Maand: januari 2014

Kruispunt maakt plaats voor rotondes.

Kruispunt maakt plaats voor rotondesHLN140109De herinrichting van het kruispunt Driekoningen wordt een verkeerstechnisch hoogstandje. De stad en het Vlaams Gewest raakten het gisteren eens over de plannen. De verkeersknoop wordt ontward met twee rotondes tussen de pijlers van de spoorwegbrug. Fietsers en voetgangers krijgen eigen, met verkeerslichten gestuurde oversteekplaatsen. De wachttijd voor het autoverkeer zou gemiddeld met ruim de helft dalen.

De uitdaging: richt het drukste kruispunt van Sint-Niklaas volledig opnieuw in en zorg ervoor dat álle verkeersstromen vlotter verlopen. De moeilijkheden: de pijlers van de spoorwegbrug die in de weg staan én het feit dat er maar liefst vijf straten samenkomen: de Driekoningenstraat, de noordlaanHofstraat, de Kleine Laan, de Spoorweglaan en de Gasmeterstraat. Let wel: ondertunneling is niet mogelijk omdat de ondergrond er vol nutsleidingen zit. Met die moeilijke opdracht ging een studiebureau de voorbije jaren aan de slag. En met resultaat. Het plan om met twee rotondes te werken is dan wel niet nieuw, het voorontwerp kreeg wel een reeks aanpassingen. Gisteren werd het definitief goedgekeurd door de stad en het Gewest. Dat betekent dat nog dit jaar de aanbesteding kan volgen en de werken in 2015 kunnen beginnen. En dat is niets te vroeg. Het kruispunt Driekoningen staat al lang bekend als de lastigste verkeersknoop van Sint-Niklaas. Tijdens de spitsuren moet de verkeerspolitie present zijn, anders loopt het er gegarandeerd in de soep. Voor vervoersmaatschappij De Lijn is het kruispunt een verschrikking: alle tijdswinst dankzij de busbanen tussen het station, de Grote Markt en het Waasland Shopping Center gaat er weer verloren.

Gommen

PlezantstraatDoor het hele kruispunt weg te gommen en te vervangen door twee rotondes – één op de hoek Hofstraat-Spoorweglaan en één op de hoek Kleine Laan-Driekoningenstraat – zou het verkeer er veel vlotter moeten verlopen. “Dit ontwerp is een zeer innovatieve oplossing. Een dubbele rotonde in combinatie met verkeerslichtengestuurde oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers ertussenin blijkt ideaal. We hebben heel wat simulaties gezien, waaruit telkens blijkt dat er zowel voor het auto-, fiets- als busverkeer opmerkelijke tijdswinst is. De doorstroming is vlotter en de verkeersbewegingen verlopen logischer”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). Zo blijkt uit een simulatie dat het autoverkeer er maar liefst twee minuten sneller zal passeren tijdens de spitsuren. Nu staat een auto er nog gemiddeld 3,30 minuten aan te schuiven. Dat zal naar 1,30 minuten dalen. Voor bussen wordt die tijdswinst nog spectaculairder. Nu in de gemeentelijke begeleidingscommissie een consensus is gevonden, kan het Agentschap Wegen en Verkeer alles finaliseren, om eind dit jaar over te gaan tot de aanbesteding. De verwachte kostprijs van het project is 2,8 miljoen euro, waarvan de stad 1,4 miljoen euro zal dragen.

HLN,JVS

150 inwoners wisselen tóch wensen uit.

Omdat de traditionele nieuwjaarsdrink op de Grote Markt geschrapt werd door besparingen, hebben enkele Sint-Niklazenaren het heft zelf in handen genomen. Gisterenmorgen wisselden zo’n 150 inwoners dan toch wensen uit, op hun eigen manier. Niet met gratis drank, optredens en een toespraak van de burgemeester. Wél met hun eigen drank en hapjes. “En het is minstens even gezellig”, klonk het.

