Dag: 4 januari 2014

Stad krijgt opnieuw vermaning

Op vraag van oppositiepartij SOS 2012 heeft het Agentschap voor Binnenlands Bestuur opnieuw bevestigd dat er fouten zijn gebeurd bij de invoering van de Miwa-tarieven voor de ophaling van grofvuil in Sint-Niklaas.

Administrateur-generaal Guido Decoster stelt in een brief aan Wouter Van Bellingen “dat een uitdrukkelijke machtiging van de gemeenteraad nodig is, zeker in het geval van een vergoeding onder de vorm van een belasting. Net zoals ik dat in mijn brief van 17 juli 2013 aan het schepencollege heb meegedeeld.” Hij stelt ook dat het stadsbestuur de tarievenwijziging aan de gemeenteraad moet voorleggen. “Om in overeenstemming te zijn met het materialendecreet doet de gemeenteraad van Sint-Niklaas er goed aan om de tarieven onder de vorm van een belasting- of retributiereglement zo spoedig mogelijk goed te keuren.” Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt evenwel dat de beslissing over de tarieven door Miwa niet geschorst kan worden omdat de toezichtstermijn verstreken is. “Dat neemt niet weg dat deze tarieven te hoog zijn en dat ze zullen leiden tot meer sluikstorten”, vindt Van Bellingen. “Bovendien blijkt nu ook dat er geen administratieve fout is gebeurd, maar dat het schepencollege kwaadwillig de bevoegdheden van de gemeenteraad negeert.” “Daarom ga ik nu onderzoeken in welke mate ook bij de privatisering van de reinigingsdienst de bevoegdheden van de gemeenteraad genegeerd zijn”, besluit Wouter Van Bellingen.
HLN, JVS