Tag: Progressieve Samenwerking

SOS-2012 verder zonder kartel Sint-Niklaas.

De links-progressieve beweging SOS-2012 verdwijnt na de breuk met het kartel sp.a-Groen niet uit de politiek.

Dat zegt schepen Wouter Van Bellingen. “We zijn zwaar ontgoocheld, maar niet ontmoedigd. Het zal niet makkelijk worden voor ons.

Maar als SOS-2012 zijn we er meer dan ooit van overtuigd dat ons project een meerwaarde is voor Sint-Niklaas.

Door onze onafhankelijkheid kunnen we echt een ander politiek verhaal brengen. Door alle gebeurtenissen vormen we meer dan ooit een hecht en sterk team.” De partij werd woensdag uit het kartel gezet. SOS- 2012 werd verweten enkel zichzelf te profileren binnen het kartel ten koste van de twee andere partners.

BEFO, GVA

SOS 2012 wil weer in Progressief Kartel.

SOS 2012 is geschrokken van de beslissing van SP.A en Groen om het Progressief Kartel met drie op te blazen. De partij van schepen Wouter Van Bellingen en voorzitter Ali Salhi reikt echter de hand om de brokken te lijmen.

Tijdens een persconferentie kondigden SP.A en Groen aan dat ze het kartel met SOS 2012 opblazen, zo’n acht maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het Progressief Kartel zal voortaan alleen uit SP.A en Groen bestaan. SOS 2012 voelt zich buitenspel gezet.

‘Ik was erg verrast door de beslissing van SP.A en Groen om het kartel op te blazen’, zegt Ali Salhi, voorzitter van SOS 2012.

‘Het Progressief Project en de bevolking van Sint-Niklaas zijn hier het slachtoffer van. Wij zijn niet de makkelijkste mensen om mee samen te werken, maar in ieder kartel zijn er al eens strubbelingen. We zijn geschokt door de onwaarheden die zijn verspreid. In oktober, toen het kartel met drie werd voorgesteld, is gezamenlijk gezegd dat er geen hiërarchie bestond tussen de drie eersten op de kartellijst. Precies dat verwijt men ons nu.’

Ook schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen is er niet goed van. ‘Heel wat mensen binnen onze partij zijn erg geschrokken’, geeft Van Bellingen toe.

‘Niemand heeft baat bij het opblazen van het Progressief Kartel. Wij steken dan ook de hand uit om onze plaats weer in te nemen in het kartel met SP.A en Groen. We vermoeden dat rekenkunde en persoonlijke politieke ambitie tot de foute beslissing hebben geleid. We blijven echter volhouden en geloven in een democratische, open partijwerking. Met onze partijtop of structuur is niets fout.’

Hoe het verder moet, is voorlopig onduidelijk.

SOS 2012 had voor de beruchte persconferentie een afspraak om met Groen en SP.A te overleggen. Die afspraak was gisteren op de middag nog niet afgezegd, volgens SOS 2012.

Uitgestoken hand

‘Dit weekend willen we duidelijkheid’, zeggen Salhi en Van Bellingen. ‘Met een aparte lijst naar de kiezer trekken komt nu nog niet ter sprake. Als onze uitgestoken hand geweigerd wordt door Groen en SP.A, zien we wel verder.’

SP.A en Groen zijn van plan zaterdag met hun twee te vergaderen. ‘Ik laat me nu niet uit over de uitgestoken hand van SOS 2012’, zegt SP.A-boegbeeld Freddy Willockx, die de breuk in het kartel aankondigde.

‘Ik denk niet dat het haalbaar is om SOS 2012 weer in het Progressief Kartel op te nemen. Het overleg van zaterdag zal plaatsvinden tussen SP.A en Groen zonder SOS 2012. Ik vind het eigenaardig dat via de media de hand wordt gereikt door SOS 2012. Ze moeten dat persoonlijk doen. Het is makkelijk de sfeer maandenlang te verpesten en dan op je knieën terug te keren naar de schaapsstal. Het besluit om SOS 2012 uit het kartel te zetten is overigens een doordachte beslissing van de besturen van SP.A en Groen.

