Archief

Posts Tagged ‘Ali Salhi’

SOS 2012 geeft het witboek een onvoldoende.

Vandaag werd het witboek besproken op zes uur durende gemeenteraad.  SOS 2012 betreurt het dat gezinnen en bedrijven door de verhoging van de saneringsbijdrage en het verenigingsleven door o.a. de verhoging van kostprijs van o.a. het stadsmateriaal de rekening dreigen te betalen voor het gebrek aan creativiteit en managementsvisie van deze nieuwe meerheid. Onze stad heeft nood aan een bedrijfsmatige aanpak die zuurstof kan geven aan het stedelijk beleid. Het huidige bestuur ziet enkel besparen als oplossing terwijl het rendabel maken van het stadsbestuur en Ocmw-bestuur de echte oplossing is.  Daarnaast vindt SOS 2012 dat de totale belastingsdruk niet mag verhogen, maar willen we de verhouding tussen de personenbelasting (8,5%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.325) wijzigen door een verlaging van de inkomstenbelasting via de personenbelasting  en een verhoging van de vermogensbelasting via opcentiemen op de onroerende voorheffing.  SOS 2012 geeft dit witboek en deze bestuursploeg dan ook een onvoldoende, maar hoopt dat door de inbreng en voorstellen van de bevolking, het middenveld en de gemeenteraad deze bestuursploeg in april toch nog zal slagen voor zijn eerste test.

 

Namens de  fractie SOS 2012,

 

Wouter Van Bellingen                                                          Ali Salhi

Advertenties

Sint-Niklaas telt niet één maar vier burgemeester: Tussenkomst van de gemeenteraadsfractie SOS 2012 van 02/01/13.

Beste Gemeenteraad,

Beste stadspersoneel,

Beste Sint-Niklase bevolking,

Alvast namens de SOS 2012 fractie de beste wensen voor het nieuwe jaar! En ook veel succes toegewenst aan de verkozenen van de nieuwe gemeenteraad, de nieuwe OCMW-raad en de leden van het schepencollege.

De komende 6 jaren staat Sint-Niklaas voor een cruciale periode en de uitdagingen zijn enorm: Vergrijzing, Verarming, Vergroening en verkleuring. De verkiezingen van 14 oktober waren een aardverschuiving in Vlaanderen en ook in Sint-Niklaas.  Een tsunami van NV-A die met een nationale campagne lokale verkiezingen won ofdat dit zich ook vertaalt in een goed bestuur zal de toekomst uitwijzen. Eén ding staat vast met 20 nieuwe leden is deze gemeenteraad vernieuwd en veranderd. En of dit een verbetering weten we binnen 6 jaar.  Nu  na Emiel Van Haver krijgt Sint-Niklaas met Lieven Dehandschutter, de tweede Vlaams-nationalist als burgemeester. Want aangesteld als burgemeester voor de Katholieke partij in 1940 werd Emiel Van Haver in 1964 als gemeenteraadslid verkozen voor de VU.

Terwijl het schepencollege zich volop aan het voorbereiden is voor de volgende bestuursperiode en de kabinetten worden bemand en uitgebreid.  Wacht deze gemeenteraad nog altijd op dezelfde ondersteuning. Niet dat de administratie zijn uiterste best niet doet, maar enkel met een tablet zal de lokale democratie niet gered zijn.  Daarom mijn oproep aan deze meerderheid om de gemeenteraad te versterken. De lokale democratie zal er wel bij varen.  Wat in andere centrumsteden kan, moet ook in Sint-Niklaas kunnen: een echte ondersteuning van de fracties van de gemeenteraad.  Durven en doen.  Geef de gemeenteraad de ondersteuning om zelf voor te stellen te doen.  Liefst over de partijgrenzen heen en als het moet vanuit de oppositie. Geef Sint-Niklaas zijn democratie.  We kijken er naar uit. 