EERSTE ALTERNATIEVE NIEUWJAARSDRINK OP GROTE MARKT

Eerste alternatieve nieuwjaarsdrink060113groepsfoto

Onder een stralend blauwe hemel verzamelde vanaf 11 uur een grote groep Sint-Niklazenaren op de Grote Markt voor een alternatieve nieuwjaarsreceptie. Een burgerinitiatief eigenlijk, want om besparingsredenen schafte het stadsbestuur de traditionele nieuwjaarsdrink voor alle inwoners af. Die kostte de stad jaarlijks zo’n 10.000 euro en bood onder meer gratis glühwein en bier én een optreden. Niks meer van dat alles dit jaar, maar ook geen totale leegte. Via de sociale media kwam er een alternatief op gang. Het enige wat de aanwezigen moesten doen, was hun eigen drank en hapjes meebrengen. Van de ijspiste werden enkele tafels geleend. Waar het stadsbestuur ophield, namen de inwoners het over.

Eerste alternatieve nieuwjaarsdrink060113Bert Meys“Bemoedigend”, vond ook initiatiefnemer Bert Meys. Hij lanceerde het idee voor de nieuwjaarsreceptie pas enkele weken geleden. “Als het stadsbestuur dit niet meer wil organiseren, kunnen we het perfect zélf. Het belangrijkste is om eens samen te komen en met de mensen die dat écht de moeite waard vinden, nieuwjaarswensen uit te wisselen. Dat hoeft allemaal niet veel te kosten of te worden gesponsord, integendeel. En ik ben vandaag heel blij om te zien dat er zo veel mensen zijn die er net hetzelfde over denken.” Vorig jaar waren er wellicht tien keer zo veel mensen, maar velen spendeerden vooral tijd in de wachtrijen aan de drankkramen. “Als je alleen maar aanwezig bent omdat de drank gratis is, ben je fout bezig. Maar dat kreeg je wel de voorbije jaren. Als alles gratis is, komt iedereen. Dit is anders, met mensen die vooral om gezelligheid geven. Deze enthousiaste nieuwjaarsreceptie kan daarom een mooie traditie worden. Eigenlijk moet die Markt vol raken de komende jaren. Dat is mogelijk, want lang niet alle Sint-Niklazenaren wisten dat er vandaag toch een receptie was.” Velen hadden enkele flessen cava, een sixpack bier, fruitsap en wat versnaperingen mee. “Meer hoeft dat niet te zijn. We vonden het al heel spijtig dat de nieuwjaarsreceptie werd afgeschaft. Als de stad een euro voor een drankje had gevraagd, hoefde dat zo drastisch niet te gaan. Maar goed, we zijn blij vandaag want het is minstens even gezellig als vroeger.”

Waardevol

Dat vond ook gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen (SOS 2012), één van de enige politici op de drink. “Zoiets moet je niet gewoonweg afschaffen. Dit is te waardevol. Gelukkig zijn er nog geëngageerde inwoners.”

Stad krijgt opnieuw vermaning

Op vraag van oppositiepartij SOS 2012 heeft het Agentschap voor Binnenlands Bestuur opnieuw bevestigd dat er fouten zijn gebeurd bij de invoering van de Miwa-tarieven voor de ophaling van grofvuil in Sint-Niklaas.

Administrateur-generaal Guido Decoster stelt in een brief aan Wouter Van Bellingen “dat een uitdrukkelijke machtiging van de gemeenteraad nodig is, zeker in het geval van een vergoeding onder de vorm van een belasting. Net zoals ik dat in mijn brief van 17 juli 2013 aan het schepencollege heb meegedeeld.” Hij stelt ook dat het stadsbestuur de tarievenwijziging aan de gemeenteraad moet voorleggen. “Om in overeenstemming te zijn met het materialendecreet doet de gemeenteraad van Sint-Niklaas er goed aan om de tarieven onder de vorm van een belasting- of retributiereglement zo spoedig mogelijk goed te keuren.” Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt evenwel dat de beslissing over de tarieven door Miwa niet geschorst kan worden omdat de toezichtstermijn verstreken is. “Dat neemt niet weg dat deze tarieven te hoog zijn en dat ze zullen leiden tot meer sluikstorten”, vindt Van Bellingen. “Bovendien blijkt nu ook dat er geen administratieve fout is gebeurd, maar dat het schepencollege kwaadwillig de bevoegdheden van de gemeenteraad negeert.” “Daarom ga ik nu onderzoeken in welke mate ook bij de privatisering van de reinigingsdienst de bevoegdheden van de gemeenteraad genegeerd zijn”, besluit Wouter Van Bellingen.
HLN, JVS