SL, Nieuwsblad

Progressief project slachtoffer opblazen kartel in Sint-Niklaas.

(Belga) Het belangrijkste slachtoffer van het opblazen van het kartel is het gezamenlijk progressief project. Dat zegt het dagelijks bestuur van SOS 2012, nadat sp.a en Groen woensdag het kartel eenzijdig opzegden.

“Wat in de voorbije jaren is opgebouwd, wordt nu opgeofferd vanwege een aantal strubbelingen die er in elk huwelijk en elke organisatie zijn”, aldus het dagelijks bestuur van de beweging rond Wouter Van Bellingen, verwijzend naar de kritiek die ere-burgemeester Freddy Willockx aan hun adres uitte. “Er zijn door onze beweging, net zoals door sp.a en Groen een aantal fouten gemaakt. Deze incidenten zijn echter niet van deze aard dat het onmogelijk is om inhoudelijk verder samen te werken.”

Van Bellingen zegt dat “de rekenkunde van het aantal potentiële kandidaten” en de “persoonlijke ambities van bepaalde personen”, doorslaggevender waren in het opzeggen van het kartel. SOS 2012 zegt zich constructief te willen opstellen en blijft geloven in het progressief project voor de inwoners van Sint-Niklaas. “Niemand die dit project een warm hart toedraagt, heeft baat bij een versplinterd kartel. Gedurende 6 jaar heeft de droom van Maurits Coppieters, Norbert De Batselier, Freddy Willockx en Jos Geysels standgehouden in Sint-Niklaas. Een “Sienjaal” dat we volgende 6 jaar even positief en ambitieus willen blijven invullen.”

(COR 207)

Unanieme reactie van het dagelijks bestuur van SOS 2012, na de persconferentie en persmededeling van sp.a en Groen d.d. 01-02-2012

Op 01-02-2012 besliste Groen gevolgd door sp.a om het kartel met SOS 2012 éénzijdig op te zeggen.  Het belangrijkste slachtoffer van het opblazen van het kartel is het gezamenlijk progressief project. Wat in de voorbije jaren is opgebouwd, wordt nu opgeofferd vanwege een aantal strubbelingen die er in elk huwelijk en elke organisatie zijn.

Er zijn door onze beweging, net zoals door sp.a en Groen een aantal fouten gemaakt. Deze incidenten zijn echter niet van deze aard dat het onmogelijk is om inhoudelijk verder samen te werken.

Als sp.a en Groen in hun persmededeling schrijven: “Dit neemt echter niet weg dat we openingen laten naar onafhankelijke kandidaten, die zich mee willen inzetten voor ons inhoudelijk rood-groen verhaal. We engageren ons om tegen Pasen de versterkte volledige lijst te presenteren.” , kunnen we enkel antwoorden aan onze partners niet te zoeken tegen Pasen wat wij al samen gevonden hadden, nl. SOS 2012 (Sociaal Onafhankelijken Sint-Niklaas).

SOS 2012 heeft een aantal sterke en vernieuwende kandidaten die met volle overtuiging voor een sterk kartel willen gaan. Wij stellen ons constructief op en blijven geloven in het gezamenlijk progressief project voor de inwoners van Sint-Niklaas. Niemand die dit project een warm hart toedraagt, heeft baat bij een versplinterd kartel.

Gedurende 6 jaar heeft de droom van Maurits Coppieters, Norbert De Batselier, Freddy Willockx en Jos Geysels standgehouden in Sint-Niklaas. Een “Sienjaal” dat we volgende 6 jaar even positief en ambitieus willen blijven invullen.

