Recht op godsdienstvrijheid moet nu algemeen erkend worden.

Een Limburgse jongen met een Sikh-tulband heeft het verbod voor leerlingen op levensbeschouwelijke tekens in het Gemeenschapsonderwijs onderuit gehaald. De Raad van State stelt dat het verbod het recht op godsdienstvrijheid ondermijnt. “Wij zijn blij dat de rede zegeviert”, stelt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. “Wij vragen de inrichtende macht van het GO haar verbod op te heffen. Ook de Vlaamse en federale regering kunnen hier lessen uit trekken.”

De Raad van State deed in een arrest van 14 oktober 2014 een uitspraak over een beroep van een leerling van de Sikh-gemeenschap uit een Limburgse school. Die school verbood hem zijn tulband of patka te dragen. Dat verbod schendt volgens de leerling zijn godsdienstvrijheid en de Raad van State geeft hem daarin nu gelijk.

De school volgde met haar maatregel de omzendbrief van het GO. Dat mag zich volgens het Grondwettelijk Hof en de Raad van State wel uitspreken over een algemeen verbod, maar dan moet aan deze drie voorwaarden voldaan zijn: het verbod moet bij wet voorzien zijn, moet één van een reeks limitatief opgesomde doeleinden nastreven, en moet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Aan die laatste voorwaarde is niet voldaan, oordeelt de Raad van State.

De weg naar volwassenheid

“Nogal logisch”, vindt ook Wouter Van Bellingen. “Het dragen van levensbeschouwelijke tekens door een leerling verhindert op geen enkele manier de vrijheid van andere leerlingen. Neutraal onderwijs betekent niet dat elke opvatting of religie dwangmatig uit je gezichtsveld moet worden gebannen. Het moet net betekenen dat alle religies naast elkaar mogen bestaan en dat jongeren op weg naar volwassenheid daarin zelfstandig keuzes leren maken.” De Raad van State oordeelt zelf in zijn arrest dat het verbod het pluralisme eerder bedreigt dan veiligstelt (zoals het Gemeenschapsonderwijs bepleitte).

Een kanon op een mug

“Het GO!-onderwijs heeft ook met een kanon op een mug geschoten”, vervolgt Van Bellingen. “Het Gemeenschapsonderwijs voerde haar verbod destijds in omdat twee Antwerpse scholen oordeelden dat er binnen hun muren een sociale druk was gekomen op meisjes om een hoofddoek te dragen, dat de vrijheid van anderen dus in het gedrang kwam. De Raad van State oordeelt nu dat er in de Limburgse school geen problematische situatie was die een verbod kon rechtvaardigen. Dit toont aan wat wij al lang zeggen: een algemeen verbod is compleet disproportioneel.”

Naar minder ongelijkheid

Het Minderhedenforum is van mening dat een hoofddoekenverbod in scholen de ongelijkheid tussen leerlingen nog vergroot. “Momenteel sluit 25 procent van de allochtone meisjes het middelbaar onderwijs af zonder diploma. Bij de autochtone meisjes is dat slechts 7 procent. Die kloof in België is de grootste van Europa”, stelt de directeur. “Een hoofddoekenverbod vergroot die ongelijkheid en moet daarom ongedaan worden gemaakt. Het ontmoedigt meisjes omdat die zich niet erkend voelen in wie ze zijn. Hetzelfde geldt voor jongeren uit de Sikhs-gemeenschap, die de tulband niet meer zouden mogen dragen. Geloof is een heel persoonlijke beleving die je niet op bevel kan aan- en uitzetten.”

Lessen voor de overheid

“Wij vragen niet alleen het Gemeenschapsonderwijs om bij de betekenis van dit arrest stil te staan. De Vlaamse en federale regering kunnen hier ook lessen uit trekken. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat wie een godsdienst aanhangt niet neutraal zou kunnen werken. En als dat dan al wel zou zijn, ga je daar echt niets aan veranderen door die persoon haar hoofddoek af te nemen”, oordeelt Van Bellingen. “Om personeel te beoordelen op zijn neutraliteit bestaan op elke hr-afdeling van elke organisatie evaluatiegesprekken. De vooroordelen van sommigen mogen de mensenrechten van vele anderen niet ondermijnen.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s