Maand: april 2014

Vrijwilligers zijn geen criminelen

AfbeeldingDe politie viel op 2 april binnen in woningen en gebouwen van de vrijwilligerswerking Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas, in het kader van een wooninspectie.

VLOS helpt mensen die op de vlucht sloegen in hun land van herkomst. De vrijwilligers stellen zich daarbij niet de vraag of dat al dan niet ‘volgens de conventie van Genéve’ gebeurde. In de eerste plaats zien ze een mens in nood en ze gaan na wat ze voor hem kunnen doen: eten, kleren, een dak, een bad, medische zorgen, hulp met verblijfsdocumenten…

En daar zorgen ze voor. Al vele jaren, met onbezoldigde vrijwilligers. Nee, we kunnen hier in het meest welvarende stuk van de wereld niet alle armoede van de wereld verhelpen. Ja, er zijn grenzen aan de draagkracht van onze sociale zorg. Dat de actie als doel had de staat van de woningen te controleren, dat gelooft niemand meer.

Daarvoor pak je niet ‘en passant’ mensen zonder wettig verblijf op die je ook gemakkelijk van de straat kon plukken als dat echt zo dringend was. Om de staat van bewoning te controleren hoef je geen computers mee te nemen, mappen in beslag te nemen of een huiszoeking uit te voeren in de privéwoning van een vrijwilliger. Deze actie is erop gericht vrijwilligers af te schrikken.

En is het niet zo bedoeld, dan heeft ze wel dat effect. Als provinciaal integratiecentrum ondersteunen we deze vorm van vrijwilligerswerk.

Meer dan ooit hebben we nood aan vrijwilligers die de lastige vraag blijven stellen waarom wij, louter op basis van onze geboorteplaats, grondrechten hebben die we anderen in de rest van de wereld ontzeggen. Als die vraag niet meer gesteld wordt, bloedt de solidaire samenleving dood. Een overheid mag deze vrijwilligers niet intimideren of bedreigen. Mensen helpen mag nooit onwettig worden, kritische vragen en daden stellen evenmin.

Jos Jacobs, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, provinciaal integratiecentrum

GVA,