Tag: 100-dagen

Oorlog om ‘laatste 100 dagen’.

De laatstejaars van het middelbaar vieren volgende week hun laatste 100 dagen. En voor het eerst in de Sint-Niklase geschiedenis zullen ze daarvoor een keuze moeten maken. Jeugdcentrum Den Eglantier, dat al 25 jaar de festiviteiten organiseert, kreeg te horen dat jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) ook zijn fiat heeft  gegeven voor een 100 dagen-fuif in ’t Bau-huis. Bij Den Eglantier  kunnen ze niet lachen met de plotse concurrentie, temeer omdat er volgens hen geen overleg is geweest.

Het is nooit eerder gebeurd dat er in de stad twee 100 dagen-fuiven plaatsvinden voor de laatstejaars van het secundair. Op vrijdag 9 maart kunnen de jongeren zowel naar het traditionele 100 dagen-feest in Den Eglantier, als naar een evenement rond de 100 dagen in ’t Bau-huis. En dat heeft een heuse 100 dagen-oorlog tussen de organisatoren tot gevolg. Vooral het jeugdcentrum op het Sint-Nicolaasplein vreest het ergste, zeker in het jaar waarin het op een speciale manier de 25ste 100 dagen-fuif wilde vieren. De fuif in ’t Bau-huis dreigt immers een pak jongeren weg te lokken. Dat laatste evenement wordt georganiseerd door café De Casino-uitbater  Steve Vonck, Viva Lola-organisator Jo Van Bockstal en de uitbater van café ’t Hemelrijk Youri Brocard.

 Het bestuur van jeugdcentrum Den Eglantier houdt geen blad voor de mond en viseert jeugdschepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012). “Wij organiseren al 25 jaar de enige echte 100 dagen-fuif. Pas vier weken geleden zijn we te weten gekomen dat we concurrentie  krijgen”, briesen Wim De Beul en Liesbet Cuynen. “Dat is zonder enige uitleg van de schepen gebeurd. We betreuren  enorm dat er een parallel evenement wordt opgestart door een commerciële vzw, waarin onder meer zijn partijgenoot zit van SOS-2012, Steve Vonck. Beide heren groeiden nochtans op in ons jeugdhuis. Ze weten als geen ander dat we de opbrengst nodig hebben. Toch pleegt de schepen van Jeugd verraad. Wouter, dit zal je een pak minder jeugdige stemmen opleveren.”

 Schepen Van Bellingen zelf is verrast door de uithaal van Den Eglantier. “We zijn al jaren vragende partij om van de 100 dagen  weer een evenement met uitstraling te maken. Er is tevergeefs geprobeerd om een overleg op te starten met het jeugdcentrum. In tegenstelling tot een hele reeks succesvolle fuiven krimpt de 100 dagen-fuif elk jaar, van 8.000 bezoekers in 1994 naar nog 900 bezoekers vorig jaar. En steeds meer zien we dat jongeren naar Gent gaan om te feesten. Meerdere fuiven op hetzelfde moment zijn  eerder een aantrekkingspool dan concurrentie. Ik ben nog het meest ontgoocheld dat er nooit een vraag tot gesprek is geweest van Den Eglantier.”

Traditie

Volgens organisator Steve Vonck van de fuif ‘Last hundred’ in ’t Bau-huis is er wél overleg geweest met Den Eglantier. “Na Nieuwjaar ben ik er langs geweest om ons evenement aan te kondigen, hoewel ik niet om toestemming moet vragen. Het jeugdhuis heeft geen patent op de 100 dagen. De jongeren hebben inderdaad de traditie, maar ze zijn er ook in geslaagd om het van een succesvol evenement te herleiden tot een klein fuifje. Sint-Niklaas is een scholenstad. Het laatste 100 dagen-gebeuren moet beter kunnen.”

JV, HLN

Reactie op Persbericht 100 dagen Den Eglantier.

Met verwondering heb ik melding gekregen van het persbericht van JC Den Eglantier. Ik kan enkel mededelen dat de stedelijke jeugdraad reeds jaren vragende partij is om van de 100-dagen terug een jongerenevenement met uitstraling te maken en zij hiervoor meermaals heeft getracht een overleg op te starten met JC Den Eglantier. Met spijt moeten we vaststellen dat in tegenstelling tot andere fuiven ( Krock: 1.000 bezoekers, Crazy Dating Party: 3.200 bezoekers, OLF: 7.000 bezoekers, Oudejaar: 8.000 jongeren op diverse fuiven in de stadskern en deelgemeenten (Bau-Huis, jeugdcentra, Foyer) de 100-dagen jaarlijks krimpt (van 8.000 bezoekers van 1994 tot 2001 met de tent op de Grote Markt naar 3000 bezoekers in 2005 Stadszalen naar 900 bezoekers in 2011) ondanks de ondersteuning van het stadsbestuur: beschikkingstelling van de voormalige stadzalen, projectsubsidie van 500 EUR in 2009 en 1200 EUR in 2010, politie inzet 2011 (16u tot 24u: 1 officier + 4 extra politiemensen en 22u tot 6u: + 8 extra politiemensen). Voor dit jaar hebben we geen aanvraag ontvangen voor een projectsubsidie. Meer nog afgelopen jaren zien we een tendens dat jongeren op donderdagavond richting Gent vertrekken om daar al te gaan feesten. Een trend die ik ten sterkste betreur en daarvoor reeds jaren vragende partij ben om o.a. redenen van verkeersveiligheid op donderdagavond activiteiten te organiseren voor jongeren in Sint-Niklaas. De activiteit van JC Den Eglantier i.s.m. studentenclub Agropitalica is hiervoor een eerste aanzet. Nog verder kan ik zeggen dat alle toestemmingen voor de fuif (‘t bauhuis, milieuvergunning) verliepen via mijn collega’s en het schepencollege, maar dat vzw bongito een zeer betrouwbare partner is voor het stadsbestuur m.b.t. het organiseren van fuiven o.a. de eerste eindejaarsfuif in het bauhuis. Ik ben als schepen van jeugd enkel verantwoordelijk voor het 100dagen-overleg, waar zowel de scholen als Jc Den Eglantier enthousiast reageerde op dit nieuwe initiatief. Dat verschillende fuiven op hetzelfde moment eerder een aantrekkingspool vormen dan concurrentie zijn, bewijst het feit dat op oudejaar alle 8 eindejaarsfuiven uitverkocht waren en 5000 jongeren en jongvolwassenen fuifde in eigen stad i.p.v. naar Gent en A’pen te trekken. Het zou fantastisch zijn, mocht dit ook terug kunnen gebeuren voor de 100 dagen. Elke verandering en verbetering die hier aan meewerkt, kan ik alleen maar toejuichen. Ik ben nog het meest ontgoocheld dat er nooit een vraag tot gesprek is geweest van JC Den Eglantier. De afgelopen jaren was er steeds een goede samenwerking tussen het stadsbestuur en JC Den Eglantier, waarbij het stadsbestuur het JC ondersteunde op verschillende vlakken: 45.000 werkingsubsidies /jaar , 30.315 EUR infrastructuursubsidies , 1900 EUR projectsubsidie en 4500 EUR ondersteuning jongerenradio RADAR. Voor haar jeugdbeleid werd het stadsbestuur dan ook bekroond met de titel “ Vetste jeugdstad” 2011-2012. Ik heb dan ook JC Den Eglantier uitgenodigd voor een gesprek ten gronde.