Maand: februari 2013

Ook de technologiefederatie Agoria geeft het Witboek Sint-Niklaas een onvoldoende.

SOS 2012 gaf het Witboek een onvoldoende met 8 op 20. Nu heeft ook de Technologiefederatie Agoria het witboek  een 16 op 40 gegeven. De technologiefedratie nam de bestuursakkoorden van 15 Belgische steden onder de loep om te kijken hoeveel aandacht ze in hun bestuursakkoorden besteden aan de uitbouw als ‘smart city’.
techn AgoriaDaar waar de stad Gent, de primus is met als beleidsdoelen: de terugdringing van 20% van zijn CO2-uitstoot tegen 2020, een smart mobility met aspecten als dynamische verkeersgeleiding, een aangepaste huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden en woonzorgzones in de stad, een moderne ICT-infrastructuur en communicatienetwerken. En de steden Mechelen en Genk het podium vervolledigen want ook

in hun bestuursplannen vertonen ze heel wat ambitie om hun stad op een slimme en duurzame manier te ontwikkelen.

Krijgt de nieuwe coalitie van NV-A, SP.A en Groen slechts een 16 op 40, de exacte dezelfde score die ook SOS 2012 een maand geleden gaf aan het nieuwe witboek.

De Technologiefederatie Agoria vindt net zoals SOS 2012 heel wat lacunes in het nieuwe bestuursakkoord: gebrek aan ambitie, innovatie en toekomstvisie. Ook SOS 2012 vond dat het nieuwe witboek een gebrek vertoont aan creativiteit en managementsvisie. Sint-Niklaas heeft immers nood aan een bedrijfsmatige aanpak met een lokaal energiebedrijf, een stadsvernieuwingsbedrijf, een OCMW-zorgbedrijf die zuurstof kunnen geven voor het stedelijk beleid. Anders dreigen de gezinnen, bedrijven en verenigingen de rekening te betalen.  De verhoging van de saneringsbijdrage van het water en de verhoging van de kostprijs van o.a. het uitlenen van het stadsmateriaal is hiervan een eerste voorbode.  We kijken alvast met veel spanning en interesse uit naar de inbreng en voorstellen van de bevolking, het middenveld en de gemeenteraad. Afspraak gemeenteraad van april.
Wouter Van Bellingen
Fractievoorzitter SOS 2012