Archief

Archive for the ‘Jeugd’ Category

Geen pietendebat meer in aanloop van 6 december.

Vandaag roept De Morgen-journalist Bart Eeckhout op voor een tweede Pietenpact. Het Minderhedenforum is bereid dit tweede Pietenpact te onderschrijven om in aanloop van 6 december geen pietendebat te houden.
Eerste Pietenpact was nog niet rijp.

Voor alle duidelijkheid zijn we tevreden over het eerste pietenpact omdat de roetveeg een belangrijke, volgende stap is in een proces van verandering, van maatschappelijke transitie. Maar voor sommige mensen blijft de huidige figuur nog kwetsend omdat o.a. door de pagekledij er nog steeds een verwijzing is naar de slavernij. En het huidige beeld van Zwarte Piet heeft daar zijn inspiratie gehaald. En voor ons moet het pact dus dynamisch zijn en niet statisch. Daarom konden we het eerste Pietenpact nog niet ondertekenen. De commotie van het voorbije weekend bewijst dat het eerste Pietenpact nog niet rijp was. Daarom zijn we bereid om de dialoog aan te gaan met DeBuren initiatiefnemer van het eerste pietenpact en zijn mede-ondertekenaars.
Dialoog blijft noodzakelijk.

Daarom is het belangrijk de dialoog verder aan te gaan. Te blijven praten tot we een compromis vinden waar iedereen zich kan achter stellen. Waar iedereen zich kan in erkennen. Daarom geloof ik echt in die kracht van verandering. Waar eerst sinterklaas een figuur was zonder knecht, dan met een knecht, dan terug zonder knecht en nu met verschillende knechten Ook hier zien we een transitie naar meer gelijkwaardig tussen de positie van Sinterklaas en zijn knechten. Momenteel voorgesteld door een roetpiet en verschillende pieten. 
Slechte timing verziekt het debat.

We betreuren vooral ook de timing van de lancering van het eerste pact omdat deze discussie vandaag ook impact heeft op kinderen. Wat niet zou mogen. Want zo dreigen we één van de mooiste momenten van het jaar het Sinterklaasfeest te bezoedelen met een discussie tussen volwassenen. Sommigen beweren dat zulke maatschappelijke discussies enkel het populisme versterkt. Ik ben hiervan niet overtuigd. Het probleem ligt dat mensen zich te weinig erkend voelen. Net door op respectvolle manier in dialoog te treden voelen mensen zich erkend en gewaardeerd.
Lang leve het Sinterklaasfeest.

Iedereen die me kende als schepen weet dat ik persoonlijk niks heb tegen Sinterklaas. Integendeel als jeugdschepen bevoegd voor Sinterklaas heb ik er voor gezorgd dat Sinterklaas een hoogdag is voor alle kinderen in Sint-Niklaas en het Waasland met een huis van de Sint ,dag van de Sint die gisteren werd georganiseerd . Het klopt dat ik in als ‘sint’schepen een satirisch filmpje opnam over Zwarte Piet. Meer nog als 18-jarige speelde ik zelfs zwarte piet bij de scouts en als kind ontving ik zoals alle kinderen speelgoed. Maar vandaag is ook mijn inzicht geëvolueerd. Zoals journalisten, tv-makers, politici evolueren. Daarom wil ik de Stad Antwerpen en de organisatoren feliciteren met de intrede van de Sint. Dit kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten steden in Vlaanderen én Nederland.

Echte problemen aanpakken.
Uiteraard is de zwarte piet discussie vooral een probleem van beeldvorming en ondergeschikt aan andere grotere, structurele problemen in de samenleving zoals de hoge werkloosheidscijfers bij personen met een migratie-achtergrond, de hoge schooluitval bij jongeren met een migratie-achtergrond, discriminatie op de huur – arbeidsmarkt, gebrek aan een divers lerarenkorps en de gekleurde armoede. Daarom organiseren we met het Minderhedenforum volgende maand op 10 december in de deSingel dan ook onze Open Forumdag waar we in dialoog gaan bespreken hoe we deze uitdagingen samen kunnen aanpakken. En daarom gaan we ook in opdracht van de Vlaamse Regering werken maken van het integratiepact. Zodat alle kinderen kunnen leven in een Vlaanderen waar iedereen gelijkwaardig is en kansen krijgt, maar deze ook kan grijpen.