Sint-Niklaas heeft nood aan een warm en sociaal rechtvaardig bestuur met oog voor de noden van alle inwoners. Wij geloven in een transparante bestuurscultuur. Het is duidelijk dat we aan de bevolking van Sint-Niklaas enkel kunnen vertellen dat wij binnen het kartel en het bestuur loyaal zullen blijven verder werken aan het gezamenlijk progressief project.

Namens het dagelijks bestuur van SOS 2012

Mohamed Aattach,  Jimmy De Block, Tim De Brabander,  Edwin Foubert,  Wim Maes,  Ali Salhi,  Wouter Van Bellingen,  Steve Vonck,  Frederik Wittock.

SOS 2012 reactie aan progressieve partners sp.a en Groen! na lancering tweede golf kandidaten.

 (verzonden aan de top van sp.a en Groen)

Sint-Niklaas, 29-01-2012

Aan onze progressieve partners Groen en sp.a

SOS 2012 nam de afgelopen maanden de tijd om mensen te zoeken met het juiste profiel om een duurzaam en positief toekomstverhaal voor de stad uit te dragen, als versterking voor de hele progressieve stadslijst. Op donderdag 26-01-2012 werd daarop een tweede golf kandidaten voor de progressieve stadslijst voorgesteld. SOS 2012 is ervan overtuigd dat ze met Wim Maes, Edwin Foubert en Jimmy De Block sterke kandidaten afvaardigt voor de progressieve stadslijst voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

SOS 2012 wil naar aanleiding van krantenartikels op 27-01-2012 onderstrepen dat geen van de aanwezigen op de persvoorstelling van 26-01-2012 de intentie had eender welke nationale (partij)structuur te beschimpen, wel de drijfveer te duiden waarmee Edwin Foubert en Wim Maes aansluiting vonden bij onze onafhankelijke progressieve politieke beweging.

Gezien zijn bestuurservaring bij Agalev en Groen! tot de laatste lokale verkiezingen van 2006, ziet SOS 2012 in dat ze met Edwin Foubert een kandidaat aanbrengen met een uitgesproken ‘groene’ achtergrond. De hevige reacties vanuit Groen doen de bestuursploeg van SOS 2012 erkennen hierbij een inschattingsfout te hebben gemaakt, ondanks de voorstelling gebeurde volgens de overeengekomen kartelafspraken. De communicatie m.b.t. zijn bekendmaking kon omzichtiger. SOS 2012 blijft ervan overtuigd dat de ervaring en dossierkennis van Edwin Foubert een waardevolle aanvulling en versterking van de progressieve stadslijst betekenen.

Binnenkort hopen wij nog een aantal sterke vrouwelijke kandidaten aan jullie te kunnen voorstellen evenals Steve Vonck die graag mee onze gezamenlijke idealen wil ondersteunen. Wat deze namen betreft, willen wij jullie opnieuw voorafgaandelijk inlichten zodat verraste reacties uitgesloten zijn en wij ons met zijn allen ten volle naar oktober 2012 kunnen richten.

Op maandag 19-09-2011 stemde de algemene bestuursvergadering van SOS 2012 immers unaniem in met het principe om met één progressieve lijst, samen met Groen en SP.a, naar de kiezer te trekken. SOS 2012 wenst met dit schrijven opnieuw te benadrukken dat zulk een progressieve lijst de beste manier is om de vele uitdagingen in onze stad aan te pakken. De open en constructieve sfeer binnen de inhoudelijke werkgroepen, waar samen aan de fundamenten voor de toekomst wordt geschreven, versterkt alvast deze opstelling.

SOS 2012 wil de komende maanden met alle progressieve partners op alle niveaus verder werk maken van een intensieve samenwerking, gesteund op frequent overleg met alle partners. Zo presenteren we ons samen met de sterkst mogelijke ploeg aan de kiezer in de hoop onze rol als leidende politieke familie in onze stad te verstevigen en ons ambitieus programma uit te voeren.

Namens het dagelijks bestuur van SOS 2012.

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij voorzitter Ali Salhi