Tag: speelterreinen

Kazernestraat krijgt speel- en ontmoetingsruimte Sint-Niklaas.

Het project ‘een speelspot aan de Kazernestraat’ heeft groen licht gekregen van het stadsbestuur. Een ontwerpbureau moet de groenzone tussen de Mechelen-Terneuzenwegel en de Kazernestraat aanpakken.

“Eens het ontwerpbureau is aangesteld, willen we een sterk en creatief totaalontwerp bekomen, aangepast aan de omgeving en de draagkracht van het terrein”, zegt schepen van Jeugd Wouter van Bellingen (SOS 2012). “Dankzij de uitbreiding van de Clementwijk kan de volledige Mechelen-Terneuzenwegel op lange termijn veranderen in een belevingsvol landschapslint en groene verbindingsas. Passageplekken als deze aan de Kazernestraat moeten we dus in de verf zetten.”

Het ontwerp en de uitvoering zijn samen goed voor een investering van 60.000 euro. Het stadsbestuur schreef ook voor het eerst een luik inspraak in de aanbestedingsvoorwaarden in. De opdrachthouder is zo verplicht het voorontwerp dit najaar tussentijds bij de buurtbewoners af te toetsen. Bedoeling is dat de werken voor het einde van het jaar kunnen starten zodat het terrein tegen de paasvakantie speelklaar is.

Speelweefsel

Het project kadert in het actieplan speelweefsel, dat kiest voor de inrichting van nieuwe plekken voor kinderen en jongeren. “De analyse van het bestaande speelweefsel stipte verschillende stadswijken aan als speelkansarm. De uitdaging bestaat er dan ook in om deze wijken te injecteren met afdoende speelkansen. Vaak betekent dat in de eerste plaats voldoende, goed ingerichte, open ruimte voorzien”, stelt Van Bellingen. “Voor de Gazometerwijk en de Driekoningenwijk vormt de groene ruimte aan de fietswegel op korte termijn alvast een opportuniteit om aan speel- en ontmoetingsruimte te winnen.”

 SOPY, GVA

Tijdelijk speelterrein op Westerplein.

De stad werkt aan een wijkvernieuwingsplan voor de grijze Westerbuurt. In afwachting van een nieuw buurtpark op de Rollierssite komt er nog voor de zomer een tijdelijk speelterrein op het Westerplein.

Van alle stadswijken is de Westerbuurt één van de dichtst bebouwde en heeft ze het minst groene ruimte. De stad is bezig met een wijkvernieuwingsplan om ruimte en groen te creëren. Deze buurt heeft echt impulsen nodig. Centraal staat de creatie van een nieuw buurtpark op de Rollierssite. Daarvoor zijn onderhandelingen aan de gang met de eigenaars. Daarnaast moet een hele reeks ingrepen de buurt meer leefbaar maken. Dat doen we door een heraanleg van het Westerplein, een groen woonerf in te richten in de Rolliersstraat, de vergroening van de straten en het spoorwegviaduct en de heraanleg van het Kroonmolenplein. De leegstaande fabrieksgebouwen van De Poortere worden omgevormd tot een privaat woonproject. Naast het Rolliersgebouw moet het buurtpark komen. De plannen zijn in opmaak, maar jongeren willen vandaag ruimte om te spelen. We hebben ook nogal wat vragen uit de buurt gekregen. Daarom gaan we nog voor de zomer al enkele speeltoestellen op het Westerplein plaatsen. Die kunnen we later nog verplaatsen naar het buurtpark. Het is een kleine ingreep van 5.000 euro, maar dat kan al een verbetering zijn voor kinderen, aldus jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012).

JVS, HLN