Maand: augustus 2014

Is opkomen voor minderheden uit de mode?

Is opkomen voor de rechten van minderheden niet meer van deze tijd? Hangt er een bedorven geur boven solidariteit? Wie het opiniestuk Wouter vs. Jos in het Het Laatste Nieuws van 29 juli erop naleest, zou dat wel gaan denken. Het Minderhedenforum vroeg aan de drie bevoegde instanties ( gouverneur, minister en parket) een onderzoek in te stellen naar de handelingen van de Landense burgemeester Gino Debroux en de door hem ingeschakelde dj Jos omdat zij met 14.400 watt luide muziek woonwagenbewoners trachtten te verjagen. Men geeft ons er nu van langs. Men noemt het “compleet van de pot gerukt” om “met overheidsgeld” op beide heerschappen een advocaat af te sturen.

Het opiniestuk reikt ver buiten de kaders van het onderwerp wanneer de nieuwe Vlaamse minister Liesbeth Homans (N-VA) er bovendien toe opgeroepen wordt meteen maar flink te snoeien in de middelen van het Minderhedenforum. Disproportioneel of compleet van de pot gerukt, zullen we maar zeggen. Hier wordt de man gespeeld en niet de bal.

Elke journalist mag het Minderhedenforum aanvallen, maar dan liefst na enige doorlichting van onze werking. Wij vertegenwoordigen 17 federaties van etnisch-culturele verenigingen, waartoe 1700 organisaties behoren, en verdedigen de mensenrechten van hun leden en alle etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen. Is het niet belangrijk dat wij voor hun rechten opkomen?

Het Minderhedenforum krijgt inderdaad overheidssteun en dat heeft een goede reden. De overheid heeft er voor gekozen de rechten te garanderen van zij die zich moeilijk zelf kunnen verdedigen of er niet de juiste kanalen toe vinden. Om die reden bestaan er ook pro deo-advocaten en ombudsdiensten, waarop ook – ik zeg maar wat – blanke, Vlaamse journalisten beroep kunnen doen.

Allicht vinden sommigen dat het allemaal wel welletjes is met dat gedoe van die dj en die burgemeester in Landen. Dat die wel hun lesje hebben geleerd en we het daarbij moeten laten. Wij scheppen er geen enkel plezier in mensen aan te vallen, maar verdedigen wel met zichtbare betrokkenheid de rechten van mensen die niet altijd gehoord worden. Van woonwagenbewoners ook, waarvan sommige Vlamingen – ver weg van een grasveld in Landen – menen te weten dat zij crimineel, vuil of toch ten minste zo lastig zijn dat zij als ongedierte mogen worden verjaagd. Niet met een boete of na een politieoptreden, maar met pestdecibels. Op een samenleving die dit ongestraft laat, grijpen wij in.

Het is zomer en feestgangers leven zich uit op festivals en zijn grasvelden. Uw zonen en dochters laten er dezer dagen blikjes en bekers, half opgepeuzelde friet en te goedkope Quechua-tentjes achter, mogelijk stallen enkelen zich illegaal op een lap grond buiten de weide. Mag de politie hen dan wegpesten met een deejay in de vroege morgen? Mag de betrokken burgemeester hen in de pers afschilderen als onhandelbaar tuig? Zou u daarover niet verontwaardigd zijn? Zijn we de enigste die het gedrag van de 2 Landenaars veroordelen? Moeten wij lijdzaam toekijken dat DJ Jos, de Eddy Wally van de Vlaamse draaitafel, zich als een held laat bejubelen op de Gentse feesten en daarmee expliciet te kennen geeft dat hij niks fout vond aan zijn optreden in Landen?
Zolang er wat schort aan de beeldvorming van minderheden, zijn wij verplicht dit aan te kaarten en opiniestukken te schrijven, tijdens werkuren die door de overheid worden betaald. Zolang minderheden niet worden behandeld volgens de wetten van de Belgische staat zal het Minderhedenforum hun rechten verdedigen. Niet alleen via debatten en vormingen, maar waar het moet ook langs resultaatgerichte, juridische acties. We zouden niet willen dat uw belastinggeld vrijblijvend wordt besteed.