Dag: 28 juli 2014

Woonwagenbewoners Landen: Minderhedenforum stapt naar parket en eist onderzoek

Brussel 28 juli 2014 – Het Minderhedenforum wil dat het parket de feiten in Landen onderzoekt. De organisatie pikt het niet dat de regels van de rechtstaat werden genegeerd om de situatie met de woonwagenbewoners in Landen aan te pakken.

Volgens het Minderhedenforum neemt de provinciegouverneur van Vlaams Brabant Lodewijk De Witte niet zijn verantwoordelijkheid als toezichtende overheid. Dat daarnaast de politieke wereld weinig onderneemt, doet niets af van de verplichting van Vlaanderen om woonwagenbewoners te beschermen tegen zo’n aberraties, zegt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum.

Omdat de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant als toezichtende overheid geen stappen ondernam naar het gedrag van de burgemeester van Landen. En er ook geen sterk signaal kwam vanuit politieke hoek, neemt het Minderhedenforum zoals aangekondigd nu zelf verdere stappen.

Onderzoek door parket.

Advocaat Walter Damen vraagt namens het Minderhedenforum het parket om de feiten grondig te onderzoeken: ‘Naast een klacht bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant en één bij de bevoegde minister van Binnenlands Bestuur over de wettelijkheid van de genomen maatregel, vragen we ook het Parket van Leuven om een onderzoek. Dit omdat er verschillende inbreuken gepleegd zijn op basis van het Strafwetboek: a) Een openbaar ambtenaar die in de uitoefening of ter gelegenheid van zijn bediening, zonder wettige reden tegen personen geweld gebruikt of doet gebruiken; b) Opzettelijke slagen of verwondingen; c) onmenselijke behandeling gepleegd op een persoon van kwetsbare toestand; d) Onmenselijke behandeling gepleegd op een minderjarige en e) Belaging. Na bewijs van de daden kan er dan over gegaan worden tot vervolging’, aldus Damen, raadsman van het Minderhedenforum.

Sterk maatschappelijk signaal, na bewuste stigmatisering.

Wouter Van Bellingen, directeur Minderhedenforum: ‘Door de feiten in Landen werden woonwagenbewoners bewust gestigmatiseerd. Hierop moet een sterk maatschappelijke signaal volgen. We stellen vast dat de overheid en politieke wereld hun verantwoordelijkheden niet nemen. Het middenveld moet dat verzuim van de politiek corrigeren.’

‘Voor ons zijn mensenrechten de fundamenten van België’, gaat Van Bellingen verder. ‘Daarom vinden we het in geen elke context aanvaardbaar dat mensen worden weggejaagd met luide muziek. En moeten daders ook niet verheven worden tot cultfiguren op de Gentse Feesten of op Tomorrowland, maar moeten ze net ter verantwoording worden geroepen voor hun bewuste daden.’

Van 500 staanplaatsen naar 1000 staanplaatsen.

Daarnaast wil het Minderhedenforum dat de nieuwe Vlaamse Regering prioritair werk maakt van de beloofde 500 plaatsen. ‘Uit onze tellingen blijkt dat daar bovenop 500 plaatsen extra noodzakelijk zijn. In overleg met steden en gemeenten moet elke gemeente met meer dan 5000 inwoners een verplicht aantal staanplaatsen voorzien afhankelijk van hun draagkracht. Zo worden de volgende jaren surreële en pijnlijke vertoningen zoals in Landen vermeden,’ voegt Van Bellingen er nog aan toe.