Dag: 11 juli 2013

Hou kassaticket grofvuil bij.

Wie aan zijn jaarlijkse zomerschoonmaak begint en allerlei afgedankte materialen naar het containerpark brengt, houdt best zijn kasticket bij. Sinds 1 juli moet er worden betaald voor de inzameling van grofvuil, maar wellicht zijn er fouten gemaakt bij de procedure voor het invoeren van die nieuwe belasting. Wie al heeft betaald, zal met het kasticketje dat bedrag alsnog kunnen terugvorderen van Miwa. De huisvuilintercommunale heeft om advies gevraagd bij de overheidsdienst Binnenlands Bestuur.

Tot 30 juni kon je huishoudelijk afval gratis naar het containerpark brengen. Maar sinds 1 juli is de grofvuilinzameling betalend in het containerpark van huisvuilintercommunale Miwa in Sint-Niklaas. Bij het grofvuil hoort het huishoudelijke afval dat niet selectief wordt ingezameld en dat omwille van zijn afmetingen of gewicht niet in de huisvuilzak past, zoals matrassen, tapijten, bloempotten, kapot meubilair, fietsen, planken en stoelen. Grofvuil naar het containerpark brengen kost tegenwoordig 30 euro per kubieke meter. Maar vorige week gooide gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen (SOS 2012) een stok in het hoenderhok. “Het invoeren van een tarief voor grofvuilinzameling is een extra belastingheffing en zoiets moet door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Dat is niet gebeurd. De gemeenteraad heeft geen machtiging gegeven aan Miwa om dat te doen. Er kan dus geen belasting gevraagd worden”, klinkt het beslist. Maar dat wordt sinds 1 juli wél gedaan in het containerpark. “Dat klopt. Maar we hebben een duidelijk bericht uitgehangen aan de toegang van het containerpark dat mensen hun kassaticket moeten bijhouden. Als er een fout gebeurd is in de procedure, zullen we dat zeker rechtzetten. Dan krijgen mensen die betaald hebben voor hun grofvuilinzameling dat bedrag terug, als ze hun kassaticket kunnen tonen”, zegt Sebastien Impe van Miwa. Ondertussen weet de huisvuilintercommunale nog niet wat ze moet doen. “We hopen volgende week duidelijkheid te krijgen van de overheidsdienst Binnenlands Bestuur. We hebben gevraagd of er inderdaad fouten zijn gebeurd. Als dat zo blijkt te zijn, zullen we onmiddellijk de betaalde grofvuilinzameling stopzetten.” Een andere optie is de gemeenteraad bijeen te roepen met als enige agendapunt het invoeren van die belastingheffing op het grofvuil. Maar heel wat gemeenteraadsleden zijn momenteel met vakantie in het buitenland, waardoor er wellicht geen voldoende aantal raadsleden kan worden opgetrommeld. De eerstvolgende gemeenteraadszitting is gepland op 30 augustus.

JVG, HLNAfbeelding