Tag: Speelbos

Kinderen planten eigen bos in M ierennest.

Tientallen Belseelse kinderen plantten gisteren een avontuurlijk speelbos aan nabij de verkaveling Mierennest. De jongelui mochten zelf kiezen hoe ze hun speelbos invulden.

“De deeljeugdraad van Belsele vraagt al jaren meer groene speelruimte, op wandel- en fietsafstand van de woonkern en de scholen. Het stadsbestuur beseft eveneens de noodzaak eraan en besliste een echt speelbos te ontwikkelen nabij de verkaveling Mierennest. De gemeente kocht twee hectare bouwland en evenveel hectare bos. Het is dé ideale plaats voor een groene speelruimte vlakbij de wijk en basisschool Gavertje Vier en op fietsafstand van de Belseelse jeugdlokalen en basisschool Sint-Lutgard”, prijzen schepen Wouter Van Bellingen. Opvallend is dat de kinderen baas waren bij de aanleg van het speelbos. “We werkten nauw samen met de plaatselijke scholen. Tijdens een educatief bosspel maakten de kinderen kennis met het terrein. Later volgde er een inspraakmoment in de klassen. Negen klasvertegenwoordigers stelden hun ideeën voor aan het stadsbestuur”, legden de bevoegde schepenen uit. Roel Cardinael (11) en Arno Wouters (11) trokken zo naar het Sint-Niklase stadhuis. “We wilden in bomen kunnen klauteren en kampen bouwen. Ook verstopplaatsen moeten er komen.” De kinderen legden gisteren zelf hun speelbos aan, met spaden die ze van thuis meebrachten. Een takkentunnel, wilgeniglo’s, een speelheuvel en een knuppelpad maken de speelzone avontuurlijk. “Hier buiten spelen wordt veel leuker dan binnen zitten. We zullen ons hier goed amuseren!”

VGB, HLN

Gebied in Puytvoet voor altijd beschermd als bos.

Het Sint-Niklase stadsbestuur gaat een bosgebied van 44.500 vierkante meter creëren aan Puytvoet. “Daarmee komt een eind aan de bedreiging van uitbreiding van de plaatselijke bedrijven en is het gebied voor altijd gevrijwaard als bos”, stelt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen tevreden vast.

“Sinds jaar en dag dringt de stedelijke jeugdraad aan op deze fundamentele aankoop. Het was 1973 toen de stad voor het eerst de vraag kreeg om het betrokken gebied in Puytvoet, gelegen achter Euroshop, aan te kopen. Ruim 35 jaar later kunnen we die belofte nu nakomen. Meteen komt er een einde aan de bedreiging en is het gebied beschermd voor de toekomst”, glundert Wouter Van Bellingen.

“We gaan verschillende stukken grond aankopen, met een oppervlakte van 44.500 m². Dat maakt de ontwikkeling van een parkbos en een speelbos mogelijk, met daarnaast een sport- en recreatiezone. We voorzien ook een extra stuk voor de uitbreiding van het Kom Op Tegen Kankerbos.” Dat bos werd vorig jaar aangelegd aan het domein Puytvoet met 5.200 bomen.

Zondag werd Sint-Niklaas ook al een stuk bosrijker: in de Beeldstraat aan het recreatiedomein De Ster kwam er in één klap al een bos met 853 bomen bij. Het ging om de eerste aanplantingen in het gloednieuwe geboortebos, dat een plaatsje kreeg in de Beeldstraat, palend aan het recreatiedomein De Ster. Op een bord, dat de toegang tot het perceel aanduidt, staan de namen van de 853 kinderen die vorig jaar in Sint-Niklaas geboren werden.

De betrokken ouders, die zich bijzonder enthousiast toonden, kwamen persoonlijk hun eigen boom aanplanten en meestal hadden ze hun kleintje mee. “Een geweldig initiatief. We zijn blij met deze boom. De moederkoek van Hanne, die we bewaard hebben in de dievries, hebben we begraven onder de boom”, verklapte papa Wim Kesteleyn, nadat hij de boom had aangeplant.

VGB, HLN

Hopelijk speelbossen in het voorjaar

Elke vrijdag zoeken we mensen op die drie jaar geleden het nieuws haalden. Hoe gaat het bijvoorbeeld met dat gezin dat alles verloor in een brand? En heeft het buurtprotest zijn effect gehad of is de actie een stille dood gestorven? Drie jaar geleden kwam het verhaal van de week uit Sinaai. De Werkgroep Jeugd organiseerde toen een actiedag omdat de kinderen meer plaats wilden om te spelen.

Meer dan 300 kinderen en jongeren kwamen in 2005 op de Dries in Sinaai samen om meer speelruimte te eisen. Ze wilden toegang tot de Sinaaise bossen. De werkgroep en het stadsbestuur van Sint-Niklaas onderhandelen nog over de bossen. Dat leidt hopelijk tegen het voorjaar tot concrete afspraken.
Sinaai
Alle jeugdverenigingen, jeugdhuis Troelant en speelplein Spinoazie speelden die zondagmiddag, drie jaar geleden, samen op de Dries. Een enquête bij 220 kinderen in de Sinaaise lagere scholen had aangetoond dat maar liefst 72% van hen een speelplein in de buurt wilde, maar dat niet had. De kinderen wilden ook kunnen spelen in de talrijke bossen, maar de meeste daarvan waren privé-eigendom. «We nodigden de eigenaars van de bossen uit om te komen kijken, zodat we een eerste gesprek kunnen starten», klonk het toen vanuit de Werkgroep Jeugd.

Helaas zonder resultaat. «Die actiedag heeft weinig of niets uitgehaald», vertelt Frederik Creve, de huidige voorzitter van de werkgroep. «De eigenaars zijn toen niet opgedaagd. Vandaar dat we ook geen verdere actiedagen meer hebben georganiseerd.»

Boskapel
Toch blijft de vraag naar speelruimte, in de eerste plaats in de bossen, groot. «De onderhandelingen daarover hebben een tijdje stil gelegen, maar we zijn ondertussen weer in gang geschoten. We hebben dit jaar een plan bezorgd aan het stadsbestuur, met daarop de bossen die voor ons het interessantst lijken.» Zo draagt de omgeving van de Boskapel hun voorkeur, omdat die bossen dicht bij de dorpskom liggen. Bovendien zijn ze dichtbegroeid, wat ze ideaal maakt om bijvoorbeeld bosspelen in te organiseren.

Milieuorganisaties
Persoonlijk contact met de eigenaars heeft de Werkgroep Jeugd nooit gehad. «Alle overleg gebeurt via de stad», vertelt Frederik. Toch heeft hij de indruk dat vooral milieuorganisaties dwarsliggen. «Zij zien de bossen liever bewaard als natuurgebied, in plaats van speelruimte.»

Jeugdschepen Wouter Van Bellingen (Vl.Pro) bevestigt dat de onderhandelingen zich in een concrete fase bevinden. «We hebben de voorstellen van de werkgroep bestudeerd en zijn met hen ook ter plaatse gaan kijken. Twee weken geleden hebben we in het schepencollege beslist de eigenaars van de privé-bossen te contacteren. We hopen ten laatste tegen het voorjaar van 2009 afspraken met hen te kunnen maken. Alles hangt natuurlijk af van hun bereidwilligheid.»

Volgens Van Bellingen is het vooral een kwestie om alles officieel te maken. «De jeugd speelt nu al in die bossen, maar onreglementair, wat niet de bedoeling kan zijn.»

Patersbos
Het dossier van het Patersbos, het bos van de scouts dat ook nog niet officieel was erkend, is op dat vlak helemaal in orde. «Het Patersbos, een eigendom van de stad, is nu officieel een speelzone. Nu zullen we ons concentreren op de omgeving van de Boskapel. Er zijn verschillende mogelijkheden: gewoon openstellen, huren, kopen… Via subsidies is het in elk geval mogelijk de eigenaars te vergoeden voor het gebruik, als de terreinen officieel erkend zijn.»

Speelbossen in Mierennest, Heihoek en Patersbos.

Het stadsbestuur heeft drie locaties goedgekeurd waar speelbossen komen. Voor de Sint-Niklase deelgemeente Sinaai wordt dat het Patersbos, voor Belsele de Mierennest en voor Nieuwkerken de Heihoek.

In Sinaai duikt geregeld de vraag op om in speelbossen te voorzien voor de jeugdverenigingen. Nog te dikwijls spelen jongeren noodgedwongen in privébossen, waarvan eigenaars het gebruik goedkeuren, hoewel er geen formele huurovereenkomst is. Het stadsbestuur is begaan met de noden van de jeugd en werkt aan een oplossing voor Sinaai. ‘We onderzoeken de mogelijkheden van het Patersbos aan Wijnveld’, zegt schepen Wouter Van Bellingen (Spirit). ‘Subsidies kunnen wij er niet voor krijgen omdat de inrichting al in orde is. Bovendien is het stadseigendom en is er een aangepast gebruiksreglement vereist.’ Het stadsbestuur heeft al een oplossing voor Belsele. Het speelbos Belsele komt in de wijk Mierennest. ‘In samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bos in Vlaanderen en de Belseelse jeugd, wordt een gratis inrichtings- en aanplantingsplan opgemaakt. Concreet gebeurt de inrichting in 2009. Nog voor 1 januari 2009 vraagt het stadsbestuur een projectsubsidie aan. Voor de grondenaankoop zijn ons eerder al subsidies toegekend.’ Ook voor Nieuwkerken worden de handen uit de mouwen gestoken. De nieuwe bedrijvenzone Heihoek blijkt ook ruimte te bieden voor een nieuw speelbos. ‘Dat bos wordt aangelegd in de tweede fase van de ontwikkeling van de bedrijvenzone’, bevestigt Heynderickx. ‘We hopen dat we ook het bos de komende jaren kunnen aanleggen.’
sl, Nieuwsblad