Tag: Vlaanderen

Gekleurde Belgen zijn het moe om weer te moeten uitleggen hoe diep het racisme zit: “Dat is bijna een marteling”

Gekleurde Belgen zijn het moe om weer te moeten uitleggen hoe diep het racisme zit: “Dat is bijna een marteling”

“Ge moogt dat weten van mij: ik ben een Club Brugge-fan. Altijd geweest. Maar nu zeg ik het met schroom. Zondagavond dacht ik: Wouter, tijd om een nieuwe club te gaan zoeken.” Aan het woord is Wouter Van Bellingen, oud-politicus en ondernemer uit Sint-Niklaas, en destijds de eerste zwarte schepen in Vlaanderen. “Ik was beschaamd, jong. Het deed pijn. Ik voelde de pijn van Vincent Kompany.”

Daar stond de trainer van Anderlecht, het Belgisch voetbalicoon, na de topper tegen Club Brugge. Met een microfoon onder zijn neus, een krop in zijn keel en bijna tranen in zijn ogen. Een wedstrijd lang was hij uitgemaakt voor bruine aap. Hij was gedegouteerd en teleurgesteld. Die racistische roepers in dat Brugse stadion hadden zijn emmer doen overlopen. Een emmer waarin het voortdurend druppelt, voor elke gekleurde mens in ons land, zegt Van Bellingen.

“En het blijft zeer doen. Elke keer. Eigenlijk is het een trauma. Elk racistisch voorval is een kwetsuur. Kwetsuren genezen. Maar het blijven littekens, die nu en dan weer worden opengereten. Dat is wat er met Kompany is gebeurd. Niet eventjes, maar een hele match lang. Dat is bijna een marteling, hé. Ik ontwijk het soms. Ik kijk naar sommige series of documentaires niet als ik weet dat er virulent racisme in voorkomt. Om er niet mee geconfronteerd te worden.”

Lelijke berichten en bedreigingen

Wordt hij er nog vaak mee geconfronteerd in zijn dagelijks leven? Hij schiet in een schaterlach. Het duurt even voor hij eruit raakt. “Maar wat een vraag, toch. Ja. Ik word morgen niet ineens wit, hoor.” Maar het heeft geen zin om dat soort anekdotes te blijven oprakelen, zegt hij. Hij voelt een zekere moeheid om er telkens opnieuw over te spreken. Het is een moeheid die doorschemert bij meer gesprekspartners.

Een gekleurde bekende kop zegt het zo: “Hoe belangrijk ik het ook vind om het over dit onderwerp te hebben, ik durf er niet goed op in te gaan. Elke keer als ik het wel doe, stroomt mijn mailbox vol met lelijke berichten en bedreigingen. Daar heb ik even geen zin in. Zeker niet met de kerstdagen in aantocht.”

Paul Beloy, die in de jaren 70 een van de eerste zwarte voetballers op Vlaamse velden was, en meer recent het boek Vuile zwarte schreef, over racisme in het voetbal, is het heel duidelijk moe. “Hierover praten heeft geen zin meer. Ik praat er al jaren over, en ik zie geen enkele verandering. Waarom bel je me trouwens nu, en niet wanneer Aboubakary Koita van Sint-Truiden wordt beschimpt? Denk je dat dat minder erg is voor die mens, voor zijn kinderen, voor zijn gemeenschap? Nee. Maar pas als het de grote Kompany overkomt, komt er reactie. Let op: ik bewonder Vincent Kompany, en het is dankzij hem dat er iets beweegt. Maar het punt is dit: ondertussen is het bestuur van de Pro League nog altijd even wit. Is dat een weerspiegeling van de maatschappij? Nee. Dus doe daar iets aan, in plaats van aan mij te vragen wat er moet gebeuren.”

Belga, Paul Beloy

Gefrustreerde ouders

Wouter Van Bellingen kent het gevoel. “Je kan blijven incasseren. Je kan het blijven verdragen. En dan denk je: wat moet ik nu nog meer doen? Vincent Kompany heeft zich afdoende bewezen. Hij heeft zoveel gedaan voor dit land. Hij is een voetbalgrootheid. En ik kan geloven dat hij zich zondagavond opnieuw voelde als een jongetje van twaalf dat beschimpt wordt.”

En Kompany hééft het meegemaakt als jongen, zegt Denis Odoi, die nu bij Fulham speelt, over het water. Net zoals hijzelf. “In mijn jeugd, toen ik bij Anderlecht speelde, gebeurde het vaker. Wij domineerden, wij haalden grote uitslagen. En dan waren het vooral ouders langs de zijlijn die gefrustreerd raakten. En wat ligt dan voor de hand? Kappen op de kleur van iemand anders. In het begin komt dat binnen. De eerste keren huil je. Maar na vijf keer heb je dat wel gehad. Racistische commentaar? Ik ben ermee opgegroeid, ik ken het al lang, en het doet mij niks meer.”

“Nu heb ik zelf kinderen”, zegt Odoi. “Als zij die commentaren zouden krijgen, mijn vrouw zou ontploffen. Zij is blank, zij heeft die ervaring niet. Ik zou zeggen: laat het vallen. Omdat ik weet dat de samenleving zo is. En ze zal niet veranderen.” Hij twijfelt even. Hij wil positief zijn. “Ik wil geloven dat de samenleving meer en meer divers wordt. Jonge Belgen groeien op met zwarten in de klas. Met Marokkanen, met Aziaten. Dat is hun straatbeeld. Op de duur wordt diversiteit een evidentie, voor opgroeiende jongeren. En dan wordt racisme misschien minder vanzelfsprekend.”

