Dag: 24 juli 2013

Van Bellingen eist ontslag Christel Geerts.

De partij SOS 2012 van Wouter Van Bellingen eist het ontslag van sp.a-schepen Christel Geerts. Van Bellingen vindt dat Geerts – als schepen en voorzitter van de Wase huisvuilintercommunale Miwa – heeft geblunderd in het dossier rond de privatisering van de stedelijke reinigingsdienst en de onwettige belasting op grofvuil. “Intussen weigert het schepencollege nog altijd een gemeenteraad samen te roepen om de inning van die belasting geldig te maken”, stelt Van Bellingen. SOS 2012 vindt overigens dat Sint-Niklazenaren niet zouden moeten betalen voor de grofvuilophaling. “De belasting werd in de 8,5 procent hoge personenbelasting verrekend en zit in onze jaarlijkse dotatie aan Miwa.”

Daarnaast hekelt SOS 2012 ook de rol van Freddy Willockx (sp.a), de voorzitter van de gemeenteraad. “Hij zet het belang van zijn partij boven dat van de stad, door het niet bijeenroepen van een gemeenteraad.” Christel Geerts is momenteel met vakantie, maar laat weten dat volgende week het probleem met de grofvuilophaling wordt bekeken.

JVS, HLN