Archief

Posts Tagged ‘SOS 2012’

Stad krijgt vier fietsstraten.

Vier centrumstraten Stad krijgt vier fietsstratenHLN131102in Sint-Niklaas hebben het statuut van ‘fietsstraat’ gekregen. Auto’s zijn er nog wel welkom, maar ze moeten zich helemaal schikken naar de fietsers. Een fietser voorbijsteken is bijvoorbeeld verboden. En dat blijkt toch een hele verandering voor vele bestuurders. Intussen wil Wouter Van Bellingen (SOS 2012) nog verder gaan, met ‘schoolstraten’ waar het autoverkeer twee keer per dag wordt geweerd om chaos aan de schoolpoorten te vermijden.

Het wordt wennen voor veel autobestuurders maandag, als na de herfstvakantie weer duizenden scholieren met de fiets naar school trekken. In vier centrumstraten worden de fietsers immers baas. Het gaat om de Kalkstraat, de Walburgstraat en de Grote en de Kleine Peperstraat. In die vier eenrichtingsstraten is de fiets sinds donderdag heer en meester. De nieuwe verkeersborden zijn geplaatst, net als rode coatings met een pictogram van een fietser op het wegdek.

Folders

De stad verspreidde ook 10.000 folders bij de scholen om iedereen te informeren. En dat zal nodig zijn. Auto’s mogen fietsers er immers niet meer voorbijsteken. Fietsers mogen er ook de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. En als er geen fietsers op de weg zijn, geldt er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur voor het autoverkeer. De voorbije dagen bleek al dat nog heel wat autobestuurders enige verkeersopvoeding rond het begrip ‘fietsstraten’ kunnen gebruiken. Velen haalden fietsers tóch nog in en duwden onbewust óf ongegeneerd nog eens goed op het gaspedaal. “Het is iets nieuws en dat vereist een mentaliteitsverandering. Er zal volgende week extra politietoezicht zijn op straat”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). Enkele autobestuurders hadden de nieuwe verkeerssituatie nog niet eens opgemerkt. “Wat is dit? Een fietsstraat? Dat ken ik niet”, klonk het bij een chauffeur. “En ik mag fietsers niet voorbijsteken? Maar dat lukt hier toch wel? Ah, ik riskeer zelfs een boete. Dan doe ik dat best niet meer.” En meteen worden zelfs ideeën gelanceerd om nog een stap verder te gaan. Gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen (SOS) stelt voor om ook ‘schoolstraten’ in te richten, een idee dat uit Italië komt overgewaaid. “Een schoolstraat kan een oplossing bieden voor de dagelijkse chaos aan de schoolpoorten. In een schoolstraat wordt het autoverkeer twee keer per dag, ’s ochtends en ’s avonds, telkens een halfuur geweerd uit de straat. Gevolg: een veiliger situatie, meer plaats voor zwakke weggebruikers en het einde van de verkeerschaos.” Schepen Hanssens is het idee genegen. “We hebben al járen een schoolstraat in de Kroonmolenstraat aan de Broederschool. Op sommige plaatsen werkt dat, op andere niet. Je riskeert soms de chaos aan de schoolpoort te verplaatsen naar verderop. We zijn bezig met een groot plan, waarbij we alle schoolomgevingen onder de loep nemen. We bekijken of het elders ook kan.”

JVG, HLN

Na de fietsstraat, tijd voor de SCHOOLSTRAAT!

nieuws-schoolstraat-tervuren-afbeelding_tcm5-90732Het nieuwe schooljaar is nu meer dan een maand bezig. En dagelijks zien we terug de dagelijkse chaos aan de schoolpoort.  Druk autoverkeer in de ochtend- of avondspits in combinatie met dubbel geparkeerde wagens ‘om even snel de kleine af te zetten’ en met daartussen slalommende fietsers.  Met als gevolg een (subjectief) gevoel van onveiligheid.  Bovendien leidt dit volgens het rapport “Gezinnen onderweg” van de Nederlandse onderzoeksinstelling SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) ook tot stress binnen gezinnen.

Kus & rijzones, de oplossing?

Je kunt je afvragen of kus & rijstroken wel zo efficiënt zijn als specifieke infrastructuur,  voor die 2 keer een half uur per dag dat die benut worden.  Ook de K&R-strook combineren met andere gebruikers (zoals de (school)bus) is ook niet altijd even eenvoudig.  Het grootste knelpunt is dat een K&R-strook aanzet tot foutief gebruik, want welke ouder vergezelt zijn kind nooit naar binnen?  Zeker bij het ophalen is het soms onmogelijk in te schatten of de kleine al klaar staat en wordt het systeem ontregeld met chaos en stress tot gevolg.

http://webshop.bivv.be/frontend/files/products/pdf/e1de85b7be11b4656e90d03dca298344/kiss-en-ride-school.schoolstraat3pdf

Meer dan bewegen alleen.

Wandelen of fietsen naar school, al dan niet begeleid door de ouders, heeft enorm veel voordelen. Zwaarlijvigheid komt steeds vaker voor en het beste medicijn is nog altijd beweging. Een recente studie toont ook aan dat een actieve verplaatsing naar school goed is voor de concentratiehttp://sciencenordic.com/children-who-walk-school-concentrate-better

Daarnaast is het traject tussen thuis en de (basis)school perfect om de kinderen voor te bereiden, later zelfstandig naar school te gaan.  Op de achterbank verwerven de kinderen geen enkele verkeersvaardigheid en zijn de gestresseerde mama of papa aan het stuur vaak de oorzaak van het onveiligheidsgevoel bij de kinderen die wel fietsen of lopen.  Om die actieve verplaatsingen aan te moedigen is een kwalitatieve en veilige openbare ruimte rondom de school dus aangewezen. Dat houdt een keuze in voor een autoluwe schoolomgeving en dus niet om nog meer parkeerplaatsen aan te leggen.

Een betere oplossing, de schoolstraat.

Sinds november 2012 heeft de stad Gent 2 schoolstraten in 2 schoolomgevingen waar twee keer per dag elk autoverkeer in de straat geweerd wordt.  Het concept “schoolstraten” komt overwaaien vanuit de Italiaanse stad Bolzano, waar deze stad al sedert 1989 met succes het systeem toepast.  Bedoeling is om de verkeerschaos in de schoolomgeving bij het begin en het einde van een schooldag te beperken gedurende een half uur.  Daarom worden de schoolstraten 2 keer per dag afgesloten voor ingaand gemotoriseerd verkeer, waarbij enkel buurtbewoners net als bij ‘speelstraten’ toegang krijgen tot hun straat. Concreet betekent dit dat gemachtigde opzichters of de politie aan de ingang van de straat een verplaatsbaar bord zetten.

Schoolstraat 2 Einde aan de verkeerschaos

Dikwijls geven ouders de verkeerschaos als argument om hun kroost niet te voet of met de fiets naar school te laten gaan. Een schoolstraat heeft heel wat voordelen:

  • veiliger voor voetgangers en fietsers,
  • meer plaats voor voetgangers en fietsers,
  • de straat is beter bereikbaar voor hulpdiensten,
  • verhoogd wooncomfort voor buurtbewoners,
  • kinderen en begeleidende ouders hebben meer beweging,
  • minder fijn stof, uitlaatgassen in de buurt van de school dus gezonder.

Ouders die toch met de auto komen, parkeren zich reglementair in de buurt (de eerste 15 minuten zijn gratis aan de parkeerautomaat in Sint-Niklaas) en komen ze het laatste stukje te voet.  Belangrijk dat een schoolstraat wordt uitgetest in overleg met de scholen wordt uitgetest en dat vooraf de ruimere omgeving van de school wordt gescreend. Het is immers niet de bedoeling om het chaosprobleem te verschuiven naar andere straten, even verderop.  En net als bij de speelstaten kunnen enkel buurtbewoners aan hun huis.

Positieve reacties

79,7% van 444 ingevulde enquêtes in Gent vond dat de ‘schoolstraat’ een goede maatregel was, 9,9% oordeelde van niet. Opmerkelijk is dat alle buurtbewoners de schoolstraat een goede maatregel vonden, slechts 1 van de 21 buren hadden geen mening.  Nog uit de bevraging bleek dat 10% van de leerlingen met het openbaar vervoer naar de scholen kwam, 22% met de fiets, 20% te voet en bijna de helft met de auto. Het invoeren van de’ schoolstraat’ overtuigde al 7% van de ouders om niet meer met de wagen naar school te komen. 14% van de ouders en leerlingen overwoog om bij mooi weer met de fiets te komen of te voet.  1 op de 10  ouders vond het geen goed initiatief omdat ze wat verder moesten stappen of omdat ze parkeerproblemen ondervonden in de omliggende straten.  Belangrijk is dat het stadsbestuur Sint-Niklaas bij het toewijzen van schoolstraten hier rekening mee houdt.

Schoolstraten kunnen zorgen voor meer duurzame verplaatsingen.

In overleg met de scholen zijn er verschillende potentiële schoolomgevingen mogelijk. Hier denken we in de eerste plaats aan de schoolomgevingen  van basisscholen “SKJS” &” Heilige Familie” ( Collegestraat – R. Van Britsomstraat), de Basisschool “Berkenboom, Heistraat” (Tortelduifstraat), de Basisschool “de Watertoren” ( Watertorenstraat), de basisschool “de Droomballon” in Nieuwkerken… Uiteraard moeten eerst verkennende gesprekken gestart worden met potentiele en/of geïnteresseerde scholen.  Daarnaast moet er eerst een inschatting worden gemaakt van de impact van “de schoolstraat” op de mobiliteit in de buurt.  En tenslotte moeten de scholen tijd hebben om zich te organiseren, want het zijn zij die het project dragen.

Hiermee wil SOS 2012:

* de verkeerschaos bij de start en einde van schooldag verminderen zodat ouders en kinderen meer kiezen voor de fiets en te voet,

*chaos als argument om niet met de fiets of te voet te komen, ontkrachten

*veiligheid laten primeren en ergernissen bannen;

* een aangenamere sfeer aan de schoolpoorten creëren en het contact tussen de ouders en het schoolpersoneel bevorderen.

In combinatie met andere maatregelen zoals een schoolvervoerplan, een fiets- en voetpool, schoolroutekaarten e.d. kunnen schoolstraten zorgen voor een veiligere schoolomgeving.

_schoolstraat01

Privatiseren is beleidsmatig paniekvoetbal en een vorm van barslecht bestuur.

Op 13 september vond er op vraag van de oppositie een bijkomende gemeenteraad plaats over de uitslag van de gemeentelijke volksraadpleging van 1 september 2013. En de beslissing van college van burgemeester en schepenen om de resultaten van een geldige volksraadpleging te negeren.

Interpellatie  gemeenteraad 13 september 2013.

De laatste dagen is er gegoocheld met cijfers van de opkomst van de volksraadpleging. De kern van de zaak is dat ongeveer 8.800 vonden dat de reinigingsdienst niet moest geprivatiseerd worden.          Dit toont aan dat het debat op zijn minst moet heropend worden. SOS 2012 is in principe niet tegen uitbesteding, maar die moet wel beoordeeld worden op 4 punten: nl. kostprijs, tijd, kwaliteit en doelstellingen en vooral eerst een kerntakendebat.

Tot vandaag is het kerntakevolksraadplegingndebat nog niet gevoerd in de gemeenteraad en daarom is het voor ons totaal onmogelijk om te beslissen ofdat de reinigingsdienst of een andere dienst moet uitbesteed worden ofwel naar de intercommunales, ofwel naar de  sociale economie ofwel naar de privé.  De manier waarop dit schepencollege omgaat met zijn personeel en bevolking getuigd van een onwaarschijnlijke arrogantie.

Dat jullie geen rekening houden met de mening van de gemeenteraad dat wisten we al, maar spuwen in het aangezicht van bijna 1000 mensen is een andere zaak.  Zo was ik afgelopen maandag samen met een aantal mensen van de administratie op een seminarie rond strategisch bezuinigen. En daar werd Sint-Niklaas aangehaald als slechte voorbeeld. .  Twee weken geleden zei ik nog in deze gemeenteraad dat de voorbereiding inclusief de datum van de volksraadpleging een gemiste kans was voor de lokale democratie. Vandaag kan ik alleen maar vaststellen dat de volksraadpleging een schande is voor Sint-Niklaas. En zo werd een hoogdag van de democratie, een nachtmerrie voor de burger.

Volgens het stadsbestuur is de privatisering van de reinigingsdienst een noodzakelijke besparingsmaatregel waarvoor geen alternatief bestaat. Dat er geen alternatief bestaat, is politieke nonsens. Mits wat politieke wil en moed is er altijd een alternatief te bedenken. Bijvoorbeeld besparen op feestelijkheden en kermissen, Een beetje vuurwerk minder, privé-organisatoren laten betalen voor de vuilnisophaling na activiteiten, een efficiënter parkeerbeleid…

En als je wil blijven vasthouden aan het idee dat er geen alternatief is, stap dan uit de politiek. Want de onmogelijkheid van een alternatief wijst op de overbodigheid van de politiek: als er geen beleidskeuzes meer dienen gemaakt te worden dan dient politiek tot niets.  En kunnen ambtenaren de stad runnen.

Er van uitgaande dat er dus altijd een alternatief is, dient de vraag gesteld te worden of privatisering een goede besparingsmaatregel is. Het antwoord hierop luidt: nee. Voor alle betrokkenen in kwestie – de burgers, de werknemers, de overheid en de democrativolksraadpleging5sche politiek in het algemeen – is in dit geval  privatisering geen goede maatregel:

Voor de burgers: privatisering leidt doorgaans tot slechtere dienstverlening naar de burger toe. Er is een vermindering van de kwaliteit van de dienstverlening en doorgaans wordt die dienstverlening ook op termijn duurder voor de burger. Dit vanwege het feit dat privatisering vaak leidt tot het vestigen van een reëel monopolie of oligopolie met de ‘vrije markt’ als ideologisch schaamlapje

Voor de werknemers: werknemers in geprivatiseerde diensten moeten zich doorgaans meer flexibel opstellen. Dit betekent: meer werkdruk, slechtere werkcondities en minder tewerkstelling. In ieder geval vervalt de rol van overheid als schepper van duurzame en sociale jobs wanneer publieke diensten geprivatiseerd worden. Met andere woorden: werknemers zijn slechter af.

Voor de overheid: privatisering kan op kortere termijn de balans in evenwicht brengen maar op langere termijn kost het doorgaans meer aan de overheid. De slechtere dienstverlening en de slechtere condities van werknemers (met bijhorende werkloosheid) dient immers opgevangen te worden door de overheid. Daarmee samenhangend: in belangrijke mate dient privatisering gezien te worden als de oorzaak van de crisis waarin we nu verzeild zijn geraakt. Het is nogal vreemd om dan de oorzaak als oplossing te zien. Ik hoef het verhaal over de riolen van Sint-Niklaas denk ik niet opnieuw te vertellen.

Voor de democratie: privatisering is een aanslag op de democratie. Wat publiek goed is, wordt verkwanseld aan een netwerk van privé-actoren waardoor de democratische controle en algemene transparantie van de dienstverlening er drastisch op achteruitgaat. De politiek verbergt zich achter de privé en de privé achter de politiek en de burger die voelt zich van iedere macht verstoken.

Deze zaken zijn niet uitgevonden. Lees de studies over wat de politiek van privatiseringen ons tot hiertoe heeft opgebracht. Privatisering werk niet! Zo eenvoudig is het! Het is beleidsmatig paniekvoetbal en om hoger vermelde redenen een vorm van barslecht bestuur.

Maar bovenal kan men zich de vraag stellen waarom sociaal-democraten, socialisten en groenen een dergelijke privatiseringspolitiek door dik en dun willen verdedigenvolksraadpleging3. Er is immers niets sociaals en niets democratisch aan een politiek van privatisering en het negeren van een volksraadpleging. Het druist in tegen de fundamentele beginselen van de sociaal-democratie  en de groene beweging en betekent een complete afbreuk van wat de sociale democratie en de groene beweging doorheen de twintigste eeuw wist te realiseren. Het siert de vakbonden dan ook dat ze in dit dossier – dat als een symbooldossier moet beschouwd worden: het gaat om méér dan die reinigingsdienst – aan de alarmbel hebben getrokken. Het siert ook de burgers van Sint-Niklaas dat ze de moed hebben gehad om dit broodnodig debat te voeren en op de agenda te plaatsen. Maar het betekent een absolute schandvlek op het al reeds bevuilde blazoen van partijen als sp.a en groen die – God moge weten waarom – weigeren de kant van de vakbeweging en de progressieve burgers te kiezen. Zeker nu, middels het referendum, deze kans om aansluiting te vinden bij de natuurlijke bondgenoten, hen op een presenteerblaadje wordt aangeboden.

“Wil het college vijf jaar oorlog?”

De oppositiepartijen verzetten zich fel tegen de beslissing van de meerderheid om de uitslag van het referendum

Cartoon uit de Standaard.

Cartoon uit de Standaard.

naast zich neer te leggen. Ze willen een extra gemeenteraadszitting bijeenroepen. De vakbonden reageren kalm en beginnen pas vandaag opnieuw te overleggen over eventuele acties.

Iets meer dan 10.500 kiesgerechtigde Sint-Niklazenaren brachten zondag hun stem uit, omgerekend een opkomst van 17 procent. De ruime meerderheid stemde tegen de reorganisatie van de stedelijke reinigingsdienst. Dat meer dan 80 procent van d

e Sint-Niklazenaren niet is gaan stemmen, was voor het stadsbestuur een signaal om de besparingsplannen niet te hertekenen.

De oppositie reageerde van meet af aan furieus en dringt nu aan op een bijkomende gemeenteraadszitting met slechts een punt op de agenda: het besparingsbeleid.

“Het getuigt van een verregaande arrogantie van N-VA om uit de opkomstcijfers te besluiten dat de 85 procent thuisblijvers vertrouwen heeft in het besparingsbeleid van de stad. Uit moedeloosheid, onverschilligheid of onmogelijkheid om te gaan stemmen, kan je geen steun aan het beleid afleiden”, zegt CD&Vvoorzitter Johan Uytdenhouwen.

 Kloof tussen woord en daad

“Dit bestuur heeft de mond vol van participatie en inspraak, maar vandaag is pijnlijk duidelijk dat er een enorme kloof bestaat tussen woord en daad”, vindt ook Lieve Van Daele. “Tot voor kort had Sint- Niklaas een goede traditie van sociaal overleg gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Dat vertrouwen is nu zwaar geschonden.”

Buitenspel

Open Vld-fractievoorzitter Ine Somers vindt dat het stadsbestuur eerst in dialoog had moeten gaan met de verschillende actoren alvorens zijn beslissing kenbaar te maken. “Het stadsbestuur deed niet eens de moeite daarover in het schepencollege te debatteren en zette op deze manier ook de gemeenteraad buitenspel.

Nog erger was de schok voor het personeel van de reinigingsdienst en de vakbonden, die botweg met deze beslissing werden geconfronteerd op een persconferentie. We vrezen dat door de houding van dit stadsbestuur  Sint-niklaas  nog meer referenda boven het hoofd hangen.”

SOS-2012 spreekt zelfs van een oorlogsverklaring. “Mijn eerste reactie was opluchting, over de grote opkomst, maar dat sloeg al snel om in verontwaardiging”, sneert Wouter Van Bellingen. “Het bestuur heeft de mensen in het gezicht gespuwd. De democratie van de stad staat op het spel. De meerderheid is blijkbaar uit op vijf jaar oorlog.”

Ook Frans Wymeersch van Vlaams Belang ondertekende de aanvraag voor een extra gemeenteraad. “Ik kan nog altijd niet geloven hoe schepen Christel Geerts draaide als de wind.

In De zevende dag (op Eén, red.) beweerde ze dat het stadsbestuur rekening zou houden met de uitslag. Vijf uur later bewees ze het tegendeel. Dit hypothekeert het sociaal overleg.”

De vakbonden zijn blij met de steun van de oppositie. “Dit is gerechtigheid”, vindt Diane Van Cauter van ACV. “Vanaf vandaag gaan we ons opnieuw beraden over mogelijke acties.”

Concentra, SOPY

Toekomst voor de kerken in Sint-Niklaas: 5 na 12. Tijd voor een gemeentelijke werkgroep.

30 augustus 2013 2 reacties

Onze-Lieve-Vrouwekerk_Sint-Niklaas buiten  Interpellatie gemeenteraad 30 augustus 2013

Begin juni stelde het centraal kerkbestuur zijn dekenaal beleidsplan en de toekomst van de kerk in Sint-Niklaas voor. Door het tekort aan pastoors en het teruglopende aantal gelovigen zal het aantal parochies in Sint-Niklaas teruggeschroefd wordt van twaalf naar twee: ‘Sint-Niklaas-West’ (Belsele en Sinaai) en ‘Oude stad en Nieuwkerken’. Hierdoor gaan naast de Heilig Hart, beter bekend als de Paterskerk, reeds door mij aangebracht in de gemeenteraad van april ’13 nog vier andere kerken dicht, nl. Sint-Jan De Doper, Don Bosco, Heilige Familie en Christus-Koning. En dit nadat in 2006 reeds twee kerken hun deuren in Sint-Niklaas sloten. Dit betekent dat op korte termijn, maar liefst vijf kerken een andere bestemming krijgen:  Sint-Jan De Doper (juni 2013) en Heilig Hart, Don Bosco, Christus-Koning en Heilige Familie (juni 2014).
St Jan De Doper
Onze parochiekerken zijn belangrijk voor onze stad en zijn deelgemeenten. Omdat zij beeldbepalend zijn en meestal historische gebouwen in het centrum van een dorp of wijk, m.a.w. het zijn eigenlijk onze stenen geschiedenisboeken. Sommigen zijn eigendom van de stad, anderen dan weer niet. Daarnaast zijn ze niet enkel ruimtelijk of emotioneel, maar ook financieel belangrijk voor de stad omdat volgens het Eredienstendecreet het stadsbestuur verplicht is eventuele tekorten van de kerkfabrieken aan te vullen en een bijdrage te leveren voor de investeringen in de parochiekerken.

Terwijl de Vlaamse bisschoppen in 2012 reeds een richtlijn schreven over het gebruik van parochiekerken en ook de parochies hun plan hebben voorgesteld, heeft het stadsbestuur momenteel nog geen visie over de toekomst van onze kerken. Wel bestaat er eerste aanzet tot masterplan opgemaakt door de hogeschool voor Wetenschap en Kunst, dep. Arch. Sint-Lucas over het toekomstig gebruik van de 12 parochiekerken in Sint-Niklaas waarvan de gemeenteraad echter nooit kennis heeft van genomen. Dit gebrek aan visie kan het stadsbestuur in de toekomst wel eens  letterlijk en figuurlijk ‘duur’ komen te staan. De VlaamsOnze-Lieve-Vrouwekerk_Sint-Niklaase Regering zinnens is immers van plan om de premies voor niet-beschermde kerken in de toekomst alleen toe te kennen als er een toekomstvisie is.

Ook al is het niet vanzelfsprekend dat het stadsbestuur meepraat over de toekomst van de parochiekerken omdat de beslissing echter bij het bisdom ligt.  Is het wel belangrijk dat er een toekomstvisie op de parochiekerken in dialoog tussen de parochiebesturen, het bisdom en het stadsbestuur tot stand komt.  Een sterke betrokkenheid van alle betrokkenen is hierbij een voorwaarde om een draagvlak te creëren voor ofwel de valorisatie van het kerkgebouw, ofwel het medegebruik of gedeeltelijke of volledige herbestemming van een kerkgebouw. Door de wijziging in het eredienstendecreet kan de gemeenteraad immers voortaan nu ook voorwaarden koppelen aan de goedkeuring van de begroting, terwijl die vroeger alleen goed- of afKKKgekeurd kon worden. Daarnaast bezit het stadsbestuur heel wat kennis over beheer en gebruik van gebouwen, openbare besteding en allerlei zaken waar het de kerkbesturen mee kan ondersteunen.

Zou ik graag het volgende weten:
*Is er reeds een dialoog opgestart met de parochies en/of het centraal kerkbestuur met de (her)bestemming van de kerken? Is er een stappenplan uitgewerkt?
*Wat gebeurd er met de kerken die eigendom zijn van het stadsbestuur?  Wat gebeurd er met de kerken die eigendom zijn van de parochies? Als het stadsbestuur deze overneemt of herbestemt, moet ze hiervoor betalen? Wat gebeurd met de kerken die verkocht wordt? Gaat de opbrengst naar het stadsbestuur, de parochies of komt er een gebouwenfonds?
* Zijn er al gesprekken geweest met andere erediensten? Evangelische Kerk, Orthodoxe Kerk…Heilig hart Kerk
* Binnenkort  gaan reeds de eerste kerken dicht. Zijn hier al reeds  gesprekken geweest over de (her)bestemming?  Al hoelang wist het stadsbestuur hiervan? is hiervoor ook een studie besteld?

Kortom nog (te)veel vragen.  Daarom stellen we voor dat er dringend een werkgroep opgestart wordt met daarin alle betrokkenen.  De gemeentelijke begeleidingscommissie bewijst dat een vertegenwoordiging van alle gemeentefracties een meerwaarde is om een een gezamenlijke toekomstvisie uit te werken.

De volksraadpleging, een gemiste kans.

Elk verhaal heeft verschillende kanten maar ook verschillende lagen. Ook de volksraadpleging over de ophaling van het huisvuil. Een volksraadpleging is een wettelijk, democratisch instrument dat volgens mij trouwens te weinig wordt gebruikt. En volgens het huidig politiek systeem te defensief.  Het kan ook anders en in dit geval beter. Gemeentebesturen kunnen dit instrument gebruiken om een draagvlak te vinden voor een beleidsbeslissing. Daarom zou een volksraadpleging over het autovrij maken van de Stationsstraat een goed item. De heraanleg heeft ong. 4 miljoen euro gekost en de meerderheid geraakt het niet over eens ofdat ze autovrij of niet autovrij moet zijn Dus ideaal onderwerp. Nu gaat het enkel over de kostprijs van de volksraadpleging die volgens sommigen 200.000 euro is maar de beslissingen van het schepencollege spreken enkel over 15.000 euro. En bij de begrotingswijziging is er 125.000 euro voorzien.  Maar eigenlijk moet een volksraadpleging een hoogdag zijn voor de democratie. Een project waar scholen aan de stemgerechtigen 16-jarigen lessen kunnen wijden aan democratie en burgerzin, waar ‘nieuwe Belgen’ door middenveldorganisaties leren wat onze democratie zo uniek maakt, waar het markt en dorpspleinen niet één forum, maar fora worden van dialoog ipv slogans. Maar daar is de datum van 1 september niet gekozen in functie van informatie en meningbepaling voor de burgers, maar is het onderdeel van een politiek steekspel.  Een gemiste kans en daarom ga ik 1 september stemmen in naam van en in hoop op een betere democratie met meer inspraak voor de bevolking.

Waarom ik JA gaan stemmen, -net als ik voor de ondergrondse parking  ook stemde. JA, ik wil dat Sint-Niklaas evolueert naar een moderne stad waarin een deskundige administratie zich toelegt op haar kerntaken. En ja, ik ben een voorstander van een kostenbesparende en klantgerichte fusie tussen de stad en het OCMW. En JA, ik wil ook sterke partnerschappen met stedelijke bedrijven, de sociale economie of het maatschappelijke werkveld om de efficiëntie in verschillende stadsopdrachten te kunnen verhogen maar bovenal de klantvriendelijkheid te bevorderen.  Ja  want zulke hervormingen kunnen de hefboom zijn om met eigen diensten maximaal in te zetten op propere straten en pleinen.  Maar daarvoor is er eerst een kerntakendebat nodig over de werking van de stad. Het kerntakendebat dat moet leiden tot objectieve metingen en gefundeerde beslissingen  zal pas afgerond zijn tegen december wanneer het meerjarenplan klaar is. En dan pas kan er gekeken worden welke diensten er  moeten gehervormd worden. Zo wordt er in het debat van de reinigingsdienst enkel gesproken over de ophaling van het huisvuil ( pmd, gft, restafval). Terwijl het moet gaan over de andere taken: Moet stedelijke reinigingsdienst de Grote Markt steeds opkuisen na privé-evenementen? Of is dit geen taak van de organisator die hiervoor een privé-firma moet aanspreken. Dat er nog geen ontslagen komen, is correct. Maar nog correcter is dat zo jaarlijks zo laaggeschoolde, maatschappelijk kwetsbare mensen via seizoensarbeid aan de slag kunnen bij de stad. Wat gaat er nu gebeuren die mensen zullen naar het OCMW gaan. Waardoor het OCMW meer middelen moet krijgen van de stad en dus de kost toch bij de stad blijft.  De volksraadpleging, een gemiste kans.  En zo wordt een hoogdag van de democratie, een nachtmerrie voor de burger. Een gemiste kans.

SOS 2012 wil gratis ophaling grofvuil

De partij SOS 2012 wil dat de ophaling en inzameling van grofvuil in Sint-Niklaas gratis blijft tot er meer duidelijkheid is over de wettigheid van de nieuwe belasting op grofvuil. Aan gouverneur Jan Briers van Oost-Vlaanderen heeft SOS 2012 gevraagd om dat bij hoogdringendheid te onderzoeken. «Al tien dagen is er onduidelijkheid over de belasting. De Sint-Niklase bevolking verdient geen halfslachtige oplossing zoals het bijhouden van kasticketjes.Ook de smoes dat een bijkomende gemeenteraad niet mogelijk is, is onaanvaardbaar. Op 3 juli was het immers perfect mogelijk geweest. Een korte belronde had dat meteen duidelijk gemaakt», stelt Wouter Van Bellingen. SOS 2012 vraagt volgende week alvast een extra gemeenteraadscommissie zonder zitpenningen om de extra gemeenteraad voor te bereiden.

JVS, De Persgroep Publishing

%d bloggers liken dit: