Dag: 26 januari 2013

SOS 2012 geeft het witboek een onvoldoende.

Vandaag werd het witboek besproken op zes uur durende gemeenteraad.  SOS 2012 betreurt het dat gezinnen en bedrijven door de verhoging van de saneringsbijdrage en het verenigingsleven door o.a. de verhoging van kostprijs van o.a. het stadsmateriaal de rekening dreigen te betalen voor het gebrek aan creativiteit en managementsvisie van deze nieuwe meerheid. Onze stad heeft nood aan een bedrijfsmatige aanpak die zuurstof kan geven aan het stedelijk beleid. Het huidige bestuur ziet enkel besparen als oplossing terwijl het rendabel maken van het stadsbestuur en Ocmw-bestuur de echte oplossing is.  Daarnaast vindt SOS 2012 dat de totale belastingsdruk niet mag verhogen, maar willen we de verhouding tussen de personenbelasting (8,5%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.325) wijzigen door een verlaging van de inkomstenbelasting via de personenbelasting  en een verhoging van de vermogensbelasting via opcentiemen op de onroerende voorheffing.  SOS 2012 geeft dit witboek en deze bestuursploeg dan ook een onvoldoende, maar hoopt dat door de inbreng en voorstellen van de bevolking, het middenveld en de gemeenteraad deze bestuursploeg in april toch nog zal slagen voor zijn eerste test.

 

Namens de  fractie SOS 2012,

 

Wouter Van Bellingen                                                          Ali Salhi