Maand: maart 2011

Steeds meer Chinezen hebben veel geld en geven dat graag uit.

Het Waasland wil de banden met de Chinese stad Suqian aanhalen. Vandaag vindt een infomoment plaats voor geïnteresseerde bedrijven. Bart Casier van intercommunale Interwaas licht de mogelijkheden van de samenwerking met China toe.

De Chinezen zelf hebben onder meer interesse voor de Waaslandhaven als distributiecentrum. Ze willen ook hoogtechnologische bedrijven als Newtec in Sint-Niklaas en Verhaert in Kruibeke beter leren kennen.

De vraag die zich opdringt: hoe reëel is de kans dat een Wase onderneming kan concurreren met Chinese bedrijven? “Het heeft geen zin om hetzelfde te doen als de Chinezen zelf, zeker als het gaat over massaproductie. Alleen hooggespecialiseerde niches maken een kans. Ik denk daarbij aan spitstechnologie maar, hoe raar het ook kan klinken, ook aan kleding en mode. Steeds meer Chinezen hebben veel geld en geven dat ook graag uit. Soms slaan producten heel verrassend aan. Zoals de Wase peren. Die zijn zeer gegeerd in China.” 

Introductie via overheid

Terwijl bij ons ondernemers eerder afkerig staan tegenover overheden, participeren die in China in belangrijke mate in het bedrijfsleven. “Als Waas ondernemer alleen zal je daar niet ver komen. Je hebt nood aan een introductie via een officieel kanaal, zoals het stadsbestuur van Sint-Niklaas en Interwaas. Dat is het niveau waarop ze in China de gesprekken willen voeren.”

Een aantal zaken zullen Wase ondernemers ongetwijfeld als muziek in de oren klinken. “In Suqian gaat het vooruit. Discussie over onteigeningen of procedures bij de Raad van State zijn er niet aan de orde. Zo zagen we toen we ter plaatse waren een maquette van een nieuw stadsdeel voor 500.000 inwoners dat zou worden bijgebouwd. Toen wij de realisatietermijn inschatten op dertig jaar, werd even geglimlacht. Over vijf jaar moest het er staan.”

 Duurzaamheid

Het beeld dat we hier hebben over de economie in China, is voor een groot deel gebaseerd op de situatie in grootsteden als Shangai en Peking. “In Suqian ligt dat helemaal anders. De regio bleef tot twintig jaar geleden heel achtergesteld. Sindsdien kent de regio een explosieve groei, maar zonder de fouten van het verleden te maken. Er wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en groene industrie. De industrieterreinen die je in Suqian te zien krijgt, zouden zich evengoed in Europa kunnen bevinden. De groene technologie die daar wordt toegepast, is alvast iets waarvan het Waasland iets kan opsteken.”

 Tussen Peking en Shanghai

Eerder door toeval ontstonden er interessante contacten tussen het Waasland en Suqian in China. Suqian ligt halfweg tussen Peking en Shanghai. De stad zelf heeft meer dan 100.000 inwoners. Het stedelijk gebied telt er vijf miljoen.

Een viertal jaar geleden passeerde een handelsmissie per toeval in Sint-Niklaas. Dat beviel de betrokkenen zo goed dat ze verder contacten zochten. In oktober 2008 trok een Wase delegatie naar Suqian. Die bestond uit directeur Casier van Interwaas, schepen Wouter Van Bellingen van Sint-Niklaas en Agnes De Kimpe van KaHo Sint-Lieven. Tijdens de Vredefeesten in 2009 brachten de Chinezen een tegenbezoek.

“Kort daarna kwam er een nieuwe uitnodiging om naar Suqian te komen”, vertelt Casier. “Maar daar gingen we nog niet op in. We willen eerst wat meer concrete voorstellen tot samenwerking kunnen formuleren. We zien mogelijkheden op drie vlakken: economisch, onderwijs en via netwerken en vriendschapsbanden.”

Voor een uitwisseling op onderwijsniveau waren er al contacten tussen KaHo Sint-Lieven en de universiteit van Suqian. “Die moeten ook nog verder worden uitgediept. Als tweede domein kan er ook sprake zijn van een culturele uitwisseling en een vriendschapsband. Maar dat alleen volstaat niet om de band verder aan te halen.”

Blijft het economische luik. “We vermoeden dat ook bij een aantal Wase bedrijven interesse bestaat om zaken te doen met China. Daarom organiseren we een informatieavond om daar een beter beeld van te krijgen”, zegt Bart Casier.

 

Polsen naar interesse

“Het partnerschap tussen Suqian en het Waasland moet inhoudelijk verder ingevuld worden”, merkt directeur Dirk Bulteel van de Wase afdeling van VOKA Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland op. “Een belangrijk element zijn de wederzijdse economische uitwisselingsmogelijkheden. In dat kader zijn we benieuwd of er vanuit de Wase bedrijfswereld interesse is om economische contacten aan te knopen met deze boomende Chinese regio. We polsen op het infomoment naar de mogelijke interesse in import of export, in joint-ventures, in kapitaalinbreng of andere economische kansen zowel in eigen regio door Chinese bedrijven als mogelijke deelname in Chinese projecten. Daarom heeft Voka – Antwerpen-Waasland alle Wase bedrijven hierop uitgenodigd.”

KODE, GVA