van Bellingen.

dhs, Nieuwsblad

Kinderen planten eigen bos in M ierennest.

Tientallen Belseelse kinderen plantten gisteren een avontuurlijk speelbos aan nabij de verkaveling Mierennest. De jongelui mochten zelf kiezen hoe ze hun speelbos invulden.

“De deeljeugdraad van Belsele vraagt al jaren meer groene speelruimte, op wandel- en fietsafstand van de woonkern en de scholen. Het stadsbestuur beseft eveneens de noodzaak eraan en besliste een echt speelbos te ontwikkelen nabij de verkaveling Mierennest. De gemeente kocht twee hectare bouwland en evenveel hectare bos. Het is dé ideale plaats voor een groene speelruimte vlakbij de wijk en basisschool Gavertje Vier en op fietsafstand van de Belseelse jeugdlokalen en basisschool Sint-Lutgard”, prijzen schepen Wouter Van Bellingen. Opvallend is dat de kinderen baas waren bij de aanleg van het speelbos. “We werkten nauw samen met de plaatselijke scholen. Tijdens een educatief bosspel maakten de kinderen kennis met het terrein. Later volgde er een inspraakmoment in de klassen. Negen klasvertegenwoordigers stelden hun ideeën voor aan het stadsbestuur”, legden de bevoegde schepenen uit. Roel Cardinael (11) en Arno Wouters (11) trokken zo naar het Sint-Niklase stadhuis. “We wilden in bomen kunnen klauteren en kampen bouwen. Ook verstopplaatsen moeten er komen.” De kinderen legden gisteren zelf hun speelbos aan, met spaden die ze van thuis meebrachten. Een takkentunnel, wilgeniglo’s, een speelheuvel en een knuppelpad maken de speelzone avontuurlijk. “Hier buiten spelen wordt veel leuker dan binnen zitten. We zullen ons hier goed amuseren!”

VGB, HLN

Nieuw jeugdhuis heet De Galjaar.

Het nieuwe jeugdhuis van Belsele opent al in het weekend van 8 mei. Met De Galjaar kozen de enthousiaste jongelui voor een typisch Belseelse naam. «Enkele kersverse bestuursleden hielden al de eerste vergadering van het jeugdhuis. Een ‘galjaar’ wil zoveel zeggen als een struise bonk. Die naam staat zeker in proportie met het jeugdige enthousiasme van de leden», stelt secretaris Wim De Belie. Vooraleer De Galjaar concreet van start kan gaan, dient er nog veel werk verzet te worden. «Binnen moeten we nog schilderen en meubels zetten, we moeten de website nog maken, een affichecampagne opstarten, enzovoort. Hiervoor kunnen we rekenen op onze bestuursploeg», aldus De Belie. De nieuwe vzw brengt nu alle administratieve zaken in orde, zodat niets nog een opening in het weekend van 8 mei in de weg staat. Het wordt een feestdriedaagse: een officiële opening met receptie op vrijdag, een eerste openingsdag op zaterdag en op zondag ‘Vier-Kamp’, op de sportvelden aan De Galjaar, achter sporthal De Klavers. In de eerste maanden zal het jeugdhuis elke vrijdag open zijn van 19 tot 1 uur, en ook elke eerste zaterdag van de maand op dezelfde uren. Daarna worden deze uren afgestemd op wat de Belseelse jeugd wil.

HLN, VGB

Jongelui starten nieuw jeugdhuis

 

De Belseelse deeljeugdraad en de jeugdverenigingen zetten hun schouders onder een nieuw jeugdhuis. ’t Pleksken wordt opgedoekt en JH Belsele komt in de plaats. Dankzij de enthousiaste jongelui lijkt de Belseelse jeugdwerking weer een toekomst te hebben.

Het Belseelse jeugdhuis ’t Pleksken is al jaren op de dool. Toen eindelijk een vaste stek gevonden werd in de Koutermolenstraat, moest dat gebouw afgebroken worden en stonden de jongelui weer op straat. Het stadsbestuur leverde de oplossing, door de plaatsing van containers aan sporthal De Klavers. Maar de openingsdatum werd uitgesteld en tijdens de jongste vergadering van de jeugdraad bleek dat de sleutel van de containers niet eens was afgehaald. De vertegenwoordigers van de jeudgverenigingen vonden dat het tijd was om in te grijpen. Over één zaak bleek iedereen het alvast eens: Belsele heeft nood aan een jeugdhuis.

Tapdienst

Er werd een vergadering belegd. «Vanuit alle aanwezige jeugdverenigingen was er interesse in te stappen in een bestuursraad», zegt Wim De Belie, voorzitter van de deeljeugdraad. «En de 15 aanwezigen waren bereid om in te staan voor een tapdienst.» De vertegenwoordigers van Jeugdhuis ’t Pleksken waren ook aanwezig. Ze bleken bereid om de bestaande middelen over te dragen naar het nieuwe jeugdhuis.

Voor het eerst in lange tijd gaat er weer een golf van jong enthousiasme door Belsele. Tijdens de volgende jeugdraad worden de nodige stappen besproken voor de oprichting, om daarna zo snel mogelijk een eerste bestuursvergadering te beleggen. De nieuwe ploeg werkt onder de naam Jeugdhuis Belsele. Ze vraagt de stad om de containers aan De Klavers te mogen overnemen.

Ondersteuning

Schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (Spirit) is gelukkig met de huidige evolutie. «Ik ben zeer tevreden dat de jeugd zijn verantwoordelijkheid neemt voor het jeugdhuis. Het stadsbestuur zal hen dan ook ondersteunen voor de verdere uitbouw. Daarnaast ben ik zeer tevreden, dat de overeenkomst met de jeugdhuiskoepel ‘Formaat’ voor de begeleiding van de jeughuizen zijn vruchten afwerpt. In dat kader werd al beslist dat jeugdhuis ’t Verschil in Nieuwkerken een bewegwijzering krijgt. En nu kunnen we dus nog een heikel punt aanpakken: de doorstart van het jeugdhuis in Belsele.»

VGB, HLN