Tag: siquan

Chinese stad in de ban van ballons.

Het bestuur van de Chinese stad Suqian is in de wolken over de Sint-Niklase ballontraditie en droomt al van een eigen luchtballon. En de Waaslandhaven zou voor de Chinezen wel eens de ideale poort naar Europa kunnen worden. Dat bleek bij het bezoek van een Sint-Niklase delegatie aan Suqian.

Sint-Niklaas

Het was in de zomer van 2006 dat een delegatie uit het Chinese Suqian tijdens een bezoek aan Vlaanderen ook Sint-Niklaas aandeed. Meteen rijpte in de schoot van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (ICW) het idee voor een tegenbezoek. Vorige week waren directeur Bart Casier, schepen Wouter Van Bellingen en Anja De Kimpe van Kaho Sint-Lieven te gast in de welvarende Chinese stad. En het bleek een bijzonder vruchtbaar bezoek.

Ideale ligging

«Het Waasland heeft een ideale ligging, vlakbij de haven. Ideaal voor het vestigen van een hoofdkwartier of een distributiecentrum, om van daaruit heel Europa te kunnen bereiken. We hebben de plannen voor de Waaslandhaven getoond en brachten bezoeken aan verscheidene bedrijven. Een bedrijf dat sake wil exporteren en een glasbedrijf hadden duidelijk interesse. Maar ook in omgekeerde richting zijn contacten gelegd: dat kan het gemakkelijker maken voor onze minder grote bedrijven om iets op de Chinese markt te beginnen», stelt Bart Casier tevreden.

Opvallend was de grote belangstelling van Suqian voor Sint-Niklaas. «De burgemeester kon nog perfect vertellen hoe de Grote Markt eruit zag. Voor de foto’s die we toonden van de Vredefeesten, met ballons op de markt, was er veel bijval. Zij kennen dat fenomeen niet en waren erg nieuwsgierig. We denken er dan ook aan om een tegenbezoek te organiseren tijdens de Vredefeesten, zodat ze de ballons ter plaatse kunnen bewonderen», verklapt Casier.

Terwijl de Chinezen dromen van een eigen stadsballon, kwam de Sint-Niklase degelatie terug naar huis met een ander beeld van China. «De streek die wij bezochten, is een economisch sterke regio. Wat ook opviel was het goed uitgebouwde wegennet. Met overal flitspalen.»

De Chinezen kunnen ook iets van het Waasland opsteken. Zo is er interesse voor de verbetering van de plaatselijke veestapel door de introductie van het wit-blauw rund, waar Kaho Sint-Lieven mee werkt. Er wordt ook aan uitwisseling van docenten en studenten gedacht.

GVB, HLN

Steeds meer Chinezen hebben veel geld en geven dat graag uit.

Het Waasland wil de banden met de Chinese stad Suqian aanhalen. Vandaag vindt een infomoment plaats voor geïnteresseerde bedrijven. Bart Casier van intercommunale Interwaas licht de mogelijkheden van de samenwerking met China toe.

De Chinezen zelf hebben onder meer interesse voor de Waaslandhaven als distributiecentrum. Ze willen ook hoogtechnologische bedrijven als Newtec in Sint-Niklaas en Verhaert in Kruibeke beter leren kennen.

De vraag die zich opdringt: hoe reëel is de kans dat een Wase onderneming kan concurreren met Chinese bedrijven? “Het heeft geen zin om hetzelfde te doen als de Chinezen zelf, zeker als het gaat over massaproductie. Alleen hooggespecialiseerde niches maken een kans. Ik denk daarbij aan spitstechnologie maar, hoe raar het ook kan klinken, ook aan kleding en mode. Steeds meer Chinezen hebben veel geld en geven dat ook graag uit. Soms slaan producten heel verrassend aan. Zoals de Wase peren. Die zijn zeer gegeerd in China.” 

Introductie via overheid

Terwijl bij ons ondernemers eerder afkerig staan tegenover overheden, participeren die in China in belangrijke mate in het bedrijfsleven. “Als Waas ondernemer alleen zal je daar niet ver komen. Je hebt nood aan een introductie via een officieel kanaal, zoals het stadsbestuur van Sint-Niklaas en Interwaas. Dat is het niveau waarop ze in China de gesprekken willen voeren.”

Een aantal zaken zullen Wase ondernemers ongetwijfeld als muziek in de oren klinken. “In Suqian gaat het vooruit. Discussie over onteigeningen of procedures bij de Raad van State zijn er niet aan de orde. Zo zagen we toen we ter plaatse waren een maquette van een nieuw stadsdeel voor 500.000 inwoners dat zou worden bijgebouwd. Toen wij de realisatietermijn inschatten op dertig jaar, werd even geglimlacht. Over vijf jaar moest het er staan.”

 Duurzaamheid

Het beeld dat we hier hebben over de economie in China, is voor een groot deel gebaseerd op de situatie in grootsteden als Shangai en Peking. “In Suqian ligt dat helemaal anders. De regio bleef tot twintig jaar geleden heel achtergesteld. Sindsdien kent de regio een explosieve groei, maar zonder de fouten van het verleden te maken. Er wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en groene industrie. De industrieterreinen die je in Suqian te zien krijgt, zouden zich evengoed in Europa kunnen bevinden. De groene technologie die daar wordt toegepast, is alvast iets waarvan het Waasland iets kan opsteken.”

 Tussen Peking en Shanghai

Eerder door toeval ontstonden er interessante contacten tussen het Waasland en Suqian in China. Suqian ligt halfweg tussen Peking en Shanghai. De stad zelf heeft meer dan 100.000 inwoners. Het stedelijk gebied telt er vijf miljoen.

Een viertal jaar geleden passeerde een handelsmissie per toeval in Sint-Niklaas. Dat beviel de betrokkenen zo goed dat ze verder contacten zochten. In oktober 2008 trok een Wase delegatie naar Suqian. Die bestond uit directeur Casier van Interwaas, schepen Wouter Van Bellingen van Sint-Niklaas en Agnes De Kimpe van KaHo Sint-Lieven. Tijdens de Vredefeesten in 2009 brachten de Chinezen een tegenbezoek.

“Kort daarna kwam er een nieuwe uitnodiging om naar Suqian te komen”, vertelt Casier. “Maar daar gingen we nog niet op in. We willen eerst wat meer concrete voorstellen tot samenwerking kunnen formuleren. We zien mogelijkheden op drie vlakken: economisch, onderwijs en via netwerken en vriendschapsbanden.”

Voor een uitwisseling op onderwijsniveau waren er al contacten tussen KaHo Sint-Lieven en de universiteit van Suqian. “Die moeten ook nog verder worden uitgediept. Als tweede domein kan er ook sprake zijn van een culturele uitwisseling en een vriendschapsband. Maar dat alleen volstaat niet om de band verder aan te halen.”

Blijft het economische luik. “We vermoeden dat ook bij een aantal Wase bedrijven interesse bestaat om zaken te doen met China. Daarom organiseren we een informatieavond om daar een beter beeld van te krijgen”, zegt Bart Casier.

 

Polsen naar interesse

“Het partnerschap tussen Suqian en het Waasland moet inhoudelijk verder ingevuld worden”, merkt directeur Dirk Bulteel van de Wase afdeling van VOKA Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland op. “Een belangrijk element zijn de wederzijdse economische uitwisselingsmogelijkheden. In dat kader zijn we benieuwd of er vanuit de Wase bedrijfswereld interesse is om economische contacten aan te knopen met deze boomende Chinese regio. We polsen op het infomoment naar de mogelijke interesse in import of export, in joint-ventures, in kapitaalinbreng of andere economische kansen zowel in eigen regio door Chinese bedrijven als mogelijke deelname in Chinese projecten. Daarom heeft Voka – Antwerpen-Waasland alle Wase bedrijven hierop uitgenodigd.”

KODE, GVA

 

Luchtdoop voor Chinese delegatie.

Vrede en vriendschap. Een delegatie uit het Chinese Suqian komt de ballonstad verkennen.

De Chinezen komen op tegenbezoek nadat een Wase delegatie van Interwaas en Kaho Sint-Lieven in oktober van vorig jaar richting Suqian trok. Het gezelschap arriveerde donderdag. Vrijdagvoormiddag stond een bezoek aan de Waaslandhaven op het programma. In de namiddag waren hightechbedrijven Verhaert in Kruibeke en Newtec en Kaho Sint-Lieven in Sint-Niklaas aan de beurt. Een delegatie van Interwaas en Voka Kamer van Koophandel ging mee op stap. Vandaag, zaterdag, krijgen de Chinezen hun luchtdoop per ballon op de Grote Markt tijdens de Vredefeesten.

“Echt zaken doen, is er voorlopig nog niet bij”, vertelt schepen van Internationale Betrekkingen Wouter Van Bellingen (SOS 2012 “Het komt er nu nog vooral op aan elkaar te leren kennen. Pas dan kan je over zaken beginnen praten. De toekomst van de wereld ligt in China. Een halve eeuw geleden had je de Europese verzusteringsgedachte. Als stad knoopten we ook al banden aan met Tambacunda in het Afrikaanse Senegal. Banden met China zie ik als de logische volgende stap.”

Verkeerd beeld

Qiang Zhao van het de stedelijke dienst Buitenlandse zaken van Suqian zit op dezelfde golflengte. “De wereld is een dorp geworden. Vrede en vriendschap, het onderwerp van de Vredefeesten, vinden wij ook belangrijk. Het Waasland heeft veel gemeen met de regio Seqian. Ik merk hier veel groen en water, net als bij ons. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van China. Wij organiseren ook veel feesten. Een ballonhappening is daar nog niet bij, maar we werken eraan. Dit weekend gaan we er zeker voor samenzitten.”

De kans is groot dat in september Sint-Niklaas officieel verzustert. In oktober van volgend jaar volgt een nieuw bezoek aan Suqian.

KODE, GVA

Gebied in Puytvoet voor altijd beschermd als bos.

Het Sint-Niklase stadsbestuur gaat een bosgebied van 44.500 vierkante meter creëren aan Puytvoet. “Daarmee komt een eind aan de bedreiging van uitbreiding van de plaatselijke bedrijven en is het gebied voor altijd gevrijwaard als bos”, stelt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen tevreden vast.

“Sinds jaar en dag dringt de stedelijke jeugdraad aan op deze fundamentele aankoop. Het was 1973 toen de stad voor het eerst de vraag kreeg om het betrokken gebied in Puytvoet, gelegen achter Euroshop, aan te kopen. Ruim 35 jaar later kunnen we die belofte nu nakomen. Meteen komt er een einde aan de bedreiging en is het gebied beschermd voor de toekomst”, glundert Wouter Van Bellingen.

“We gaan verschillende stukken grond aankopen, met een oppervlakte van 44.500 m². Dat maakt de ontwikkeling van een parkbos en een speelbos mogelijk, met daarnaast een sport- en recreatiezone. We voorzien ook een extra stuk voor de uitbreiding van het Kom Op Tegen Kankerbos.” Dat bos werd vorig jaar aangelegd aan het domein Puytvoet met 5.200 bomen.

Zondag werd Sint-Niklaas ook al een stuk bosrijker: in de Beeldstraat aan het recreatiedomein De Ster kwam er in één klap al een bos met 853 bomen bij. Het ging om de eerste aanplantingen in het gloednieuwe geboortebos, dat een plaatsje kreeg in de Beeldstraat, palend aan het recreatiedomein De Ster. Op een bord, dat de toegang tot het perceel aanduidt, staan de namen van de 853 kinderen die vorig jaar in Sint-Niklaas geboren werden.

De betrokken ouders, die zich bijzonder enthousiast toonden, kwamen persoonlijk hun eigen boom aanplanten en meestal hadden ze hun kleintje mee. “Een geweldig initiatief. We zijn blij met deze boom. De moederkoek van Hanne, die we bewaard hebben in de dievries, hebben we begraven onder de boom”, verklapte papa Wim Kesteleyn, nadat hij de boom had aangeplant.

VGB, HLN

Chinezen leren ballonvaren.

Het stadsbestuur van Suqian in de gelijknamige provincie aan de oostkust van China wil naar het voorbeeld van Sint-Niklaas een stadsballon. Ook op economisch en onderwijsvlak bestaat belangstelling voor een uitwisseling. Dat bleek tijdens het bezoek van een Wase delegatie.

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas vaardigde verleden week een driekoppige delegatie af. Het ging om een tegenbezoek nadat in de zomer van 2006 mandatarissen uit het Chinese Suqian tijdens een bezoek aan België eerder per toeval in Sint-Niklaas waren terechtgekome,.

Directeur Bart Casier van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (ICW) stond voor de economische poot. “De Chinezen hebben belangstelling voor het Waasland als distributiecentrum voor Europa. Wij hebben wel wat te bieden, al praatten we wel in andere termen. Ons toekomstige logistieke park zal zo’n 160 ha groot zijn. Daar plannen ze een economische ontwikkelingszone van 138 km²!”

Anja De Kimpe van hogeschool Kaho Sint-Lieven legde contacten voor een educatieve uitwisseling met de universiteit van Suqian. “Die zal beginnen op het niveau van de docenten vooral omdat die het Engels machtig zijn. Op termijn willen we dat uitbreiden naar studenten. Onze opleiding groenmanagement interesseert hen sterk. Suqian is een nieuwe stad, planmatig aangelegd met veel aandacht voor groen, heel anders dan Shangai of Peking. Verder bestaat er ook interesse voor de introductie van het witblauw rund, iets waar wij ervaring mee hebben.”

Schepen Wouter Van Bellingen  stelde vast dat de Chinezen onder de indruk waren van de foto’s van de ballons tijdens de Vredefeesten. “Warme luchtballons kennen ze daar niet. Ze zijn gefascineerd door het idee om een stadsballon te hebben. Daarom denken we er aan om een tegenbezoek te organiseren volgend jaar in september tijdens de Vredefeesten. Culturele uitwisseling is oké, maar een klassieke verzustering zit er niet meteen in. Een tripje naar China blijft toch nog iets omslachtiger dan een tripje naar onze Italiaanse zusterstad Lucca. ”

KODE, GVA