Tag: MIWA

Van Bellingen vraagt snel duidelijkheid over grof vuil.

Er is de laatste weken heel wat verwarring ontstaan over de kostprijs voor het binnenbrengen van grof vuil in het containerpark van Miwa.

Sinds 1 juli moet men betalen voor het grof huisvuil, terwijl dat vroeger gratis was. De kostprijs bedraagt nu 30 euro per kubieke meter.

Gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen (SOS 2012) zegt dat het invoeren van zo’n tarief neerkomt op een extra belasting, en dat de gemeenteraad over zoiets steeds haar goedkeuring moet geven. Dat is niet gebeurd. Omdat er ook bij Miwa onduidelijkheid was, vroeg men van bij de start aan alle bezoekers om hun ticketje bij te houden van hun betaling voor grof vuil. Als achteraf zou blijken dat er een procedurefout zou zijn geweest, kan iedereen zijn betaalde geld nog terugkrijgen.

Van Bellingen wil snel duidelijkheid. ‘We willen dat er volgende week een bijkomende gemeenteraadscommissie plaatsvindt, in afwachting van een extra gemeenteraad’, geeft hij aan. ‘Ondertussen moet het inzamelen en ophalen van grof vuil gratis blijven tot er meer duidelijkheid is over de wettigheid van de belasting. We willen daarom dat er aan gouverneur Briers wordt gevraagd om heel de zaak te onderzoeken. Deze extra belasting is voor ons onaanvaardbaar en zal enkel leiden tot sluikstorten en een vuile stad.’ (bfs)

BERT FOUBERT
© 2013 Corelio

Hou kassaticket grofvuil bij.

Wie aan zijn jaarlijkse zomerschoonmaak begint en allerlei afgedankte materialen naar het containerpark brengt, houdt best zijn kasticket bij. Sinds 1 juli moet er worden betaald voor de inzameling van grofvuil, maar wellicht zijn er fouten gemaakt bij de procedure voor het invoeren van die nieuwe belasting. Wie al heeft betaald, zal met het kasticketje dat bedrag alsnog kunnen terugvorderen van Miwa. De huisvuilintercommunale heeft om advies gevraagd bij de overheidsdienst Binnenlands Bestuur.

Tot 30 juni kon je huishoudelijk afval gratis naar het containerpark brengen. Maar sinds 1 juli is de grofvuilinzameling betalend in het containerpark van huisvuilintercommunale Miwa in Sint-Niklaas. Bij het grofvuil hoort het huishoudelijke afval dat niet selectief wordt ingezameld en dat omwille van zijn afmetingen of gewicht niet in de huisvuilzak past, zoals matrassen, tapijten, bloempotten, kapot meubilair, fietsen, planken en stoelen. Grofvuil naar het containerpark brengen kost tegenwoordig 30 euro per kubieke meter. Maar vorige week gooide gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen (SOS 2012) een stok in het hoenderhok. “Het invoeren van een tarief voor grofvuilinzameling is een extra belastingheffing en zoiets moet door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Dat is niet gebeurd. De gemeenteraad heeft geen machtiging gegeven aan Miwa om dat te doen. Er kan dus geen belasting gevraagd worden”, klinkt het beslist. Maar dat wordt sinds 1 juli wél gedaan in het containerpark. “Dat klopt. Maar we hebben een duidelijk bericht uitgehangen aan de toegang van het containerpark dat mensen hun kassaticket moeten bijhouden. Als er een fout gebeurd is in de procedure, zullen we dat zeker rechtzetten. Dan krijgen mensen die betaald hebben voor hun grofvuilinzameling dat bedrag terug, als ze hun kassaticket kunnen tonen”, zegt Sebastien Impe van Miwa. Ondertussen weet de huisvuilintercommunale nog niet wat ze moet doen. “We hopen volgende week duidelijkheid te krijgen van de overheidsdienst Binnenlands Bestuur. We hebben gevraagd of er inderdaad fouten zijn gebeurd. Als dat zo blijkt te zijn, zullen we onmiddellijk de betaalde grofvuilinzameling stopzetten.” Een andere optie is de gemeenteraad bijeen te roepen met als enige agendapunt het invoeren van die belastingheffing op het grofvuil. Maar heel wat gemeenteraadsleden zijn momenteel met vakantie in het buitenland, waardoor er wellicht geen voldoende aantal raadsleden kan worden opgetrommeld. De eerstvolgende gemeenteraadszitting is gepland op 30 augustus.

JVG, HLNAfbeelding

Blijft ophaling grofvuil toch nog (even) gratis?

Sinds maandag 1 juli is de ophaling van grofvuil aan huis en de inzameling van grofvuil op het containerpark betalend in Sint-Niklaas. De huisvuilintercommunale Miwa haalt als reden de herwerkte afvalwetgeving van de Vlaamse overheid aan, die uitgaat van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Maar volgens Wouter Van Bellingen (SOS 2012) is er een fout gebeurd en moet de ophaling in principe gratis blijven. “De belastingheffing is niet wettelijk gebeurd. De intercommunale kan deze belasting wel innen, maar moet hiervoor de machtiging van de gemeenteraad van Sint-Niklaas krijgen. Dat is niet gebeurd. Dus kan er geen belasting worden gevraagd en blijft de grofvuilophaling gratis. Ofwel moet er een bijkomende gemeenteraad bij elkaar geroepen worden, ofwel blijft de ophaling van grofvuil gratis tot de volgende gemeenteraad eind augustus.” Schepen Christel Geerts (sp.a) laat deze onverwachte wending onderzoeken. “Als zijn interpretatie juist is, zullen we dat rechtzetten. Ik moet dat verder onderzoeken”, aldus de schepen. Wie vanaf 1 juli een ophaling van grofvuil aan huis aanvraagt, zou voor de eerste kubieke meter 40 euro moeten betalen. Per bijkomende kubieke meter is dat 30 euro. Maximaal vier kubieke meter per ophaling wordt toegestaan. Wie zijn grofvuil zelf naar het containerpark wil brengen, betaalt daarvoor 30 euro per kubieke meter.

JVS, HLN

Van Bellingen: “Belasting op grofvuil is onwettelijk”.

De belastingheffing op grofvuil door intercommunale MIWA zou onwettelijk zijn. “Hiervoor moet toestemming gevraagd worden aan de gemeenteraad, en dat is niet gebeurd”, zegt oppositiepartij SOS 2012.

De Vlaamse overheid legt op dat steden en gemeenten de gemeentelijke afvalbelastingen moeten berekenen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dat moet de burger aanzetten tot meer en beter sorteren. Daarom is het ophalen en afgeven van grofvuil ook in Sint-niklaas sinds 1 juli betalend. Volgens Wouter Van Bellingen van oppositiepartij SOS-2012 is die procedure niet correct verlopen. “Naast het feit dat men niet koos voor het minimumtarief van 10 euro per kubieke meter, is de belastingheffing niet wettelijk”, zegt Van Bellingen. “De gemeenteraad heeft geen machtiging gegeven aan MIWA. Er kan er dus geen belasting gevraagd worden. Ofwel moet er een bijkomende gemeenteraad bij elkaar geroepen worden ofwel blijft de ophaling van grofvuil gratis tot de volgende gemeenteraad eind augustus. Plus: het sluikstorten in Sint-niklaas zal enkel toenemen. Deze ‘Sint- Niklase ziekte’ leidt tot een vuilere stad en een verminderde dienstverlening aan de bevolking.”

Christel Geerts, voorzitster van MIWA, zal de zaak onderzoeken.”Als blijkt dat er een fout is gemaakt, zal die worden rechtgezet”, aldus Geerts (sp.a). Al is het weinig waarschijnlijk dat de belastinghef- fing wegvalt. Voor de eerste kubieke meter grofvuil betaalt u 40 euro. Per bijkomende kubieke meter betaalt u 30 euro. Grofvuil naar het containerpark brengen kost 30 euro per kubieke meter.

SOPY
© 2013 Concentra