Daarom zijn wij dan ook bereid om met onmiddellijke ingang het Tweede pietenpact af te sluiten. En engageren we ons om in de aanloop van 6 december geen pietendebat meer te voeren. Zo is en blijft Sinterklaas, een echt kinderfeest. Hierin kan Vlaanderen de weg tonen aan Nederland.

Advertenties

Stad krijgt vier fietsstraten.

Vier centrumstraten Stad krijgt vier fietsstratenHLN131102in Sint-Niklaas hebben het statuut van ‘fietsstraat’ gekregen. Auto’s zijn er nog wel welkom, maar ze moeten zich helemaal schikken naar de fietsers. Een fietser voorbijsteken is bijvoorbeeld verboden. En dat blijkt toch een hele verandering voor vele bestuurders. Intussen wil Wouter Van Bellingen (SOS 2012) nog verder gaan, met ‘schoolstraten’ waar het autoverkeer twee keer per dag wordt geweerd om chaos aan de schoolpoorten te vermijden.

Het wordt wennen voor veel autobestuurders maandag, als na de herfstvakantie weer duizenden scholieren met de fiets naar school trekken. In vier centrumstraten worden de fietsers immers baas. Het gaat om de Kalkstraat, de Walburgstraat en de Grote en de Kleine Peperstraat. In die vier eenrichtingsstraten is de fiets sinds donderdag heer en meester. De nieuwe verkeersborden zijn geplaatst, net als rode coatings met een pictogram van een fietser op het wegdek.

Folders

De stad verspreidde ook 10.000 folders bij de scholen om iedereen te informeren. En dat zal nodig zijn. Auto’s mogen fietsers er immers niet meer voorbijsteken. Fietsers mogen er ook de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. En als er geen fietsers op de weg zijn, geldt er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur voor het autoverkeer. De voorbije dagen bleek al dat nog heel wat autobestuurders enige verkeersopvoeding rond het begrip ‘fietsstraten’ kunnen gebruiken. Velen haalden fietsers tóch nog in en duwden onbewust óf ongegeneerd nog eens goed op het gaspedaal. “Het is iets nieuws en dat vereist een mentaliteitsverandering. Er zal volgende week extra politietoezicht zijn op straat”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). Enkele autobestuurders hadden de nieuwe verkeerssituatie nog niet eens opgemerkt. “Wat is dit? Een fietsstraat? Dat ken ik niet”, klonk het bij een chauffeur. “En ik mag fietsers niet voorbijsteken? Maar dat lukt hier toch wel? Ah, ik riskeer zelfs een boete. Dan doe ik dat best niet meer.” En meteen worden zelfs ideeën gelanceerd om nog een stap verder te gaan. Gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen (SOS) stelt voor om ook ‘schoolstraten’ in te richten, een idee dat uit Italië komt overgewaaid. “Een schoolstraat kan een oplossing bieden voor de dagelijkse chaos aan de schoolpoorten. In een schoolstraat wordt het autoverkeer twee keer per dag, ’s ochtends en ’s avonds, telkens een halfuur geweerd uit de straat. Gevolg: een veiliger situatie, meer plaats voor zwakke weggebruikers en het einde van de verkeerschaos.” Schepen Hanssens is het idee genegen. “We hebben al járen een schoolstraat in de Kroonmolenstraat aan de Broederschool. Op sommige plaatsen werkt dat, op andere niet. Je riskeert soms de chaos aan de schoolpoort te verplaatsen naar verderop. We zijn bezig met een groot plan, waarbij we alle schoolomgevingen onder de loep nemen. We bekijken of het elders ook kan.”

JVG, HLN

De volksraadpleging, een gemiste kans.

Elk verhaal heeft verschillende kanten maar ook verschillende lagen. Ook de volksraadpleging over de ophaling van het huisvuil. Een volksraadpleging is een wettelijk, democratisch instrument dat volgens mij trouwens te weinig wordt gebruikt. En volgens het huidig politiek systeem te defensief.  Het kan ook anders en in dit geval beter. Gemeentebesturen kunnen dit instrument gebruiken om een draagvlak te vinden voor een beleidsbeslissing. Daarom zou een volksraadpleging over het autovrij maken van de Stationsstraat een goed item. De heraanleg heeft ong. 4 miljoen euro gekost en de meerderheid geraakt het niet over eens ofdat ze autovrij of niet autovrij moet zijn Dus ideaal onderwerp. Nu gaat het enkel over de kostprijs van de volksraadpleging die volgens sommigen 200.000 euro is maar de beslissingen van het schepencollege spreken enkel over 15.000 euro. En bij de begrotingswijziging is er 125.000 euro voorzien.  Maar eigenlijk moet een volksraadpleging een hoogdag zijn voor de democratie. Een project waar scholen aan de stemgerechtigen 16-jarigen lessen kunnen wijden aan democratie en burgerzin, waar ‘nieuwe Belgen’ door middenveldorganisaties leren wat onze democratie zo uniek maakt, waar het markt en dorpspleinen niet één forum, maar fora worden van dialoog ipv slogans. Maar daar is de datum van 1 september niet gekozen in functie van informatie en meningbepaling voor de burgers, maar is het onderdeel van een politiek steekspel.  Een gemiste kans en daarom ga ik 1 september stemmen in naam van en in hoop op een betere democratie met meer inspraak voor de bevolking.

Waarom ik JA gaan stemmen, -net als ik voor de ondergrondse parking  ook stemde. JA, ik wil dat Sint-Niklaas evolueert naar een moderne stad waarin een deskundige administratie zich toelegt op haar kerntaken. En ja, ik ben een voorstander van een kostenbesparende en klantgerichte fusie tussen de stad en het OCMW. En JA, ik wil ook sterke partnerschappen met stedelijke bedrijven, de sociale economie of het maatschappelijke werkveld om de efficiëntie in verschillende stadsopdrachten te kunnen verhogen maar bovenal de klantvriendelijkheid te bevorderen.  Ja  want zulke hervormingen kunnen de hefboom zijn om met eigen diensten maximaal in te zetten op propere straten en pleinen.  Maar daarvoor is er eerst een kerntakendebat nodig over de werking van de stad. Het kerntakendebat dat moet leiden tot objectieve metingen en gefundeerde beslissingen  zal pas afgerond zijn tegen december wanneer het meerjarenplan klaar is. En dan pas kan er gekeken worden welke diensten er  moeten gehervormd worden. Zo wordt er in het debat van de reinigingsdienst enkel gesproken over de ophaling van het huisvuil ( pmd, gft, restafval). Terwijl het moet gaan over de andere taken: Moet stedelijke reinigingsdienst de Grote Markt steeds opkuisen na privé-evenementen? Of is dit geen taak van de organisator die hiervoor een privé-firma moet aanspreken. Dat er nog geen ontslagen komen, is correct. Maar nog correcter is dat zo jaarlijks zo laaggeschoolde, maatschappelijk kwetsbare mensen via seizoensarbeid aan de slag kunnen bij de stad. Wat gaat er nu gebeuren die mensen zullen naar het OCMW gaan. Waardoor het OCMW meer middelen moet krijgen van de stad en dus de kost toch bij de stad blijft.  De volksraadpleging, een gemiste kans.  En zo wordt een hoogdag van de democratie, een nachtmerrie voor de burger. Een gemiste kans.

100 Dagen in nieuw kleedje.

HetDe jongeren zijn braaf gewordenGVA120309 evenement de ‘Laatste 100 Dagen’, waarbij laatstejaars het secundair onderwijs hun laatste maanden in het middelbaar vieren, is in een nieuw kleedje gestopt.

De werkgroep hierrond met betrokken partijen zoals organisatoren van fuiven, stad … kwam nog bijeen onder de vorige schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). ‘De groep streefde een totaalconcept na’, aldus Van Bellingen.

‘De voorbije jaren stootten diverse organisatoren op enkele heikele punten’, zegt de schepen. ‘Een fuif in de tent op het Sint-Nicolaasplein moest in het verleden op vrijdagavond te vroeg worden gestopt. Daarnaast vierden studenten op donderdagavond voordien al in Antwerpen en Gent in plaats van Sint-Niklaas. De smos- en smijtzone op het Sint-Nicolaasplein bleek veel minder dan vroeger in de smaak te vallen omdat ingrediënten zoals mayonaise of bloem verboden zijn. Er is nu een totaalprogramma afgesproken.’

Voorlopig omvat het op donderdag 7 maart een avondevent in de concertzaal De Casino.

Op vrijdagmorgen 8 maart is er ontbijt in een tent op het Sint-Nicolaasplein met steun van de horeca. Die avond is er ook fuif in de tent op het Sint-Nicolaasplein tot 3 uur ’s nachts.

