Dag: 3 juli 2013

Blijft ophaling grofvuil toch nog (even) gratis?

Sinds maandag 1 juli is de ophaling van grofvuil aan huis en de inzameling van grofvuil op het containerpark betalend in Sint-Niklaas. De huisvuilintercommunale Miwa haalt als reden de herwerkte afvalwetgeving van de Vlaamse overheid aan, die uitgaat van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Maar volgens Wouter Van Bellingen (SOS 2012) is er een fout gebeurd en moet de ophaling in principe gratis blijven. “De belastingheffing is niet wettelijk gebeurd. De intercommunale kan deze belasting wel innen, maar moet hiervoor de machtiging van de gemeenteraad van Sint-Niklaas krijgen. Dat is niet gebeurd. Dus kan er geen belasting worden gevraagd en blijft de grofvuilophaling gratis. Ofwel moet er een bijkomende gemeenteraad bij elkaar geroepen worden, ofwel blijft de ophaling van grofvuil gratis tot de volgende gemeenteraad eind augustus.” Schepen Christel Geerts (sp.a) laat deze onverwachte wending onderzoeken. “Als zijn interpretatie juist is, zullen we dat rechtzetten. Ik moet dat verder onderzoeken”, aldus de schepen. Wie vanaf 1 juli een ophaling van grofvuil aan huis aanvraagt, zou voor de eerste kubieke meter 40 euro moeten betalen. Per bijkomende kubieke meter is dat 30 euro. Maximaal vier kubieke meter per ophaling wordt toegestaan. Wie zijn grofvuil zelf naar het containerpark wil brengen, betaalt daarvoor 30 euro per kubieke meter.

JVS, HLN

Van Bellingen: “Belasting op grofvuil is onwettelijk”.

De belastingheffing op grofvuil door intercommunale MIWA zou onwettelijk zijn. “Hiervoor moet toestemming gevraagd worden aan de gemeenteraad, en dat is niet gebeurd”, zegt oppositiepartij SOS 2012.

De Vlaamse overheid legt op dat steden en gemeenten de gemeentelijke afvalbelastingen moeten berekenen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dat moet de burger aanzetten tot meer en beter sorteren. Daarom is het ophalen en afgeven van grofvuil ook in Sint-niklaas sinds 1 juli betalend. Volgens Wouter Van Bellingen van oppositiepartij SOS-2012 is die procedure niet correct verlopen. “Naast het feit dat men niet koos voor het minimumtarief van 10 euro per kubieke meter, is de belastingheffing niet wettelijk”, zegt Van Bellingen. “De gemeenteraad heeft geen machtiging gegeven aan MIWA. Er kan er dus geen belasting gevraagd worden. Ofwel moet er een bijkomende gemeenteraad bij elkaar geroepen worden ofwel blijft de ophaling van grofvuil gratis tot de volgende gemeenteraad eind augustus. Plus: het sluikstorten in Sint-niklaas zal enkel toenemen. Deze ‘Sint- Niklase ziekte’ leidt tot een vuilere stad en een verminderde dienstverlening aan de bevolking.”

Christel Geerts, voorzitster van MIWA, zal de zaak onderzoeken.”Als blijkt dat er een fout is gemaakt, zal die worden rechtgezet”, aldus Geerts (sp.a). Al is het weinig waarschijnlijk dat de belastinghef- fing wegvalt. Voor de eerste kubieke meter grofvuil betaalt u 40 euro. Per bijkomende kubieke meter betaalt u 30 euro. Grofvuil naar het containerpark brengen kost 30 euro per kubieke meter.

SOPY
© 2013 Concentra