Tag: Al Hoceima

Verzustering is niet achterhaald.

Heeft de verzustering van Sint-Niklaas met de traditionele partners Schongau (Duitsland), Lucca (Italië), Colmar (Frankrijk), Abingdon (Verenigd Koninkrijk) en Gorinchem (Nederland) nog een toekomst? In vergelijking met veertig jaar geleden, toen deze contacten werden gelegd, reist ook de Sint-Niklazenaar tegenwoordig op eigen houtje de hele wereld af en heeft hij daarvoor geen officiële banden met zijn thuisstad van doen. Is het symptomatisch dat de jeugdverzustering, lange tijd de motor van het hele gebeuren, op apegapen ligt? Misschien bieden de nieuwe contacten van Sint-Niklaas met Tabor (Tsjechië) en Tambacunda (Senegal) wel interessantere perspectieven? Gazet van Antwerpen trok met een delegatie Sint-Niklazenaars naar Schongau en voelde ook schepen van Verzustering Wouter Van Bellingen (Spirit) aan de tand.

Is de Europese verzustering niet aan euthanasie toe?
Neen! Ze is zeker niet achterhaald. Alleen willen we als stad naast de persoonlijke contacten meer aandacht besteden aan een thematische samenwerking op het niveau van de ambtenaren en politici. Daarom werden beleidsmatig verzustering en ontwikkelingssamenwerking samen gebracht onder de noemer internationale samenwerking.

Vroeger was het uitgangspunt van de verzustering: door elkaar beter te leren kennen oorlogen voorkomen. Het accent verschoof steeds mee naar: hoe kunnen we binnen de Europese context samenwerken? Innovatie, klimaat en diversiteit: dat zijn de thema’s waarrond het momenteel draait in Europa. Er komen steeds meer Europese middelen ter beschikking voor samenwerkingsprojecten, iets waar veertig jaar geleden nog geen sprake van was.

Geef eens een voorbeeld?
In november van vorig jaar ging ik op bezoek in Abingdon. Daar leerde ik veel bij over de seniorenproblematiek. Anderzijds zag ik er ook: gemeenten hebben daar geen financiële middelen om een serieus beleid op poten te zetten. Dan zijn we in ons land toch veel beter af. Iets helemaal anders is ons festival Villa Pace begin september. Dat staat voortaan onder de bescherming van de Europese Commissie. Voorlopig heeft dat nog geen financiële consequenties, maar dat kan nog komen. Belangrijk is de interesse bij de andere zustersteden om hier een inbreng in te hebben.

Bij het recente verzusteringsbezoek aan Schongau trokken ook Sint-Niklazenaars mee die daar al vaker op bezoek waren. Waarom geeft de stad niet de voorkeur aan mensen die er voor de eerste keer naar toe gaan?
Dat hangt af van wie zich kandidaat stelt. Het is ook niet verkeerd dat mensen regelmatig terugkeren. Zij vertegenwoordigen de stad als een soort van ambassadeurs. Ze zorgen voor continuteit in de relatie. Je moet het ook in zijn juiste context zien: op officieel verzusteringsbezoek trekken, vergt een engagement. De stad betaalt slechts een vierde van de verplaatsingskosten terug. Het is zeker niet zo dat we louter toeristische uitstappen sponsoren.

Er zijn uitwisselingen met Brest-Litovsk in Wit-Rusland geweest. Waarom kwam daar geen vervolg op?
Die kwamen tot stand vanuit de verenigingen. Dat is stil gevallen. Het is niet aan de stad om dat te activeren. Zo bestaat er ook interesse vanuit Polen. Maar als stad beginnen we niet aan avonturen die we niet waar kunnen maken. Vanuit die optiek lijkt het me zinvoller om na te gaan of we niet beter eerst de contacten met ons adoptiedorp Magura Ilvei in Roemenië verder uitdiepen. Vanuit het Sint-Niklase verenigingsleven bestaat er sinds 1989 al een band. Het land is ook lid geworden van de Europse Unie.

Vanwaar de belangstelling voor Tambacounda in het Afrikaanse Senegal?
Tambacounda is een voorbeeld van een relatie die groeide vanuit de basis lang voor mijn tijd. Het begon vanuit Bevrijde Wereld. Later ging ook 11.11.11 mee in zee. Dat Sint-Niklaas als stad de contacten een officieel karakter gaf, was de volgende stap in die evolutie. Het biedt in de traditie van de verzustering een andere kijk op de wereld.

Wat kost de internationale samenwerking de stad jaarlijks?
Heel weinig. Ik ken het bedrag niet uit het hoofd. Ik denk 100.000 euro. Ik weet wel dat wat in de begroting staat jaar na jaar niet wordt opgebruikt.

Oudstrijders van de verzustering vinden dat de stad te weinig doet om de spirit levendig te houden.
Het is niet de stad die het initiatief moet nemen. Als inwoners zelf iets belangrijk vinden, dan ondersteunen wij dat graag.

Waarom stelt de jeugdverzustering niet veel meer voor?
Die is aan een herbronning toe. Voor veel jongeren vormen bestemmingen in Europa geen uitdaging meer. Daar komt bij dat steeds meer scholen inspelen op uitwisselingsprojecten aangeboden door de Europese Unie. Maar het is niet aan de stad om de jongeren bij het handje te nemen. Als ze zelf met nieuwe voorstellen komen, wil ik daar over praten. Graag zelfs.

Staan er nog andere steden op de kandidatenlijst voor internationale contacten?
Neen. Maar ik hoop dat er binnenkort ook vragen komen van de buitenlandse gemeenschappen in Sint-Niklaas. Ik denk daarbij aan de Turken en de Marokkanen. Veel daarvan komen uit dezelfde streek. Zou het niet mooi zijn als er contacten komen met die steden? Misschien moet ik daar maar eens werk van maken…

KODE, GVA