Ik vertel je geen geheim dat wij met SOS 2012 net als vele Sint-Niklazenaren heel verrast waren met de snelle coalitievorming. Voor sommigen een té snelle coalitievorming. Waarom nam kandidaat-burgemeester Lieven Dehandschutternet zoals zijn hopman in A’pen niet rustig de tijd om alle partijen uit te nodigen en op basis van inhoud een coalitie te vormen.  Wie op NV-A stemde, stemde tegen sp.a en of liever tegen het tijdperk Willockx.  En wie op sp.a stemde, stemde tegen NV-A. Maar wat bleek? Bijna onmiddellijk na het bekend maken van de verkiezingsuitslag was de voordrachtsakte al ondertekend voor de nieuwe burgemeester Lieven Dehandschutter. Het gaf van het begin aan wie eigenlijk écht de dans leidt: sp.a en meer nog terug Freddy Willockx! Nee, dit is geen coalitie van inhoud of van visie. Maar van de macht.  Net zoals de katholieken en de liberalen elkaar vonden met een monsterverbond bij het ontstaan van België. Hebben in Sint-Niklaas nationalisten en socialisten, ideologische tegenstanders in Sint-Niklaas elkaar gevonden om de macht.

Zo’n verbond tussen nationalisten en socialisten is een vrij uniek gegeven in een Vlaamse centrumstad. En dit omdat de socialisten van nature uit allergisch zijn voor nationalisten. En nationalisten normaliter de verzuilde machtsstructuur van de socialisten verafschuwen. Was het niet de grote man van sp.a in Gent en het voorbeeld van het kartel in Sint-Niklaas, die NV-A zelfs vergeleek met extreem-rechts?  En neen, ik ga hier geen verwijzing doen naar een donkere periode uit de geschiedenis zoals sommigen dit de laatste weken wel hebben gedaan, want dat zou populistisch zijn. Maar dat deze coalitie tegennatuurlijk is, weet zelf het kleinste kind.

Maar O, wat een geluk! Want in Sint-Niklaas zijn de socialisten gelukkig “wel vies” van de macht en is het dus wel “echte liefde” tussen de nationalisten en socialisten.  Neen, ik herhaal het: “Deze coalitie is tegennatuurlijk, kunstmatig en ideologisch onoverbrugbaar”.

Wat heeft Sint-Niklaas wel nodig? Duidelijke keuzes. Een objectief kerntaken debat m.a.w. méér met minder. En ànders en beter. Wanneer deze coalitie dit zal doen, dan zullen ze in SOS 2012 een echte bondgenoot vinden.

Maar de voortekens zijn slecht. In tegenstelling tot de snelle coalitievorming duren de onderhandelingen over de inhoud lang, te lang volgens ons.  Want zo als ik al eerder zei, waren inhoudelijke gesprekken beter voorafgegaan aan de coalitievorming.  Eerst  de inhoud en dan de mandaten.

Voor SOS 2012 dreigt dit vooral de bestuursperiode zijn van de onduidelijkheden. Is het nu diversiteit of inburgering? Wie is er nu bevoegd voor bouwprojecten: de schepen van wonen of de schepen van ruimtelijke ordening? Moet ik voor een bijkomend stadsbos nu bij de schepen van milieu of de schepen van natuur zijn. Dit is geen ploeg, geen team.  Erger nog. Het stadhuis wordt vanaf morgen misschien “het huis van wantrouwen” waar de onbestuurbaarheid om de hoek loert.

Moest er niet meer met minder gedaan worden?  En wat blijkt? De nieuwe ploeg is al vast gestart met één en als je naar de bevoegdheden kijkt zelfs 2 overbodige schepenen.  Terwijl in heel Vlaanderen schepencolleges afslanken. Doet dit schepencollege net het omgekeerde.  Hopelijk wordt dit geen trend: Streng voor een ander en mild voor zichzelf!

En de bevolking? Die heeft in werkelijkheid de keuze uit 4 burgemeesters:

Burgemeester nr 1: Burgemeester Geerts die nog geen portret wil omdat ze opnieuw burgemeester wil worden. En in afwachting daarvan maar alle belangrijke schepenbevoegdheden heeft gekregen of genomen. Wie zal het zeggen?