De organisatoren onderzoeken verdere samenwerking, zoals combitickets voor de diverse evenementen en gezamenlijke promotie.

Nieuwsblad, SL

Stad wil meer sint in vitrines.

De Sint-Niklase schepen Wouter Van Bellingen (SOS2012) is tevreden over de eerste week van Stad van de Sint.

‘Meer dan 4.000 toeschouwers waren zondag op de Grote Markt voor de intrede van de sint en de Sinterklaasshow en ongeveer 1.500 bezoekers vierden Sinterklaas in het Waasland Shopping Centrum’, zegt Van Bellingen, als schepen van Jeugd verantwoordelijk voor het Sinterklaasgebeuren. ‘Daarnaast loopt ook het Huis van de Sint als een trein met 8.807 bezoekers in de eerste week en met afgelopen zondag een dagrecord van 3.279 bezoekers. Laten we de uitverkochte voorstellingen van Sint in de Piste niet vergeten. We mogen terecht zeggen dat Sint-Niklaas echt de Stad van de Sint geworden is.’

Maar er is ook een minpuntje volgens Van Bellingen.

‘Ik stel vast dat slechts een viertal winkels in de centrumstraten hun vitrines versieren voor Sinterklaas. Als je weet dat er in drie weken tijd 30.000 bezoekers en potentiële kopers komen, dan is dat een gemiste kans. Als iedereen meedoet, wordt Sint-Niklaas een gezellige stad waar mensen graag naar terugkomen.’

Patrick De Schepper, de voorzitter van de handelaarsvereniging, wijst op een aantal beperkingen. ‘Niet iedereen wil over dezelfde kam geschoren worden en legt daarom eigen accenten bij de aankleding van hun winkel. Anderen zijn verplicht om de richtlijnen van hun keten te volgen. H&M bijvoorbeeld hanteert dezelfde normen voor al zijn winkels. Wat niet wegneemt dat wij in de toekomst mee aan tafel willen zitten om dergelijke evenementen beter te coördineren.’

PVL, Nieuwsblad

Scoutsgroep De Olmen koopt aanpalend terrein.

Vzw Scoutsgroep De Olmen heeft een stuk grond van 6780 vierkante meter gekocht. De op een na grootste scoutsgroep van Sint-Niklaas verzekert zo haar toekomst.

De vzw kocht gisteren een aanpalende akker aan. Het scoutsterrein in de Iepenstraat werd zo in een klap met een derde vergroot. “Een mijlpaal in onze geschiedenis en een noodzakelijke uitbreiding die we op een weloverwogen manier kunnen financieren”, zegt Fre De Pesseroey, oud-lid en voorzitter van vzw De Olmen. 

De vzw had bijna 50.000 euro in kas. Dat geld kon via drie vaste inkomstenbronnen bijeengebracht worden. “Onze jaarlijkse barbecue en de Olmenfeesten zorgen voor een stabiele inkomstenstroom en ook de verhuur van onze lokalen brengt geld op. Tijdens de weekends en de schoolvakanties verhuren we die, ofwel vinden hier andere waardevolle initiatieven plaats. Zoals het timeoutproject van de VTS3, waarbij kinderen die het moeilijk hebben, op een losse manier begeleid worden. We willen een veilige uitvalsbasis blijven bieden voor iedereen, en zullen dus een faire prijs blijven vragen. We weten dat we nu nog betere troeven in handen hebben, maar een commercieel bedrijf zijn we uiteraard niet.”

Het nieuw stuk grond kan waarschijnlijk pas in het najaar van 2013 in gebruik worden genomen. Maar de leiding, leden en vzw zijn al volop aan het brainstormen over mogelijke bestemmingen. “We hebben verschillende scenario’s uitgedokterd, maar het meest logische is dat we  eerst gewoon gras aanplanten. Een speelbos kan er eventueel later nog komen. Belangrijk is ook dat we onze bossen zo kunnen laten recupereren dat ze niet kapot gespeeld worden.”

Recreatiegebied

In 2009 bouwde De Olmen nieuwe lokalen, na een lijdensweg van vijftien jaar. Het domein was oorspronkelijk een landbouwzone. Pas na een uitputtende administratieve mallemolen slaagde de vzw erin een herbestemming tot recreatiegebied te bekomen. Sinds de nieuwe lokalen er staan, blijft de groep almaar verder aangroeien. “Toen ik leider was, telden we amper veertig leden, maar stelselmatig zijn we uit die put gekropen, met 2009 als keerpunt”, schetst Wouter Van Bellingen (SOS-2012), schepen van Jeugd en ondervoorzitter van de vzw. “De Olmen blijft jong volk aantrekken, we zitten nu aan zo’n tweehonderd leden en daar zit onze goede leidingtraditie ongetwijfeld voor een groot stuk voor tussen.”

De vzw kan het grootste gedeelte van de aankoop met eigen middelen dragen, de rest van het bedrag wordt via een lotenlening verzameld. “Dat is een soort van renteloze lening die we bij ouders en sympathisanten halen en waarvoor we ons engageren dat we die binnen de tien jaar terugbetalen. Omdat we onze financiële onafhankelijkheid willen behouden, willen we een klein stuk van het bedrag behouden.”

SP, GVA

Chiro heeft eindelijk nieuwe lokalen.

De Chiro Staderas uit Belsele heeft na jaren sparen, plannen en bouwen eindelijk nieuwe lokalen. Vanaf dit weekend kunnen ze hun barakken – die eigenlijk 60 jaar geleden voor de toenmalige Belgische kolonie Congo waren bedoeld – inruilen voor frisse, nieuwe speel- en slaapruimtes. Daarvoor hebben ze haast letterlijk bergen verzet. Een expeditie naar de 5.137 meter hoge top van de Ararat in Turkije bracht 25.000 euro op.

Begin jaren vijftig van de vorige eeuw werd Chiro Staderas in Belsele opgericht. Maar één probleem: de jongeren hadden geen lokalen. De helpende hand kwam uit onverwachte hoek. De toenmalige minister van Koloniën August De Schryver, die zijn buitenverblijf had in Belsele, was getrouwd met de dochter van de eigenaar van Scheerders Van Kerckhove, het bouwbedrijf uit Sint-Niklaas. Dat bedrijf maakte werfketen en stationsgebouwen voor de toenmalige Belgische kolonie Congo. Een paar van die houten barakken belandden naast de kerk van Belsele. En daar staan ze nu nog.

Asbest

“Maar niet lang meer. Binnenkort worden ze afgebroken door een gespecialiseerde firma. Ze zitten immers vol asbest”, vertellen hoofdleider Freek De Witte en Dirk Van Havermaet van de vzw Oudercomité Chiro Belsele. Naast de barakken is nu het nieuwe lokaal van de Chiro opgetrokken. Het heeft vijf jaar geduurd, van het idee tot de realisatie. “Zoiets is een lang proces. Drie jaar geleden zijn de grondwerken begonnen. Voor de bovenbouw schakelden we het sociaal tewerkstellingsproject Spoor 2 uit Hamme in. Het dak is door ouders van Chiroleden en vrijwilligers gelegd. Het kostenplaatje moesten we nauwgezet in het oog houden.” Jarenlang werden de euro’s opgepot na mosselsoupers, spaghettifestijnen, barbecues en bloemenverkopen. Maar de Chiro verzette ook haast letterlijk bergen om geld in het laatje te brengen. Enkele leden en oud-leiders lanceerden twee jaar geleden een originele stunt. Ze lieten zich sponsoren voor een expeditie naar de top van de berg Ararat in Turkije. Dat is de mythische berg van 5.137 meter hoog, waar volgens de Bijbel de ark van Noë zou zijn gestrand. Heel Belsele leefde mee. “Die expeditie heeft uiteindelijk 25.000 euro opgebracht. Het was een grote benefietactie, met sponsoring, stenenverkoop en zelfs een postkaartenactie. Het heeft in belangrijke mate bijgedragen tot dit nieuw lokaal.” Dat lokaal heeft 220.000 euro gekost, waarvan een groot deel werd gesubsidieerd door de stad, Toerisme Vlaanderen en zelfs de parochie van Belsele. Het is ook erkend door Toerisme Vlaanderen als jeugdverblijfscentrum, waardoor groepen uit heel Vlaanderen er op kamp kunnen.

Op kamp

Voor het eerst sinds het ontstaan zullen de Chiroleden over verwarming, stromend water en sanitair beschikken. Zondag vanaf 14 uur openen de Chirojongens hun nieuwe lokalen. Iedereen kan er een kijkje gaan nemen. Voor meer info over de Chiro: http://www.chirobelsele.be

HLN, JVG

%d bloggers liken dit: