Tag: steve vonck

Reactie van SOS 2012 over de breuk van het kartel.

Het progressieve kartel tussen SOS 2012, sp.a en Groen in Sint-Niklaas hield op woensdagmiddag 1 februari 2012 op te bestaan. Sindsdien worden termen als huwelijk en scheiding gretig gebruikt als metaforen om de politieke actualiteit van de afgelopen weken te vatten. Begrijpelijk: ze stippen als geen ander de kern van een sterke, hartelijke en gesmaakte samenwerking aan en geven onomwonden de gevoelens bij het brute einde van die samenwerking weer.

Hoewel ze tot op zekere hoogte zeer bruikbaar zijn, mogen we onszelf toch niet verliezen in deze vergelijkingen. We zijn er immers van overtuigd dat enkele kantelmomenten niet te verklaren zijn door de logica van het huwelijk.  In oktober 2011 gingen alle partners na de voorstelling van de progressieve kopman en kopvrouwen een nieuwe verbintenis aan, daarna haalden de ambitie en de persoonlijke spanningen het van het politieke realisme van het progressieve kartel met drie.

Het was een opeenstapeling van verschillende kleine incidenten die álle partners in januari 2012 tot bezinning over de samenwerking bracht. Binnen SOS 2012 was en is er eensgezindheid over het sluiten van de rangen van de progressieve stadslijst. De voltallige bestuursvergadering  bekrachtigde reeds op 28-01-2012 unaniem deze aanpak. De overtuiging dat drie sterke partners nodig zijn om een stevig en geloofwaardig progressief blok te vormen bleef, de verstandhouding met en tussen alle partners kan en moet/moest beter. Deze opstelling werd op 30-01-2012 schriftelijk aan de top van sp.a en Groen bezorgd, vergezeld van de boodschap dat SOS 2012 omzichtiger te werk had kunnen gaan. Ze was onze basis voor een intern,  open en eerlijk debat over vertrouwen en strategie, politiek leiderschap en loyaliteit.  Toch werd niet gewacht op bemiddeling of een genuanceerdere opstelling.

De (r)evolutie werd immers versterkt door politieke berekeningen. Hoewel alle kandidaten van het progressief kartel baat hebben bij elke versterking van de progressieve stadslijst,werd  de nieuwsgierigheid op 26 januari 2012, na de voorstelling van enkele SOS 2012 kandidaten, vervangen door angst, gevolgd door paniek rekenen, verblind door persoonlijke ambitie.  De traditionele roep om meer zitjes onder de klassieke partijpolitieke vlag te planten weerklonk te luid om te beseffen dat het kiessysteem grote lijsten bevoordeeld.

Freddy Willockx speelde een bepalende rol in de bemiddelingspogingen.  Binnen zijn eigen partij lukte dat in eerste instantie ook: een meerderheid schaarde zich achter een verdere samenwerking met drie, onder voorwaarden. Tot er uit de bestuurskamer van Groen, eensgezind het blok werd opgelegd. Een koers die gretig werd gevolgd door menige kameraden van Willockx. Een aanfluiting van de i(partij)democratie en bovendien werd het lot van het progressieve kartel bezegeld in twee achterkamertjes, zonder daarbij de gigantische gevolgen voor de stad en de progressieve kiezer voor ogen te houden.

Elke versnippering van de progressieve krachten vertaalt zich immers in een minder representatieve vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Die versnippering staat ook in schril contrast met de slagkracht van een progressief project dat alle spelers op de brede linkerzijde zou herbergen. Maar bovenal, ze brengt een hele hoop kiezers die gewonnen zijn voor een warm, duurzaam en vooruitstrevend toekomstverhaal voor de stad  aan het twijfelen. Dat de scheiding onomkeerbaar zou zijn is dus vooral spijtig voor alle progressieven in Sint-Niklaas.

Het is aan ons om daar geloofwaardig en vernieuwend op te antwoorden met een modern, progressief, stedelijk project dat duidelijke keuzes durft te maken voor Sint-Niklaas. Daarin moet plaats zijn voor àlle mensen die de lokale politieke  dynamiek als kompas willen hanteren voor een programma op maat van Sint-Niklaas. Onze lokale actie staat los van nationale partijpolitieke belangen.  We zijn ervan overtuigd dat onze stad veel mensen kent die een open stadsproject genegen zijn en werk willen maken van :

–          een aantrekkelijke, warme en leefbare woonstad

–          een allesomvattende mobiliteitsvisie

–          een actieve stadspromotie en kordate leegstandbestrijding.

–          een aantrekkelijk en divers cultureel aanbod met een duidelijke  emanciperende

en hoogstaande programmatie

–          een integraal samenlevingskader

–          een modern lokaal bestuur dat zich richt op zijn kerntaken

Gebaseerd op dit principe en met deze krachtlijnen onder de arm, willen we de komende weken dit lokaal politiek project verder vormgeven. Daarbij houden we voorlopig, in tegenstelling tot berichten in de media,  alle mogelijkheden open.

Getekend,

Steve Vonck, Mohamed Aattach, Jimmy De Block,  Wouter Van Bellingen , Wim Maes,  Sara Weemaes, Frederik Wittock,  Ali Salhi, Edwin Foubert

Kritisch Bekeken: ” Het dumpen van Wouter Van Bellingen is een extra stimulans om voor SOS 2012 te stemmen”

De strijd voor de gemeenteraadsverkiezingen is losgebarsten. Sp.a en Groen blijven in een kartel maar dumpen SOS 2012 van Wouter Van Bellingen. ” Een vertrouwensbreuk”, verwoordde sp.a-boegbeeld Freddy Willockx het.   Eén van de redenen was dat SOS 2012 kandidaten voorstelde zonder overleg met sp.a en Groen.  Maar er is meer.  Uit een peiling bleek dat kartellijsttrekker Christel Geerts (sp.a) met 32,1 % de meeste stemmen kreeg maar ook dat Wouter Van Bellingen op 30, 8 % kon rekenen. Het gevaar was dus niet denkbeeldig dat Van Bellingen op dezelfde lijst meer stemmen zou halen dan Geerts.  En in dat geval was hij niet van plan zich zomaar opzij te laten schuiven. Na de eerste zwarte schepen van het land ook de eerste zwarte burgemeester: Van Bellingen zag het wel zitten.

Uit dezelfde peiling bleek dat het progressieve kartel van sp.a, Groen en SOS 2012 de grootste politieke fractie in Sint-Niklaas zou zijn. Nu is de kans groot dat dit N-VA wordt met lijsttrekker Lieven Dehandschutter op de pole position voor het burgemeesterschap. Het was geen goed signaal dat uitgerekend oude krokodil Freddy Willockx de verbanning van SOS 2012 van Van Bellingen communiceerde.  Zelfs binnen zijn eigen sp.a roept dat bij sommigen weerstand op. Het jongste deel van de Sint-Niklase kiezers is zeker niet onder de indruk. Integendeel: het betekent een extra stimulans om voor Van Bellingen en SOS 2102 te stemmen. Dat de populaire cafébaas en organisator Steve Vonck Van Bellingen blijft steunen, zal daar alleen maar toe bijdragen.

PJC, Streekkrant.