Maand: juni 2013

Een winkelhart met PIT, kan enkel met een autovrije Stationsstraat!

Interpellatie gemeenteraad 21 juni 2013

Het winkelhart van de stadskern krijgt met de Stationsstraat een vernieuwde slagader. SOS 2012 gaat voor niks minder dan een gezonde bloedsomloop. Alle winkelstraten in de stads-  (Stationsstraat, Ankerstraat, Kokkelbeekstraat, Nieuwstraat, Mercatorstraat…) en dorpskernen (Belsele, Nistationsstraat tijdens werkeneuwkerken en Sinaai) verdienen immers een duidelijke winkelstrategie met PIT. Want wij geloven dat creatieve Promotie, Innovatie in producten en diensten en het drastisch verhogen van de leegstandTaks elk winkelhart van onze stad sneller zal doen slaan.

PROMOTIE

Elke huisje zijn kruisje. Toch heeft elk winkelhart nood aan een éénsgezinde en creatieve uitstraling. In eigen stad bewijzen enkele mooie initiatieven dat samenwerking afstraalt op het profiel en de samenhang van de hele winkelzone zoals Plein in Bloei van het Onze Lieve Vrouwplein, maar ook de conceptwinkels in de Mercatorstraat en in Belseledorp.

SOS 2012 wil dat de stad in samenwerking met de handelaars werk maakt van actieve promotie van haar winkelhart in andere centrumsteden en het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. Een frisse, positieve en vindingrijke promocampagne. ‘Less is more’ of samenwerken waar het loont in plaats van louter om de structuur.  Hier zijn we ook een plaats voor het Waaslandshoppingcentrum.

INNOVATIE

SOS 2012 wil de verdere verschraling van de winkelkernen tegengaan.  We vinden het onzin het winkelaanbod enkelaf te stemmen op de meerwaardezoeker. Is niet elke Sint-Niklazenaar op zoek naar gezellige, nieuwe of frisse producten? Onze stad herbergt al heel wat creatieve ondernemers die durven innoveren. Ze durven een product heruit te vinden, te luisteren naar de consument, te investeren in betaalbare kwaliteit, sfeer en dienstverlening of te balanceren tussen authenticiteit en vernieuwing. SOS 2012 wil met een innovatiefonds deze omwenteling versterken en vernieuwing in de detailhandel stimuleren om zo het profiel van elk winkelhart aan te scherpen. 

Daarnaast vinden we dat onze winkelkernen zich t.o.v. het Waaslandshoppingcenter moeten onderscheiden als sociale kernen met een totaalpakket: een gebied met winkels, horeca maar ook dienstverlenende centra waar de consument zich goed voelt en werkt, en waar aangenaam leven en gezellig winkelen hand in hand gaan.  SOS 2012 ijvert dan ook voor het inbrengen van permanente publieke functies centraal in elk winkelhart en voor winkelgebieden als een voetgangers- en fietsergebied waar winkelen in alle rust kan en waar bestemmingsverkeer naar de juiste winkelparkings worden gestuwd.stationsstraat 2012a

TAKS

De heropleving van het winkelhart in de stadskern is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook die van eigenaars van leegstaande (winkel)panden. Van hen verwachten we dat ze hun huurprijzen fors naar beneden halen. Hardnekkige speculatie op leegstand blijkt momenteel nog gunstiger dan deze logische beweging te maken omdat dit nog steeds fiscaal voordeel geeft. SOS 2012 pleit daarom voor een drastische verhoging van de leegstandsbelasting (rekeninghoudende met de lopende meters van de gevel, het aantal jaren van leegstand en het aantal verdiepingen van het gebouw). Zo bekoel je de huurprijzen en geef je zuurstof aan nieuwe initiatieven.  Tegen 2020 wil SOS 2012 de leegstand met 70% terugdringen zodat er een hogere conversiegraad komt van het winkelaanbod.

Specifiek voor de Stationsstraat  waren we samen met velen geschokt door de polemiek die ontstaan is in de kranten over het al dan niet auto vrijmaken van deze winkelstraat.  Nog nooit viel een coalitiepartner op deze manier o.l.v. hun fractieleider en hun eerste schepen een collega-schepen aan via de media.  Wat me nog meer opviel was de afwezigheid van reactie en actie van de burgemeester op dit voorval.  Daarom leek het ons als SOS 2012 het een geschikt  moment om een constructief voorstel te doen:

* de opmaak van een mobiliteitsstudistationsstraat tijdens werkenae voor de stadskern ter voorbereiding van het autovrij maken van de Stationsstraat;

*het bereiken van een draagvlak onder de handelaars van de Stationsstraat voor het autovrij maken van de Stationsstraat;

* een grondige hervorming van het centrummanagement met een trekkende rol voor de handelaars en de opmaak van een actieplan met een duidelijke winkelstrategie en maatregelen voor de versterking van het winkelhart door promotie, innovatie en verhoogde leegstandtaks. Hierbij wordt er bijzondere aandacht besteed aan de handelaars die steeds zijn blijven geloven in hun winkelstraat. En wordt er ook een duidelijke afgebakende rol voorzien in dit actieplan voor het WASC.

Uiteraard zijn we nog bereid voor aanvullingen en aanpassingen.  Want voor ons is de toekomst en de leefbaarheid van de Stationsstraat en alle winkelkernen belangrijker dan politieke spelletjes.

Namens SOS 2012

Wouter Van Bellingen

Centrummanager nu aan zet.

Politiek lijkt de weg naar een verkeersvrije Stationsstraat nog niet helemaal open te liggen. Sp.a-Groen vindt de opening van de winkelstraat het uitgelezen moment om die keuze te maken, maar coalitiepartner N-VA wil niet te snel gaan. Het is nu aan de centrummanager om de komende weken een voorstel uit te werken met de handelaars. Bij de Sint-Niklazenaren is er op sociale media alvast wél een consensus: “Doen!”

Dat de handelaars meer en meer gewonnen zijn om de auto uit de Stationsstraat te bannen, was gisteren hét gespreksonderwerp in Sint-Niklaas. Een winkelstraat zonder auto’s lijkt veel Sint-Niklazenaren echt aan te spreken. De beslissing ligt echter in handen van de handelaars en de coalitie van sp.a-Groen en N-VA.

Geheim

Bij sp.a-Groen hebben ze er nooit een geheim van gemaakt dat ze een verkeersvrije winkelstraat willen. Fractievoorzitter Kris Van der Coelden (sp.a) en schepen Christel Geerts (sp.a) zijn absolute voorstanders en ook sp.a-Groen-kartelvoorzitter Willem De Klerck is er duidelijk over. “We hopen dat het draagvlak voor een meer autovrije Stationsstraat de komende dagen en weken verder groeit. De opening van een nieuwe straat is het uitgelezen moment om, in samenspraak met de handelaars, keuzes te maken. We zijn ervan overtuigd dat een nieuwe straat met een meer autovrij karakter een boost kan geven aan het winkelgebeuren.”
Maar bij N-VA is men niet gewonnen voor snelle, grote veranderingen. “Op zaterdag lijkt het een goed begin, maar zeven dagen op zeven verkeersvrij is meteen heel ver springen”, stelt schepen voor Middenstand Carl Hanssens. “Met of zonder auto, dat alleen gaat de straat niet redden. Dit moet passen in een groter verhaal. Ik geloof ook in een winkelwandelstraat, maar niet te vroeg. Ik juich wel toe dat er een opening is om hierover te spreken. En dat het draagvlak bij de handelaars vergroot. Als zij meewillen, zullen we het niet tegenhouden, maar op een gefaseerde manier.”

Opmerkelijk: de oppositiepartijen staan ook niet meer weigerachtig tegenover een autovrije winkelstraat. Open Vld, dat voordien tegen was, wijst het idee niet meer af. “Vroeger was er geen draagvlak bij de winkeliers, maar nu wijzen de neuzen meer in dezelfde richting. Wij zeggen niet neen, maar wel als er een totaalvisie bij is. Ook een mobiliteitsplan met lussen in de binnenstad wordt dan cruciaal.”

Oppositiepartij SOS 2012 van Wouter Van Bellingen zegt volmondig “ja”. Intussen is de discussie ook op de sociale media losgebarsten. Een grote meerderheid van de Sint-Niklazenaren lijkt voor het idee gewonnen. Net als Daniël Ost, die de groenaanplantingen en waterpartijen met studiebureau Grontmij uittekende voor de straat. “Esthetisch heeft een autovrije straat een meerwaarde. Dan kun je er heerlijk flaneren. Cruciaal is wel dat er een meerderheid van de handelaars achter staat.”

Het is nu aan centrummanager Filip Van Bel om een consensus te zoeken. “Ik merk dat handelaars hun mening veranderen, nu ze echt zien wat de mogelijkheden zijn van hun nieuwe straat. Er zijn verscheidene scenario’s mogelijk. Ik moet nu luisteren, voor- en nadelen bekijken en zien of een consensus mogelijk is. Daarna is het aan de politiek. Als er genoeg argumenten zijn om veranderingen aan te brengen, zal ik dat zo overbrengen. We moeten beslissen vóór de paaltjes worden geplaatst, tegen het bouwverlof.”

Fietstunnel dicht voor film.

Filmopnamen voor ‘De Behandeling’ hebben fietsers problemen opgeleverd toen de tunnel in de Nieuwe Molenstraat werd afgesloten.

Productiehuis Eyeworks filmde eerder in een huis in de Rootputstraat en had daarvoor afspraken gemaakt met de lokale politie en gemeentediensten.

Gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen (SOS 2012) merkte maandag dat de tunnel in de Nieuwe Molenstraat was afgesloten voor doorgaand verkeer. ‘Voor fietsers was het nog een stuk erger. De hele fietstunnel en -weg waren geblokkeerd voor de filmopnamen die in de achterliggende wijk plaatsvonden. Ik vraag me af of dergelijke opnamen aan een bufferbekken waar vogels broeden en op een fietsweggetje waar veel kinderen passeren per se op een maandag plaats moeten vinden. Ik vind dat in het vervolg duidelijke afspraken moeten worden gemaakt die tijdig aan wijkbewoners en weggebruikers moeten worden meegedeeld. Fietsers hebben evenveel recht op een duidelijk aangegeven wegomlegging als automobilisten.’

Schepen van Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) betreurt dat de filmploeg zich niet aan de afspraken hield. ‘Er was afgesproken dat de tunnel maar een tiental minuten zou worden afgesloten, maar blijkbaar is dat voor een langere periode gebeurd, waardoor er meer problemen waren dan nodig.’

Bij productiehuis Eyeworks heeft Quinten Ravoo een andere visie. ‘Wij hebben de tunnel vergroot voor de slotscène met gevecht’, zegt Ravoo. ‘Dat de tunnel maar 10 minuten zou worden afgesloten, is niet zo met de stad afgesproken. Veel fietsers zijn de waarschuwingsborden gepasseerd zonder te stoppen.’
Nieuwsblad, SL