Roken op café

“Racisme zal blijven bestaan”, zegt ook Wouter Van Bellingen. “De vraag is: hoe ga je ermee om, als samenleving. Ik wil een analogie maken. Het rookverbod: was daar een draagvlak voor, op voorhand? Nee. Maar nu kan niemand zich nog voorstellen dat we roken op café. Sommige maatregelen moet je gewoon doorvoeren, omdat ze nodig zijn. Dus: neem maatregelen voor meer diversiteit. Zorg dat er meer kleur komt in de bestuurskamers van het voetbal. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid: van spelers, ouders, trainers, scheidsrechters én besturen. Ik was in 2007 de eerste zwarte schepen van Vlaanderen. Vandaag moet de tweede er nog altijd komen. Hoe is dat mogelijk? Er zijn genoeg instrumenten voorhanden. Gebruik ze. De tijd van actieplannen is voorbij, het is nú tijd voor actie.”

Hij lacht. “En als dit incident ervoor zorgt dat er nu effectief iets gedaan wordt, dan kan het nog goedkomen, tussen Club Brugge en mij.”

Jesse Van Regenmortel

Nieuwsblad

Personen met migratieachtergrond geen doelgroep voor Vlaamse regering

De Vlaamse regering treft geen specifieke maatregelen voor de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en personen met een migratieachtergrond. “Wij betreuren dit ten zeerste”, zegt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. “De Europese Commissie beveelt Vlaanderen dringend aan om meer mensen met een migratieachtergrond aan het werk te krijgen. We zijn hierin de allerslechtste leerling van de klas, maar blijven hardleers buizen.”

Het Vlaamse regeerakkoord beperkt zich tot een doelgroepenbeleid voor jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap “om meer efficiëntie en effectiviteit te bereiken”. Langdurig werkzoekenden worden daarmee niet langer als aparte doelgroep weerhouden. Daarnaast worden personen met een migratieachtergrond ook nog steeds niet als doelgroep opgenomen. “Onze mensen worden zo dubbel geraakt, want het zijn juist personen met een migratieachtergrond die vaak langdurig werkloos zijn”, zegt Wouter Van Bellingen.

De cijfers liegen er nochtans niet om. Volgens een rapport van de VDAB-studiedienst ligt de werkzaamheidsgraad van ‘allochtonen’ (in het rapport zijn dit ‘werkzoekenden die een huidige óf vorige nationaliteit hebben van buiten de Europese Economische Ruimte’) in het Vlaams Gewest op amper 44,4% (cijfers 2012), bij een EU-gemiddelde van 58,5%. Vlaanderen scoort daarmee enkel beter dan… het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (40,8%) en Wallonië (32,8%). “Vlaanderen wil voor de gehele actieve bevolking tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% halen. Om dat cijfer te halen, moet ook actief ingezet worden personen met een migratieachtergrond”, stelt Van Bellingen.

Luisteren naar Europa
Het Minderhedenforum verwijst naar een rapport van de Europese Commissie van 2 juni 2014 dat over België stelt dat “door de hoge arbeidskosten er een aanwervingspolitiek wordt gehanteerd die risico’s schuwt en daardoor nefast is voor (onder meer) personen met een migratieachtergrond”. De Commissie beveelt aan de toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten voor deze personen met een migratieachtergrond.

“We zijn in dit land in een federale logica gestapt met meer bevoegdheden voor de regio’s. Dan moet Vlaanderen ook meer rekening houden met de Europese adviezen”, stelt Van Bellingen. Vandaag bestaan er meer dan 100 federale en Vlaamse doelgroepmaatregelen en -kortingen die werkgevers moeten overtuigen om kwetsbare kansengroepen aan te werven. Geen enkele houdt echt rekening met migratieachtergrond.
Het Minderhedenforum wijst er ook op dat de sanctionering en het toezicht op werkzoekenden niet langer bij de RVA ligt, maar een Vlaamse bevoegdheid is geworden. “Dus de Vlaamse regering gaat mensen met een migratieachtergrond wel sanctioneren en eventueel hun werkloosheidsuitkering schrappen, maar zet zelf niet gericht in op hun activering. Zo verdwijnen zij mogelijk uit de werkloosheidsstatistieken”, stelt de directeur.

Nieuwkomers over het hoofd gezien
Het Minderhedenforum wil juist verdergaan dan vandaag. “Tewerkstellingsmaatregelen moeten er zijn voor alle nieuwe instromers op onze arbeidsmarkt. Vandaag spitsen de meeste zich toe op wie een uitkering of leefloon krijgt. Daardoor valt een grote groep uit de boot, want 95 procent van de inactieve derdelanders krijgt geen enkele tegemoetkoming van de sociale zekerheid. Nieuwkomers komen daarom meestal niet in aanmerking voor aanwervingsplannen zoals Activa”, weet Van Bellingen.

Het Minderhedenforum betreurt des te meer dat Vlaanderen de kloof in tewerkstelling van autochtone Vlamingen versus personen met een migratieachtergrond niet actiever aanpakt. Die kloof ligt in Vlaanderen op 28,5 procentpunten (VDAB-rapport). Alleen het Waals Gewest (30,4) en Zweden (32,5) doen slechter.

Bronnen:
Rapport VDAB 2012
Aanbevelingen Europese Commissie