Burgemeester nr 2: Superschepen Mike.  Niet enkel schepen van Financiën, maar ook van het OCMW. Is dit wel deontologisch verantwoord? Tegelijkertijd bevoegd zijn voor het OCMW en tevens ook toezicht houden op het OCMW.  En daarnaast ook nog parttime de stadsbegroting onder controle houden. SOS 2012 zal vanuit de gemeenteraad dit waakzaam opvolgen. Want Sint-Niklaas verdient een schepen van Financiën en een OCMW-voorzitter die zich volledig engageert voor zijn mandaat.

Burgemeester nr 3: Burgemeester Freddy Willockx die een betere comeback heeft gedaan dan Kim Clijsters ooit heeft klaar gespeeld. Tot aan de verkiezingen met één voet buiten het stadhuis als ereburgemeester. Maar door de NV-A terug van de bank gehaald als beloning voor de hulp bij het burgemeesterschap. En hij zal in de toekomst fungeren als laatste man en joker. Iemand de financiële gaten moet dicht rijden en gaat bemiddelen bij bedrijven en overheden. Begrijpe wie kan!

En tot slot we waren het bijna vergeten: burgemeester nr 4: de “echte” burgemeester Lieven Dehandschutter. Die als hij het goed speelt door het zweet, bloed en tranen van de SP.A kan pronken met het gedane werk. En zo allemaal de pluimen op zijn hoed kan steken van de voorgenoemden.   Rome werd bestuurd door een triumviraat, Sint-Niklaas nu door een quadrumviraat.  Hopelijk eindigt Sint-Niklaas, niet zoals Rome.

Nu denk je dat we Groen vergeten zijn. Natuurlijk niet. Maar sp.a wel !!! En daardoor zitten er nu vier Groenen in de Gemeenteraad. Want het “wit konijn” met inhoud van sp.a bleek een overloper te zijn zonder stemmen.  En zo hebben de Groenen nu twee schepenen en daar zijn ze heel blij mee.

Of toch niet? Want de grote vraag is ofdat Groen dit binnen 6 jaar verzilvert? En terug alleen naar de verkiezingen durft te gaan en daarbij Sofie Heyrman uitspeelt als kandidaat-burgemeester. Of blijven ze in kartel en pakken ze de volgende keer nog meer verkozenen van sp.a af.

Gaat Groen bovendien meegaan in het idee van auto’s in de stationsstraat of gaan ze nu eindelijk eens kiezen voor de zwakke weggebruiker: voor een autovrije stationsstraat! Niet enkel woorden maar ook daden! Neen, met 2 schepenen en 4 verkozenen is nu het uur van de waarheid gekomen. En kunnen ze zich niet langer wegsteken. SOS 2012 is benieuwd hoe men de beleidspunten m.b.t. diversiteit , milieu, duurzaamheid  gaat invullen in het nieuwe bestuursakkoord.

De eerste test zal dus het bestuursakkoord zijn, maar de echte eerste test komt in 2014. Stevent onze stad af op een financiële ramp? Wordt Sint-Niklaas onbestuurbaar? Of verlaten al een aantal stuurlui het schip voor een parlementszetel?

SOS 2012 zal de komende jaren doen wat de Sint-Niklaas bevolking van ons verlangt: Onze stem verheffen, wanneer het algemeen belang en het belang van Sint-Niklaas in gevaar is. Want SOS 2012 doet ook na de verkiezingen, wat we beloven voor de verkiezingen.  We hopen van deze nieuwe meerderheid hetzelfde. Zo ja, dan zullen ze in SOS 2012 een bondgenoot vinden voor een betere stad!!!

Namens de SOS 2012-fractie.

Wouter Van Bellingen        &         Ali Salhi

SOS 2012 trekt met volledige lijst naar de kiezer.

De beweging SOS 2012 trekt op eigen benen met een volledige lijst van 41 kandidaten naar de kiezer op 14 oktober. De beweging van Wouter Van Bellingen werd gedumpt door het Progressief Kartel waar ze samen met SP.A en Groen inzat. ‘Maar Wouter laat zich niet zwart maken’, zegt hij zelf.

De lijst wordt getrokken door uittredend schepen van Jeugd, Internationale Samenwerking en Burgerzaken Wouter Van Bellingen. Hij werd in januari 2007 de eerste zwarte schepen van Vlaanderen en werd in dat jaar min of meer wereldberoemd toe bleek dat een drietal aanstaande echtparen weigerden door hem in de echt verbonden te worden, vermoedelijk wegens zijn donkere huidskleur.

Dat gebeuren haalde de internationale pers en vormde onrechtstreeks de aanleiding voor zijn deelname aan het VTM-dansprogramma Sterren op de dansvloer. Van toen af was Van Bellingen een heuse BV, maar die status speelde een stukje mee in zijn ontslag uit het Sint-Niklase Progressief Kartel, waar hij met zijn beweging SOS 2012 inzat, samen met SP.A en Groen.

Toen Van Bellingen hoorde dat hij niet langer welkom was bij het kartel bleef hij niet bij de pakken zitten en ging hij zijn eigen weg met SOS 2012. ‘Al onze kandidaten zijn stuk voor stuk sociaal bewogen mensen en vormen een afspiegeling van de hele Sint-Niklase bevolking’, zegt Van Bellingen.

‘Wij hebben er met zijn allen voor gekozen om naar oplossingen te zoeken voor de problemen die de mensen uit Sint-Niklaas, Sinaai, Nieuwkerken en Belsele bezighouden. Zo is Sint-Niklaas fietsstad een essentiële bouwsteen in ons programma en willen we Sint-Niklaas verder uitbouwen als een kind- en jeugdvriendelijke, mobiele, gastvrije, solidaire en rechtvaardige stad.’

Van Bellingen weet uit eigen ervaring dat het BV-schap bekendheid oplevert en dat vertaalt zich dan mogelijks in stemmen. Vandaar dat hij enkele weken geleden trots aankondigde dat actrice Viv Van Dingenen zijn lijst versterkte. Zij kreeg de derde plaats. Lerares Mia Mortier staat op 2 en architect Edwin Foubert duwt de lijst. Vier plaatsen moeten nog ingevuld worden.

De onderhandelingen daarover zijn nog aan de gang. Van Bellingen belooft die eerstdaags bekend te maken.

Nieuwsblad,pvl

SOS 2012 stelt kieslijst voor Sint-Niklaas

De partij SOS 2012 heeft haar kieslijst voorgesteld. Met de slogan ‘Sint-Niklaas is de baas’ trekt lijstrekker en schepen Wouter Van Bellingen met een ambitieus twaalfpuntenplan naar de kiezer.

“Onze 41 kandidaten zijn stuk voor stuk sociaal bewogen mensen en vormen een accurate afspiegeling van de volledige Sint-Niklase bevolking”, steekt Wouter Van Bellingen van wal. De lijst wordt getrokken door Van Bellingen, schepen van Jeugd, Internationale Samenwerking en Burgerzaken. Op de tweede plaats staat lerares Mia Mortier en vlak na haar volgt actrice Viv Van Dingenen. Plaats vier is weggelegd voor Ali Salhi. Lijstduwer is de Sint- Niklase architect Edwin Foubert.

De partij trekt naar de kiezer met de slogan ‘Sint-Niklaas is de baas’. ‘Sint-Niklaas fietsstad’ en maatregelen die de handelskern ten goede moeten komen, staan voorop. Stimuleren van innovatie bij handelaars en de aanpak van leegstand belangrijk bij dat laatste. “In 2020 willen we nog steeds vetste jeugdstad van Vlaanderen zijn en tegen 2050 moet de stad energieneutraal zijn”, klinkt Van Bellingen ambitieus.

SOPY, GVA

Niet-Belgen maar met veertig naar stembus in oktober.

Ook niet-Belgen kunnen stemmen op 14 oktober, maar een stormloop naar de stemlokalen wordt het niet vanuit die hoek.

Op 14 oktober trekken we met z’n allen naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Maar ook Sint-Niklazenaren die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden hun stem uitbrengen. Daarvoor dienen ze zich voor 1 augustus te registreren. Maar in Sint-Niklaas is dat geen succes, zegt SOS 2012-voorzitter Ali Salhi. “Navraag toont aan dat er zich slechts een veertigtal niet- Belgen liet registreren als kiesgerechtigd.

Als je weet dat hier meer dan 2000 niet-Belgen wonen, is dat veel te weinig”, zegt Salhi. “Deze mensen zien het nut van stemmen vaak niet in. Een stad als Sint-Niklaas moet daarop inspelen. Andere centrumsteden verstuurden de informatiefolder van Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA), vergezeld van een registratieformulier. Bij ons zat dat document er niet bij.”

Infosessie

SOS 2012 organiseert daarom op 1 juli om 14.30u in het Masereelhuis in de Truweelstraat een infosessie over de werking van het stadsbestuur en de aankomende verkiezingen.

“We doen dit in samenwerking met sociaal-culturele organisaties en samenlevingswerkers”, zegt OCMW-raadslid Latifah Benlamichich. “Hun rol als doorgeefluik voor informatie is cruciaal. Via hen bereikt de juiste informatie de betrokken personen, maar ook hun rol als vertrouwenspersoon en motivator is essentieel in dit verhaal.”

 HVl, GVA

Latifah Benlamchich ruilt sp.a voor SOS-2012 Sint-Niklaas.

OCMW-raadslid Latifah Benlamchich (34) verlaat sp.a en kiest voor SOS-2012. Dat maakte de vrouw donderdag bekend. “Nadat het progressieve kartel was opgeblazen, moest ik zoals veel progressieven een keuze maken”, motiveerde Benlamchich haar beslissing. “Ik heb de afgelopen jaren in de OCMW-raad erg goed kunnen samenwerken met Ali Salhi (voorzitter SOS-2012, red.), en ook tijdens de verkiezingen van 2009 kon ik het binnen het kartel goed vinden met Wouter Van Bellingen.

Ik ben sp.a dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen, maar de programmapunten die voor mij het belangrijkste zijn, vind ik het sterkst terug bij SOS-2012. Deze beweging geeft iedereen kansen ongeacht ras, geslacht of leeftijd. Hier doet men op democratische wijze aan politiek.”

Latifah Benlamchich nam in 2006 voor de eerste keer deel aan de verkiezingen.

Ze zetelt nu tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober als onafhankelijke in de OCMW-Raad.

SOS-2012 werd enkele weken geleden door sp.a en Groen uit het progressief kartel gezet. Volgens schepen Wouter Van Bellingen is de interesse voor SOS-2012 sindsdien alleen maar toegenomen. “Volgende week stellen we nog een hele ploeg nieuwe mensen voor”, belooft hij.

Latifah Benlamchich van SP.A naar lijst SOS-2012.

Latifah Benlamchich is kandidaat op de SOS-2012-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Benlamchich is momenteel OCMW-raadslid voor SP.A, dat zich dus een kandidate ziet afgesnoept door zijn vroegere partner in het Progressief Kartel.

SOS-2012 ziet in de overstap van Benlamchich geen graten. ‘Benlamchich heeft de keuze om naar SOS-2012 over te stappen, zelf gemaakt’, zegt Wouter Van Bellingen, schepen van Jeugd voor SOS-2012. ‘Zij heeft zelf de stap gezet. Overigens hebben andere partijen ook al geprobeerd om leden van SOS-2012 te laten overstappen. Zo heeft Steve Vonck al een aanbod gekregen, samen met een schepenambt, maar hij blijft SOS-2012 trouw.’

Partijvoorzitter Ali Salhi, die samen met Benlamchich in de OCMW-raad zetelt, is tevreden over de spraakmakende naam voor de lijst van SOS-2012. ‘Over plaatsen op de lijst is nog niet gesproken. Momenteel voeren we gesprekken met mogelijke kandidaten’, zegt Salhi.

Benlamchich is 33jaar, van Marokkaanse origine en werkt als regiomanager voor de internationale fitnessketen HealthCity. ‘Voor een jonge vrouw is het niet evident om de stap naar de politiek te zetten’, vertelt Benlamchich. ‘Maar ik wil worden ingeschakeld in een beweging die progressief en verdraagzaam is. SOS-2012 biedt me die kans. Gelijke behandeling en kwaliteitsonderwijs in de Sint-Niklase scholen vind ik erg belangrijk. Over mandaten is nog geen woord gesproken.’

SL, Het Nieuwsblad.

%d bloggers liken dit: