Tag: SPIRIT

Richt je eigen speelstraat in.

Oudere mensen blikken vaak eens nostalgisch terug naar de tijd toen ze nog zonder zorgen op straat konden spelen. Door het vele verkeer is dat vandaag niet meer mogelijk. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil de inwoners echter de mogelijkheid bieden om kinderen wel opnieuw even op straat te laten spelen. In de zomervakantie kunnen speelstraten georganiseerd worden. Dit is telkens mogelijk voor een periode van veertien dagen, tijdens weekends of op een vaste dag in de week.

66 procent

“Een speelstraat is een straat, of een deel ervan, dat voor een bepaalde periode verkeersvrij gemaakt wordt, zodat kinderen naar hartenlust hun straat als speelterrein kunnen gebruiken”, legt jeugdschepen Wouter Van Bellingen (Spirit) uit. “Er is wel een voorwaarde: 66 procent van de bewoners van de straat moet akkoord gaan.”

De jeugddienst stelt voor de speelstraten grote spelen ter beschikking, die gratis kunnen worden uitgeleend. Het gaat om mikado, domino, darts, het appelboomspel, jenga en een damspel. Er is ook een speelkoffer beschikbaar.

Geïnteresseerden kunnen een aanvraagformulier voor een speelstraat bij de jeugddienst verkrijgen. Als het verkeerstechnisch mogelijk is, moeten er meters en peters worden aangeduid, die de praktische zaken regelen en het aanspreekpunt zijn voor de buurt.

Een aanvraag indienen voor de maand juli kan tot 20 april, voor de maand augustus tot 1 mei. Wie nog meer informatie wil, kan op vrijdag 17 april om 19u terecht voor een infomoment op het stadhuis.

JoVe, GVA

Sportweek van start in Open Stadion Puyenbeke.

Jongeren krijgen volgende week de gelegenheid om zich op sportief vlak en onder begeleiding uit te leven op het voetbalveld.

Tijdens de week van 6 tot en met 10 april krijgen ze daar in het kader van Open Stadion de nodige ruimte voor. Zo willen de sportieve leiders meer volk naar de voetbalvelden lokken.

‘De formule was vorig jaar al heel goed geslaagd. Dus hebben we besloten een tweede editie te steunen’, zegt schepen Wouter Van Bellingen (Progressief Onafhankelijke).

De sportweek garandeert een gevarieerd aanbod aan sport-, spel- en cultuurgebonden activiteiten.

Ook van 1 tot 3 juli, 6 tot 10 juli, 17 tot 21 augustus en 24 tot 28 augustus zijn er een open sport- en spelkampen.

Baobab-wereldklas wil naar VTS-site.

Het Sint-Niklase stadsbestuur praat met Bevrijde Wereld en de Baobab-wereldklas over een plaats op de VTS-site. ‘We zitten nu te eng behuisd op de hoek Nieuwstraat’, zegt coördinator Bart Meylemans.

Bevrijde Wereld heeft in Sint-Niklaas een stevige thuisbasis. Sinds begin de jaren 1990 is op de hoek Nieuwstraat/Hoveniersstraat ook de Baobab-wereldklas (wat ‘broodboom’ betekent) ingericht. Leerlingen uit het basisonderwijs maken hier kennis met exotische culturen onder deskundige begeleiding.

‘Op onze huidige locatie hebben wij de voorbije jaren stelselmatig gebouwen aangekocht en gerenoveerd’, legt Meylemans uit. ‘Maar we kampen hier met een aantal problemen. Het onderhoud van deze oorspronkelijk afzonderlijke woningen, is te problematisch. Herinrichten heeft ook weinig zin. De isolatie is volstrekt onvoldoende zodat het in de diverse lokalen in de winter koud en in de zomer warm is. We hebben al gezocht op de privé-markt, maar daar is een nieuwe eigen locatie meestal veel te duur.’

Bovendien heeft de erg succesvolle Baobab-wereldklas extra ruimte nodig.

‘We zitten met een wachtlijst van een half jaar. We maken de jongste jaren dan ook geen promotie voor Baobab, want dan hebben we te weinig lokalen om al die scholen te ontvangen’, vertelt Meylemans.

‘Heel wat kinderen uit het Waasland maar ook uit het Gentse en Antwerpen bezoeken onze wereldklas. Als hier een groep van dertig leerlingen met begeleiders neerstrijkt, is het echt te klein aan het worden. Ieder jaar komen hier 1.700 bezoekers over de vloer.’

Bevrijde Wereld is vanuit Sint-Niklaas betrokken bij projecten in Mali, Gambia, Guinee-Bissau, Senegal, Burkina Faso, Bolivië, Filippijnen. Ter plekke heeft het regionale burelen maar alle contacten worden administratief vanuit Sint-Niklaas onderhouden. In totaal wordt met 25 lokale organisaties samengewerkt.

‘De administratie slorpt heel wat tijd en ruimte op. Bevrijde Wereld telt hier in Sint-Niklaas veertien professionele medewerkers die over weinig ruimte beschikken om die job uit te oefenen. Vaak zijn bij onze werking ook vrijwilligers betrokken’, zegt Bart Meylemans.

‘Twee weken geleden hebben we een brief geschreven aan het Sint-Niklase schepencollege. Vandaar ook het overleg met de schepen Wouter Van Bellingen (Progressief Onafhankelijke). We vernamen dat de VTS-site door het stadsbestuur is aangekocht. De site situeert zich dichtbij de scholen, zal ook een kinderopvang onderdak bieden, woongelegenheden tellen en dat middenin de stadskern. Dat maakt de locatie perfect voor Bevrijde Wereld en Baobab-wereldklas. Wij kunnen uiteraard onze huidige gebouwen in een deal opnemen. Op de hoek Nieuwstraat/Hoveniersstraat sluiten ze mooi bij elkaar aan. Een koper kan hier appartementen neerpoten. Onze buur in de Nieuwstraat zou ook geïnteresseerd zijn en dat maakt de locatie nog aantrekkelijker. Hoe wij precies in de VTS-site passen, moeten we nog bekijken.’

SL, Nieuwsblad